[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

דפי מערכת ועזרה עבריים במוין מוין

בשלב זה רק קטן מאד מדפי המערכת תורגמו לעברית. אם אתם רוצים לשנות את התרגום העברי או לתרגם דפים נוספים, אנא עשו זאת בוויקי MoinMaster ולא בוויקי הזה. דפים שאתם עורכים ב–MoinMaster מופצים יחד עם מוין מוין.

דפי מערכת:

דפי עזרה:

קטגוריות:

תבניות:


2016-04-12 21:46