[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Akcje

Akcje są to narzędzia, które działają na danej stronie albo na całym wiki, ale w przeciwieństwie do makr nie dodają zawartości do strony, kiedy jest ona wyświetlana, ale pracują na jej zawartości. Akcje albo produkują niektóre dane bazując na zawartości strony (np. wyszukiwanie) albo implementują funkcje, które nie są związane z oglądaniem strony (jak usuwanie albo zmiana nazwy strony).

Istnieje zbiór akcji systemowych, which includes page editing. Możesz rozszerzać komplet znanych akcji przez dodawanie własnych. Żeby dowiedzieć się więcej, zobacz HelpForDevelopers.

The following actions are added to the list of user-defined extension actions at the bottom of each page. This happens to any mixed-case extension, for other actions (all lower-case) see the list further down this page. Pewne akcje mogą nie być dostępne dla twojej strony wiki..

The following is a list of internal actions that are used to implement the various icons and links at the top and bottom of pages, or supplement certain macros.


2016-04-12 20:44