[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

VeiVisern er det sentrale stedet til å utforske denne wikien. MoinMoin støtter disse indekseringsmulighetene (IndexingScheme):

På slutten eller i begynnelsen av hver side finner du en utvalgsliste med operasjoner for å gå til andre sider med tilknytting til den aktuelle siden:

Dessuten finnes det makroene <<PageList>>, <<FullSearch(...)>>, <<Navigation(...)>> og <<TableOfContents>> som gir deg mulighet å generere oversikter over sammenhengende deler av wikien automatisk.


2016-04-12 21:47