[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Emotikony

By umieścić buźkę wpisz znaki z tabeli poniżej. Są one wyświetlane jako ikonki tylko gdy są otoczone przez spacje.

Markup Display Markup Display Markup Display Markup Display
X-( X-( :D :D <:( <:( :o :o
:( :( :) :) B) B) :)) :))
;) ;) /!\ /!\ <!> <!> (!) (!)
:-? :-? :\ :\ >:> >:> |) |)
:-( :-( :-) :-) B-) B-) :-)) :-))
;-) ;-) |-) |-) (./) (./) {OK} {OK}
{X} {X} {i} {i} {1} {1} {2} {2}
{3} {3} {*} {*} {o} {o}    

Więcej pomocy o możliwych znacznikach na stronie HelpOnEditing.


2016-04-12 20:44