[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Linie dzielące

Linie dzielące na stronie uzyskuje się używając od czterech do dziesięciu myślników. Ich liczba wpływa na grubość linii.

Więcej pomocy o możliwych znacznikach na stronie HelpOnEditing.

Przykład

--- (brak przedzielenia)
----
-----
------
-------
--------
---------
----------
-------------------------------------------- (nie grubsze niż 10)

Wyświetlanie

--- (brak przedzielenia)

(nie grubsze niż 10)


2016-04-12 20:44