[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex


#
# MoinMoin tr system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin-1.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-13 14:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-25 16:26+0300\n"
"Last-Translator: Ekrem SEREN <ekrem.seren@parduslinux.org>\n"
"Language-Team: Türkçe\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Türkçe\n"
"X-Language-in-English: Turkish\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr ""
"Bu paket MoinMoin'in daha yeni bir sürümüne ihtiyaç duyuyor. ((%s ve üstü)"

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Tema ayarlanmamış."

#, python-format
msgid "Theme files not installed! Write rights missing for %s."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "'%(filename)s' dosyası yüklenemedi."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "%s bir MoinMoin paket dosyası değil."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "%s sayfası yok."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Geçersiz paket dosya başlığı."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Paket dosya biçimi desteklenmiyor."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "%(lineno)i satırında bilinmeyen fonksiyon %(func)s"

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "%s dosyası paket içinde bulunmadı."

msgid "<unknown>"
msgstr "<bilinmiyor>"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Password recovery token: %s\n"
"\n"
"Password reset URL: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
msgstr ""
"Kullanıcı Adı: %s\n"
"\n"
"Giriş Parolası: %s\n"
"\n"
"Giriş için bağlantı: %s/%s?action=login\n"

msgid ""
"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
"\n"
"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
"recovery token.\n"
msgstr ""

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Wiki hesap bilgileriniz"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Too many arguments"
msgstr "Argümanınızı kontrol edin: %s"

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "\"%s\" adında bir sayfa yok!"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "\"%(token)s\" tümcesi için \"=\" karakteri girilmeliydi."

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "\"%(token)s\" anahtarı için yanlış değer"

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Değişiklikleriniz kaydedilmedi!"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr ""
"Bu sayfa üzerinde değişiklik yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Sayfa değiştirilemez!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Eski revizyonlar üzerinde değişiklik yapılamıyor!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr ""
"Tarafınızca tutulan sayfa kilidi zaman aşımına uğradı. Düzenleme çakışmaları "
"yaşanabilir!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Sayfa adı çok uzun, kısa bir ad girmeyi deneyin."

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "\"%(pagename)s\" için taslak"

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "%(pagename)s sayfasını düzenle"

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "\"%(pagename)s\" için önizleme"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "%(lock_page)s üzerindeki düzenleme kilidiniz zaman aşımına uğradı!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr ""
"%(lock_page)s üzerindeki düzenleme kilidiniz # dakika sonra zaman aşımına "
"uğrayacak."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr ""
"%(lock_page)s üzerindeki düzenleme kilidiniz # saniye sonra zaman aşımına "
"uğrayacak."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Düzenleme yapmakta olduğunuz sayfa başka biri tarafından silindi!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Düzenleme yapmakta olduğunuz sayfa başka biri tarafından değiştirildi!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Düzenleme yapmakta olduğunuz sayfa başka biri tarafından değiştirildi!\n"
"Lütfen sayfanın yeni halini gözden geçirip öyle kaydedin. Sayfayı olduğu "
"gibi kaydetmeyin!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[İçerik taslaktan yüklendi.]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Yeni sayfa İçeriği %s sayfasından yüklendi.]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[%s şablonu bulunamadı.]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[%s sayfasını okuyamazsınız.]"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"Eğer son düzenlemenizi bir şekilde kaydedemeden kaybederseniz, %(draft_rev)d "
"revizyonu (%(draft_timestamp_str)s 'de kaydedildi) tabanlı taslağınız, "
"geçerli revizyon %(page_rev)d yerine taslak yükle tuşuna basarak "
"çağrılabilir.''' Bir taslak, önizleme yaptığınızda, düzenlemeyi iptal "
"ettiğinizde veya başarısız bir kayıt teşebbüsünden sonra oluşturulur."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Burada, kullanılan %s değerini açıklayınız."

msgid "Check Spelling"
msgstr "İmla Denetimi"

msgid "Save Changes"
msgstr "Değişiklikleri Kaydet"

msgid "Cancel"
msgstr "İptal"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"'''%(save_button_text)s''' düğmesine basarak, düzenlemelerinizi %"
"(license_link)s altına koymuş olursunuz.\n"
"Eğer bu yapmak istemiyorsanız, '''%(cancel_button_text)s''' düğmesine "
"basarak değişikliklerinizi iptal edebilirsiniz."

msgid "Preview"
msgstr "Önizleme"

msgid "GUI Mode"
msgstr "Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Kipi"

msgid "Load Draft"
msgstr "Taslak Yükle"

msgid "Trivial change"
msgstr "Küçük değişiklik"

msgid "Comment:"
msgstr "Yorum:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Ekleme yok>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "%(category)s kategorisine ekle"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "İşe yaramayan boşluk karakterlerini temizle"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Düzenleme iptal edildi."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Boş bir sayfa ismine kopyalayamazsınız."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Bu sayfayı kopyalamak için yeterli izne sahip değilsiniz!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''{{{'%s'}}} adında bir sayfa zaten mevcut.'''\n"
"\n"
"Başka bir ad deneyiniz."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr "Dosya sistemi hatası sebebiyle sayfa kopyalanamıyor! Hata: %s"

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Bu sayfayı yeniden adlandırmak için yeterli izne sahip değilsiniz!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Yeniden adlandırmayı boş bir sayfa ismine yapamazsınız."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr ""
"Dosya sistemi hatası sebebiyle sayfa yeniden adlandırılamıyor! Hata: %s"

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Bu sayfayı silmek için yeterli izne sahip değilsiniz!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr ""
"Yaptığınız düzenlemeler için teşekkür ederiz. Ayrıntılara olan ilginiz "
"takdir ediliyor."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "\"%s\" sayfası başarı ile silindi!"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Sayfa kilitlenemiyor. Beklenmeyen hata. (errno=%d)"

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Sayfa kilitlenemiyor. Geçerli dosya kayıp?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %"
"s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr ""

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr ""

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr ""
"Bu sayfa üzerinde değişiklik yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Boş sayfa kaydedemezsiniz."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Bu sayfayı zaten kaydettiniz!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr "Bu sayfayı zaten düzenlediniz! Lütfen geri tuşunu kullanmayın."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr ""
"Sayfa içeriğinde herhangi bir değişiklikte bulunmadığınızdan kayıt işlemi "
"gerçekleşmedi!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Yönetici haklarına sahip olmadığınız bir sayfanın ACL değerlerinde "
"değişiklik yapamazsınız."

msgid "Notifications sent to:"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"%(owner)s kullanıcısının sayfa üzerindeki kilidi %(mins_ago)d dakika önce "
"zaman aşımına uğradı. Bu sebeple sayfayı kilitleme hakkına sahip kılındınız."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Diğer kullanıcıların sayfa üzerinde değişiklik yapmaları %(bumptime)s "
"süresince engellenmiş durumda."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Diğer kullanıcılar %(bumptime)s süresince sizin sayfayı düzenlediğiniz "
"konusunda uyarılacaklar."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr ""
"Önizleme yaparak sayfa üzerinde tuttuğunuz kilidin sürecini uzatabilirsiniz."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Bu sayfa %(owner)s kullanıcısı tarafından %(timestamp)s kadar "
"kilitlenmiştir. (%(mins_valid)d dakika)"

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Bu sayfa %(owner)s kullancısı tarafından üzerinde değişiklik yapılmak üzere\n"
"açılmış ya da en son %(timestamp)s tarihinde önizleme yapılmıştır.<<BR>>\n"
"'''Herhangi bir düzenleme çakışmasından kaçınmanız açısından sayfa üzerinde\n"
"%(mins_valid)d dakikalığına değişiklik yapmamanız önerilir.'''<<BR>>\n"
"Metin düzenleyicisinden çıkmak için İptal seçeneğini kullanabilirsiniz."

#, python-format
msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
"search results!"
msgstr ""
"Sayfanın yedeklenmiş içeriği eski olduğundan arama sonuçlarında "
"listelenmeyecektir!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "%(date)s tarihine ait %(rev)d revizyonu"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "%(page)s sayfasından yönlendirildi."

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Bu sayfa sizi \"%(page)s\" sayfasına yönlendirecektir."

msgid "Create New Page"
msgstr "Yeni Sayfa Oluştur"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Sayfanın görüntülenmesi için yeterli izne sahip değilsiniz."

msgid "Text mode"
msgstr "Sade yazı kipi"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Wiki şu anda ulaşılamaz durumda."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Geçersiz kullanıcı adı veya parola."

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Uzak wiki sizin vermiş olduğunuz (%(localname)s) InterWiki isminden farkı "
"bir iç isim kullanıyor: (%(remotename)s)."

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "%(action_name)s bilinmeyen işlem."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr ""
"Sayfa üzerinde %(action_name)s işlemini yapmak için yeterli izne sahip "
"değilsiniz."

msgid "Login and try again."
msgstr "Giriş yapın ve tekrar deneyin."

msgid "RecentChanges"
msgstr "SonDüzenlemeler"

msgid "WikiTipOfTheDay"
msgstr "WikiGününİpucu"

msgid "TitleIndex"
msgstr "BaşlıkDizini"

msgid "WordIndex"
msgstr "KelimeDizini"

msgid "FindPage"
msgstr "SayfaBul"

msgid "MissingPage"
msgstr "KayıpSayfa"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "KayıpKişiselSayfa"

#, fuzzy
msgid "WikiHomePage"
msgstr "WikiKişiselSayfası"

#, fuzzy
msgid "WikiName"
msgstr "WikiAdı"

msgid "WikiWikiWeb"
msgstr ""

msgid "FrontPage"
msgstr "AnaSayfa"

msgid "WikiSandBox"
msgstr "WikiKumHavuzu"

#, fuzzy
msgid "InterWiki"
msgstr "Wiki"

msgid "AbandonedPages"
msgstr "EskiyenSayfalar"

#, fuzzy
msgid "OrphanedPages"
msgstr "YetimSayfalar"

#, fuzzy
msgid "WantedPages"
msgstr "İstenenSayfalar"

msgid "EventStats"
msgstr "Etkinlikİstatistikleri"

msgid "EventStats/HitCounts"
msgstr "Etkinlikİstatistikleri/ZiyaretçiSayacı"

msgid "EventStats/Languages"
msgstr ""

msgid "EventStats/UserAgents"
msgstr "Etkinlikİstatistikleri/Kullanıcıİstemcileri"

#, fuzzy
msgid "PageSize"
msgstr "SayfaBoyutu"

#, fuzzy
msgid "PageHits"
msgstr "SayfaZiyaretleri"

#, fuzzy
msgid "RandomPage"
msgstr "RastgeleSayfa"

#, fuzzy
msgid "XsltVersion"
msgstr "Python Sürümü"

msgid "FortuneCookies"
msgstr "Wikiİpuçları"

msgid "WikiLicense"
msgstr "WikiLisansı"

msgid "CategoryCategory"
msgstr ""

msgid "CategoryHomepage"
msgstr ""

msgid "CategoryTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageTemplate"
msgstr ""

msgid "HelpTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadPageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepagePrivatePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageGroupsTemplate"
msgstr ""

msgid "SlideShowHandOutTemplate"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "SlideShowTemplate"
msgstr "Slayt Gösterimi"

msgid "SlideTemplate"
msgstr ""

msgid "SyncJobTemplate"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnConfiguration"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
msgstr "KullanıcıAyarları"

msgid "HelpOnPackageInstaller"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnUpdatingPython"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

#, fuzzy
msgid "HelpOnAdministration"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

msgid "HelpOnAuthentication"
msgstr ""

msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnMoinCommand"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnNotification"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSessions"
msgstr "YardimKonuları"

#, fuzzy
msgid "HelpOnUserHandling"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

#, fuzzy
msgid "HelpOnXapian"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnCreoleSyntax"
msgstr "YardimKonuları"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

#, fuzzy
msgid "MoinMoin"
msgstr "MoinMoin Sürümü"

msgid "HelpContents"
msgstr "YardımKonuları"

msgid "HelpForBeginners"
msgstr ""

msgid "HelpForUsers"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpIndex"
msgstr "BaşlıkDizini"

msgid "HelpOnAccessControlLists"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnActions"
msgstr "YardimKonuları"

msgid "HelpOnActions/AttachFile"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnAdmonitions"
msgstr "YardimKonuları"

#, fuzzy
msgid "HelpOnAutoAdmin"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

msgid "HelpOnCategories"
msgstr ""

msgid "HelpOnDictionaries"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnDrawings"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

msgid "HelpOnEditLocks"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnEditing"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

msgid "HelpOnEditing/SubPages"
msgstr ""

msgid "HelpOnGraphicalEditor"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnGroups"
msgstr "YardimKonuları"

msgid "HelpOnHeadlines"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnImages"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLanguages"
msgstr "Dil"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLinking"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnLists"
msgstr "YardimKonuları"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLogin"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

msgid "HelpOnMacros"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/Include"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MailTo"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnNavigation"
msgstr "SiteGezinimi"

msgid "HelpOnOpenIDProvider"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnPageCreation"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

msgid "HelpOnPageDeletion"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
msgstr ""

msgid "HelpOnProcessingInstructions"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnRules"
msgstr "YardimKonuları"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSearching"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSlideShows"
msgstr "Slayt Gösterimi"

msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
msgstr ""

msgid "HelpOnSmileys"
msgstr ""

msgid "HelpOnSpam"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnSpellCheck"
msgstr "İmlaDenetimi"

msgid "HelpOnSuperUser"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnSynchronisation"
msgstr "Eşleme başladı -"

msgid "HelpOnTables"
msgstr ""

msgid "HelpOnTemplates"
msgstr ""

msgid "HelpOnThemes"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnUserPreferences"
msgstr "KullanıcıAyarları"

msgid "HelpOnVariables"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnXmlPages"
msgstr "YardımBiçimHakkında"

#, fuzzy
msgid "HelpOnComments"
msgstr "YardimKonuları"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSubscribing"
msgstr "ÜyeliktenÇık"

msgid "CamelCase"
msgstr ""

msgid "WikiCourse"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/02 Finding information"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/05 User preferences"
msgstr "KullanıcıAyarları"

msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/07 The text editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/12 Headlines"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/13 Lists"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/14 Text styles"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/15 Tables"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/17 External links"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/18 Attachments"
msgstr "Yeni Ek"

msgid "WikiCourse/19 Symbols"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/21 Macros"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/22 Parsers"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/23 Actions"
msgstr "Diğer İşlemler:"

msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/51 Applications"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
msgstr ""

msgid "WikiCourseHandOut"
msgstr ""

msgid "Sun"
msgstr "Paz"

msgid "Mon"
msgstr "Pzt"

msgid "Tue"
msgstr "Sal"

msgid "Wed"
msgstr "Çrş"

msgid "Thu"
msgstr "Prş"

msgid "Fri"
msgstr "Cum"

msgid "Sat"
msgstr "Cts"

msgid "AttachFile"
msgstr "DosyaEkle"

msgid "DeletePage"
msgstr "SayfaSil"

msgid "LikePages"
msgstr "BenzerSayfalar"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "YerelSiteHaritası"

msgid "RenamePage"
msgstr "SayfaAdlandır"

msgid "SpellCheck"
msgstr "İmlaDenetimi"

msgid "Discussion"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Password is too short."
msgstr "Parola (Tekrar)"

msgid "Password has not enough different characters."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
msgstr "Parola eksik. Lütfen kullanıcı adı ve parolayı girin."

msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
msgstr ""

msgid "Diffs"
msgstr "Farklar"

msgid "Info"
msgstr "Bilgi"

msgid "Edit"
msgstr "Düzenle"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "ÜyeliktenÇık"

msgid "Subscribe"
msgstr "Üye Ol"

msgid "Raw"
msgstr "Ham"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Yazdır"

msgid "View"
msgstr "Görüntüle"

msgid "Up"
msgstr "Yukarı"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"E-posta adresimi (wiki ev sayfasını değil) kullanıcı bilgileri ile yayınla"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Çift tıklayınca metin düzenleyicisini aç"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Giriş yaptıktan sonra son ziyaret edilen sayfaya git"

msgid "Show comment sections"
msgstr "Yorum kısımlarını göster"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Henüz var olamayan sayfaların bağlantıları için soru işareti kullan"

msgid "Show page trail"
msgstr "Sayfa sonunu göster"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Simgeli araç çubuğunu göster"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Başlıklarda aşağı/yukarı bağlantılarını göster"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Farkları süslü göster"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Görüntülenen wiki sayfa adalarına boşluk karakteri ekle"

msgid "Remember login information"
msgstr "Giriş bilgilerini hatırla"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Hesabı sonsuza dek etkisiz hale getir"

msgid "Name"
msgstr "İsim"

#, fuzzy
msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(AdSoyad kullanınız)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Takma İsim"

msgid "Email"
msgstr "E-Posta"

msgid "Jabber ID"
msgstr ""

msgid "User CSS URL"
msgstr "Kullanıcı CSS şablonu için URL"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Kullanıcı CSS seçeneğini etkisiz hale getirmek için boş bırakınız)"

msgid "Editor size"
msgstr "Metin düzenleyicisi boyutu"

#, fuzzy
msgid "Username"
msgstr "Kullanıcı"

#, fuzzy
msgid "Member of Groups"
msgstr "Sayfa sayısı"

msgid "Jabber"
msgstr ""

msgid "Action"
msgstr "İşlev"

#, fuzzy
msgid "Disable user"
msgstr "Etkisiz"

#, fuzzy
msgid "Enable user"
msgstr "Etkin"

#, fuzzy
msgid "disabled"
msgstr "Etkisiz"

#, fuzzy
msgid "Mail account data"
msgstr "Hesap bilgilerimi e-posta ile gönder"

msgid "Password"
msgstr "Parola"

msgid "OpenID"
msgstr ""

msgid "Login"
msgstr "Giriş"

msgid "Failed to connect to database."
msgstr ""

msgid "Could not contact botbouncer.com."
msgstr ""

msgid "Please log in first."
msgstr "Lütfen önce giriş yapın."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Parola eksik. Lütfen kullanıcı adı ve parolayı girin."

#, python-format
msgid "LDAP server %(server)s failed."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
"one now</a>. "
msgstr ""

#, python-format
msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
msgstr ""

msgid ""
"Please choose an account name now.\n"
"If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
"password and be able to associate the account with your OpenID."
msgstr ""

msgid "Choose this name"
msgstr ""

msgid "This is not a valid username, choose a different one."
msgstr ""

msgid ""
"The username you have chosen is already\n"
"taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
"the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
"username and leave the password field blank."
msgstr ""

msgid "Associate this name"
msgstr ""

#, python-format
msgid "OpenID error: %s."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "OpenID verification canceled."
msgstr "İşlem iptal edildi."

#, fuzzy
msgid "Verification canceled."
msgstr "İşlem iptal edildi."

#, python-format
msgid "OpenID success. id: %s"
msgstr ""

msgid "OpenID failure"
msgstr ""

msgid "OpenID failure."
msgstr ""

msgid "No OpenID found in session."
msgstr ""

msgid "Your account is now associated to your OpenID."
msgstr ""

msgid "The password you entered is not valid."
msgstr ""

msgid "OpenID error: unknown continuation stage"
msgstr ""

msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
msgstr ""

msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
msgstr ""

msgid "Failed to resolve OpenID."
msgstr ""

msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
msgstr ""

msgid "No OpenID."
msgstr ""

msgid ""
"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
"create one during login."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Change password"
msgstr "Parola"

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Girilen parolalar örtüşmüyor!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Lütfen bir parola giriniz!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr ""

msgid "Your password has been changed."
msgstr ""

msgid "To change your password, enter a new password twice."
msgstr ""

msgid "Password repeat"
msgstr "Parola (Tekrar)"

msgid "Switch user"
msgstr ""

msgid "No user selected"
msgstr ""

msgid ""
"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
"back to your account."
msgstr ""

msgid "You are the only user."
msgstr ""

msgid ""
"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
msgstr ""

msgid "Select User"
msgstr "Kullanıcı Seç"

msgid "OpenID settings"
msgstr ""

msgid "Cannot remove all OpenIDs."
msgstr ""

msgid "The selected OpenIDs have been removed."
msgstr ""

msgid "No OpenID given."
msgstr ""

msgid "OpenID is already present."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "This OpenID is already used for another account."
msgstr "Bu sayfa daha önceden silindi ya da hiçbir zaman yaratılmadı!"

msgid "OpenID added successfully."
msgstr ""

msgid "Current OpenIDs"
msgstr ""

msgid "Remove selected"
msgstr ""

msgid "Add OpenID"
msgstr ""

msgid "OpenID server"
msgstr ""

msgid "The selected websites have been removed."
msgstr ""

msgid "Trusted websites"
msgstr ""

msgid "Preferences"
msgstr "Ayarlar"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Geçersiz kullanıcı adı: {{{'%s'}}}.\n"
"Kullanıcı adı alfabetik karakter ve sayı içerebileceği gibi isteğe bağlı "
"olarak kelimeler arasında bir boşluk da bırakılabilir. Grup sayfa "
"isimlerinin kullanımına izin verilmemektedir."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Bu kullanıcı adı başka bir kullanıcı tarafından kullanılıyor."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Boş kullanıcı adı. Lütfen bir kullanıcı adı giriniz."

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Lütfen e-posta adresinizi belirtiniz. Giriş bilgilerinizin kaybolması "
"durumunda, bunları tekrar e-posta yoluyla alabilirsiniz."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Bu e-posta adresi başka bir hesap tarafından kullanılmakta."

#, fuzzy
msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
msgstr "Bu e-posta adresi başka bir hesap tarafından kullanılmakta."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "'%(theme_name)s' teması yüklenemiyor!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Kullanıcı ayarları kaydedildi!"

msgid "Default"
msgstr "Öntanımlı"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Tarayıcı ayarları>"

msgid "the one preferred"
msgstr "Tercih edilen"

msgid "free choice"
msgstr "İsteğe bağlı seçim"

msgid "Save"
msgstr "Kaydet"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Tercih edilen tema"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Metin Düzenleyicisi Ayarları"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Metin düzenleyicisinin görüntüleneceği arayüz"

msgid "Time zone"
msgstr "Zaman dilimi"

msgid "Your time is"
msgstr "Şu an saatiniz"

msgid "Server time is"
msgstr "Sunucu saati"

msgid "Date format"
msgstr "Tarih biçimi"

msgid "Preferred language"
msgstr "Tercih edilen dil"

msgid "General options"
msgstr "Genel seçenekler"

msgid "Quick links"
msgstr "Hızlı erişim bağlantıları"

msgid "Notification"
msgstr ""

msgid "Notification settings saved!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "'''Email'''"
msgstr "E-Posta"

msgid "'''Jabber'''"
msgstr ""

msgid "'''Event type'''"
msgstr ""

msgid "Select the events you want to be notified about."
msgstr ""

msgid ""
"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
"general preferences."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Subscribed events"
msgstr "Kullanıcıya Üye Ol"

#, fuzzy
msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
msgstr "Kayıt olunan wiki sayfaları (satır başına tek bir Düzenli İfade)"

msgid "[all]"
msgstr "[hepsi]"

msgid "[not empty]"
msgstr "[boş değil]"

msgid "[empty]"
msgstr "[boş]"

msgid "filter"
msgstr "süzgeç"

msgid "anonymous"
msgstr ""

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr ""

msgid "You must specify an output file!"
msgstr ""

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr ""

msgid "All attachments included into the package."
msgstr ""

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr ""
"\"%(key)s\" ardından \"%(wanted)s\" beklenmekte. Onun yerine \"%(token)s\" "
"bulundu."

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "\"%(token)s\" öncesi \"%(key)s\" tam sayısı beklenmekte."

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "\"%(key)s\" sonrası \"%(arg)s\" tam sayısı beklenmekte."

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "\"%(key)s\" sonrası \"%(arg)s\" renk değeri beklenmekte."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"%(pages)d sayfadan %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d %(be)s -- %(bs)s%(hitsFrom)"
"d - %(hitsTo)d%(be)s sonuç"

msgid "seconds"
msgstr "saniye"

msgid "Previous"
msgstr "Önceki"

msgid "Next"
msgstr "Sonraki"

#, fuzzy
msgid "rev"
msgstr "Önizleme"

msgid "current"
msgstr "geçerli"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "Son düzenleme: %s"

msgid "match"
msgstr "eşle"

msgid "matches"
msgstr "eşleniyor"

msgid "about"
msgstr ""

msgid "If this account exists an email was sent."
msgstr ""

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Bu wiki e-posta işlemleri için yapılandırılmadı.\n"
"Lütfen bunun ile ilgili olarak wiki yöneticisi ile temas kurunuz."

#, fuzzy
msgid "Please provide a valid email address or a username!"
msgstr "Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz!"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Hesap bilgilerimi e-posta ile gönder"

#, fuzzy
msgid "Recovery token"
msgstr "Hepsini geri al!"

#, fuzzy
msgid "New password"
msgstr "Parola"

#, fuzzy
msgid "New password (repeat)"
msgstr "Parola (Tekrar)"

#, fuzzy
msgid "Reset my password"
msgstr "Parola"

msgid "Your password has been changed, you can log in now."
msgstr ""

msgid "Your token is invalid!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Password reset"
msgstr "Parola (Tekrar)"

#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"== Password reset ==\n"
"Enter a new password below."
msgstr "Parola eksik. Lütfen kullanıcı adı ve parolayı girin."

#, fuzzy
msgid "Lost password"
msgstr "Parola"

msgid ""
"\n"
"== Recovering a lost password ==\n"
"If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
"username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
"You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
"used to change your password. The email will also contain further\n"
"instructions."
msgstr ""

msgid ""
"\n"
"=== Password reset ===\n"
"If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
"username, the recovery token and a new password (twice) below."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "You must login to use this action: %(action)s."
msgstr "Sayfa üyeliği özelliğinden yararlanabilmek için giriş yapmalısınız."

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Sayfa üyeliğiniz silindi."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Düzenli ifade üyelikleri kaldırılamıyor!"

#, fuzzy
msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
msgstr ""
"KullanıcıAyarları içinde yer alan üye olduğunuz sayfalar ile ilgili "
"ifadeleri düzenleyin."

#, fuzzy
msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "Bu sayfaya üye oldunuz."

msgid "Please choose:"
msgstr ""

msgid "Settings"
msgstr ""

msgid "Editor"
msgstr "Düzenleyici"

msgid "Pages"
msgstr "Sayfalar"

msgid "Select Author"
msgstr "Yazar Seç"

msgid "Revert all!"
msgstr "Hepsini geri al!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Bu işlemi yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Eski revizyon bulunmamakta!"

msgid "No log entries found."
msgstr "Kayıt girdisi bulunamadı."

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "\"%s\" farkı"

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "%d ve %d revizyonları arasındaki farklar"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(%d versiyon karşılaştırılıyor)"

msgid "Revert to this revision"
msgstr "Bu revizyona geri al"

#, fuzzy
msgid "Previous change"
msgstr "Önceki"

#, fuzzy
msgid "Next change"
msgstr "Hiç bir şey değiştirilmedi."

msgid "Size"
msgstr "Büyüklük"

msgid "Date"
msgstr "Tarih"

msgid "Comment"
msgstr "Yorum"

#, fuzzy
msgid "Diff with oldest revision in left pane"
msgstr "Eski revizyon bulunmamakta!"

#, fuzzy
msgid "No older revision available for diff"
msgstr "Eski revizyon bulunmamakta!"

#, fuzzy
msgid "Diff with older revision in left pane"
msgstr "Eski revizyon bulunmamakta!"

msgid "Diff with newer revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision newer than in right pane"
msgstr ""

msgid "N/A"
msgstr "Bilinmiyor"

msgid "Diff with older revision in right pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision older than revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Diff with newer revision in right pane"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No newer revision available for diff"
msgstr "Eski revizyon bulunmamakta!"

#, fuzzy
msgid "Diff with newest revision in right pane"
msgstr "Eski revizyon bulunmamakta!"

msgid "No differences found!"
msgstr "Fark bulunamadı!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Sayfa zaten %(count)d kere kaydedilmiş!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(boşluk karakterleri gözardı ediliyor)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Boşluk karakteri miktarındaki değişiklikleri gözardı et"

#, fuzzy
msgid "Attachment location"
msgstr "Ekler"

#, fuzzy
msgid "Page name"
msgstr "Paket ismi"

#, fuzzy
msgid "Attachment name"
msgstr "Yeni ek adı"

#, fuzzy
msgid "Refresh attachment list"
msgstr "Ekler"

#, fuzzy
msgid "List of attachments"
msgstr "Ekler"

#, fuzzy
msgid "Available attachments for page"
msgstr "\"%(pagename)s\" için Ekler"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Hızlı erişim bağlantısı eklemek için giriş yapmalısınız."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Bu sayfa için hızlı erişim için bağlantınız eklendi."

msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "Bu sayfa için hızlı erişim için bağlantısı eklenemedi."

#, fuzzy
msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "Bu sayfayı zaten kaydettiniz!"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "\"%s\" için Tam Bağlantı Listesi"

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(içerilen %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"İlgili %(badwords)d kelimeler sözlükteki %(totalwords)d tane %(localwords)s "
"kelime arasından bulunamayıp aşağıda işaretlenmiştir:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "İşaretli kelimeleri sözlüğe ekle"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "İmla hatası bulunmadı!"

msgid "You can't save spelling words."
msgstr "İmla denetimi için kelime ekleme yetkiniz yok."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr ""
"Okuma iznine sahip olmadığınız bir sayfa için imla denetimi "
"gerçekleştiremezsiniz."

#, fuzzy
msgid "Print slide show"
msgstr "Slayt Gösterimi"

#, fuzzy
msgid "Edit slide show"
msgstr "Slayt Gösterimi"

msgid "Quit"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Quit slide show"
msgstr "Slayt Gösterimi"

msgid "Show first slide (up arrow)"
msgstr ""

msgid "Show last slide (down arrow)"
msgstr ""

msgid "Show previous slide (left arrow)"
msgstr ""

msgid "Show next slide (right arrow)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Only superuser is allowed to use this action."
msgstr "Bu işlemi yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

#, fuzzy
msgid "No page packages found."
msgstr "Komşu sayfa bulunamadı!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "'%(filename)s' eki yüklendi."

#, fuzzy
msgid "page package"
msgstr "Paket sayfaları"

msgid "install"
msgstr "yükle"

msgid "Choose:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Install language packs for '%s'"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "Hızlı erişim bağlantısı eklemek için giriş yapmalısınız."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Sayfa için sahip olduğunuz hızlı erişim bağlantısı kaldırıldı."

msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Bu sayfa için sahip olduğunuz hızlı erişim bağlantısı silinemedi."

#, fuzzy
msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr "Sayfa için sahip olduğunuz hızlı erişim bağlantısı kaldırıldı."

#, fuzzy
msgid "Revert"
msgstr "Hepsini geri al!"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Bu sayfayı geri almak için yeterli izne sahip değilsiniz!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""
"Geri alma işlemini çağırdığınızda sayfanın güncel halini görüntülüyordunuz. "
"Eski bir revizyona geri almak istiyorsanız önce o eski sayfası görüntüleyin "
"ve geri alma tuşuna basın."

#, fuzzy
msgid "Optional reason for reverting this page"
msgstr "Yeniden adlandırma için, isteğe bağlı, neden"

#, fuzzy
msgid "Really revert this page?"
msgstr "Bu sayfayı yeniden adlandırmak istediğinize emin misiniz?"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Yeni çizim oluştur: \"%(filename)s (yeni pencerede açılır)\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "%(filename)s çizimini düzenle (yeni pencerede açılır)"

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Tıklanabilir çizim: %(filename)s"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr ""
"%(actionname)s işlemini kullanmak için lütfen etkileşimli kullanıcı "
"arayüzünü kullanın!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Sayfa üzerinde çizim kaydetmek için yeterli izne sahip değilsiniz."

msgid "Empty target name given."
msgstr ""

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Dosya içeriği boş. Dosya adında yer alan ASCII olmayan karakterleri silerek "
"tekrar deneyiniz."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Sayfa üzerindeki ekleri listelemek için yeterli izne sahip değilsiniz."

msgid "Edit drawing"
msgstr "Çizimi düzenle"

#, fuzzy
msgid "Wiki Backup"
msgstr "Wiki İmleme"

msgid ""
"= Downloading a backup =\n"
"\n"
"Please note:\n"
" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
"information.\n"
" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
"problems.\n"
" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
"\n"
"To get a backup, just click here:"
msgstr ""

msgid "Backup"
msgstr "Yedekle"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr ""
"Sayfa üzerinde uzaktan yedekleme işlemi yapmak için yeterli izne sahip "
"değilsiniz."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Bilinmeyen yedekleme alt eylemi: %s."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Çizelgeler etkisiz halde!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Bir çizelge tipi belirtmek zorundasınız!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Geçersiz çizelge tipi: \"%s\""

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Bu sayfa daha önceden silindi ya da hiçbir zaman yaratılmadı!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Geçersiz dosya ismi \"%s\"!"

#, fuzzy
msgid "Include all attachments?"
msgstr "[%d tane ek]"

msgid "Package pages"
msgstr "Paket sayfaları"

msgid "Package name"
msgstr "Paket ismi"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Sayfa isimlerinin virgülle ayrılmış listesi"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "\"%s\" adında bir sayfa yok!"

msgid "Rename Page"
msgstr "Sayfayı Yeniden Adlandır"

msgid "Create redirect for renamed page(s)?"
msgstr ""

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr "Tüm /AltSayfalar da yeniden adlandırılsın mı?"

msgid "Create redirect for renamed page?"
msgstr ""

msgid "Really rename this page?"
msgstr "Bu sayfayı yeniden adlandırmak istediğinize emin misiniz?"

msgid "New name"
msgstr "Yeni ad"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Yeniden adlandırma için, isteğe bağlı, neden"

msgid "Copy Page"
msgstr "Sayfayı Kopyala"

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr "Tüm /AltDizinler de silinsin mi?"

#, fuzzy
msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Yeniden adlandırma için, isteğe bağlı, neden"

#, fuzzy
msgid "Really copy this page?"
msgstr "Bu sayfayı yeniden adlandırmak istediğinize emin misiniz?"

msgid "General Information"
msgstr "Genel Bilgi"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Sayfa büyüklüğü: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "Sayfa içeriğinin SHA özeti:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Listelenen kullanıcılar bu sayfaya üye olmuş:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Bu sayfa şu sayfalara bağlantı vermekte:"

#, python-format
msgid ""
"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%"
"(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Newer"
msgstr "Yeni ad"

msgid "Older"
msgstr ""

#, python-format
msgid "%s items per page"
msgstr ""

msgid "Diff"
msgstr "Fark"

msgid "view"
msgstr "görüntüle"

#, fuzzy
msgid "to previous"
msgstr "Önceki"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "%(rev)d revizyonuna geri al."

#, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "'%(oldpagename)s' sayfasından yeniden adlandırıldı."

msgid "get"
msgstr "getir"

msgid "del"
msgstr "sil"

msgid "edit"
msgstr "düzenle"

msgid "Revision History"
msgstr "Revizyon Geçmişi"

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "\"%s\" hakkında bilgi"

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "\"%(title)s\" başlığını göster"

msgid "General Page Infos"
msgstr "Genel Sayfa Bilgileri"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Sayfa ziyaret ve düzenlemeleri"

msgid "Do it."
msgstr "Yap."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "%(actionname)s işlemi çalıştırılsın mı?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "%(actionname)s bu wikide devre dışı bırakılmış!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr ""
"Sayfa üzerinde %(actionname)s işlemini yapmak için yeterli izne sahip "
"değilsiniz."

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d tane ek]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr "Bu sayfa için <a href=\"%(link)s\">%(count)s tane ek</a> yer almakta."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Ek için dosya adı belirtilmedi!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "'%(filename)s' eki bulunmamakta!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Sayfada yer alan eklere referans göstermek için '''{{{attachment:dosya}}}''' "
"ifadesini kullanabilirsiniz. (Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi.)\n"
"Kesinlikle URL ile birlikte gelen {{{[get]}}} değerini bağlantıda "
"kullanmayın. Bu değişken rahatlıkla ayarlanabilir olduğundan ekin gösterdiği "
"dosya yolunun kırılmasına neden olabilir."

msgid "move"
msgstr "taşı"

msgid "unzip"
msgstr "aç"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "%(pagename)s sayfası için ek bulunmamakta."

msgid "New Attachment"
msgstr "Yeni Ek"

msgid "File to upload"
msgstr "Gönderilecek Dosya"

msgid "Rename to"
msgstr "Yeniden Adlandır"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr "Aynı isimli mevcut ekin üzerine yaz"

msgid "Upload"
msgstr "Gönder"

msgid "Attached Files"
msgstr "Ekli Dosyalar"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Bu sayfaya ekte bulunmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

#, fuzzy, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "Desteklenmeyen dosya gönderim işlevi: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "\"%(pagename)s\" için Ekler"

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
msgstr "Sayfa üzerindeki ekleri listelemek için yeterli izne sahip değilsiniz."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"'%(target)s' eki (%(bytes)d bayt) kaydedildi. (Dosyanın karşı taraftaki adı: "
"'%(filename)s')"

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr ""
"'%(target)s' adlı dosya eki zaten mevcut. (Dosyanın karşı taraftaki adı: '%"
"(filename)s')"

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Sayfa üzerindeki ekleri silmek için yeterli izne sahip değilsiniz."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "'%(filename)s' eki silindi."

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
msgstr "'%(filename)s' eki zaten mevcut."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."
msgstr "%(filename)s eki %(page)s sayfasına taşındı."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Hiç bir şey değiştirilmedi."

#, fuzzy, python-format
msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
msgstr "%(newpagename)s sayfası mevcut değil veya yeterli izniniz yok."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Taşıma iptal edildi!"

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Sayfadan ek taşımak için yeterli izne sahip değilsiniz."

#, fuzzy
msgid "Move aborted because new page name is empty."
msgstr "Taşıma boş sayfa ismi nedeniyle durduruldu"

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Lütfen '%(filename)s' eki için geçerli bir dosya ismi girin."

#, fuzzy
msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
msgstr "Taşıma boş ek ismi yüzünden durduruldu"

msgid "Move"
msgstr "Taşı"

msgid "New page name"
msgstr "Yeni sayfa adı"

msgid "New attachment name"
msgstr "Yeni ek adı"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Sayfa üzerindeki eklere ulaşmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Bu sayfadan yükleme yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Sayfa üzerindeki ekleri listelemek için yeterli izne sahip değilsiniz."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "%(filename)s bir .zip dosyası değil."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
"either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
"(maxsize_file)d kB)."
msgstr ""
"Oluşacak dosyalar çok büyük, zaten sistemde mevcut, diğer dizinlere taşıyor "
"ya da kendi içinde .zip dosyası içerdiğinden dolayı '%(filename)s' eki "
"açılmadı."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
msgstr ""
"Oluşacak dosyalar çok büyük (%(space)d kB fazla) olduğundan dolayı '%"
"(filename)s' eki açılamıyor."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment count limit (%(count)d)."
msgstr ""
".zip dosyası biçimindeki '%(filename)s' eki, oluşacak dosya sayısı çok fazla "
"olduğundan açılmadı. (%(count)d adet fazla)"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
"s)."
msgstr "'%(filename)s eki açıldı."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "'%(filename)s eki açıldı."

#, fuzzy
msgid "A severe error occurred:"
msgstr "Ciddi bir hata oluştu:"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Ek '%(filename)s'"

msgid "Download"
msgstr ""

msgid "Package script:"
msgstr "Paket betiği:"

msgid "File Name"
msgstr "Dosya Adı"

msgid "Modified"
msgstr "Değiştirildi"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Bilinmeyen dosya tipi. Ek doğrudan gösterilemiyor."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "%(pagename)s sayfasının %(filename)s eki "

msgid "Delete"
msgstr "Sil"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr "Tüm /AltDizinler de silinsin mi?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "İsteğe bağlı silinme nedeni"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Bu sayfayı silmek istediğinize emin misiniz?"

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr ""
"(!) Sadece '''%s''' tarihinden sonra değiştirilen sayfalar gösteriliyor!"

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ Girdiğiniz değiştirilme tarihi tanımlanamadığı için arama sonuçlarına "
"yansıtılmadı!"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "{{{\"%s\"}}} yerine daha seçici bir arama tümcesi kullanınız."

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Başlık Arama: \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Gelişmiş Arama: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Metin Arama: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"{{{\"%s\"}}} arama sorgunuz geçersiz. Lütfen yardım için HelpOnSearching "
"sayfasına bakın."

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"{{{\"%s\"}}} arama sorgunuz hiç sonuç bulamadı. Lütfen girdiyi değiştirin "
"veya yardım için HelpOnSearching sayfasına bakın.%s"

#, fuzzy
msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Dikkate alın:"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "arama girdileriniz ile tam-metin araması"

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""
"(!) Wiki'deki tüm ilgili sonuçları içermeyebilecek olan başlık araması "
"gerçekleştiriyorsunuz. <<BR>>"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr ""
"Arama girdileriniz ile tam metin araması gerçekleştirmek için tıklayınız!"

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Alt sayfa yaratmadan önce lütfen kişisel sayfanızı oluşturun."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
"(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Burada mevcut olan kişisel sayfanıza alt sayfalar ekleyebilirsiniz.\n"
"\n"
"Bu sayfalara kimin nasıl erişme izni olacağını seçebilirsiniz,\n"
"erişim ilişkin grup sayfası üyeliği ile kontrol edilir.\n"
"\n"
"Sadece alt sayfa ismini yazın ve sayfayı yaratmak için tuşa basın.\n"
"\n"
"Erişim kontrollü sayfalar yaratmadan önce, ilişkin grup sayfalarının mevcut "
"olduğundan ve gerekli kişilerin bunlara üye olduğundan emin olun.\n"
"Grup sayfaları oluşturmak için HomepageGroupsTemplate şablonunu kullanın.\n"
"\n"
"||'''Yeni bir kişisel sayfa ekle:'''||'''İlgili erişim kontrol listesi "
"grubu:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,oku-yaz sayfası,%(username)s)>>||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,salt okunur sayfa,%(username)s)>>||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,size özel sayfa,%(username)s)>>||"
"Sadece %(username)s kullanıcısı||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "MyPages yönetimi"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Kullanıcıları sayfaya üye yap %s"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "%s üye olundu:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Kullanıcı değil:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Bu işlemi yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "\"%s\" adına benzer tek bir sayfa bulundu; oraya yönlendiriliyorsunuz."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "\"%s\" sayfasına benzer sayfalar"

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "\"%(title)s\" için %(matchcount)d sonuç: %(matches)s"

msgid "You are now logged out."
msgstr "Çıkış yaptınız."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Okuma iznine sahip olmadığınız bir sayfaya kayıt olamazsınız."

#, fuzzy
msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
msgstr "Bu wiki e-posta işlemleri için yapılandırılmadı."

#, fuzzy
msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Sayfa üyeliği özelliğinden yararlanabilmek için giriş yapmalısınız."

#, fuzzy
msgid ""
"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
"subscriptions."
msgstr ""
"Sayfa üyeliği özelliğinden yararlanabilmek için KullanıcıAyarları içerisinde "
"e-posta adresinizi tanımlayınız."

#, fuzzy
msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "Bu sayfaya üye oldunuz."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Bu sayfaya üye oldunuz."

msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Bu sayfaya üye olamadınız."

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "%s sayfasının eskiye getirme değişiklikleri."

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Eski duruma getirme fonksiyonu çağrılırken bir istisna oluştu:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Lütfen uzak wiki hesabınızın şifresini aşağıya girin. <<BR>> /!\\ Her iki "
"wikiye de güvenmelisiniz çünkü şifreniz yöneticiler tarafından okunabilir."

msgid "Operation was canceled."
msgstr "İşlem iptal edildi."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "Sadece BOTH ve DOWN yönleri destekleniyor."

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Lütfen, bu işlemi kullanabilmek için wikiconfig dosyanızda bir interwiki "
"ismi tanımlayın. (Yardım için HelpOnConfiguration)"

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Yanlış parametre. Lütfen en azından ''remoteWiki'' parametresini verin. "
"Yardım için HelpOnSynchronisation sayfasına bakın."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "''uzakWiki'' bilinmiyor."

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Eşleme bitti. Durum mesajları için aşağıya bakın."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Eşleme başladı -"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
"process."
msgstr ""
"%s yerel ve %s uzak sayfa listesi alındı. Toplamda %s farklı sayfa ile "
"sonuçlandı."

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Süzgeçten geçirildikten sonra: %s sayfa"

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr "%s sayfası atlandı çünkü yerel sayfaya yazma erişimi yok."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Yerel sayfa %s silindi."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Yerel dosya %s silinirken hata:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Uzak sayfa %s silindi."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "%s uzak sayfası silinirken hata:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"%s ögesi otomatik olarak birleştirilemiyor çünkü her iki wikide de "
"değiştirilmiş. Lütfen ikisinden birini silip tekrar deneyin."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"%s ögesi her iki wikide farklı dosya türünde, bu yüzden birleştirilemedi."
"Lütfen ikisinden birini silip veya dosya türlerini eşleyip tekrar deneyin."

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"%s ögesi yerel olarak yeniden adlandırılmış. Bu yüzden tam eşleme geçmişi bu "
"sayfa için kayıp."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "%s sayfası uzak sayfa %s ile eşleniyor..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "%s sayfası uzak wikide silinmiş fakat yerel olarak değiştirilmiş."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"%s sayfası eşlenemedi. Uzak sayfanın ismi değiştirilmiş. Bu henüz "
"desteklenmiyor. Eşlemek için sayfalardan birini silmelisiniz."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr "%s sayfaları atlanıyor çünkü yerel veya uzak bir çakışma var."

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""
"Bu aşağıdaki sayfalar için, yerel wiki ile uzak wiki arasındaki ilk ilk "
"eşleme:\n"
"%s"

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"Uzak Wiki üzerinde değişiklik hakkına sahip olmadığınız için %s sayfa "
"birleştirilemedi."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "%s sayfa başarı ile birleştirildi."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr "%s sayfası uzak site kaynaklı çakışmalar içeriyor."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "%s Sayfa çakışmalar ile birleştirildi."

#, fuzzy
msgid "Load"
msgstr "Gönder"

#, fuzzy
msgid "Pagename not specified!"
msgstr "Ek için dosya adı belirtilmedi!"

msgid "Upload page content"
msgstr ""

msgid ""
"You can upload content for the page named below. If you change the page "
"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
"empty, we derive the page name from the file name."
msgstr ""

msgid "File to load page content from"
msgstr ""

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr "Yeni sayfa yaratmak için bir sayfa adı belirtmeniz gerekmekte."

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "\"%s\" için Yerel Site Haritası"

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr "Bu sayfayı yeniden adlandırmak için yeterli izne sahip değilsiniz!"

msgid ""
"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
"never allow you to enter your password here.\n"
"\n"
"Once you have logged in, simply reload this page."
msgstr ""

msgid "OpenID Trust verification"
msgstr ""

#, python-format
msgid "The site %s has asked for your identity."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"\n"
"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
"identity, the site will take care of reversing the\n"
"delegation on its own.)"
msgstr ""

msgid "Trust root"
msgstr ""

msgid "Identity URL"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Remember decision"
msgstr "Python Sürümü"

msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
msgstr ""

msgid "Approve"
msgstr ""

msgid "Don't approve"
msgstr ""

msgid "OpenID not served"
msgstr ""

msgid ""
"\n"
"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
"verification."
msgstr ""

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""
"Kullanıcı hesabı oluşturuldu! Artık bu hesabı kullanarak giriş "
"yapabilirsiniz..."

msgid "TextCha (required)"
msgstr ""

msgid "Create Profile"
msgstr "Profil Oluştur"

msgid "Create Account"
msgstr ""

msgid "Views/day"
msgstr "Gösterim Sayısı/Gün"

msgid "Edits/day"
msgstr "Düzenleme Sayısı/Gün"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(filterpage)s için %(chart_title)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"yeşil=gösterim\n"
"red=düzenleme"

msgid "date"
msgstr "tarih"

msgid "# of hits"
msgstr "Ziyaret sayısı"

msgid "Language"
msgstr "Dil"

msgid "Others"
msgstr "Diğer"

msgid "User agent"
msgstr "İstemci aracı"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Kullanıcı İstemci Araçlarının Dağılımı"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Sayfa Boyutu Dağılımı"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "Sayfa boyutu üst sınırı [bayt]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "Belirtilen boyuttaki sayfa sayısı"

msgid "Line"
msgstr "Çizgi"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Silme işlemleri bu şekilde işaretleniyor."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Eklemeler bu şekilde işaretleniyor."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Üzgünüz! \"%(content)s\" içeriğine izin verilmediğinden dolayı sayfa "
"kaydedilemiyor."

#, fuzzy
msgid "Attachment link"
msgstr "Ekler"

#, fuzzy
msgid "Page link"
msgstr "\"%s\" sayfasına benzer sayfalar"

#, fuzzy
msgid "Changed page"
msgstr "Paket sayfaları"

#, fuzzy
msgid "Page changed"
msgstr "Değişiklikleri Kaydet"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)s\"%(pagename)s\" sayfası %(username)s tarafından "
"değiştirildi"

msgid "Trivial "
msgstr "Küçük "

#, python-format
msgid ""
"Attachment link: %(attach)s\n"
"Page link: %(page)s\n"
msgstr ""

msgid "Page has been modified"
msgstr ""

msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Page has been renamed"
msgstr "Sayfa ziyaret ve düzenlemeleri"

#, fuzzy
msgid "Page has been deleted"
msgstr "\"%s\" sayfası başarı ile silindi!"

#, fuzzy
msgid "Page has been copied"
msgstr "Sayfa ziyaret ve düzenlemeleri"

#, fuzzy
msgid "A new attachment has been added"
msgstr "Yeni ek adı"

#, fuzzy
msgid "An attachment has been removed"
msgstr "Yeni ek adı"

msgid "A page has been reverted to a previous state"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "A user has subscribed to a page"
msgstr "Bu sayfaya üye oldunuz."

msgid "A new account has been created"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
msgstr ""
"Sayın Wiki kullanıcısı,\n"
"\n"
"%(sitename)s sitesinde yer alan bir wiki sayfa ya da katagorisine, "
"düzenlemelerden haberdar olmak için üye olmuşsunuz.\n"
"\n"
"Aşağıdaki sayfa %(editor)s tarafından düzenlendi.\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Yeni sayfa:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Fark bulunamadı!\n"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Sayın Wiki kullanıcısı,\n"
"\n"
"%(sitename)s sitesinde yer alan bir wiki sayfa ya da katagorisine, "
"düzenlemelerden haberdar olmak için üye olmuşsunuz.\n"
"\n"
"Aşağıdaki sayfa %(editor)s tarafından düzenlendi.\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
"s:\n"
msgstr ""
"Sayın Wiki kullanıcısı,\n"
"\n"
"%(sitename)s sitesinde yer alan bir wiki sayfa ya da katagorisine, "
"düzenlemelerden haberdar olmak için üye olmuşsunuz.\n"
"\n"
"Aşağıdaki sayfa %(editor)s tarafından düzenlendi.\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New user account created"
msgstr "[%(sitename)s] Wiki hesap bilgileriniz"

#, python-format
msgid ""
"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
"Details follow:\n"
"\n"
"  User name: %(username)s\n"
"  Email address: %(useremail)s"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New attachment added to page %(pagename)s"
msgstr "%(pagename)s sayfasının %(filename)s eki "

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] Removed attachment from page %(pagename)s"
msgstr "%(pagename)s sayfasının %(filename)s eki "

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Sayın Wiki kullanıcısı,\n"
"\n"
"%(sitename)s sitesinde yer alan bir wiki sayfa ya da katagorisine, "
"düzenlemelerden haberdar olmak için üye olmuşsunuz.\n"
"\n"
"Aşağıdaki sayfa %(editor)s tarafından düzenlendi.\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
"items.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
msgstr ""
" Vurgulama:: <<Verbatim('')>>''italik''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''kalın'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''kalın "
"italik'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''karışık ''<<Verbatim(''')"
">>'''''kalın'''<<Verbatim(''')>> ve italik''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> yatay çizgi.\n"
" Başlıklar:: <<Verbatim(=)>> Başlık 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> "
"Başlık 2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Başlık 3 <<Verbatim(===)>>;  "
"<<Verbatim(====)>> Başlık 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Başlık 5 "
"<<Verbatim(=====)>>.\n"
" Listeler:: boşluk bıraktıktan sonra şu karakterlerden birini kullanınız: * "
"imleçler; 1., a., A., i., I. numaralandırılmış imleçler; 1.#n "
"numaralandırmaya n sayısından başla; sadece hizala.\n"
" Bağlantılar:: <<Verbatim(BasHarfiBuyukKelimleriBirlestirin)>>; <<Verbatim"
"([\"köşeli parantez ve çift tırnak\"])>>; url; [url]; [url başlık].\n"
" Tablolar:: || hücre içeriği |||| 2 sütuna taşan hücre içeriği ||;  tablo "
"ve başlıklardan sonra boşluk karakteri kullanılamaz.\n"
"\n"
"(!) Yardım için YardımBiçimHakkında veya SözdizimKılavuzu "
"sayfalarınabakabilirsiniz.\n"

#, python-format
msgid ""
"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %"
"(highlight_help_page)s."
msgstr ""

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr ""
"XSLT seçeneği etkisiz halde, lütfen HelpOnConfiguration sayfasına bakın."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr ""
"XSLT işlemcisi henüz desteklenmiyor, lütfen 4suite 1.x sürümünü yükleyiniz."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "%(errortype)s işlem hatası"

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
msgstr ""
" Vurgulama:: <<Verbatim('')>>''italik''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''kalın'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''kalın "
"italik'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''karışık ''<<Verbatim(''')"
">>'''''kalın'''<<Verbatim(''')>> ve italik''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> yatay çizgi.\n"
" Başlıklar:: <<Verbatim(=)>> Başlık 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> "
"Başlık 2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Başlık 3 <<Verbatim(===)>>;  "
"<<Verbatim(====)>> Başlık 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Başlık 5 "
"<<Verbatim(=====)>>.\n"
" Listeler:: boşluk bıraktıktan sonra şu karakterlerden birini kullanınız: * "
"imleçler; 1., a., A., i., I. numaralandırılmış imleçler; 1.#n "
"numaralandırmaya n sayısından başla; sadece hizala.\n"
" Bağlantılar:: <<Verbatim(BasHarfiBuyukKelimleriBirlestirin)>>; <<Verbatim"
"([\"köşeli parantez ve çift tırnak\"])>>; url; [url]; [url başlık].\n"
" Tablolar:: || hücre içeriği |||| 2 sütuna taşan hücre içeriği ||;  tablo "
"ve başlıklardan sonra boşluk karakteri kullanılamaz.\n"
"\n"
"(!) Yardım için YardımBiçimHakkında veya SözdizimKılavuzu "
"sayfalarınabakabilirsiniz.\n"

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Tekrar yapılandırılan metnin çevirisi gerçekleştirilemiyor. Lütfen Docutils "
"paketini yükleyin."

msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ----\n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**İzin verilen en fazla sayfa içerme sayısı aşıldı**"

#, fuzzy, python-format
msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
msgstr "Bu sayfayı yeniden adlandırmak için yeterli izne sahip değilsiniz!"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Referans gösterilen %s sayfası bulunamadı**"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Yeni ek dosya gönder \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
"missing."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
"of its mimetype %(mimetype)s."
msgstr ""

msgid "Embedded"
msgstr "Gömülü"

msgid "Search for items"
msgstr "Öğe Ara"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "Girilen terimlerin hepsini içeren"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "Girilen terimlerin bir veya daha fazlasını içeren"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "Girilen terimleri içermeyen"

#, fuzzy
msgid "last modified since (e.g. 2 weeks before)"
msgstr "Son düzenlemeden beri (ör: son 2 hafta)"

msgid "any category"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "any language"
msgstr "herhangi bir dil"

msgid "any mimetype"
msgstr ""

msgid "Categories"
msgstr ""

msgid "File Type"
msgstr "Dosya Türü"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Sadece başlıklarda ara"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Büyük-küçük harf duyarlı arama"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Sistem sayfalarını (underlay) hariç tut"

msgid "No system items"
msgstr "Sistem ögesi yok"

#, fuzzy
msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Tüm sayfa revizyonlarında ara"

msgid "Go get it!"
msgstr "Git ve al!"

#, fuzzy
msgid "File attachment browser"
msgstr "Yeni ek adı"

msgid "User account browser"
msgstr ""

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Wiki üzerinde yetim sayfa bulunmamakta."

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Geçersiniz {{{include}}} argümanları: \"%s\""

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "\"%s\" için sonuç bulunamadı."

msgid "Include system pages"
msgstr "Sistem sayfalarını içer"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Sistem sayfalarını çıkar"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Wiki üzerinde istenen bir sayfa yer almamakta."

msgid "Python Version"
msgstr "Python Sürümü"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "MoinMoin Sürümü"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Sürüm %s [Revizyon %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "4Suite Sürümü"

msgid "Number of pages"
msgstr "Sayfa sayısı"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Sistem sayfası sayısı"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Toplanan sayfa sayısı"

#, fuzzy, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "%(data_dir)s/pages/ disk kullanımı"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "%(data_dir)s/ disk kullanımı"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Düzenleme kayıtlarındaki girdiler"

msgid "NONE"
msgstr "YOK"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Genel geliştirilmiş makrolar"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Yerel geliştirilmiş makrolar"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Genel geliştirilmiş işlemler"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Yerel geliştirilmiş işlemler"

msgid "Global parsers"
msgstr "Genel ayrıştırıcılar"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Yerel geliştirilmiş makrolar"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Xapian ve/veya Python Xapian bağlayıcı(lar)ı yüklü değil"

msgid "Disabled"
msgstr "Etkisiz"

msgid "Enabled"
msgstr "Etkin"

#, fuzzy
msgid "index unavailable"
msgstr "dizin kullanılamaz"

#, fuzzy
msgid "index available"
msgstr "dizin müsait"

msgid "Xapian search"
msgstr "Xapian arama"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr ""

msgid "Active threads"
msgstr "Etkin yivler"

msgid "Wiki configuration"
msgstr ""

msgid ""
"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
"or settings that were removed from Moin."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Variable name"
msgstr "dosya adı"

msgid "Setting"
msgstr ""

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "%(pagename)s sayfasında alıntı bulunmamakta."

msgid "Markup"
msgstr "İm"

msgid "Display"
msgstr "Göster"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Desteklenmeyen tarama şeması: '%(scheme)s'"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Komşu sayfa bulunamadı!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Slideshow"
msgstr "Slayt Gösterimi"

msgid "Start"
msgstr "Başlat"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Slayt %(pos)d/%(size)d"

#, python-format
msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
msgstr ""

msgid "Go To Page"
msgstr "Sayfaya Git"

msgid "Description"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Lexer description"
msgstr "Python Sürümü"

#, fuzzy
msgid "Lexer names"
msgstr "Kullanıcı"

#, fuzzy
msgid "File patterns"
msgstr "Dosya Türü"

msgid "Mimetypes"
msgstr ""

msgid "Contents"
msgstr "İçerik"

msgid "Search Titles"
msgstr "Başlıkları Ara"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Arama sonuçlarının içerik gösterimi"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Büyük-küçük harf duyarlı arama"

msgid "Search Text"
msgstr "Metin Arama"

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "'%(filename)s' ekinin gönderimi."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "'%(filename)s' çizimi kaydedildi."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "%(mins)dm önce"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(imleyici atanmamış)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(şuanki değeri %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Yerimi sil"

msgid "Set bookmark"
msgstr "İmleyici Ata"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[İmleyiciye ulaşıldı]"

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr "Hizalı resim: %(url)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Satır numaralandırmayı aç/kapa"

msgid "[ATTACH]"
msgstr ""

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[SİLİNDİ]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[GÜNCELLENDİ]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr "[YENİDEN_ADLANDIRILDI]"

msgid "[CONFLICT]"
msgstr "[ÇAKIŞMA]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[YENİ]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[FARK]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[ALT]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[ÜST]"

msgid "Logout"
msgstr "Çıkış"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Üyelik İptali"

msgid "Home"
msgstr "Ev"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Bu başlık için tam metin araması gerçekleştirmek için tıklayınız"

msgid "Clear message"
msgstr "Mesajı temizle"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "En son %(time)s tarihinde %(editor)s tarafından düzenlendi."

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "En son %(time)s tarihinde düzenlendi."

msgid "Search:"
msgstr "Arama:"

msgid "Text"
msgstr "Metin"

msgid "Titles"
msgstr "Başlıklar"

msgid "Search"
msgstr "Arama"

msgid "More Actions:"
msgstr "Diğer İşlemler:"

msgid "------------------------"
msgstr "------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Ham Metin"

msgid "Print View"
msgstr "Yazdırma Görünümü"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Önbelleği Temizle"

msgid "Delete Page"
msgstr "Sayfayı Sil"

msgid "Like Pages"
msgstr "Benzer Sayfalar"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Yerel Site Haritası"

msgid "My Pages"
msgstr "Sayfalarım"

#, fuzzy
msgid "Subscribe User"
msgstr "Kullanıcıya Üye Ol"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Spam Sil"

msgid "Package Pages"
msgstr "Sayfaları Paketle"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Dockbook olarak göster"

msgid "Sync Pages"
msgstr "Sayfaları eşle"

msgid "Do"
msgstr "Yap"

msgid "Comments"
msgstr "Yorumlar"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Düzenle (Metin)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Düzenle (Arayüz)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Sabit Sayfa"

msgid "Remove Link"
msgstr "Bağlantı Sil"

msgid "Add Link"
msgstr "Bağlantı Ekle"

msgid "Attachments"
msgstr "Ekler"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "%s gün göster."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Wiki İmleme"

msgid "Page"
msgstr "Sayfa"

msgid "User"
msgstr "Kullanıcı"

msgid "DeleteCache"
msgstr "ÖnbelleğiTemizle"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(%s önbelleğe alındı)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Ya da bu işlemlerden birini deneyin:"

msgid "No recipients, nothing to do"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "'%(server)s' e-posta sunucusuna bağlanılamadı: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "E-posta gönderilmedi."

msgid "Mail sent OK"
msgstr "E-posta gönderildi."

msgid "From"
msgstr "Kimden"

msgid "To"
msgstr "Kime"

msgid "Content"
msgstr "İçerik"

#~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
#~ msgstr ""
#~ "Lütfen ekleri taşımak için etkileşimli kullanıcı arayüzünü kullanınız."

#, fuzzy
#~ msgid "Page Name"
#~ msgstr "Paket ismi"

#, fuzzy
#~ msgid "InstallDocs"
#~ msgstr "yükle"

#, fuzzy
#~ msgid "HelpOnUpdating"
#~ msgstr "YardımBiçimHakkında"

#, fuzzy
#~ msgid "you may need to login to edit this page"
#~ msgstr ""
#~ "Bu sayfa üzerinde değişiklik yapmak için yeterli izne sahip değilsiniz."

#~ msgid ""
#~ "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
#~ msgstr ""
#~ "Tema dosyası yükleme sadece bağımsız türden sunucular için desteklenmekte."

#, fuzzy
#~ msgid "InterWikiMap"
#~ msgstr "Wiki İmleme"

#, fuzzy
#~ msgid "BadContent"
#~ msgstr "İçerik"

#, fuzzy
#~ msgid "LocalBadContent"
#~ msgstr "İçerik"

#, fuzzy
#~ msgid "EditedSystemPages"
#~ msgstr "Sistem sayfalarını çıkar"

#~ msgid "Created the package %s containing the pages %s."
#~ msgstr "%s paketi %s sayfalarını içerecek şekilde yaratıldı."

#, fuzzy
#~ msgid "You need to log in."
#~ msgstr "Çıkış yaptınız."

#~ msgid ""
#~ "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
#~ "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
#~ msgstr ""
#~ "Yedekleme geri yüklendi: %(filename)s dosyaları %(targetdir)s hedef "
#~ "dizinine.\n"
#~ "Dosyalar: %(filecount)d, Dizinler: %(dircount)d"

#~ msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
#~ msgstr ""
#~ "Yedekleme geri yükleniyor: %(filename)s dosyaları hedef dizin %(targetdir)"
#~ "s için başarısız oldu."

#~ msgid "Wiki Backup / Restore"
#~ msgstr "Wiki Yedekleme / Geri Yükleme"

#~ msgid "Restore"
#~ msgstr "Geri yükle"

#~ msgid "Xapian Version"
#~ msgstr "Xapian Sürümü"

#, fuzzy
#~ msgid "PyStemmer Version"
#~ msgstr "Python Sürümü"

#, fuzzy
#~ msgid "PyStemmer stems"
#~ msgstr "Python Sürümü"

#, fuzzy
#~ msgid "New Page or New Attachment"
#~ msgstr "Yeni Ek"

#, fuzzy
#~ msgid "New Name"
#~ msgstr "Yeni ad"

#~ msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
#~ msgstr "'%(target)s eki zaten mevcut."

#~ msgid ""
#~ "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
#~ "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
#~ "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
#~ "used."
#~ msgstr ""
#~ "Dosya gönderimi, asla yer alan bir dosyanın üzerine yazılmasına olanak\n"
#~ "tanımayacaktır. Dosya adlarının örtüşmesi durumunda, göndermek\n"
#~ "istediğiniz dosya adını değiştirmelisiniz. Aksi halde \"Yeniden Adlandır"
#~ "\"\n"
#~ "alanının boş bırakılması durumunda gönderilmek istenen dosyanın gerçek\n"
#~ "adı kullanılacaktır."

#~ msgid ""
#~ "Somebody has requested to submit your account data to this email "
#~ "address.\n"
#~ "\n"
#~ "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
#~ "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and "
#~ "paste\n"
#~ "for that).\n"
#~ "\n"
#~ "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new "
#~ "and known password.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Hesap bilgilerinizin bu e-posta adresine gönderilmesi istemi alındı.\n"
#~ "\n"
#~ "Eğer parolanızı kaybettiyseniz, aşağıdaki bilgileri kullanarak belirtilen "
#~ "parolayı wiki'nin ilgili form alanına olduğu gibi giriniz. (Bunun için "
#~ "kopyala/yapıştır kullanabilirsiniz.)\n"
#~ "\n"
#~ "Başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra, daha kolay hatırlayacağınız "
#~ "bir şifre ile mevcut şifreyi değiştirmeniz iyi bir fikir olur.\n"

#~ msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
#~ msgstr "'%(email)s' e-posta adresine sahip bir kullanıcı hesabı bulunamadı!"

#~ msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
#~ msgstr "Dosya ekleri bu wiki tarafından desteklenmemektedir."

#, fuzzy
#~ msgid "SendMyPassword"
#~ msgstr "Parola"

#~ msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
#~ msgstr ""
#~ "Hesap ayarlarınızı değiştirmek ya da yeni bir hesap oluşturmak için "
#~ "KullanıcıAyarları sayfasını kullanın."

#~ msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
#~ msgstr ""
#~ "Seçilen kullanıcı hesabı üzerinde değişiklik yapmak için "
#~ "KullanıcıAyarları bağlantısını kullanın."

#~ msgid ""
#~ "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
#~ msgstr ""
#~ "Geçerli bir e-posta adresi belirtmediğiniz sürece bu liste "
#~ "çalışmayacaktır!"

#~ msgid ""
#~ "To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
#~ "password, go to %(sendmypasswordlink)s."
#~ msgstr ""
#~ "Hesap oluşturmak için %(userprefslink)s Şifrenizi unuttuysanız %"
#~ "(sendmypasswordlink)s "

#~ msgid ""
#~ "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
#~ "Try a different name."
#~ msgstr ""
#~ "'''{{{'%s'}}} adında bir sayfa zaten mevcut.'''\n"
#~ "\n"
#~ "Başka bir ad deneyin."

#~ msgid ""
#~ "The comment on the change is:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Değişiklik hakkındaki yorum:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Status of sending notification mails:"
#~ msgstr "Gönderilen uyarı postalarının durumu:"

#~ msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
#~ msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#~ msgid "Subscribe to trivial changes"
#~ msgstr "Küçük değişikliklerden haberdar ol"

#~ msgid "(Only for password change or new account)"
#~ msgstr "(Sadece parola değişiminde veya yeni hesap açılışında)"

#, fuzzy
#~ msgid "Check your argument %s"
#~ msgstr "Argümanınızı kontrol edin: %s"

#~ msgid "ERROR in regex '%s'"
#~ msgstr "'%s' metninde düzenli ifade regex hatası"

#~ msgid "Bad timestamp '%s'"
#~ msgstr "Yanlış tarih bilgisi '%s'"

#~ msgid "Not supported mimetype of file: %s"
#~ msgstr "Desteklenmeyen dosya türü: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
#~ msgstr "Geçersiz MonthCalendar calparms \"%s\"!"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
#~ msgstr "Geçersiz MonthCalendar arguments \"%s\"!"

#~ msgid "Sorry, login failed."
#~ msgstr "Üzgünüm, giriş başarısız oldu."

#~ msgid ""
#~ "The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at "
#~ "least."
#~ msgstr "Uzak MoinMoin sürümü fazla eski, en az 1.6 sürümü gerekli."

#~ msgid "belonging to one of the following categories"
#~ msgstr "Girilen kategorilerden herhangi birine ait olan"

#, fuzzy
#~ msgid "Xapian stemming"
#~ msgstr "Xapian uzantısı"

2016-04-12 20:30