[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Ta strona opisuje, jak możesz zmienić domyślne ustawienia użytkownika wiki. Nie wszystkie opcje muszą być modyfikowalne, jeśli pola zostały dezaktywowane przez administratora wiki. Po zalogowaniu się (zobacz HelpOnLogin) wyświetlana będzie twoja nazwa.

Różne pola w PreferencjeUżytkownika są opisane poniżej


2016-04-12 20:44