[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Tämän oppaan tarkoitus on esitellä MoinMoinissa sisällön muodostamiseen käytettävää rakennetta, lauseoppia. Ensin esitetään on niin sanottu wikimerkintä, sen jälkeen näytetään kuinka wiki muotoilee wikimerkinnästä sisällön. Osan muotoilutoiminnoista pystyy toteuttamaan editoritilassa. Sivulla on linkkejä lisätietoja sisältäville ohjesivuille. Otathan huomioon sen, että osa toiminnoista riippuu wikin määrityksistä.

Sisällysluettelo

'''Sisältö''' (näytetään toiseen tasoon saakka)
<<TableOfContents(2)>>

Sisältö (näytetään toiseen tasoon saakka)

Otsikot

lisätietoja: OhjeOtsikoista

= Ensimmäisen tason otsikko =
== Toisen tason otsikko ==
=== Kolmannen tason otsikko ===
==== Neljännen tason otsikko ====
===== Viidennen tason otsikko =====

Ensimmäisen tason otsikko

Toisen tason otsikko

Kolmannen tason otsikko

Neljännen tason otsikko

Viidennen tason otsikko

Tekstin muotoilu

lisätietoja: OhjeMuotoilusta

 * ''kursivoitu''
 * '''lihavoitu'''
 * '''''lihavoitu ja kursivoitu'''''
 * `konekirjoitus`
 * {{{koodimuotoilu

}}}

Linkit

lisätietoja: OhjeLinkittämisestä

Sisäiset linkit

 * EtuSivu
 * [[EtuSivu]]
 * OhjeMuokkauksesta/AlaSivut
 * /AlaSivu
 * ../SisarSivu
 * [[EtuSivu|Linkki EtuSivulle, kuvaus tekstinä]]
 * [[#ankkurinnimi]]
 * [[#ankkurinnimi|ankkurin kuvaus tekstinä]]
 * [[SivunNimi#ankkurinnimi]]
 * [[SivunNimi#ankkurinnimi|kuvaus tekstinä]]
 * [[attachment:tiedosto.txt]]

Ulkoiset linkit

 * http://moinmoin.wikiwikiweb.de/
 * [[http://moinmoin.wikiwikiweb.de/]]
 * [[http://moinmoin.wikiwikiweb.de/|MoinMoin Wiki]]
 * [[http://static.wikiwikiweb.de/logos/moinmoin.png]]
 * {{http://static.wikiwikiweb.de/logos/moinmoin.png}}
 * [[http://static.wikiwikiweb.de/logos/moinmoin.png|moinmoin.png]]
 * MeatBall:InterWiki
 * MeatBall:InterWiki
 * MeatBall:InterWiki
 * [[MeatBall:InterWiki|InterWiki page on MeatBall]]
 * [[file://///palvelin/ja/tarkka/hakemistopolku/kohdetiedostoon%20jonka%20nimessä%20on%20välilyöntejä.txt|linkki tiedostoon, jonka nimessä on välilyöntejä.txt]]
 * nimi@example.com

Automaattisen linkkauksen estäminen tai rajoittaminen

 * Wiki''''''Nimi
 * Wiki``Nimi
 * !WikiNimi
 * WikiNimi''''''ä
 * WikiNimi``ä
 * `http://www.example.com`
 * [[http://www.example.com/]]eilinkkiä

Sisennys ja sitaatit

 sisennetty teksti
 teksti sisennetään näin. suositellaan käytettäväksi kappaleiden pituisiin lainauksiin, sitaatteihin.

Luettelot

lisätietoja: OhjeLuetteloista

Numeroimaton luettelo

 * item 1

 * item 2 (preceding white space)
 * item 2.1
  * item 2.1.1
 * item 3
 . item 3.1 (bulletless)
 . item 4 (bulletless)
 * item 4.1
  . item 4.1.1 (bulletless)

Numeroitu luettelo

numeroiden kera

 1. item 1
  1. item 1.1
  1. item 1.2
 1. item 2
 1. item 1
  1. item 1.1
  2. item 1.2
 2. item 2

roomalaisten numeroiden kera

 I. item 1
  i. item 1.1
  i. item 1.2
 I. item 2
 1. item 1
  1. item 1.1
  2. item 1.2
 2. item 2

kirjainten kera

 A. item A
  a. item A. a)
  a. item A. b)
 A. item B
 1. item A
  1. item A. a)
  2. item A. b)
 2. item B

Määritelmäluettelot

 termi:: määritelmä
 objekti:: kuvaus 1
 :: kuvaus 2
 Action Items::
 :: First Item
 :: Second Item
termi
määritelmä
objekti
kuvaus 1
kuvaus 2
Action Items
First Item
Second Item

Vaakatason viivat

lisätietoja: OhjeViivoista

----
-----
------
-------
--------
---------
----------
Taulukot

lisätietoja: OhjeTaulukoista

Taulukot

||'''A'''||'''B'''||'''C'''||
||1   ||2   ||3   ||

A

B

C

1

2

3

Solun leveys

||vähimmäisleveys ||<99%>maksimaalinen leveys ||

vähimmäisleveys

maksimaalinen leveys

Yhtenevät rivit ja sarakkeet

||<|2> kaksi riviä täyttävä solu ||solu toisessa sarakkeessa ||
||solu toisen sarakkeen toisella rivillä ||
||<-2> kaksi saraketta täyttävä solu ||
||||use empty cells as a shorthand ||

kaksi riviä täyttävä solu

solu toisessa sarakkeessa

solu toisen sarakkeen toisella rivillä

kaksi saraketta täyttävä solu

use empty cells as a shorthand

Solun sisällön kohdistaminen

||<^|3> ylhäällä (combined) ||<:99%> keskellä (combined) ||<v|3> alhaalla (combined) ||
||<)> oikealla ||
||<(> vasemmalla ||

ylhäällä (combined)

keskellä (combined)

alhaalla (combined)

oikealla

vasemmalla

Taulukon solut väreissä

||<#0000FF> sininen ||<#00FF00> vihreä  ||<#FF0000> punainen  ||
||<#00FFFF> syaani ||<#FF00FF> magenta ||<#FFFF00> keltainen ||

sininen

vihreä

punainen

syaani

magenta

keltainen

HTML:n kaltaisia taulukkomääritteitä

||A ||<rowspan="2"> like <|2> ||
||<bgcolor="#00FF00"> like <#00FF00> ||
||<colspan="2"> like <-2>||

A

like <|2>

like <#00FF00>

like <-2>

Makrot ja muuttujat

Makrot

Lisätietoja: OhjeMakroista

Muuttujat

lisätietoja: OhjeMuuttujista

Hymiöt ja ikonit

lisätietoja: OhjeHymiöistä

Markup Display Markup Display Markup Display Markup Display
X-( X-( :D :D <:( <:( :o :o
:( :( :) :) B) B) :)) :))
;) ;) /!\ /!\ <!> <!> (!) (!)
:-? :-? :\ :\ >:> >:> |) |)
:-( :-( :-) :-) B-) B-) :-)) :-))
;-) ;-) |-) |-) (./) (./) {OK} {OK}
{X} {X} {i} {i} {1} {1} {2} {2}
{3} {3} {*} {*} {o} {o}    

Lähdekoodi

lisätietoja: HelpOnParsers

Verbatim Display

{ { {
def hello():
  print "Hello World!"
} } }

/!\ Poista välilyönnit merkkien "{ { {" ja "} } }" sisältä.

def hello():
  print "Hello World!"

Muotoilun korostaminen

{ { {#!python
def hello():
  print "Hello World!"
} } }

/!\ Poista välilyönnit merkkien "{ { {" ja "} } }" sisältä.

  1 def hello():
  2   print "Hello World!"

2016-04-12 20:30