[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

TienViittoja on keskeinen sivu wikin tutkimiseen. MoinMoin tukee seuraavia indeksointitapoja1:

Etsi katselemaasi vastaavia sivuja käyttäen seuraavia toimintoja:

Kyseiset toiminnot löytyvät oletusarvoisesti Lisää toimintoja -pudotusvalikosta.

Edellä mainittujen toimintojen lisäksi makrot <<PageList>>, <<FullSearch('text')>> ja <<TableOfContents>> luovat sivujen sisältöön automaattisia indeksointitapoja.

1 Wikien käyttämiä indeksointitapoja: [IndexingScheme] [usemod.com]:


2016-04-12 21:46