[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Tworzenie podstron

Podstrony to grupy stron o tym samym prefiksie, który samodzielnie również jest stroną. Używanie nazw typu TematPodTemat udostępnia również klasyczna wiki, natomiast użycie nazw typu Temat/PodTemat umożliwia wygodniejszą nawigację oraz możliwe jest pominięcie wspólnego prefiksu jeśli umieszczamy link z nadstrony do podstrony.

Dzięki temu, używając "/" do łączenia WikiNazw, możemy tworzyć hierarchie dowolnej głębokości. (limitem może być dopuszczalna długość nazw plików w Twoim systemie). W rzeczywistości podstrony są zwykłymi stronami zawierającymi znak "/" w swojej nazwie, dzięki czemu są zapisywane w systemie plików tak samo jak wszystkie pozostałe pliki. Podstrony są konfigurowalną opcją wiki. Domyślnie są włączone i zaleca się aby tego nie zmieniać, gdyż są szeroko wykorzystywane nawet w tej pomocy.

Linki do stron na tym samym poziomie zaczynają sie na "../".

Przykład

 * HelpOnEditing/SubPages
 * [wiki:HelpOnEditing/SubPages This very page]
 * [wiki:Self:HelpOnEditing/SubPages This very page]
 * /ThirdLevel
 * [wiki:/ThirdLevel A page below this one]
 * ["/sub page with arbitrary page name"]
 * ../SubPages
 * ["../"] (anonymous parent link)
 * [:../:free parent link]

Display


2016-04-12 20:44