[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Pierwsze wiki zostało założone 25 marca 1995 roku jako zautomatyzowany dodatek do Portlandzkiego Repozytorium Wzorców (patrz historia). Błyskawicznie stało się popularne wśród osób interesujących się wzorcami projektowymi, głównie dzięki (ówczesnej) świeżości samego Internetu oraz doborowej grupie zaproszonych autorów. Serwis ten był, i pozostał, poświęcony ludziom, projektom i wzorcom.

WardCunningham stworzył zarówno sam serwis, jak i oprogramowanie umożliwiające jego działanie. Wybrał wiki-wiki jako odpowiednik słowa quick (szybki), i w ten sposób uniknął konieczności nazwania swojego dzieła quick-webem. Jedna z pierwszych stron, WikiWikiHyperCard, przywołuje stos HyperCard napisany przez Warda w późnych latach 80-tych jako inspirację dla wiki.

Odnośniki do dodatkowych materiałów:


2016-04-12 21:13