[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Nagłówki

Nagłówki tworzy się przez rozpoczynanie i kończenie linii znakami równości. Może ich być od jednego do pięciu. Tekst nagłówka znajduje się między tymi znacznikami, oddzielony przez pojedyńcze spacje.

Nagłówki mogą być automatycznie numerowane; możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję dla każdej strony (zobacz #pragma section-numbers on HelpOnProcessingInstructions) lub dla całej lokalizacji (zobacz show_section_numbers on HelpOnConfiguration).

Więcej pomocy o możliwych znacznikach na stronie HelpOnEditing.

Przykład

= Nagłówek =
== Podnagłówek ==
=== Poziom 3 ===
==== Poziom 4 ====
===== Poziom 5 =====

Wyświetlanie

Nagłówek

Podnagłówek

Poziom 3

Poziom 4

Poziom 5

Właściwe numerowanie sekcji wymaga odpowiedniego zagnieżdżenia struktury dlatego powyższy przykład daje inne numerowanie niż można się spodziewać (ze względu na główny nagłówek strony).


2016-04-12 20:44