[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Instrukcje Przetwarzania

W MoinMoin instrukcje przetwarzania mają taką samą semantykę jak w XML: kontrolują ścieżki dostępu wyłuskane podczas ładowania strony. Instrukcje przetwarzania są linami, które rozpoczyna znak "#" i nastepującymi po nim słowem kluczowym oraz opcjonalnymi argumentami; Słowo kluczowe jest zawsze pisane dużymi literami. Dwa następujące po sobie znaki haszu definiują komentarz niewidoczny na załadowanej stronie.

Instrukcje przetwarzania obsługiwane przez wiiki to:

Wszystkie PIs muszą się pojawić w ścisłym początku strony. Wyjątkiem są komentarze PIs, które mogą pojawić się gdziekolwiek w zasięgu strony używającej formatu "wiki" (ale nie na stronach używających innego formatu).

Po więcej informacji na temat znaczników, zobacz PomocPrzyEdycji.


2016-04-12 20:44