[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Ako želite prevesti neku stranicu, kopirajte sadržaj stranice koju želite prevesti stranice koju želite prevesti pod hrvatskim imenom, a zatim ovdje dodajte novu stranicu sa nazivom u hrvatskom jeziku. Nalijepite sadržaj stranice i prevedite ga. Izbacite ACL dio, jer njega ne možete umetnuti. Molimo Vas prvo prevedite sistemske stranice. Pri uređivanju poveznica obratite pažnju na već postojeće. Slijedite izraze koji su već korišteni. Hvala!

This is a list of all english SystemPages (including HelpPages) in this wiki:

system pages:

help pages:

categories:

templates:

move this to right place yourself


2016-04-12 21:46