[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

this page is outdated and needs to be fixed

Nowe Strony

Jeżeli umieścisz sekwencję znaków w nawiasach kwadratowych i cudzysłowach ["jak tu"], nadajesz nazwę stronie. Może to być użyteczne dla specjalnego użycia MoinMoin (jak organizowanie listy kolejnych pozycji np. kolekcji płyt CD według ich "naturalnych" nazw lub spisu studentów uczestniczących w zajęciach).

/!\ To jest konfigurowalna cecha umożliwiana przez allow_extended_names, więc może czasem nie działać!

URL i Obrazy "w linii"

Jest kilka sposobów umieszczania zewnętrznych odniesień 1 w tekście:

Jeżeli wprowadzisz adres URL do normalnego tekstu pojawia się problem wykrywania, co należy do tegoż adresu a co nie. Dlatego jest kilka sposobów wymuszenia zakończenia adresu URL:

Wspierane schematy adresu URL to: http, https, ftp, nntp, news, mailto, telnet oraz file. Administrator wiki może rozszerzyć te schematy poprzez użycie zmiennej url_schemas (zobacz HelpOnConfiguration).

Ponadto, oprócz standardowych schematów, są również specyficzne dla MoinMoin:

Napis wiki sygnalizuje link InterWiki, zatem MoinMoin:FrontPage i wiki:MoinMoin:FrontPage są równoważne. Prawdopodobnie będziesz preferował krótszą formę. Jednakże użycie słowa wiki staje się ważne gdy używasz linków w nawiasach, ponieważ wtedy konieczne jest korzystanie z ustalonych schematów. Pozostałe trzy schematy sa związane z dołączaniem plików i są wyjaśnione w PomocPrzyAkcjach/AttachFile.

Kiedy opcja konfiguracyjna bang_meta ma wartość true, możesz linkować NazwaWiki poprzez wykrzyknik ! np. !NazwaWiki. Domyślnie ta opcja jest wyłączona.

Po więcej informacji zajrzyj do PomocPrzyEdycji. Więcej szczegółów znajdziesz tez na PomocPrzyEdycji/PodStrony.

Odsyłacze do miejsca na danej stronie

Aby umieszczać na stronie odsyłacz do miejsca na tejże stronie użyj [wiki:PomocPrzyMakrach makro] Anchor: <<Anchor(nazwa_odsyłacza)>>, gdzie "nazwa_odsyłacza" ([#odsylacz1 patrz odsyłacze]) jest identyfikatorem odsyłacza do miejsca na bieżącej stronie wiki. Aby odnieść się do takiego odsyłacza skorzystaj z [#nazwa_odsyłacza] lub [#nazwa_odsyłacza etykieta]. Aby umieścić link do odsyłacza na innej stronie wiki wpisz [wiki:Self:NazwaStrony#nazwa_odsyłacza] lub [wiki:Self:NazwaStrony#nazwa_odsyłacza etykieta], gdzie "NazwaStrony" jest nazwą strony w danym wiki na której znajduje się odsyłacz, a "nazwa_odsyłacza" jest identyfikatorem tego odsyłacza na tejże stronie (tej z której linkujemy).

Często wskazane jest aby tworzyć link do strony tylko! w danym wiki, ale z inna nazwą tzw. etykietą. Użyj składni [:StronaWiki:Etykieta] aby uzyskać link do strony w bieżącym wiki bez tworzenia linku InterWiki (gdzie wykorzystuje się zmienną Self).

/!\ Na niektórych wiki link do strony OstatnieZmiany może oznaczać to samo co odnośnik: ["ostatniezmiany"]. Zachodzi to zwłaszcza w systemach operacyjnych Windows i Mac OS X, ponieważ one domyślnie nie zwracają uwagi na wielkość liter.

  1. Przeciwieństwem zewnętrznych odniesień są wewnętrzne odniesienia, czyli automatyczne linki NazwaWiki. (1)

Przykłady

dają w rezultacie http://moinmoin.wikiwikiweb.de/

[http://moinmoin.wikiwikiweb.de/ Strona domowa MoinMoin]

[http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png]

[http://moinmoin.wikiwikiweb.de/wiki/classic/img/moinmoin.png moinmoin.png] (użycie etykiety)

[http:/wiki/classic/img/moinmoin.png http:/wiki/classic/img/moinmoin.png] (użycie jako etykiety adresu URL)

daje adres mailowy jh@web.de

daje [:Pomoc:Spis zawartości pomocy w tym wiki]

[#nazwa_odsyłacza Link do kotwicy na tej stronie]
[wiki:Self:Strona#nazwa_odsyłacza) Link do kotwicy na innej stronie wiki]
[:Strona#nazwa_odsyłacza: Link do bieżącej strony z odsyłaczem i etykietą]


2016-04-12 20:44