[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Šio puslapio tikslas - glaustai supažindinti su svarbiausiais MoinMoin sintaksės elementais, pirmiausia parodant žymėjimą, po to - kaip jį atvaizduoja wiki varikliukas. Papildomai rasite nuorodas į atitinkamus pagalbos puslapius. Atkreipkite dėmesį, jog kai kurios funkcijos priklauso nuo jūsų konfigūracijos.

Turinys

'''Turinys''' (iki 2-ojo lygio)
<<TableOfContents(2)>>

Turinys (iki 2-ojo lygio)

Antraštės

žiūrėkite: PagalbaAntraščių

= 1-ojo lygio antraštė =
== 2-ojo lygio antraštė ==
=== 3-ojo lygio antraštė ===
==== 4-ojo lygio antraštė ====
===== 5-ojo lygio antraštė =====

1-ojo lygio antraštė

2-ojo lygio antraštė

3-ojo lygio antraštė

4-ojo lygio antraštė

5-ojo lygio antraštė

Teksto formatavimas

žiūrėkite: PagalbaFormatavimo

Markup

Result

''italic''

italic

'''bold'''

bold

`monospace`

monospace

{{{code}}}

code

__underline__

underline

^super^script

superscript

,,sub,,script

subscript

~-smaller-~

smaller

~+larger+~

larger

--(stroke)--

stroke

Saitai

žiūrėkite: PagalbaSaistymo

Vidinės nuorodos

Markup

Result

FrontPage

FrontPage

[[FrontPage]]

FrontPage

HelpOnEditing/SubPages

HelpOnEditing/SubPages

/SubPage

/SubPage

../SiblingPage

../SiblingPage

[[FrontPage|named link]]

named link

[[#anchorname]]

#anchorname

[[#anchorname|description]]

description

[[PageName#anchorname]]

PageName#anchorname

[[PageName#anchorname|description]]

description

[[attachment:filename.txt]]

filename.txt

Išorinės nuorodos

Markup

Result

http://moinmo.in/

http://moinmo.in/

[[http://moinmo.in/]]

http://moinmo.in/

[[http://moinmo.in/|MoinMoin Wiki]]

MoinMoin Wiki

[[http://static.moinmo.in/logos/moinmoin.png]]

http://static.moinmo.in/logos/moinmoin.png

{{http://static.moinmo.in/logos/moinmoin.png}}

http://static.moinmo.in/logos/moinmoin.png

[[http://static.moinmo.in/logos/moinmoin.png|moinmoin.png]]

moinmoin.png

MeatBall:InterWiki

InterWiki

[MeatBall:InterWiki|InterWiki page on MeatBall]]

InterWiki page on MeatBall

[[file://///server/share/filename%20with%20spaces.txt|link to filename.txt]]

link to file filename with spaces.txt

user@example.com

user@example.com

Automatinio saistymo išvengimas arba apribojimas

Markup

Result

Wiki''''''Name

WikiName

WikiName

WikiName

!WikiName

WikiName

WikiName''''''s

WikiNames

WikiName``s

WikiNames

http://www.example.com

http://www.example.com

[[http://www.example.com/]]notlinked

http://www.example.com/notlinked

Brėžiniai

Citatos ir įtraukos

 įtrauktas tekstas
 antro lygio įtrauktas tekstas

Sąrašai

žiūrėkite: HelpOnLists

Nerikiuoti sąrašai

 * punktas 1

 * punktas 2 (prieš tai tarpas)
 * punktas 2.1
  * punktas 2.1.1
 * punktas 3
 . punktas 3.1 (be ženklelio)
 . punktas 4 (be ženklelelio)
 * punktas 4.1
  . punktas 4.1.1 (be ženklelelio)

Rikiuoti sąrašai

Numeruoti

 1. punktas 1
  1. punktas 1.1
  1. punktas 1.2
 1. punktas 2
 1. punktas 1
  1. punktas 1.1
  2. punktas 1.2
 2. punktas 2

Numeruoti romėniškai

 I. punktas 1
  i. punktas 1.1
  i. punktas 1.2
 I. punktas 2
 1. punktas 1
  1. punktas 1.1
  2. punktas 1.2
 2. punktas 2

Numeruoti raidėmis

 A. punktas A
  a. punktas A. a)
  a. punktas A. b)
 A. punktas B
 1. punktas A
  1. A. punktas a)
  2. A. punktas b)
 2. punktas B

Apibrėžimų sąrašai

 terminas:: apibrėžimas
 objektas::
 :: 1 apibrėžimas
 :: 2 apibrėžimas
terminas
apibrėžimas
objektas
1 apibrėžimas
2 apibrėžimas

Horizontalios liniuotės

žiūrėkite: PagalbaLiniuočių

----
-----
------
-------
--------
---------
----------
Lentelės

žiūrėkite: HelpOnTables

Lentelės

||'''A'''||'''B'''||'''C'''||
||1   ||2   ||3   ||

A

B

C

1

2

3

Langelio plotis

||minimalus plotis ||<99%>maksimalus plotis ||

minimalus plotis

maksimalus plotis

Eilučių ir stulpelių apjungimas

||<|2> langelis, apjungiantis 2 eilutes || langelis 2-ame stulpelyje ||
||langelis 2-os eilutės 2-ame stulpelyje ||
||<-2> langelis, apjungiantis 2 stulpelius ||
|||| use empty cells as a shorthand ||

cell spanning 2 rows

cell in the 2nd column

cell in the 2nd column of the 2nd row

cell spanning 2 columns

sutrumpinimui naudokite tuščias eilutes

Langelių turinio lygiuotė

||<^|3> viršutinė (apjungta) ||<:99%> centrinė (combined) ||<v|3> apatinė (apjungta) ||
||<)> dešininė ||
||<(> kairinė ||

viršutinė (apjungta)

centrinė (combined)

apatinė (apjungta)

dešininė

kairinė

Spalvoti letelių langeliai

||<#0000FF> mėlynas ||<#00FF00> žalias   ||<#FF0000> raudonas ||
||<#00FFFF> žydras ||<#FF00FF> violetinis ||<#FFFF00> geltonas ||

mėlynas

žalias

raudonas

žydras

violetinis

geltonas

HTML parinktys lentelėms

||A ||<rowspan="2"> kaip <|2> ||
||<bgcolor="#00FF00"> kaip <#00FF00> ||
||<colspan="2"> kaip <-2>||

A

kaip <|2>

kaip <#00FF00>

kaip <-2>

Makrokomandos ir kintamieji

Makrokomandos

žiūrėkite: HelpOnMacros

Kintamieji

žiūrėkite: PagalbaKintamųjų

Šypsenėlės ir piktogramos

žiūrėkite:PagalbaŠypsenėlių

Markup Display Markup Display Markup Display Markup Display
X-( X-( :D :D <:( <:( :o :o
:( :( :) :) B) B) :)) :))
;) ;) /!\ /!\ <!> <!> (!) (!)
:-? :-? :\ :\ >:> >:> |) |)
:-( :-( :-) :-) B-) B-) :-)) :-))
;-) ;-) |-) |-) (./) (./) {OK} {OK}
{X} {X} {i} {i} {1} {1} {2} {2}
{3} {3} {*} {*} {o} {o}    

Analizatoriai

žiūrėkite: PagalbaAnalizatorių

Paraidinis rodymas

{{{
def hello():
  print "Hello World!"
}}}

def hello():
  print "Hello World!"

Sintaksės paryškinimas

{{{#!highlight python
def hello():
  print "Hello World!"
}}}

  1 def hello():
  2   print "Hello World!"

Wiki analizatoriaus su css klasėmis naudojimas

{{{#!wiki red/solid
Tai yra '''div''' su __css__ `class="red solid"` wiki žymėjimas.
}}}

Tai yra div su css class="red solid" wiki žymėjimas.

Admonitions

see: HelpOnAdmonitions

{{{#!wiki caution
'''Don't overuse admonitions'''

Admonitions should be used with care. A page riddled with admonitions will look restless and will be harder to follow than a page where admonitions are used sparingly.
}}}

Don't overuse admonitions

Admonitions should be used with care. A page riddled with admonitions will look restless and will be harder to follow than a page where admonitions are used sparingly.

Komentarai

žiūrėkite: HelpOnComments

Redagavimo juostoje paspauskite „Komentarai“, kad įjungtumėte/išjungtumėte /* komentarų */ matomumą.

Redagavimo juostoje paspauskite „Komentarai“, kad įjungtumėte/išjungtumėte matomumą.

{{{#!wiki comment/dotted
Tai yra wiki analizatoriaus dalis su klase „comment dotted“ (žiūrėkite PagalbaAnalizatorių).

Jos matomumas įjungiamas/išjungiamas tuo pačiu būdu.
}}}


2016-04-12 20:41