[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex


#
# MoinMoin sk system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: moin 1.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-13 14:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-01 11:35+0100\n"
"Last-Translator: Radovan Garabík <rg-m18@kassiopeia.juls.savba.sk>\n"
"Language-Team: Slovak\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Direction: ltr\n"
"X-Language: slovenčina\n"
"X-Language-in-English: Slovak\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Tento balíček si vyžaduje novšiu verziu MoinMoin (aspoň %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Meno témy nie je zadané."

#, python-format
msgid "Theme files not installed! Write rights missing for %s."
msgstr "Súbory témy neboli nainštalované. Chýbajú práva zápisu pre %s."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Inštalácia „%(filename)s“ zlyhala."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Súbor %s nie je balíček pre MoinMoin."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Stránka %s neexistuje."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Neplatná hlavička balíčkového súboru."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Formát balíčkového súboru nie je kompatibilný."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Neznáma funkcia %(func)s na riadku %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Súbor %s sa v tomto balíku nenašiel."

msgid "<unknown>"
msgstr "<neznámy>"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Password recovery token: %s\n"
"\n"
"Password reset URL: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
msgstr ""
"Prihlasovacie meno: %s\n"
"\n"
"Token pre obnovu hesla: %s\n"
"\n"
"URL pre resetovanie hesla: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"

msgid ""
"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
"\n"
"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
"recovery token.\n"
msgstr ""
"Niekto zadal požiadavku na odoslanie tokenu pre obnovu hesla.\n"
"\n"
"Ak ste zabudli heslo, navštívne URL pre resetovanie hesla alebo\n"
"stránku pre obnovu hesla a zadajte svoje užívateľské meno\n"
"a token pre obnovu.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Údaje vášho wiki účtu"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argument „%s“ musí byť boolovská hodnota a nie „%s“"

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argument musí byť booleanovská hodnota a nie „%s“"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argument „%s“ musí byť celočíselná hodnota a nie „%s“"

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argument musí byť celočíselná hodnota a nie „%s“"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argument „%s“ musí byť reálne číslo a nie „%s“"

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argument musí byť reálne číslo a nie „%s“"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argument „%s“ musí byť komplexné číslo a nie „%s“"

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argument musí byť komplexné číslo a nie „%s“"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argument „%s“ musí byť jeden z „%s“ a nie „%s“"

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argument musí byť jednou z hodnôt „%s“ a nie „%s“"

msgid "Too many arguments"
msgstr "Príliš veľa argumentov"

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr "Nie je možné používať bezmenné argumenty po argumentoch s menami"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr "Argument „%s“ je povinný"

#, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "Žiadny argument nemá meno „%s“"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Očakával sa znak „=“ po „%(token)s“"

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Očakávala sa hodnota pre kľúč „%(token)s“"

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Uskutočnené zmeny sa neuložili!"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Nemáte oprávnenie zmeniť túto stránku."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Táto stránka je nemeniteľná!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Staré verzie sa editovať nedajú!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr "Váš časový zámok vypršal. Sú možné editovacie konflikty!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Názov stránky je príliš dlhý, zvoľte kratší názov."

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Návrh „%(pagename)s“"

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Editovať „%(pagename)s“"

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Náhľad „%(pagename)s“"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Váš editačný zámok na %(lock_page)s vypršal!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Váš editačný zámok na %(lock_page)s vyprší o # min."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Váš editačný zámok na %(lock_page)s vyprší o # s."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Počas Vášho editovania túto stránku niekto vymazal!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Počas Vášho editovania túto stránku niekto zmenil!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Počas Vášho editovania túto stránku uložil niekto iný!\n"
"Neukladajte stránku v jej terajšej podobe! Zrevidujte ju a až potom ju "
"prípadne uložte!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Obsah nahraný z návrhu]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Obsah novej stránky nahraný z %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Šablóna %s sa nenašla]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Nemáte právo čítať %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''<<BR>>Ak sa Vám stratili posledné zmeny, môžete použiť funkciu„Nahrajte "
"návrh“, čím sa vrátite k svojmu návrhu vychádzajúcemu z revízie a nahradíte "
"ním súčasnú revíziu (%(page_rev)d) %(draft_rev)d (enregistré %"
"(draft_timestamp_str)s).''' Návrh sa Vám uchová vždy, keď si pozeráte "
"náhľad, rušíte zmeny alebo keď sa Vám nepodarilo uložiť editovanie."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Popíšte „%s“ tu."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Skontrolovať pravopis"

msgid "Save Changes"
msgstr "Uložiť zmeny"

msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Kliknutím na '''%(save_button_text)s''', uložíte svoje zmeny pod licenciou %"
"(license_link)s.\n"
"Ak si to neželáte, kliknite na '''%(cancel_button_text)s''' a Vaše zmeny sa "
"neuložia."

msgid "Preview"
msgstr "Náhľad"

msgid "GUI Mode"
msgstr "GUI Mód"

msgid "Load Draft"
msgstr "Nahrať návrh"

msgid "Trivial change"
msgstr "Drobná zmena"

msgid "Comment:"
msgstr "Komentár:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Žiadna kategória>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Pridať k: %(category)s"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Odstrániť medzery na konci každého riadku"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Editácia bola zrušená."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Prázdne meno stránky, nedá sa kopírovať."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Nemáte oprávnenie editovať túto stránku!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Stránka s týmto menom {{{'%s'}}} už existuje.'''\n"
"\n"
"Skúste iné meno."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr "Stránku nebolo možné premenovať kvôli chybe súborového systému: %s."

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Nemáte oprávnenie premenovať túto stránku!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Nedá sa premenovať na prázdne meno stránky."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Stránku nebolo možné premenovať kvôli chybe súborového systému: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Nemáte právo zmazať túto stránku!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr ""
"Ďakujeme za zmeny, ktoré ste urobili. Osobitne si ceníme, že venujete "
"pozornosť aj detailom."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Stránka \"%s\" bola úspešne vymazaná!"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Stránka se nedá zamknút. Neočakávaná chyba (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Stránka se nedá zamknút. Chýba súbor 'current'?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %"
"s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""
"'Aktuálny' súbor neumožňuje určiť aktuálnej verziu stránky v súbore "
"'current'Stránka %s je poškodená a nemožno ju v tejto chvíli zmeniť."

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr "Stránku %s nemožno uložiť, nie je dostatok miesta na disku."

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr "Počas ukladania stránky %s (errno=%d) sa vyskytla I/O chyba"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Nemáte oprávnenie na editáciu tejto stránky!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Prázdne stránky sa nedajú ukladať!"

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Stránka je už uložená!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr "Túto stránku ste už editovali! Prosím, neklikajte na tlačidlo Naspäť."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Neurobili ste nijakú zmenu, stránka sa neuložila!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Nemôžete meniť nijaké práva ACL na tejto stránke, pretože nemáte práva "
"administrátora!"

msgid "Notifications sent to:"
msgstr "Oznam odoslaný na:"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Zámok užívateľa %(owner)s vypršal pred %(mins_ago)d minútami. Teraz ste "
"zámok na túto stránku dostali Vy."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Ostatní užívatelia ''nebudú môcť meniť'' túto stránku až do %(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Ostatných užívateľov bude systém až do %(bumptime)s ''upozorňovať'' na to, "
"žetúto stránku teraz editujete Vy."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Na predĺženie doby uzamknutia stránky použite tlačidlo Náhľad."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Táto stránka je momentálne ''zamknutá'' z dôvodu editácie užívateľa %(owner)"
"s až do %(timestamp)s, tzn. na maximálne ďalších %(mins_valid)d minút."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Túto stránku otvoril na editáciu alebo naposledy zrevidoval v %(timestamp)"
"sužívateľ %(owner)s.<<BR>>\n"
"'''Mali by ste sa zdržať editácie tejto stránky najmenej %(mins_valid)d min.,"
"aby ste sa vyhli editovacím konfliktom.'''<<BR>>\n"
"Kliknite na tlačidlo Zrušiť, ak chctete opustiť editor."

#, python-format
msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
msgstr "Neplatný regulárny výraz pre zvýrazňovanie: „%(regex)s“: %(error)s"

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
"search results!"
msgstr ""
"Záložný obsah tejto stránky je zastaraný a vo výsledkoch vyhľadávania bude "
"zaradený s nižšou prioritou!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Revízia %(rev)d z %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Presmerované zo stránky „%(page)s“"

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Táto stránka je presmerovaná na stránku „%(page)s“"

msgid "Create New Page"
msgstr "Vytvoriť novú stránku"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Nemáte povolenie pozrieť si túto stránku."

msgid "Text mode"
msgstr "Textový mód"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Táto wiki je momentálne nedostupná."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Neplatné užívateľské meno alebo heslo."

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Vzdialená wiki používa na vnútornú potrebu iný InterWiki názov (%(remotename)"
"s), než ste zadali (%(localname)s)."

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Neznáma akcia %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Nemáte oprávnenie použiť akciu %(action_name)s na tejto stránke."

msgid "Login and try again."
msgstr "Prihláste sa a skúste znovu."

msgid "RecentChanges"
msgstr "PoslednéZmeny"

msgid "WikiTipOfTheDay"
msgstr ""

msgid "TitleIndex"
msgstr "RegisterStránok"

msgid "WordIndex"
msgstr "RegisterSlov"

msgid "FindPage"
msgstr "NájdiStránku"

msgid "MissingPage"
msgstr "ChýbajúcaStránka"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "ChýbajúcaDomovskáStránka"

msgid "WikiHomePage"
msgstr "DomovskáStránka"

msgid "WikiName"
msgstr "WikiMeno"

msgid "WikiWikiWeb"
msgstr "WikiWikiWeb"

msgid "FrontPage"
msgstr "HlavnáStránka"

msgid "WikiSandBox"
msgstr "WikiPieskovisko"

msgid "InterWiki"
msgstr "InterWiki"

msgid "AbandonedPages"
msgstr "OpustenéStránky"

msgid "OrphanedPages"
msgstr "OsirotenéStránky"

msgid "WantedPages"
msgstr "PožadovanéStránky"

msgid "EventStats"
msgstr ""

msgid "EventStats/HitCounts"
msgstr ""

msgid "EventStats/Languages"
msgstr ""

msgid "EventStats/UserAgents"
msgstr ""

msgid "PageSize"
msgstr "VeľkosťStránky"

msgid "PageHits"
msgstr ""

msgid "RandomPage"
msgstr "NáhodnáStránka"

msgid "XsltVersion"
msgstr ""

msgid "FortuneCookies"
msgstr ""

msgid "WikiLicense"
msgstr "WikiLicencia"

msgid "CategoryCategory"
msgstr "KategóriaKategória"

msgid "CategoryHomepage"
msgstr "KategóriaDomovskáStránka"

msgid "CategoryTemplate"
msgstr "ŠablónaKategórie"

msgid "HomepageTemplate"
msgstr "ŠablónaDomovskejStránky"

msgid "HelpTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadPageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepagePrivatePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageGroupsTemplate"
msgstr ""

msgid "SlideShowHandOutTemplate"
msgstr ""

msgid "SlideShowTemplate"
msgstr "ŠablónaPrezentácie"

msgid "SlideTemplate"
msgstr ""

msgid "SyncJobTemplate"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration"
msgstr "PomocSNastavením"

msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
msgstr ""

msgid "HelpOnPackageInstaller"
msgstr ""

msgid "HelpOnUpdatingPython"
msgstr "PomocSUpdatovanímPythonu"

msgid "HelpOnAdministration"
msgstr "PomocSAdministráciou"

msgid "HelpOnAuthentication"
msgstr ""

msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
msgstr ""

msgid "HelpOnMoinCommand"
msgstr "PomocSPríkazmiMoin"

msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
msgstr ""

msgid "HelpOnNotification"
msgstr "PomocSOznamami"

msgid "HelpOnSessions"
msgstr "PomocSoSedeniami"

msgid "HelpOnUserHandling"
msgstr "PomocSUžívateľmi"

msgid "HelpOnXapian"
msgstr "PomocSXapianom"

msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
msgstr ""

msgid "HelpOnCreoleSyntax"
msgstr "PomocSCreoleSyntaxou"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "PomocSFormátovaním"

msgid "MoinMoin"
msgstr "MoinMoin"

msgid "HelpContents"
msgstr "ObsahPomocníka"

msgid "HelpForBeginners"
msgstr ""

msgid "HelpForUsers"
msgstr ""

msgid "HelpIndex"
msgstr "RegisterPomocníka"

msgid "HelpOnAccessControlLists"
msgstr ""

msgid "HelpOnActions"
msgstr "PomocSAkciami"

msgid "HelpOnActions/AttachFile"
msgstr ""

msgid "HelpOnAdmonitions"
msgstr ""

msgid "HelpOnAutoAdmin"
msgstr ""

msgid "HelpOnCategories"
msgstr "PomocSKategóriami"

msgid "HelpOnDictionaries"
msgstr ""

msgid "HelpOnDrawings"
msgstr ""

msgid "HelpOnEditLocks"
msgstr ""

msgid "HelpOnEditing"
msgstr "PomocSEditovaním"

msgid "HelpOnEditing/SubPages"
msgstr ""

msgid "HelpOnGraphicalEditor"
msgstr ""

msgid "HelpOnGroups"
msgstr "PomocnSoSkupinami"

msgid "HelpOnHeadlines"
msgstr ""

msgid "HelpOnImages"
msgstr ""

msgid "HelpOnLanguages"
msgstr "PmocSJazykmi"

msgid "HelpOnLinking"
msgstr "PomocSLinkovaním"

msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
msgstr ""

msgid "HelpOnLists"
msgstr "PomocSoZoznamami"

msgid "HelpOnLogin"
msgstr "PomocSPrihlasovaním"

msgid "HelpOnMacros"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/Include"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MailTo"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
msgstr ""

msgid "HelpOnNavigation"
msgstr "PomocSNavigáciou"

msgid "HelpOnOpenIDProvider"
msgstr ""

msgid "HelpOnPageCreation"
msgstr "PomocSVytvorenímStránky"

msgid "HelpOnPageDeletion"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
msgstr ""

msgid "HelpOnProcessingInstructions"
msgstr ""

msgid "HelpOnRules"
msgstr ""

msgid "HelpOnSearching"
msgstr "PomocSHľadaním"

msgid "HelpOnSlideShows"
msgstr "PomocSPrezentáciou"

msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
msgstr ""

msgid "HelpOnSmileys"
msgstr ""

msgid "HelpOnSpam"
msgstr ""

msgid "HelpOnSpellCheck"
msgstr "PmocSKontrolouPravopisu"

msgid "HelpOnSuperUser"
msgstr ""

msgid "HelpOnSynchronisation"
msgstr ""

msgid "HelpOnTables"
msgstr ""

msgid "HelpOnTemplates"
msgstr ""

msgid "HelpOnThemes"
msgstr ""

msgid "HelpOnUserPreferences"
msgstr ""

msgid "HelpOnVariables"
msgstr ""

msgid "HelpOnXmlPages"
msgstr ""

msgid "HelpOnComments"
msgstr ""

msgid "HelpOnSubscribing"
msgstr ""

msgid "CamelCase"
msgstr ""

msgid "WikiCourse"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/02 Finding information"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/05 User preferences"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/07 The text editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/12 Headlines"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/13 Lists"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/14 Text styles"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/15 Tables"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/17 External links"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/18 Attachments"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/19 Symbols"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/21 Macros"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/22 Parsers"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/23 Actions"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/51 Applications"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
msgstr ""

msgid "WikiCourseHandOut"
msgstr ""

msgid "Sun"
msgstr "Neď"

msgid "Mon"
msgstr "Pon"

msgid "Tue"
msgstr "Uto"

msgid "Wed"
msgstr "Str"

msgid "Thu"
msgstr "Štv"

msgid "Fri"
msgstr "Pia"

msgid "Sat"
msgstr "Sob"

msgid "AttachFile"
msgstr "PripojiťSúbor"

msgid "DeletePage"
msgstr "VymazaťStránku"

msgid "LikePages"
msgstr "PodobnéStránky"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "LokálnaMapaStránok"

msgid "RenamePage"
msgstr "PremenovaťStránku"

msgid "SpellCheck"
msgstr "KontrolaPravopisu"

msgid "Discussion"
msgstr "Diskusia"

msgid "Password is too short."
msgstr "Heslo je príliš krátke."

msgid "Password has not enough different characters."
msgstr "Heslo nemá dosť rôznych znakov."

msgid ""
"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
msgstr "Heslo je príliš jednoduché (obsahuje meno alebo opačne)."

msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
msgstr "Heslo je príliš jednoduché (postupnosť klávesov)"

msgid "Diffs"
msgstr "Rozdiely"

msgid "Info"
msgstr "Informácie"

msgid "Edit"
msgstr "Editovať"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "ZrušiťOdoberanie"

msgid "Subscribe"
msgstr "Odoberať"

msgid "Raw"
msgstr "Zdrojový text"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Tlačiť"

msgid "View"
msgstr "Pozrieť si"

msgid "Up"
msgstr "Hore"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"Zverejniť moju emailovú adresu (nie moju domovskú wiki stránku) v "
"informáciách o autorovi"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Editor otvárať dvojklikom"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Po prihlásení začať na poslednej navštívenej strane"

msgid "Show comment sections"
msgstr "Zobraziť komentáre"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Zobraziť otáznik pri odkazoch na neexistujúce stránky"

msgid "Show page trail"
msgstr "Zobraziť stopu stránok"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Ukázať panel nástrojov s ikonami"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Zobraziť v záhlaví linky na hornú a dolnú časť stránky"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Rozdiely zobraziť rôznofarebne"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Pridať medzery k zobrazených wiki menám"

msgid "Remember login information"
msgstr "Zapamätať si prihlasovacie údaje používateľa"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Navždy zakázať tento účet"

msgid "Name"
msgstr "Meno"

msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(Použite MenoPriezvisko)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Pseudonym"

msgid "Email"
msgstr "Email"

msgid "Jabber ID"
msgstr "Jabber ID"

msgid "User CSS URL"
msgstr "URL vlastného CSS"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Nevypĺňajte, ak nechcete využiť vlastné CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Veľkosť editora"

msgid "Username"
msgstr "Užívateľ"

msgid "Member of Groups"
msgstr "Člen skupín"

msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"

msgid "Action"
msgstr "Akcia"

msgid "Disable user"
msgstr "Nepovoliť užívateľa"

msgid "Enable user"
msgstr "Povoliť užívateľa"

msgid "disabled"
msgstr "nepovolené"

msgid "Mail account data"
msgstr "Zašli mailom moje údaje o účte"

msgid "Password"
msgstr "Heslo"

msgid "OpenID"
msgstr "OpenID"

msgid "Login"
msgstr "Prihlásenie"

msgid "Failed to connect to database."
msgstr "Zlyhalo pripojenie k databáze."

msgid "Could not contact botbouncer.com."
msgstr "Nemôžem sa spojiť s botbouncer.com."

msgid "Please log in first."
msgstr "Prosím, najskôr sa prihláste."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Chýbajúce heslo. Prosím, zadajte, prihlasovacie meno a heslo."

#, python-format
msgid "LDAP server %(server)s failed."
msgstr "LDAP server %(server)s zlyhal."

#, python-format
msgid ""
"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
"one now</a>. "
msgstr ""
"Ak nemáte konto, <a href=\"%(userprefslink)s\">môžete si ho vytvoriť</a>. "

#, python-format
msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
msgstr "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Zabudli ste heslo?</a>"

msgid ""
"Please choose an account name now.\n"
"If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
"password and be able to associate the account with your OpenID."
msgstr ""

msgid "Choose this name"
msgstr "Zvoľte si toto meno"

msgid "This is not a valid username, choose a different one."
msgstr "Toto nie je platné meno, zvoľte si iné."

msgid ""
"The username you have chosen is already\n"
"taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
"the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
"username and leave the password field blank."
msgstr ""

msgid "Associate this name"
msgstr ""

#, python-format
msgid "OpenID error: %s."
msgstr "OpenID chyba: %s."

msgid "OpenID verification canceled."
msgstr "OpenID Overenie bolo zrušené."

msgid "Verification canceled."
msgstr "Overenie bolo zrušené."

#, python-format
msgid "OpenID success. id: %s"
msgstr "OpenID úspešné. id: %s."

msgid "OpenID failure"
msgstr "OpenID zlyhalo"

msgid "OpenID failure."
msgstr ""

msgid "No OpenID found in session."
msgstr "V sedení nie je žiadne OpenID"

msgid "Your account is now associated to your OpenID."
msgstr ""

msgid "The password you entered is not valid."
msgstr "Heslo je neplatné."

msgid "OpenID error: unknown continuation stage"
msgstr ""

msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
msgstr ""

msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
msgstr ""

msgid "Failed to resolve OpenID."
msgstr ""

msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
msgstr ""

msgid "No OpenID."
msgstr ""

msgid ""
"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
"create one during login."
msgstr ""

msgid "Change password"
msgstr "Zmena hesla"

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Heslá sa nezhodujú!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Zadajte, prosím, heslo!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr "Heslo je neprijateľné: %s"

msgid "Your password has been changed."
msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."

msgid "To change your password, enter a new password twice."
msgstr "Ak chcete zmeniť heslo, zadajte nové heslo dvakrát."

msgid "Password repeat"
msgstr "Zopakovať heslo"

msgid "Switch user"
msgstr "Prepnutie užívateľa"

msgid "No user selected"
msgstr "Nezvolený žiadny uživateľ"

msgid ""
"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
"back to your account."
msgstr ""
"Teraz môžete zmeniť nastavenia vybraného užívateľa; odhláste sa aby ste sa "
"dostali naspäť na svoj účet."

msgid "You are the only user."
msgstr "Ste jediný užívateľ"

msgid ""
"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
msgstr "Ako superužívateľ, dočasne môžete prebrať identitu iného užívateľa"

msgid "Select User"
msgstr "Vybrať užívateľa"

msgid "OpenID settings"
msgstr "Nastavenia OpenID"

msgid "Cannot remove all OpenIDs."
msgstr "Nemôžem odstrániť všetky OpenID."

msgid "The selected OpenIDs have been removed."
msgstr "Vybrané OpenID boli odstránené."

msgid "No OpenID given."
msgstr ""

msgid "OpenID is already present."
msgstr ""

msgid "This OpenID is already used for another account."
msgstr "Toto OpenID už bolo použité pre iný účet."

msgid "OpenID added successfully."
msgstr ""

msgid "Current OpenIDs"
msgstr ""

msgid "Remove selected"
msgstr ""

msgid "Add OpenID"
msgstr "Pridaj OpenID"

msgid "OpenID server"
msgstr "OpenID server"

msgid "The selected websites have been removed."
msgstr ""

msgid "Trusted websites"
msgstr ""

msgid "Preferences"
msgstr "Nastavenia"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Neplatné prihlasovacie meno „{{{%s}}}“.\n"
"Prihlasovacie mená môžu obsahovať akýkoľvek Unicode alfanumerický znak\n"
"s prípadnou jednou medzerou medzi slovami.\n"
"Meno skupinovej stránky nie je povolené."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Toto prihlasovacie meno patrí už niekomu inému."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Chýba meno užívateľa. Prosím, zadajte meno užívateľa a heslo."

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Zadajte, prosím, Vašu mailovú adresu. Ak stratíte svoje prihlasovacie údaje, "
"môžu byť zaslané na uvedenú mailovú adresu."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Táto e-mailová adresa patrí už niekomu inému."

msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
msgstr "Táto jabber adresa patrí už niekomu inému."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Tému '%(theme_name)s' nebolo možné nahrať!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Užívateľské nastavenia sú uložené!"

msgid "Default"
msgstr "Predvolené"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Nastavenie prehliadača>"

msgid "the one preferred"
msgstr "len obľúbený"

msgid "free choice"
msgstr "možnosť voľby"

msgid "Save"
msgstr "Uložiť"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Preferovaná téma"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Preferovaný editor"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Editor zobrazený v užívateľskom rozhraní"

msgid "Time zone"
msgstr "Časová zóna"

msgid "Your time is"
msgstr "Váš čas je"

msgid "Server time is"
msgstr "Čas serveru je"

msgid "Date format"
msgstr "Formát dátumu"

msgid "Preferred language"
msgstr "Preferovaný jazyk"

msgid "General options"
msgstr "Všeobecné voľby"

msgid "Quick links"
msgstr "Rýchle odkazy"

msgid "Notification"
msgstr "Oznam"

msgid "Notification settings saved!"
msgstr "Uložené nastavenia oznamov!"

msgid "'''Email'''"
msgstr "'''Email'''"

msgid "'''Jabber'''"
msgstr "'''Jabber'''"

msgid "'''Event type'''"
msgstr "'''Typ udalosti'''"

msgid "Select the events you want to be notified about."
msgstr "Zvoľte si udalosť, o ktorej chcete byť informovaný."

msgid ""
"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
"general preferences."
msgstr "Musíte poskytnúť spôsob kontaktu, ak chcete dostávať oznamy"

msgid "Subscribed events"
msgstr "Prihlásené udalosti"

msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
msgstr "Odoberianie wiki stránok<<BR>>(jeden regulárny výraz na riadok)"

msgid "[all]"
msgstr "[všetko]"

msgid "[not empty]"
msgstr "[nie je prázdne]"

msgid "[empty]"
msgstr "[prázdne]"

msgid "filter"
msgstr "filter"

msgid "anonymous"
msgstr "anonym"

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr "Voľby --pages a --search sa vzájomne vylučujú!"

msgid "You must specify an output file!"
msgstr "Musíte určiť výstupný súbor!"

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr ""
"žiadna stránka neurčená pomocou --pages alebo --search, predpokladáme úplný "
"balíček."

msgid "All attachments included into the package."
msgstr "Všetky prílohy boli zahrnuté v balíčku."

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr "Výstupný súbor už existuje! Zbabelo odmietam pokračovať!"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Očakávané \"%(wanted)s\" po \"%(key)s\", získáné \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Očakávané celé číslo \"%(key)s\" pred \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Očakávané celé číslo \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Očakávaná hodnota farby \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"Výsledky %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s z %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s výsledkov z približne %(pages)d stránok."

msgid "seconds"
msgstr "sekúnd"

msgid "Previous"
msgstr "Predchádzajúci"

msgid "Next"
msgstr "Ďalší"

msgid "rev"
msgstr "revízia"

msgid "current"
msgstr "aktuálny"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "posledná zmena: %s"

msgid "match"
msgstr "zhoda"

msgid "matches"
msgstr "zhody"

msgid "about"
msgstr "približne"

msgid "If this account exists an email was sent."
msgstr "Ak existuje konto s týmto menom, dostanete naň email."

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Správa pošty nie je pre túto wiki aktivovaná.\n"
"Kontaktujte majiteľa tejto wiki, ktorý ju môže aktivovať."

msgid "Please provide a valid email address or a username!"
msgstr "Prosím, zadajte platnú mailovú adresu alebo meno užívateľa!"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Pošlite mi mailom údaje k môjmu účtu"

msgid "Recovery token"
msgstr "Token pre obnovu"

msgid "New password"
msgstr "Nové heslo"

msgid "New password (repeat)"
msgstr "Nové heslo (opakovanie)"

msgid "Reset my password"
msgstr "Resetuj moje heslo"

msgid "Your password has been changed, you can log in now."
msgstr "Vaše heslo bolo zmenené, môžete sa nahlásiť"

msgid "Your token is invalid!"
msgstr "Váš token je neplatný!"

msgid "Password reset"
msgstr "Reset hesla"

msgid ""
"\n"
"== Password reset ==\n"
"Enter a new password below."
msgstr ""
"\n"
"== Reset hesla ==\n"
"Zadajte nové heslo."

msgid "Lost password"
msgstr "Zabudnuté heslo"

msgid ""
"\n"
"== Recovering a lost password ==\n"
"If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
"username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
"You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
"used to change your password. The email will also contain further\n"
"instructions."
msgstr ""
"\n"
"== Získanie zabudnutého heslo ==\n"
"Ak ste zabudli heslo, uveďte svoju e-mailovú adresu alebo\n"
"užívateľské meno a kliknite na '''Mail me my account data'''.\n"
"Dostanete email obsahujúci token na obnovu hesla, ktorý môže byť\n"
"použitý na zmenu hesla. Email bude obsahovať ďalšie\n"
"inštrukcie."

msgid ""
"\n"
"=== Password reset ===\n"
"If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
"username, the recovery token and a new password (twice) below."
msgstr ""

#, python-format
msgid "You must login to use this action: %(action)s."
msgstr "Použiť akciu %(action)s možno až po prihlásení."

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Vaše odoberanie tejto stránky bolo zrušené."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Nie je možné zrušiť odoberanie definované regulárnym výrazom!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
msgstr "Upravte regulárne výrazy pre odoberané stránky vo Vašich nastaveniach."

msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "Ak chcete zrušiť odoberanie, musíte byť najskôr prihlásený."

msgid "Please choose:"
msgstr "Prosím vyberte si:"

msgid "Settings"
msgstr "Nastavenia"

msgid "Editor"
msgstr "Editor"

msgid "Pages"
msgstr "Stránky"

msgid "Select Author"
msgstr "Výber autora"

msgid "Revert all!"
msgstr "Všetky zmeny vrátiť!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Nemáte oprávnenie uskutočniť túto akciu."

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Neexistujú staršie verzie."

msgid "No log entries found."
msgstr "Nenašli sa nijaké záznamy v logu"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Zmeny pre „%s“"

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Rozdiely medzi verziami %d a %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(zahŕňajúce %d verzie)"

msgid "Revert to this revision"
msgstr "Vrátiť sa k tejto verzii"

msgid "Previous change"
msgstr "Predchádzajúca zmena"

msgid "Next change"
msgstr "Nasledujúca zmena"

msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"

msgid "Date"
msgstr "Dátum"

msgid "Comment"
msgstr "Komentár"

#, fuzzy
msgid "Diff with oldest revision in left pane"
msgstr "Neexistujú staršie verzie."

#, fuzzy
msgid "No older revision available for diff"
msgstr "Neexistujú staršie verzie."

#, fuzzy
msgid "Diff with older revision in left pane"
msgstr "Neexistujú staršie verzie."

msgid "Diff with newer revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision newer than in right pane"
msgstr ""

msgid "N/A"
msgstr "N/A"

msgid "Diff with older revision in right pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision older than revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Diff with newer revision in right pane"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No newer revision available for diff"
msgstr "Neexistujú staršie verzie."

#, fuzzy
msgid "Diff with newest revision in right pane"
msgstr "Neexistujú staršie verzie."

msgid "No differences found!"
msgstr "Nenašli sa žiadne rozdiely!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Ale veď táto stránka bola už uložená %(count)d ráz!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(bez ohľadu na medzery)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignorovať zmeny v počte bielych znakov"

#, fuzzy
msgid "Attachment location"
msgstr "Linka na prílohu"

#, fuzzy
msgid "Page name"
msgstr "Meno stránky"

#, fuzzy
msgid "Attachment name"
msgstr "Nové meno prílohy"

#, fuzzy
msgid "Refresh attachment list"
msgstr "Linka na prílohu"

#, fuzzy
msgid "List of attachments"
msgstr "[%d prílohy]"

#, fuzzy
msgid "Available attachments for page"
msgstr "Prílohy pre „%(pagename)s“"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli pridať rýchly odkaz."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Na túto stránku bol pre vás pridaný rýchly odkaz."

msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "Nebolo možné pridať rýchly odkaz na túto stránku pre vás."

msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "Na túto stránku ste už vytvorili rýchly odkaz!"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Zoznam všetkých odkazov pre „ %s “"

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(vrátane %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Nasledujúce %(badwords)d slová nebolo možné nájsť v slovníku %(totalwords)d "
"slov %(localwords)s a sú zvýraznené nižšie:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Pridať skontrolované slová do slovníka"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Nenašla sa nijaká pravopisná chyba!"

msgid "You can't save spelling words."
msgstr "Nemôžete uložiť spelling words"

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Nemôžete kontrolovať pravopis na stránke, ktorú nemôžete čítať."

#, fuzzy
msgid "Print slide show"
msgstr "Upraviť prezentáciu obrázkov"

msgid "Edit slide show"
msgstr "Upraviť prezentáciu obrázkov"

msgid "Quit"
msgstr "Ukončiť"

msgid "Quit slide show"
msgstr "Ukončiť prezentáciu obrázkov"

msgid "Show first slide (up arrow)"
msgstr ""

msgid "Show last slide (down arrow)"
msgstr ""

msgid "Show previous slide (left arrow)"
msgstr ""

msgid "Show next slide (right arrow)"
msgstr ""

msgid "Only superuser is allowed to use this action."
msgstr "Iba superužívateľ má oprávnenie uskutočniť túto akciu."

msgid "No page packages found."
msgstr "Balíček stránok stránka sa nenašiel!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Príloha „%(filename)s“ bola nainštalovaná."

msgid "page package"
msgstr "balíček stránky"

msgid "install"
msgstr "nainštalovať"

msgid "Choose:"
msgstr "Vyberte si:"

#, python-format
msgid "Install language packs for '%s'"
msgstr "Nainštalovať jazykové balíčky pre '%s'"

msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "Musíte sa prihlásiť, aby ste mohli odstrániť rýchly odkaz."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Váš rýchly odkaz na túto stránku bol odstránený."

msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Váš rýchly odkaz na túto stránku nemohol byť odstránený."

msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr ""
"Ak chcete odstrániť rýchly odkaz na túto stránku, musí nejaký najprv "
"existovať."

msgid "Revert"
msgstr "Vrátiť zmeny"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr ""
"Nemáte oprávnenie uskutočniť návrat k predchádzajúcej verzii tejto stránky!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""
"Prezerali ste aktuálnu verziu tejto stránky, keď ste klikli na funkciu "
"Návrat.Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcej verzii tejto stránky,musíte "
"najskôr otvoriť túto (staršiu) verziu a potomznovu použiť funkciu Návrat."

msgid "Optional reason for reverting this page"
msgstr "Dôvod tohto vrátenia (nepovinný)"

msgid "Really revert this page?"
msgstr "Naozaj vrátiť túto stránku?"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Vytvoriť novú kresbu „ %(filename)s “ (v novom okne)"

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Úprava obrázka %(filename)s (v novom okne)"

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Klikateľná kresba %(filename)s"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr ""
"Prosím, použite interaktívny interface užívateľa na uskutočnenie akcie %"
"(actionname)s !"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Nemáte oprávnenie uložiť kresbu na túto stránku."

msgid "Empty target name given."
msgstr ""

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Nenašiel sa nijaký obsah. Vymažte iné ako ASCII znaky z mena súboru a skúste "
"znovu."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Nemáte oprávnenie pozrieť si prílohy z tejto stránky."

msgid "Edit drawing"
msgstr "Upraviť kresbu"

msgid "Wiki Backup"
msgstr "Zálohovanie wiki"

msgid ""
"= Downloading a backup =\n"
"\n"
"Please note:\n"
" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
"information.\n"
" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
"problems.\n"
" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
"\n"
"To get a backup, just click here:"
msgstr ""

msgid "Backup"
msgstr "Zálohovať"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Nemáte oprávnenie uskutočniť vzdialenú zálohu."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Neznáma subakcia zálohy: %s."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Diagramy nie sú dostupné!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Musíte zadať typ diagramu!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Nesprávny typ diagramu \"%s\"!"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Táto stránka už bola vymazaná alebo nikdy neexistovala!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Neplatné meno súboru: „%s“ !"

msgid "Include all attachments?"
msgstr "Priložiť všetky prílohy?"

msgid "Package pages"
msgstr "Zbaliť stránky"

msgid "Package name"
msgstr "Meno balíku"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Zoznam názvov stránok - oddelených čiarkami"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Žiadna stránka sa nepodobá na „%s“!"

msgid "Rename Page"
msgstr "Premenovať stránku"

msgid "Create redirect for renamed page(s)?"
msgstr ""

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr "Premenovať aj všetky /podstránky?"

msgid "Create redirect for renamed page?"
msgstr ""

msgid "Really rename this page?"
msgstr "Naozaj premenovať túto stránku?"

msgid "New name"
msgstr "Nové meno"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Nepovinný dôvod tejto zmeny názvu"

msgid "Copy Page"
msgstr "Skopírovať stránku"

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr "TextCha: Nesprávna odpoveď! Vráťte sa späť a skúste znovu..."

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr "Skopírovať aj všetky/podstránky?"

msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Dôvod tohto kopírovania (nepovinný)"

msgid "Really copy this page?"
msgstr "Naozaj chcete skopírovať túto stránkuk?"

msgid "General Information"
msgstr "Všeobecné informácie"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Veľkosť stránky: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "SHA digest obsahu tejto stránky je:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Na odoberanie tejto stránky sa prihlásili nasledujúci užívatelia:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Táto stránka je prelinkovaná na nasledujúce stránky:"

#, python-format
msgid ""
"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%"
"(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Newer"
msgstr "Nové meno"

msgid "Older"
msgstr ""

#, python-format
msgid "%s items per page"
msgstr ""

msgid "Diff"
msgstr "Porovnať"

msgid "view"
msgstr "zobraziť"

msgid "to previous"
msgstr "k predchádzajúcemu"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Návrat k verzii %(rev)d."

#, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Premenované z „ %(oldpagename)s “."

msgid "get"
msgstr "získať"

msgid "del"
msgstr "vymazať"

msgid "edit"
msgstr "editovať"

msgid "Revision History"
msgstr "História revízií"

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Informácie o „ %s “"

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Zobraziť : %(title)s"

msgid "General Page Infos"
msgstr "Všeobecné informácie o stránke"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Počet zobrazení a editovaní"

msgid "Do it."
msgstr "Makaj."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Uskutočniť akciu %(actionname)s ?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Akcia %(actionname)s je na tejto wiki zakázaná!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Nemáte oprávnenie použiť túto akciu %(actionname)s na tejto stránke."

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d prílohy]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Na tejto stránke sú uložené <a href=\"%(link)s\">%(count)s prílohy</a>."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Názov prílohy nie je špecifikovaný!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Príloha „%(filename)s“ neexistuje!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Ak chcete odkázať na prílohy na stránke, použite '''{{{attachment:"
"filename}}}''', \n"
"ako je ukázané dolu v zozname súborov.\n"
"NEUVÁDZAJTE URL odkazu {{{[get]}}}, \n"
"pretože toto sa môže ľahko zmeniť."

msgid "move"
msgstr "presunúť"

msgid "unzip"
msgstr "unzip"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Nijaké prílohy uložené na %(pagename)s"

msgid "New Attachment"
msgstr "Nová príloha"

msgid "File to upload"
msgstr "Súbor určený na nahranie"

msgid "Rename to"
msgstr "Premenovať na"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr "Prepísať existujúce prílohy s rovnakým menom"

msgid "Upload"
msgstr "Nahrať súbor na server"

msgid "Attached Files"
msgstr "Priložené súbory"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Nemáte oprávnenie pridať súbor na túto stránku."

#, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "Nepodporovaná podakcia PriložSúbor: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Prílohy pre „%(pagename)s“"

msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
msgstr "Nemáte oprávnenie prepísať si prílohy na tejto stránke."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Príloha „%(target)s“ uložená (vzdialené meno „%(filename)s“ ; %(bytes)d "
"bytes)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "Príloha „%(target)s“ (vzdialené meno „%(filename)s“) už existuje."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Nemáte oprávnenie vymazať prílohy tejto stránky."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Príloha „%(filename)s“ zmazaná."

#, python-format
msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
msgstr "Príloha „%(new_pagename)s/%(new_filename)s“ už existuje."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."
msgstr ""
"Príloha „%(pagename)s/%(filename)s“ bola presunutá do „%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s.“"

msgid "Nothing changed"
msgstr "Nijaká zmena"

#, python-format
msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
msgstr "Stránka %(new_pagename)s neexistuje alebo nemáte potrebné práva."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Presun zrušený!"

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Nemáte oprávnenie presúvať prílohy z tejto stránky."

msgid "Move aborted because new page name is empty."
msgstr "Nie je možné premenovať stránku bez udania nového mena."

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Prosím, uveďze platné meno súboru pre prílohu „%(filename)s“."

msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
msgstr "Presun zrušený lebo chýba nové meno prílohy"

msgid "Move"
msgstr "Presunúť"

msgid "New page name"
msgstr "Nové meno stránky"

msgid "New attachment name"
msgstr "Nové meno prílohy"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Nemáte oprávnenie získať prílohy z tejto stránky."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Nemáte oprávnenie inštalovať súbory."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Nemáte oprávnenie dekomprimovať prílohy na tejto stránke."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "Súbor %(filename)s nie je súborom typu .zip."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
"either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
"(maxsize_file)d kB)."
msgstr ""
"Príloha „%(filename)s“ sa nedala rozzipovať, pretože výsledné súbory nie sú "
"v tom istom adresári alebo prevyšujú limit pre veľkosť jedného súboru (%"
"(maxsize_file)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
msgstr ""
"Príloha „%(filename)s“ sa nedala rozzipovať, pretože výsledné súbory by "
"prekročili limit na veľkosť príloh na stránku (%(size)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment count limit (%(count)d)."
msgstr ""
"Príloha „ %(filename)s “ sa nedala dekomprimovať, pretože výsledných súborov "
"by bolo príliš veľa (limit %(count)d)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
"s)."
msgstr ""
"Príloha '%(filename)s' bola čiastočne rozzipovaná (nebolo prepísané: %"
"(filelist)s)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Príloha „%(filename)s“ bola rozzipovaná."

msgid "A severe error occurred:"
msgstr "Došlo k závažnej chybe:"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Príloha „%(filename)s“"

msgid "Download"
msgstr "Stiahnuť"

msgid "Package script:"
msgstr "Script balíka:"

msgid "File Name"
msgstr "Názov súboru"

msgid "Modified"
msgstr "Zmenený"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Neznámy typ súboru, nie je možné zobraziť jeho obsah na stránke."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "attachment:%(filename)s de %(pagename)s"

msgid "Delete"
msgstr "Vymazať"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr "Vymazať aj všetky /podstránky?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Nepovinný dôvod tohto vymazania"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Naozaj chcete vymazať túto stránku?"

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) Zobrazujú sa len stránky zmenené od '''%s'''!"

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ Dátum zmeny, ktorý ste zadali, systém nerozpoznal a nebude sa preto "
"brať do úvahy pri výsledkoch hľadania!"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Použite, prosím, detailnejší vyhľadávací výraz namiesto „ {{{%s}}} “"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Vyhľadávanie „%s“ v názvoch stránok"

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Pokročilé vyhľadávanie: „%s“"

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Fultextové vyhľadávanie „%s“ "

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"Text, ktorý ste zadali do vyhľadávania, „ {{{%s}}} “, je nesprávny. Viac "
"informácií nájdete na HelpOnSearching."

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"Vaše vyhľadávanie „ {{{%s}}} “ neprinieslo žiadne výsledky. Prosím, zmeňte "
"zadané slová alebo sa obráťte na HelpOnSearching. %s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Zvážte, či Vami hľadané slová/termíny"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "nezadáte do fultextového vyhľadávania."

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""
"(!) Práve uskutočňujete vyhľadávanie v názvoch stránok, ktoré nemusia "
"zahŕňať všetkyrelevantné výsledky v tejto wiki. <<BR>>"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr ""
"Ak chcete hľadané výrazy zadať do fultextového vyhľadávate, kliknite sem!"

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr ""
"Prosím, najskôr vytvorte domovskú stránku a až potom vytvorte dodatočné "
"stránky."

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
"(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""

msgid "MyPages management"
msgstr "Manažment MojeStránky"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Prihlásiť užívateľov na odoberanie stránky %s"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr "Zadajte mená užívateľov (oddelené čiarkami):"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Odoberanie pre %s"

msgid "Not a user:"
msgstr "Nie je užívateľ:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Nemáte oprávnenie uskutočniť túto akciu."

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr ""
"Našla sa len jedna podobná stránka ako „%s“, presmerovávam na túto stránku."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Podobné stránky ako „%s“"

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s pre „%(title)s“"

msgid "You are now logged out."
msgstr "Momentálne ste odhlásený."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr ""
"Nemáte oprávnenie prihlásiť sa na odoberanie stránky, ktorú nemôžete čítať."

msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
msgstr "Táto wiki neumožňuje posielanie mailov alebo jabber správ."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Odoberanie možno využiť až po prihlásení."

msgid ""
"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
"subscriptions."
msgstr ""
"Uveďte svoju mailovú alebo jabber adresu v NastaveniachUžívateľa a budete "
"môcť využívať odoberanie."

msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "Na odoberanie tejto stránky ste už prihásený."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Prihlásili ste sa na odoberanie tejto stránky."

msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Nebolo možné zaregistrovať Vás na odoberanie tejto stránky."

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Zrušenie zmien vykonaných na stránke %s"

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Výnimka v čase použitia funkcie Zrušiť zmeny na stránke:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Prosím, dolu zadajte, heslo Vášho konta do vzdialenej wiki<<BR>> /!\\ Mali "
"by ste dôverovať dvom wiki, pretože Vaše hesloby si mohli pozrieť "
"administrátori oboch."

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Operácia bola zrušená."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "Jediné podporované smery sú BOTH (oba) a DOWN (dolu)."

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Ak chcete použiť túto funkciu, prosím, zadajte InterWiki menodo Vašej "
"wikiconfig (pozri HelpOnConfiguration)."

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Nesprávne parametre. Prosím, zadajte na tejto stránke aspoň parameter "
"''remoteWiki'' („ vzdialená wiki “). Viac informácií nájdete na "
"HelpOnSynchronisation."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "Vzdialená wiki je neznáma."

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Synchronizácia sa skončila. Nižšie nájdete správy o stave."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Synchronizácia sa začala -"

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
"process."
msgstr ""
"Mám zoznam %s lokálnych stránok a %s vzdialených stránok. Celkovo je teda "
"treba spracovať %s stránok."

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Po filtrovaní: %s stránok"

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr ""
"Stránka %s sa preskočila, pretože nemáte oprávnenie zapisovať do lokálnej "
"stránky."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Lokálne vymazanie stránok %s."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Počas lokálneho vymazávania stránky %s sa vyskytla chyba:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Stránka %s vymazaná na diaľku."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Počas vymazávania stránky %s na diaľku sa vyskytla chyba:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"Položku %s nemožno automaticky zlúčiť, keďže bola zmenená v obochwiki. "
"Prosím, vymažte ju v jednej z týchto dvoch wiki a potom operáciu zopakujte."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"Položka %s má v každej z wiki iný mimetype MIME a nemožno ich zlúčiť."
"fusionné. Prosím, vymažte ju v jednej z týchto dvoch wiki alebo zjednoťte "
"mimetype a potom operáciu zopakujte."

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"Položka %s bola premenovaná lokálne. Ešte to nie je implementované, apreto "
"sa kompletná história synchronizácie tejto stránky stratila."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Synchronizácia lokálnej stránky %s so vzdialenou stránkou %s ..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr ""
"Vzdialená stránka %s bola vymazaná, ale jej lokálna verzia prešla zmenami."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"Stránku %s nebolo možné synchronizovať. Vzdialená stránka bola premenovaná. "
"Toto ešte nie je podporované. Ak ich naozaj chcete zosynchronizovať, stačí, "
"akjednu zo stránok vymažete."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""
"Stránku %s systém preskočil kvôli lokálnemu alebo vzdialenému nevyriešenému "
"konfliktu."

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""
"Toto je prvá synchronizácia stránky %s medzi lokálnou a vzdialenou wiki."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"Stránku %s nebolo možné zlúčiť, pretože nemáte oprávnenie na "
"modifikáciutejto stránky na vzdialenej wiki."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Stránka %s bola úspešne zlúčená!"

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr ""
"Stránka %s obsahuje konflikty, ktoré sa na ňu dostali prostredníctvom "
"jejvzdialenej verzie."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "Táto stránka %s bola zlúčená, pričom došlo ku rozporom."

msgid "Load"
msgstr "Stiahnuť"

msgid "Pagename not specified!"
msgstr "Názov stránky nie je špecifikovaný!"

msgid "Upload page content"
msgstr ""

msgid ""
"You can upload content for the page named below. If you change the page "
"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
"empty, we derive the page name from the file name."
msgstr ""

msgid "File to load page content from"
msgstr "Súbor, z ktorého chcete nahrať obsah stránky"

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr ""
"Nie je možné vytvoriť stránku bez udania mena. Prosím, zadajte meno stránky."

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Lokálna mapa stránok pre \"%s\""

msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr "Nemáte oprávnenie vytvoriť doplňujúcu stránku."

msgid ""
"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
"never allow you to enter your password here.\n"
"\n"
"Once you have logged in, simply reload this page."
msgstr ""

msgid "OpenID Trust verification"
msgstr ""

#, python-format
msgid "The site %s has asked for your identity."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"\n"
"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
"identity, the site will take care of reversing the\n"
"delegation on its own.)"
msgstr ""

msgid "Trust root"
msgstr ""

msgid "Identity URL"
msgstr ""

msgid "Remember decision"
msgstr "Zapamätaj si rozhodnutie"

msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
msgstr ""

msgid "Approve"
msgstr "Schváliť"

msgid "Don't approve"
msgstr "Neschváliť"

msgid "OpenID not served"
msgstr ""

msgid ""
"\n"
"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
"verification."
msgstr ""

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr "Užívateľský účet je vytvorený! Teraz sa môžete prihlásiť a..."

msgid "TextCha (required)"
msgstr "TextCha (povinný)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Vytvoriť profil"

msgid "Create Account"
msgstr "Vytvoriť účet"

msgid "Views/day"
msgstr "Počet zobrazení za deň"

msgid "Edits/day"
msgstr "Počet editovaní za deň"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s pre %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"zelená=zobrazenie\n"
"červená=zmeny"

msgid "date"
msgstr "dátum"

msgid "# of hits"
msgstr "# zobrazení"

msgid "Language"
msgstr "Jazyk"

msgid "Others"
msgstr "Ďalšie"

msgid "User agent"
msgstr "User agent"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Rozdelenie podľa typov User-Agent"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Rozdelenie podľa veľkostí stránok"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "maximálna veľkosť stránky [bytes]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "# stránok s touto veľkosťou"

msgid "Line"
msgstr "Riadok"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Vymazané časti sa označujú takto."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Pridané časti sa označujú takto."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Je nám ľúto, ale stránka sa nedá uložiť, pretože \"%(content)s\" táto wiki "
"nepovoľuje. "

msgid "Attachment link"
msgstr "Linka na prílohu"

msgid "Page link"
msgstr "Linka na stránku"

msgid "Changed page"
msgstr "Zmenená stránka"

msgid "Page changed"
msgstr "Stránka bola zmenená"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)sZmena stránky \"%(pagename)s\" užívateľom %"
"(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Drobná "

#, python-format
msgid ""
"Attachment link: %(attach)s\n"
"Page link: %(page)s\n"
msgstr ""

msgid "Page has been modified"
msgstr "Stránka bola modifikovaná"

msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
msgstr "Stránka bola mierne modifikovaná"

msgid "Page has been renamed"
msgstr "Stránka bola premenovaná"

msgid "Page has been deleted"
msgstr "Stránka bola vymazaná!"

msgid "Page has been copied"
msgstr "Stránka bola skopírovaná"

msgid "A new attachment has been added"
msgstr "Nová príloha bola pridaná"

#, fuzzy
msgid "An attachment has been removed"
msgstr "Nová príloha bola pridaná"

msgid "A page has been reverted to a previous state"
msgstr "Stránka bola navrátená do predchádzajúceho stavu"

msgid "A user has subscribed to a page"
msgstr "Užívateľ sa prihlásil na odoberaniestránky."

msgid "A new account has been created"
msgstr "Nový účet bol vytvorený"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
msgstr ""
"Vážený užívateľ Wiki,\n"
"\n"
"Požiadali ste o zasielanie zmien wiki stránky alebo kategórie na \"%"
"(sitename)s.\n"
"\n"
"Stránku %(pagename)s zmenil užívateľ %(editor)s:\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Nová stránka:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Nenašli sa nijaké rozdiely!\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Vážený užívateľ Wiki,\n"
"\n"
"Požiadali ste o zasielanie zmien wiki stránky\n"
"%(sitename)s.\n"
"\n"
"Stránka %(pagename)s bola vymazaná redaktorom %(editor)s:\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
"s:\n"
msgstr ""
"Vážený užívateľ Wiki,\n"
"\n"
"Požiadali ste o zasielanie zmien wiki stránky\n"
"%(sitename)s.\n"
"\n"
"Stránka \"%(pagename)s\" bola premenovaná z mena \"%(oldname)s\" redaktorom %"
"(editor)s\n"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New user account created"
msgstr "[%(sitename)s] Údaje vášho wiki účtu"

#, python-format
msgid ""
"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
"Details follow:\n"
"\n"
"  User name: %(username)s\n"
"  Email address: %(useremail)s"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New attachment added to page %(pagename)s"
msgstr "Nová príloha bola pridaná k stránke %(pagename)s na %(sitename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] Removed attachment from page %(pagename)s"
msgstr "Nová príloha bola pridaná k stránke %(pagename)s na %(sitename)s"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Vážený užívateľ Wiki,\n"
"\n"
"Požiadali ste o zasielanie zmien wiki stránky\n"
"%(sitename)s.\n"
"\n"
"Stránka \"%(pagename)s\" bola premenovaná z mena \"%(oldname)s\" redaktorom %"
"(editor)s\n"

msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
"items.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
msgstr ""
" Zvýraznenie:: <<Verbatim(//)>>''kurzíva''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''tučné písmo'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''tučná "
"kurzíva'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''zmiešané ''<<Verbatim(**)"
">>'''''tučné písmo'''<<Verbatim(**)>> a kurzíva''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Vodorovná čiara:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Zlom riadku:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Nadpisy:: = Nadpis 1 =; == Nadpis 2 ==; === Nadpis 3 ===; ==== Nadpis 4 "
"====; ===== Nadpis 5 =====.\n"
" Zoznamy:: * odrážky; ** pododrážky; # číslované položky; ## číslované "
"podpoložky.\n"
" Linky:: <<Verbatim([[cieľ]])>>; <<Verbatim([[cieľ|text linky]])>>.\n"
" Tabuľky:: |= text hlavičky | text bunky | text ďalšej bunky |;\n"
"\n"
"(!) Viac sa dočítate v HelpOnEditing alebo HelpOnCreoleSyntax.\n"

#, python-format
msgid ""
"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %"
"(highlight_help_page)s."
msgstr ""

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "XSLT nie je povolené, prosím, pozrite sa do HelpOnConfiguration."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT spracovanie nie je dostupné, prosím, nainštalujte si 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "Chyba pri spracovávaní: \"%(errortype)s\""

msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
msgstr ""

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Nie je možné zobraziť reStructured text, prosím, nainštalujte si Docutils."

msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ----\n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Prekročený maximálny počet povolených includes**"

#, python-format
msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
msgstr "**Nie ste oprávnený čítať stránku: %s ! **"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Odporúčanú stránku nemožno nájsť: %s**"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Pridať novú prílohu „%(filename)s“"

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
"missing."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
"of its mimetype %(mimetype)s."
msgstr ""

msgid "Embedded"
msgstr "Embedded"

msgid "Search for items"
msgstr "Hľadať položky"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "obsahujúce všetky nasledujúce termíny"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "obsahujúce jeden alebo viacero nasledujúcich termínov"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "neobsahujúce nasledujúce termíny"

msgid "last modified since (e.g. 2 weeks before)"
msgstr "posledná zmena (napr. pred 2 týždňami)"

msgid "any category"
msgstr "akákoľvek kategória"

msgid "any language"
msgstr "akýkoľvek jazyk"

msgid "any mimetype"
msgstr "akýkoľvek mimetype"

msgid "Categories"
msgstr "Kategórie"

msgid "File Type"
msgstr "Typ súboru"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Vyhľadávať výhradne v názvoch stránok"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Rozlišovať pri vyhľadávaní veľkosť písmen"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Vylúčiť underlay"

msgid "No system items"
msgstr "Nijaké systémové položky"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Hľadať vo všetkých revidovaných stránkach"

msgid "Go get it!"
msgstr "Chytaj!"

msgid "File attachment browser"
msgstr "Prehliadač príloh"

msgid "User account browser"
msgstr "Prehliadač účtov"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Žiadne osirotené stránky v tejto wiki."

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Neplatný argument pre include : „ %s “ !"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "K „ %s “ sa nič nenašlo!"

msgid "Include system pages"
msgstr "Vrátane systémových stránok"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Okrem systémových stránok"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "V tejto wiki neexistujú nijaké požadované stránky."

msgid "Python Version"
msgstr "Verzia Pythonu"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "Verzia MoinMoin"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Verzia %s [édition „ %s “]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "Verzia 4Suite"

msgid "Number of pages"
msgstr "Počet stránok"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Počet systémových stránok"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Súhrnná veľkosť stránok"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Využitie disku %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Využitie disku %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Záznamy v edit-logu"

msgid "NONE"
msgstr "ŽIADNY"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Makrá globálneho rozšírenia"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Makrá lokálneho rozšírenia"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Akcie globálneho rozšírenia"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Akcie lokálneho rozšírenia"

msgid "Global parsers"
msgstr "Globálne parsery"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Parsery lokálneho rozšírenia"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Xapian a/alebo Python Xapian rozšírenie nie sú nainštalované"

msgid "Disabled"
msgstr "Zakázané"

msgid "Enabled"
msgstr "Povolené"

msgid "index unavailable"
msgstr "register nie je k dispozícii"

msgid "index available"
msgstr "register je k dispozícii"

msgid "Xapian search"
msgstr "Xapian vyhľadávanie"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr "Stemming pre Xapian"

msgid "Active threads"
msgstr "Aktívne vlákna"

msgid "Wiki configuration"
msgstr "Konfigurácia wiki"

msgid ""
"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
"or settings that were removed from Moin."
msgstr ""

msgid "Variable name"
msgstr "Názov premennej"

msgid "Setting"
msgstr "Nastavenie"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Žiadne citáty na stránke %(pagename)s."

msgid "Markup"
msgstr "Markup"

msgid "Display"
msgstr "Zobraziť"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Neznáma navigačná schéma „ %(scheme)s “ !"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Rodičovská stránka sa nenašla!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Slideshow"
msgstr "Prezentácia obrázkov"

msgid "Start"
msgstr "Začať"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Strana %(pos)d z %(size)d "

#, python-format
msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
msgstr ""

msgid "Go To Page"
msgstr "Ísť na stránku"

msgid "Description"
msgstr "Popis"

#, fuzzy
msgid "Lexer description"
msgstr "Popis"

#, fuzzy
msgid "Lexer names"
msgstr "Užívateľ"

#, fuzzy
msgid "File patterns"
msgstr "Typ súboru"

#, fuzzy
msgid "Mimetypes"
msgstr "akýkoľvek mimetype"

msgid "Contents"
msgstr "Obsah"

msgid "Search Titles"
msgstr "Vyhľadávanie v názvoch stránok"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Zobraziť kontext výsledku vyhľadávania"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Rozlišovať pri vyhľadávaní veľkosť písmen"

msgid "Search Text"
msgstr "Hľadaj text"

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Nahrať prílohu „ %(filename)s “."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Obrázok „%(filename)s“ uložený."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "Pred %(mins)dmin."

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(nezaložená nijaká záložka)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(momentálna hodnota je : %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Zmazať záložku"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Vytvoriť záložku"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Záložka dosiahnutá]"

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr "Vložený obrázok : %(url)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Prepnúť zobrazenia čísel riadkov"

msgid "[ATTACH]"
msgstr "[[PRILOŽ]]"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[VYMAZANÉ]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[AKTUALIZOVANÉ]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr "[PREMENOVANÁ]"

msgid "[CONFLICT]"
msgstr "[KONFLIKT]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[NOVÁ]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[ROZDIELY]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[DOLU]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[HORE]"

msgid "Logout"
msgstr "Odhlásenie"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Zrušiť odoberanie"

msgid "Home"
msgstr "Domovská stránka"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Ak chcete fulltextovo vyhľadávať tento názov, kliknite sem."

msgid "Clear message"
msgstr "Vymazať odkaz"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "poslednú editáciu z %(time)s uskutočnil %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "posledná zmena %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Hľadať:"

msgid "Text"
msgstr "Text"

msgid "Titles"
msgstr "Stránky"

msgid "Search"
msgstr "Hľadať"

msgid "More Actions:"
msgstr "Viac akcií:"

msgid "------------------------"
msgstr "------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Zdrojový text"

msgid "Print View"
msgstr "Verzia do tlače"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Vymazať cache"

msgid "Delete Page"
msgstr "Vymazať stránku"

msgid "Like Pages"
msgstr "Podobné stránky"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Lokálna mapa stránok"

msgid "My Pages"
msgstr "Moja stránka"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Prihlásiť užívateľa na odoberanie zmien."

msgid "Remove Spam"
msgstr "Odstrániť spam"

msgid "Package Pages"
msgstr "Zabaliť stránky"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Konvertovať do Docbook"

msgid "Sync Pages"
msgstr "Synchronizovať stránky"

msgid "Do"
msgstr "Urobiť"

msgid "Comments"
msgstr "Komentár"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Editovať (textový mód)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Editovať (grafický mód)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Nemenná stránka"

msgid "Remove Link"
msgstr "Odstrániť odkaz"

msgid "Add Link"
msgstr "Pridať odkaz"

msgid "Attachments"
msgstr "Prílohy"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Zobraziť %s d."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Značkovanie wiki"

msgid "Page"
msgstr "Stránka"

msgid "User"
msgstr "Užívateľ"

msgid "DeleteCache"
msgstr "ZmazaťCache"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(kešované %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Alebo skúste jednu z nasledujúcich akcií:"

msgid "No recipients, nothing to do"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Zlyhalo pripájanie na mailový server '%(server)s' : %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Email nebol odoslaný"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Email bol úspešne odoslaný"

msgid "From"
msgstr "Od"

msgid "To"
msgstr "Komu"

msgid "Content"
msgstr "Obsah"

#~ msgid "New user account created on %(sitename)s"
#~ msgstr "Nový užívateľ vytvorený na %(sitename)s"

#~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
#~ msgstr "Prosím, na presun príloh použite interaktívne rozhranie!"

#~ msgid "Page Name"
#~ msgstr "Meno stránky"

2016-04-12 20:30