[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Tento žebříček ukazuje kolikrát byla od zahájení logování zobrazena každá ze stránek wiki. Jde pouze o jednoduché počítadlo, které každý požadavek na stránku bere jako její zobrazení.

<<PageHits: execution failed [decimal] (see also the log)>>


2016-04-12 20:32