[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

En WikiBrukerside er din personlige side i en WikiWikiWeb. Her kan du legge ut informasjon om hvordan man kan komme i kontakt med deg, hva som er dine interesser og ferdigheter, osv. Denne hjemmesiden bør betraktes som eiendom av den personen som har laget den, så vennligst vær forsiktig med å redigere andres hjemmesider.

Hvis du selv vil lage en brukerside så bør du skrive ordet KlasseBrukerside på slutten, som vi har gjort på denne siden.

Vennligst husk at disse sidene "eies" av brukeren og den skal ikke redigeres av andre, utenom for å skrive meldinger til vedkommende. For å gjøre dette kan du skrive din melding på slutten av siden, etter fire bindestrek som her:

Opprette en brukerside

For å opprette en brukerside til deg selv kan du enten

På den neste siden, klikk på Opprett min personlig brukerside!.

Starte redigeringen siden ved å skrive ditt navn på toppen. Tilfør e-postadresse hvis du vil at andre wiiki-brukere skal kunne nå deg. Hvis du vil kan du også skrive mer om din person. Bruk Preview eller Check Spelling knappene for å sjekke dine redigeringer. Deretter klikk på Save Changes knappen for å lagre endringene.


KlasseBrukerside


2016-04-12 21:50