[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

NavigareSit este locul principal de explorare al acestui wiki. MoinMoin oferă aceste tipuri de IndexingSchemes:

Pe fiecare pagină există acţiuni care permit navigarea către alte pagini referitoare la pagina curentă:

În plus, există macro-urile <<PageList>>, <<FullSearch('text')>> şi <<TableOfContents>>, care vă permit să generaţi automat indecşi pentru părţi coerente din wiki.


2016-04-12 20:30