[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Diaesitysten luominen onnistuu helpoti käyttämällä <<Navigation>>-makroa.

Käytä uutta sivua diaesityksen luomiseen. Käytämme tässä esimerkissä kyseistä sivua, DiaEsitysOhje, mallina. On suositeltavaa käyttää sivupohjia esitystä luodessa, sivu DiaEsitysPohja on tehty diaesitysten tekoa varten.

Aseta sivun yläosaan toiminto <<Navigation(slideshow)>>. Sen avulla on mahdollista vaihtaa takaisin wikitilaan kesken diaesityksen, jonka jälkeen on mahdollista palata takaisin diaesitykseen. Kyseisen toiminnon avulla on mdiaesitystilan ja wikin välillä

Viittaa esityksessä käytettäviin dioihin sivunumeroiduilla linkeillä:

 * ["/000 Alkusanat"]
 * ["/100 Diojen luominen"]
 * ...
 * ["/900 Diaesityksen esittäminen."]
 * ../DiaEsitysTiivistelmäPohja

(!) Suosittelemme jättämään numeroita ensimmäisen ja viimeisen dian väliin, sillä toisinaan on tarvetta lisätä ylimääräisiä dioja esitykseen.

(!) Älä käytä liian pitkiä nimiä sivuille.

Yllä oleva esimerkki luo seuraavanlaisen listauksen:

Sivun alaosaan on hyvä lisätä <<Navigation(children)>>. Se listaa diat ja näyttää seuraavanlaiselta esimerkkitapauksessamme:


2016-04-12 20:40