[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Blokady edycyjne

Jeśli dwaj użytkownicy próbują edytować tę samą stronę wiki, wtedy mogą się pojawić uciążliwe konflikty. Bez żadnego systemu ostrzeżeń jeden z edytujących może zachować stronę, natomiast drugi otrzymuje tylko komunikat o konflikcie. Najprostszym sposobem ominięcia tgo problemu jest wyświetlanie komunikatu dla wszystkich użytkowników, którzy chcą zacząć edytować daną stronę o tym, że ona jest już edytowana.

W systemie Moin można to osiągnąć używając blokad edycyjnych. Istnieją trzy poziomy blokowania: warn (ostrzeganie), lock (blokowanie) i None (wyłączone).

W przypadku ustawienia poziomu warn, gdy ktoś próbuje edytować stronę, która jest już edytowana, wtedy otrzymuje ostrzeżenie sugerujące żeby poczekał aż obecny edytujący zakończy pracę.

Mozemy rownież ustawić system Moin na poziom lock. Wtedy, jeśli ktoś próbuje edytować stronę, która jest już edytowana, otrzymuje informację że strona jest zablkowana i nie będzie mógł jej edytować dopóki obecny edytujący nie zakończy pracy.

Komplikacje pojawiają się w momencie kiedy ktoś rozpocznie edytowanie ale go nie zakończy. Na przykład: * Ktoś wybiera edycję a następnie klika na wyjście bez anulowania. * Okno przeglądarki zostanie zamknięte bez urzedniego anulowania edytowania. * Zostaje wciśnięty przecisk wstecz. * Ktoś zaczyna edytować stronę, a następnie zapomina zostawia stronę otwartą przez noc.

W tych przypadkach rezultatem będzie permanentne zablokowanie strony lub nieustannie wysyłane komunikaty. Aby tego uniknąć obydwa poziomy lock i warn posiadają opcję timeout. Po upływie określonej liczby minut blokada zostanie zdjęta. Licznik zostanie zresetowany w momencie kiedy edytujący wybierze podgląd.

=== Konfiguracja===

Zmienna konfiguracyjna edit_locking kontroluje zachowanie blokad edycyjnych. Może ona mieć trzy wartości

które oznaczają opisane powyżej trzy poziomy blokowania oraz czas ważności blokad (timeout).

Anulowanie edycji

Z powodów opisanych powyżej powinieneś zawsze używać przycisku Anuluj w celu anulowania edycji!


2016-04-12 20:44