[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Šajā lapā mēģināts izmantot visus marķējuma elementus vismaz vienu reizi.

Saturs

= Virsraksti =
== Virsraksts 2 ==
=== Virsraksts 3 ===
==== Virsraksts 4 ====
===== Virsraksts 5 =====

Virsraksti

Virsraksts 2

Virsraksts 3

Virsraksts 4

Virsraksts 5

Fontu stili

Parasts teksts, ''uzvērts'', '''treknrakstā''', __pasvītrots__, ,,apakšraksts,,, ^augšraksts^, `rakstāmmašīna` and {{{rakstāmmašīna

.}}}

Parasts teksts, uzvērts, treknrakstā, pasvītrots, apakšraksts, augšraksts, rakstāmmašīna and rakstāmmašīna.

Sintakses izgaismošana

Emocijzīmes

Markup Display Markup Display Markup Display Markup Display
X-( X-( :D :D <:( <:( :o :o
:( :( :) :) B) B) :)) :))
;) ;) /!\ /!\ <!> <!> (!) (!)
:-? :-? :\ :\ >:> >:> |) |)
:-( :-( :-) :-) B-) B-) :-)) :-))
;-) ;-) |-) |-) (./) (./) {OK} {OK}
{X} {X} {i} {i} {1} {1} {2} {2}
{3} {3} {*} {*} {o} {o}    

Hipersaites

Iekšējas

 * MoinMoin
 * MoinMoin/TekstaFormatēšana
 * MoinMoin/InstallDocs 
 * ../InstallDocs 
 * /SubPage
 * Self:InterWiki

[#anchorname Enkurs Saite]

Enkurs Saite

Ārējas

 * http://moinmoin.wikiwikiweb.de/
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/]
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/ MoinMoin Wiki]
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png]
 * http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png
 * [http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png moinmoin.png]
 * MeatBall:InterWiki
 * wiki:MeatBall/InterWiki
 * [wiki:MeatBall/InterWiki]
 * [wiki:MeatBall/InterWiki InterWiki page on MeatBall]
 * [file:///servername/full/path/to/file/filename%20with%20spaces.txt Click here to read filename with spaces.txt]
 * user@example.com

VikiVārdu izbēgšana (LVXXX)

Viki''''''Vārds
Viki``Vārds

VikiVārds VikiVārds

Blokcitāts

 Ar atstatumu
 Ar vēl lielāku atstatumu...

Atzīmju saraksts

 * elements 1

 * elements 2, ar atstatumu
 * elements 3
  * elements 3.1

Numurēts saraksts

 1. elements 1
  i. elements 1
  i. elements 2
 1. elements 1
  1. elements 1
  2. elements 2

 1. elements 2
  a. elements 1
  a. elements 2
 1. elements 2
  1. elements 1
  2. elements 2

Apraksti + definīcijas

 Termins:: Apraksts
 Iezīme:: Definīcija
Termins
Apraksts
Iezīme
Definīcija

Koda attēlošana

Tabulas

Tabulas pamatizvietojums un HTML tipa opcijas

 ||||||<tablewidth="80%">'''Virsraksts (galvene?!)'''||
 ||šūna 1||šūna 2||šūna 3||
 ||<rowspan=2> savienotas rindas ||||<bgcolor='#E0E0FF'> 2 savienotas kolonnas ||
 ||<rowbgcolor="#FFFFE0">cell2||cell 3||

Šūnas platums

 || šaura ||<:99%> plata ||

Savienotas rindas un kolonnas

 ||<|2> 2 rindas || rinda 1 ||
 || rinda 2 ||
 ||<-2> rinda 3 pa 2 kolonnām ||

Līdzināšana

 ||<(> pa kreisi ||<^|3> uz augšu ||<v|3> uz leju ||
 ||<:> centrēti ||
 ||<)> pa labi ||

== Krāsas==

 ||<#FF8080> red ||<#80FF80> green ||<#8080FF> blue ||

CSV tabulas

Dati atdalīti ar semikolonu (sk. jēltekstu):

Col1 Col3 Col4
1 3 4
a c d

Dati atdalīti ar komatu (sk. jēltekstu):

Col1 Col2 Col3 Col4
1 2 3 4
a b c d

Horizontālas līnijas

--- (šī nebūs horizontāla līnija)
----
-----
------
-------
--------
---------
----------
-------------------------------------------- (maksimālais līnijas treknums ir 10)

--- (šī nebūs horizontāla līnija)

(maksimālais līnijas treknums ir 10)

Makrosi

<<Anchor(anchorname)>>

Lapu skaits '''<<PageCount>>'''

<<RandomPage>>

Lapu skaits 2507

VoorPagina


2016-04-12 21:13