[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

SiteGezinimi, wiki içinde tarama yapmak için merkezi bir nokta oluşturmaktadır. MoinMoin aşağıdaki IndexingScheme yöntemlerini desteklemektedir:

Her sayfada, o sayfa ile ilgili diğer sayfalara gezinimi sağlayacak çeşitli işlevler bulunmaktadır:

Ek olarak, <<PageList>>, <<FullSearch('text')>> ve <<TableOfContents>> makroları ile wiki içinde yer alan sayfaların birbirleri ile alakalarına göre sıralı bir listesini oluşturabilirsiniz.


2016-04-12 21:13