[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex


#
# MoinMoin ro system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-13 14:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-18 14:19+EET\n"
"Last-Translator: Ovidiu Sabou <ovidiu.sabou@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <ovidiu.sabou@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Română\n"
"X-Language-in-English: Romanian\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr ""

msgid "The theme name is not set."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Theme files not installed! Write rights missing for %s."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Instalarea lui '%(filename)s' a eşuat."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Fişierul %s nu este un fişier pachet MoinMoin."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr ""

msgid "Invalid package file header."
msgstr ""

msgid "Package file format unsupported."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Fişierul %s nu a fost găsit în pachet."

msgid "<unknown>"
msgstr "<necunoscut>"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Password recovery token: %s\n"
"\n"
"Password reset URL: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
msgstr ""
"Nume utilizator: %s\n"
"\n"
"Codul de recuperare al parolei: %s\n"
"\n"
"URL de reconfigurare a parolei: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"

msgid ""
"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
"\n"
"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
"recovery token.\n"
msgstr ""

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Datele contului wiki al dumneavoastră"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr ""

msgid "Too many arguments"
msgstr ""

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr ""

#, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "Niciun argument numit \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Este necesar ca \"=\" să urmeze după \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Este necesară o valoare pentru cheia \"%(token)s\""

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Modificările dumneavoastră nu sunt salvate!"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Nu aveţi dreptul de a edita această pagină."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Pagina este imuabilă!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Nu se pot edita revizii vechi!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr ""
"Blocarea înfiinţată de dumneavoastră a expirat, pregătiţi-vă pentru "
"conflicte de editare!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Numele paginii este prea lung, încercaţi un nume mai mic."

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Ciorna paginii \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Editare \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Previzionarea \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Blocajul dumneavoastră de editare pe %(lock_page)s a expirat!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr ""
"Blocajul dumneavoastră de editare pe %(lock_page)s va expira peste # minute"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Blocarea de editare pe %(lock_page)s va expira peste # secunde"

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Cineva a şters această pagină în timp ce aţi editat-o!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Cineva a modificat această pagină în timp ce aţi editat-o!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Cineva a salvat această pagină în timp ce aţi editat-o!\n"
"Vă rugăm să evaluaţi pagina şi să o salvaţi apoi. Nu salvaţi pagina în acest "
"stadiu!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Conţinutul paginii noi a fost încărcat din ciornă]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Conţinutul paginii noi a fost încărcat din %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Şablonul %s nu a fost găsit]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Nu aveţi voie să citiţi %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Descrieţi %s aici."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Verificare ortografie"

msgid "Save Changes"
msgstr "Salvare modificări"

msgid "Cancel"
msgstr "Anulare"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Prin apăsarea '''%(save_button_text)s''' puneţi modificările sub licenţa %"
"(license_link)s.\n"
"Dacă nu doriţi aceasta, apăsaţi '''%(cancel_button_text)s''' pentru anularea "
"modificărilor."

msgid "Preview"
msgstr "Previzionare"

msgid "GUI Mode"
msgstr "Mod GUI"

msgid "Load Draft"
msgstr ""

msgid "Trivial change"
msgstr "Modificare minoră"

msgid "Comment:"
msgstr "Comentariu:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Fără adăugări>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Adăugare la: %(category)s"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Ştergere spaţii de la sfârşitul fiecărei linii"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Editarea a fost anulată"

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Nu puteţi salva cu nume de pagină gol."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a copia această pagină!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''O pagină cu numele {{{'%s'}}} există deja.'''\n"
"\n"
"Încercaţi un nume diferit."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr ""
"Nu s-a putut copia pagina datorită erorii cauzate de sistemul de fişiere: %s."

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a redenumi această pagină!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Nu puteţi redenumi într-un nume vid."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Nu s-a putut redenumi pagina datorită erorii de sistem de fişiere: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a şterge această pagină!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr ""
"Mulţumim pentru modificări. Atenţia dumneavoastră la detalii este apreciată."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Pagina \"%s\" a fost ştearsă cu succes!"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Page nu a putut fi blocată. Eroare neaşteptată (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Page nu a putut fi blocată. Lipseşte fişierul 'current'?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %"
"s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr ""

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr ""

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a edita această pagină!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Nu puteţi salva pagini goale."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Aţi salvat deja această pagină!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr ""

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Nu aţi modificat conţinutul paginii; nu se salvează!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Nu puteţi modifica ACLs pe această pagină, deoarece nu aveţi drepturile "
"necesare!"

msgid "Notifications sent to:"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Blocajul iniţiat de %(owner)s a expirat de %(mins_ago)d minut(e) şi vi s-a "
"dat dreptul de a bloca această pagină."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Alţi utilizatori vor fi ''opriţi'' să editeze această pagină până la %"
"(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Alţi utilizatori vor fi ''avertizaţi'' până la %(bumptime)s că dumneavoastră "
"editaţi această pagină."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Folosiţi butonul Previzionare pentru a extinde perioada de blocare."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Această pagină este momentan ''blocată'' pentru editare de %(owner)s până la "
"%(timestamp)s, adică pentru %(mins_valid)d minut(e)."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Această pagină a fost deschisă pentru editare sau previzionată ultima dată "
"la %(timestamp)s de %(owner)s.<<BR>>\n"
"'''Ar trebui ''să nu editaţi'' această pagină pentru cel puţin încă %"
"(mins_valid)d minut(e),\n"
"pentru a evita conflictele de editare.'''<<BR>>\n"
"Pentru a părăsi editorul, apăsaţi butonul Cancel."

#, python-format
msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
"search results!"
msgstr ""
"Copia de siguranţă a conţinutului acestei pagini este învechită şi nu va fi "
"inclusă în rezultatele căutării!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Revizia %(rev)d din %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Redirecţionat de la pagina \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Această pagină redirecţionează spre pagina \"%(page)s\""

msgid "Create New Page"
msgstr "Creează Pagină Nouă"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Nu aveţi dreptul să vizionaţi această pagină."

msgid "Text mode"
msgstr ""

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr ""

msgid "Invalid username or password."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Acţiune necunoscută %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Nu aveţi permisiunea de %(action_name)s pe această pagină."

msgid "Login and try again."
msgstr "Înregistraţi-vă şi încercaţi din nou."

msgid "RecentChanges"
msgstr "ModificăriRecente"

msgid "WikiTipOfTheDay"
msgstr ""

msgid "TitleIndex"
msgstr "IndexTitluri"

msgid "WordIndex"
msgstr "IndexCuvinte"

msgid "FindPage"
msgstr "CăutarePagină"

msgid "MissingPage"
msgstr "PaginăLipsă"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "PaginaPrincipalăLipsă"

#, fuzzy
msgid "WikiHomePage"
msgstr "PaginaPrincipalăLipsă"

#, fuzzy
msgid "WikiName"
msgstr "Nume"

msgid "WikiWikiWeb"
msgstr ""

msgid "FrontPage"
msgstr "PaginaPrincipală"

msgid "WikiSandBox"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "InterWiki"
msgstr "Wiki"

msgid "AbandonedPages"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "OrphanedPages"
msgstr "Pagini Asemănătoare"

#, fuzzy
msgid "WantedPages"
msgstr "CăutarePagină"

msgid "EventStats"
msgstr ""

msgid "EventStats/HitCounts"
msgstr ""

msgid "EventStats/Languages"
msgstr ""

msgid "EventStats/UserAgents"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "PageSize"
msgstr "Dimensiune"

#, fuzzy
msgid "PageHits"
msgstr "Pagini"

#, fuzzy
msgid "RandomPage"
msgstr "RedenumirePagină"

#, fuzzy
msgid "XsltVersion"
msgstr "Versiunea Python"

msgid "FortuneCookies"
msgstr ""

msgid "WikiLicense"
msgstr "LicenţăWiki"

msgid "CategoryCategory"
msgstr ""

msgid "CategoryHomepage"
msgstr ""

msgid "CategoryTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageTemplate"
msgstr ""

msgid "HelpTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadPageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepagePrivatePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageGroupsTemplate"
msgstr ""

msgid "SlideShowHandOutTemplate"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "SlideShowTemplate"
msgstr "Afişare succesivă"

msgid "SlideTemplate"
msgstr ""

msgid "SyncJobTemplate"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnConfiguration"
msgstr "AjutorLaFormatare"

msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
msgstr "PreferinţeUtilizator"

msgid "HelpOnPackageInstaller"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnUpdatingPython"
msgstr "AjutorLaFormatare"

#, fuzzy
msgid "HelpOnAdministration"
msgstr "AjutorLaFormatare"

msgid "HelpOnAuthentication"
msgstr ""

msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnMoinCommand"
msgstr "AjutorLaFormatare"

msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnNotification"
msgstr "AjutorLaFormatare"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSessions"
msgstr "Ajutor"

#, fuzzy
msgid "HelpOnUserHandling"
msgstr "AjutorLaFormatare"

#, fuzzy
msgid "HelpOnXapian"
msgstr "AjutorLaFormatare"

msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnCreoleSyntax"
msgstr "Ajutor"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "AjutorLaFormatare"

#, fuzzy
msgid "MoinMoin"
msgstr "Versiunea MoinMoin"

msgid "HelpContents"
msgstr "Ajutor"

msgid "HelpForBeginners"
msgstr ""

msgid "HelpForUsers"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpIndex"
msgstr "IndexTitluri"

msgid "HelpOnAccessControlLists"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnActions"
msgstr "Ajutor"

msgid "HelpOnActions/AttachFile"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnAdmonitions"
msgstr "Ajutor"

#, fuzzy
msgid "HelpOnAutoAdmin"
msgstr "AjutorLaFormatare"

msgid "HelpOnCategories"
msgstr ""

msgid "HelpOnDictionaries"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnDrawings"
msgstr "AjutorLaFormatare"

msgid "HelpOnEditLocks"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnEditing"
msgstr "AjutorLaFormatare"

msgid "HelpOnEditing/SubPages"
msgstr ""

msgid "HelpOnGraphicalEditor"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnGroups"
msgstr "Ajutor"

msgid "HelpOnHeadlines"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnImages"
msgstr "AjutorLaFormatare"

msgid "HelpOnLanguages"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnLinking"
msgstr "AjutorLaFormatare"

msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnLists"
msgstr "Ajutor"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLogin"
msgstr "AjutorLaFormatare"

msgid "HelpOnMacros"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/Include"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MailTo"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnNavigation"
msgstr "NavigareSit"

msgid "HelpOnOpenIDProvider"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnPageCreation"
msgstr "AjutorLaFormatare"

msgid "HelpOnPageDeletion"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
msgstr ""

msgid "HelpOnProcessingInstructions"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnRules"
msgstr "Ajutor"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSearching"
msgstr "AjutorLaFormatare"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSlideShows"
msgstr "Afişare succesivă"

msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
msgstr ""

msgid "HelpOnSmileys"
msgstr ""

msgid "HelpOnSpam"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnSpellCheck"
msgstr "VerificareOrtografie"

msgid "HelpOnSuperUser"
msgstr ""

msgid "HelpOnSynchronisation"
msgstr ""

msgid "HelpOnTables"
msgstr ""

msgid "HelpOnTemplates"
msgstr ""

msgid "HelpOnThemes"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnUserPreferences"
msgstr "PreferinţeUtilizator"

msgid "HelpOnVariables"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnXmlPages"
msgstr "AjutorLaFormatare"

#, fuzzy
msgid "HelpOnComments"
msgstr "Ajutor"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSubscribing"
msgstr "Părăsire"

msgid "CamelCase"
msgstr ""

msgid "WikiCourse"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/02 Finding information"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/05 User preferences"
msgstr "PreferinţeUtilizator"

msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/07 The text editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/12 Headlines"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/13 Lists"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/14 Text styles"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/15 Tables"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/17 External links"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/18 Attachments"
msgstr "Ataşament Nou"

msgid "WikiCourse/19 Symbols"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/21 Macros"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/22 Parsers"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/23 Actions"
msgstr "Mai Multe Acţiuni:"

msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/51 Applications"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
msgstr ""

msgid "WikiCourseHandOut"
msgstr ""

msgid "Sun"
msgstr "Dum"

msgid "Mon"
msgstr "Lun"

msgid "Tue"
msgstr "Mar"

msgid "Wed"
msgstr "Mie"

msgid "Thu"
msgstr "Joi"

msgid "Fri"
msgstr "Vin"

msgid "Sat"
msgstr "Sâm"

msgid "AttachFile"
msgstr "AtaşareFişier"

msgid "DeletePage"
msgstr "ŞtergerePagină"

msgid "LikePages"
msgstr "PaginiAsemănătoare"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "HartaLocalăSit"

msgid "RenamePage"
msgstr "RedenumirePagină"

msgid "SpellCheck"
msgstr "VerificareOrtografie"

msgid "Discussion"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Password is too short."
msgstr "Resetare parolă"

msgid "Password has not enough different characters."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
msgstr "Parola lipseşte. Introduceti nume şi parolă"

msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
msgstr ""

msgid "Diffs"
msgstr "Modificări"

msgid "Info"
msgstr "Info"

msgid "Edit"
msgstr "Editare"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Părăsire"

msgid "Subscribe"
msgstr "Înscriere"

msgid "Raw"
msgstr "Brut"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Listare"

msgid "View"
msgstr "Vizionare"

msgid "Up"
msgstr "Sus"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"Publicarea adresei de email(nu a paginii personale wiki) în informaţiile "
"despre autor"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Deschidere editor la dublu clic"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr ""

msgid "Show comment sections"
msgstr ""

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Afişare semn de întebare pentru legăturile cu pagini inexistente"

msgid "Show page trail"
msgstr "Afişare urma navigării"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Afişare bara de unelte cu pictograme"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Afişare legături de deasupra/dedesubt ca antete"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Afişare modificări decorate"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Adăugare spaţii la afişarea numelor wiki"

msgid "Remember login information"
msgstr "Memorare informaţia de înregistrare"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Dezactivare cont curent pentru totdeauna"

msgid "Name"
msgstr "Nume"

#, fuzzy
msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(Folosiţi Primulnume''''''Ultimulnume)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Nume-Alias"

msgid "Email"
msgstr "Email"

msgid "Jabber ID"
msgstr ""

msgid "User CSS URL"
msgstr "URL pentru CSS al utilizatorului"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Lăsaţi gol pentru a dezactiva CSS-ul utilizatorului)"

msgid "Editor size"
msgstr "Dimensiunea editorului"

msgid "Username"
msgstr "Nume utilizator"

msgid "Member of Groups"
msgstr "Membru în grupurile"

msgid "Jabber"
msgstr ""

msgid "Action"
msgstr "Acţiune"

msgid "Disable user"
msgstr "Dezactivare utilizator"

msgid "Enable user"
msgstr "Activare utilizator"

msgid "disabled"
msgstr "dezactivat"

msgid "Mail account data"
msgstr "Datele contului de email"

msgid "Password"
msgstr "Parolă"

msgid "OpenID"
msgstr ""

msgid "Login"
msgstr "Login"

msgid "Failed to connect to database."
msgstr ""

msgid "Could not contact botbouncer.com."
msgstr ""

msgid "Please log in first."
msgstr ""

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Parola lipseşte. Introduceti nume şi parolă"

#, python-format
msgid "LDAP server %(server)s failed."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
"one now</a>. "
msgstr ""

#, python-format
msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
msgstr ""

msgid ""
"Please choose an account name now.\n"
"If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
"password and be able to associate the account with your OpenID."
msgstr ""

msgid "Choose this name"
msgstr ""

msgid "This is not a valid username, choose a different one."
msgstr ""

msgid ""
"The username you have chosen is already\n"
"taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
"the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
"username and leave the password field blank."
msgstr ""

msgid "Associate this name"
msgstr ""

#, python-format
msgid "OpenID error: %s."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "OpenID verification canceled."
msgstr "Editarea a fost anulată"

#, fuzzy
msgid "Verification canceled."
msgstr "Editarea a fost anulată"

#, python-format
msgid "OpenID success. id: %s"
msgstr ""

msgid "OpenID failure"
msgstr ""

msgid "OpenID failure."
msgstr ""

msgid "No OpenID found in session."
msgstr ""

msgid "Your account is now associated to your OpenID."
msgstr ""

msgid "The password you entered is not valid."
msgstr ""

msgid "OpenID error: unknown continuation stage"
msgstr ""

msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
msgstr ""

msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
msgstr ""

msgid "Failed to resolve OpenID."
msgstr ""

msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
msgstr ""

msgid "No OpenID."
msgstr ""

msgid ""
"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
"create one during login."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Change password"
msgstr "Parolă"

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Parolele nu corespund!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Specificaţi o parolă!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr ""

msgid "Your password has been changed."
msgstr ""

msgid "To change your password, enter a new password twice."
msgstr ""

msgid "Password repeat"
msgstr "Repetare parolă"

msgid "Switch user"
msgstr ""

msgid "No user selected"
msgstr ""

msgid ""
"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
"back to your account."
msgstr ""

msgid "You are the only user."
msgstr ""

msgid ""
"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
msgstr ""

msgid "Select User"
msgstr ""

msgid "OpenID settings"
msgstr ""

msgid "Cannot remove all OpenIDs."
msgstr ""

msgid "The selected OpenIDs have been removed."
msgstr ""

msgid "No OpenID given."
msgstr ""

msgid "OpenID is already present."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "This OpenID is already used for another account."
msgstr "Această pagină este deja ştearsă sau nu a fost creată niciodată!"

msgid "OpenID added successfully."
msgstr ""

msgid "Current OpenIDs"
msgstr ""

msgid "Remove selected"
msgstr ""

msgid "Add OpenID"
msgstr ""

msgid "OpenID server"
msgstr ""

msgid "The selected websites have been removed."
msgstr ""

msgid "Trusted websites"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Preferences"
msgstr "PreferinţeUtilizator"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Nume de utilizator invalid {{{'%s'}}}.\n"
"Numele poate conţine orice caractere Unicode alfanumerice , cu un\n"
"spaţiu opţional între cuvinte. Nume de grup de pagini nu este permis."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Acest nume de utilizator este deja alocat."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Numele necompletat. Introduceţi un nume de utilizator"

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Specificaţi adresa de email. Dacă pierdeţi informaţia de login, o puteţi "
"obţine prin email."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Această adresă de email este deţinută deja de altcineva."

#, fuzzy
msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
msgstr "Această adresă de email este deţinută deja de altcineva."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Tema '%(theme_name)s' nu a putut fi încărcată!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Preferinţele au fost salvate!"

msgid "Default"
msgstr "Implicit"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Setare browser>"

msgid "the one preferred"
msgstr "cel preferat"

msgid "free choice"
msgstr "alegere liberă"

msgid "Save"
msgstr "Salvare"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Tema dorită"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Preferinţe Editor"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Editorul afişat în UI"

msgid "Time zone"
msgstr "Fus orar"

msgid "Your time is"
msgstr "Ora locală pentru dumneavoastră este"

msgid "Server time is"
msgstr "Ora locală a server-ului este"

msgid "Date format"
msgstr "Formatul datei"

msgid "Preferred language"
msgstr "Limba dorită"

msgid "General options"
msgstr "Opţiuni generale"

msgid "Quick links"
msgstr "Legături rapide"

msgid "Notification"
msgstr ""

msgid "Notification settings saved!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "'''Email'''"
msgstr "Email"

msgid "'''Jabber'''"
msgstr ""

msgid "'''Event type'''"
msgstr ""

msgid "Select the events you want to be notified about."
msgstr ""

msgid ""
"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
"general preferences."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Subscribed events"
msgstr "Înscriere"

#, fuzzy
msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
msgstr "Înscris la următoarele pagini wiki(o expresie regulară per linie)"

msgid "[all]"
msgstr ""

msgid "[not empty]"
msgstr ""

msgid "[empty]"
msgstr ""

msgid "filter"
msgstr ""

msgid "anonymous"
msgstr ""

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr ""

msgid "You must specify an output file!"
msgstr ""

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr ""

msgid "All attachments included into the package."
msgstr ""

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Trebuie \"%(wanted)s\" după \"%(key)s\", s-a primit \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Trebuie un întreg \"%(key)s\" înainte de \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Trebuie un întreg \"%(arg)s\" după \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Trebuie o valoare de tip culoare \"%(arg)s\" după \"%(key)s\""

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""

msgid "seconds"
msgstr "secunde"

msgid "Previous"
msgstr "Precedent"

msgid "Next"
msgstr "Următor"

msgid "rev"
msgstr "rev"

msgid "current"
msgstr "curent"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "modificat ultima oară: %s"

msgid "match"
msgstr "potrivire"

msgid "matches"
msgstr "potriviri"

msgid "about"
msgstr ""

msgid "If this account exists an email was sent."
msgstr ""

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Acest wiki nu permite procesare poştei electronice.\n"
"Contactaţi deţinătorul wiki-ului, care poate activa email."

msgid "Please provide a valid email address or a username!"
msgstr "Introduceţi o adresă validă de email sau un nume de utilizator!"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Trimitere prin email datele contului"

msgid "Recovery token"
msgstr ""

msgid "New password"
msgstr "Parolă nouă"

msgid "New password (repeat)"
msgstr "Repetare parolă nouă"

msgid "Reset my password"
msgstr "Resetare parolă"

msgid "Your password has been changed, you can log in now."
msgstr ""

msgid "Your token is invalid!"
msgstr ""

msgid "Password reset"
msgstr "Resetare parolă"

msgid ""
"\n"
"== Password reset ==\n"
"Enter a new password below."
msgstr ""
"\n"
"== Resetare parolă ==\n"
"Introduceţi noua parolă mai jos."

msgid "Lost password"
msgstr "Parolă pierdută"

msgid ""
"\n"
"== Recovering a lost password ==\n"
"If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
"username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
"You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
"used to change your password. The email will also contain further\n"
"instructions."
msgstr ""

msgid ""
"\n"
"=== Password reset ===\n"
"If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
"username, the recovery token and a new password (twice) below."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "You must login to use this action: %(action)s."
msgstr ""
"Trebuie să fiţi logaţi pentru a putea folosi înregistrările(subscriptions)."

#, fuzzy
msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Nu mai sunteţi înscris(ă) pe această pagină."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Nu se poate şterge înregistrarea cu expresie regulară!"

#, fuzzy
msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
msgstr ""
"Editaţi expresiile regulare pentru înregistrări(subscriptions) în pagina "
"PreferinţeUtilizator."

#, fuzzy
msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "Aţi fost înregistrat(ă) pe această pagină."

msgid "Please choose:"
msgstr ""

msgid "Settings"
msgstr ""

msgid "Editor"
msgstr "Editor"

msgid "Pages"
msgstr "Pagini"

msgid "Select Author"
msgstr "Selectare Autor"

msgid "Revert all!"
msgstr "Revenire totală!"

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Nu aveţi dreptul să editaţi această pagină."

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Nici o revizie mai veche nu este disponibilă!"

msgid "No log entries found."
msgstr "Nici un jurnal nu a fost găsit"

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Modificările pentru \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Diferenţele dintre reviziile %d şi %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(desfăşurare %d versiuni)"

#, fuzzy
msgid "Revert to this revision"
msgstr "Revenire la revizia %(rev)d."

#, fuzzy
msgid "Previous change"
msgstr "Previzionare"

#, fuzzy
msgid "Next change"
msgstr "Salvare modificări"

msgid "Size"
msgstr "Dimensiune"

msgid "Date"
msgstr "Data"

msgid "Comment"
msgstr "Comentariu"

#, fuzzy
msgid "Diff with oldest revision in left pane"
msgstr "Nici o revizie mai veche nu este disponibilă!"

#, fuzzy
msgid "No older revision available for diff"
msgstr "Nici o revizie mai veche nu este disponibilă!"

#, fuzzy
msgid "Diff with older revision in left pane"
msgstr "Nici o revizie mai veche nu este disponibilă!"

msgid "Diff with newer revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision newer than in right pane"
msgstr ""

msgid "N/A"
msgstr "Indisponibil"

msgid "Diff with older revision in right pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision older than revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Diff with newer revision in right pane"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No newer revision available for diff"
msgstr "Nici o revizie mai veche nu este disponibilă!"

#, fuzzy
msgid "Diff with newest revision in right pane"
msgstr "Nici o revizie mai veche nu este disponibilă!"

msgid "No differences found!"
msgstr "Nici o diferenţă găsită!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Pagina a fost salvată de %(count)d ori totuşi!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(ignorare caractere spaţiu)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignorare modificări în cantitatea de caractere spaţiu"

#, fuzzy
msgid "Attachment location"
msgstr "Ataşamente"

#, fuzzy
msgid "Page name"
msgstr "Pagini Asemănătoare"

#, fuzzy
msgid "Attachment name"
msgstr "Nume ataşament nou"

#, fuzzy
msgid "Refresh attachment list"
msgstr "Ataşamente"

#, fuzzy
msgid "List of attachments"
msgstr "Ataşamente"

#, fuzzy
msgid "Available attachments for page"
msgstr "Ataşamente pentru \"%(pagename)s\""

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Trebuie să vă logaţi pentru a putea adăuga o legătură rapidă"

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr ""
"A fost adăugată o legătură rapidă către această pagină pentru dumnveavoastră."

#, fuzzy
msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr ""
"A fost adăugată o legătură rapidă către această pagină pentru dumnveavoastră."

#, fuzzy
msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "Aţi salvat deja această pagină!"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Lista Completă de Legături pentru \"%s\""

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(inclusiv %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Următoarele %(badwords)d cuvinte nu au putut fi găsite în dicţionarul de %"
"(totalwords)d cuvinte%(localwords)s şi sunt scoase în evidenţă mai jos:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Adăugare cuvinte verificate în dicţionar"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Nu a fost găsită nici o greşeală de ortografie!"

msgid "You can't save spelling words."
msgstr ""
"Nu aveţi permisiunea de a salva cuvinte folosite la verificarea ortografiei."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr ""
"Nu aveţi permisiunea de a verifica ortografia pe o pagină pe care nu o "
"puteţi citi."

#, fuzzy
msgid "Print slide show"
msgstr "Afişare succesivă"

#, fuzzy
msgid "Edit slide show"
msgstr "Afişare succesivă"

msgid "Quit"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Quit slide show"
msgstr "Afişare succesivă"

msgid "Show first slide (up arrow)"
msgstr ""

msgid "Show last slide (down arrow)"
msgstr ""

msgid "Show previous slide (left arrow)"
msgstr ""

msgid "Show next slide (right arrow)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Only superuser is allowed to use this action."
msgstr "Nu aveţi dreptul să editaţi această pagină."

#, fuzzy
msgid "No page packages found."
msgstr "Nici o pagină părinte nu a fost găsită!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' a fost instalat."

#, fuzzy
msgid "page package"
msgstr "Pagini Asemănătoare"

msgid "install"
msgstr "instalare"

msgid "Choose:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Install language packs for '%s'"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "Trebuie să vă logaţi pentru a putea adăuga o legătură rapidă"

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Legătura rapidă către această pagină a fost ştearsă."

#, fuzzy
msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Legătura rapidă către această pagină a fost ştearsă."

#, fuzzy
msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr "Legătura rapidă către această pagină a fost ştearsă."

msgid "Revert"
msgstr ""

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr ""
"Nu aveţi permisiunea de a modifica această pagină la o stare anterioară"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Optional reason for reverting this page"
msgstr "Motiv opţional referitor la redenumire."

#, fuzzy
msgid "Really revert this page?"
msgstr "Sigur doriţi ştergerea acestei pagini ?"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Creare desen nou \"%(filename)s (se deschide în fereastră nouă)\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Editare desen %(filename)s (se deschide în fereastră nouă)"

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Desen clicabil: %(filename)s"

#, fuzzy, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr "Folosiţi interfaţa interactivă cu utilizatorul pentru a şterge pagini!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a salva un desen pe această pagină."

msgid "Empty target name given."
msgstr ""

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Nu există conţinut. Ştergeţi caracterele non ASCII din numele fişierului şi "
"încercaţi din nou."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a viziona ataşamentele de pe această pagină."

msgid "Edit drawing"
msgstr "Editare desen"

#, fuzzy
msgid "Wiki Backup"
msgstr "Text Sursă Wiki"

msgid ""
"= Downloading a backup =\n"
"\n"
"Please note:\n"
" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
"information.\n"
" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
"problems.\n"
" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
"\n"
"To get a backup, just click here:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Backup"
msgstr "Marcare"

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Pe această pagină nu puteţi face %s"

#, fuzzy, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Acţiune necunoscută %(action_name)s."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Graficele nu sunt disponibile!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Trebuie să specificaţi tipul graficului!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Este invalid tipul de grafic \"%s\"!"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Această pagină este deja ştearsă sau nu a fost creată niciodată!"

#, fuzzy, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Argumente de includere \"%s\" sunt invalide!"

#, fuzzy
msgid "Include all attachments?"
msgstr "[%d ataşamente]"

#, fuzzy
msgid "Package pages"
msgstr "Pagini Asemănătoare"

#, fuzzy
msgid "Package name"
msgstr "Pagini Asemănătoare"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr ""

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Nici o pagină de genul \"%s\"!"

msgid "Rename Page"
msgstr "Redenumire Pagină"

msgid "Create redirect for renamed page(s)?"
msgstr ""

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr ""

msgid "Create redirect for renamed page?"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Really rename this page?"
msgstr "Sigur doriţi ştergerea acestei pagini ?"

msgid "New name"
msgstr "Nume nou"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Motiv opţional referitor la redenumire."

#, fuzzy
msgid "Copy Page"
msgstr "Pagină"

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr ""

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Motiv opţional referitor la redenumire."

#, fuzzy
msgid "Really copy this page?"
msgstr "Sigur doriţi ştergerea acestei pagini ?"

msgid "General Information"
msgstr "Informaţii generale"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Dimensiunea paginii: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "Rezumatul SHA al conţinutului acestei pagini este:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Următorii utilizatori sunt întregistraţi la această pagină"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Această pagină face legături cu următoarele pagini:"

#, python-format
msgid ""
"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%"
"(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Newer"
msgstr "Nume nou"

msgid "Older"
msgstr ""

#, python-format
msgid "%s items per page"
msgstr ""

msgid "Diff"
msgstr "Modificare"

msgid "view"
msgstr "vizionare"

#, fuzzy
msgid "to previous"
msgstr "Previzionare"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Revenire la revizia %(rev)d."

#, fuzzy, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Ataşamente pentru \"%(pagename)s\""

msgid "get"
msgstr "obţinere"

msgid "del"
msgstr "ştergere"

msgid "edit"
msgstr "editare"

msgid "Revision History"
msgstr "Istoria Reviziilor"

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Informaţii despre \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Afişare \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Informaţii Generale Despre Pagină"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Accesări şi editări ale paginii"

msgid "Do it."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a salva un desen pe această pagină."

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d ataşamente]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Există <a href=\"%(link)s\">%(count)s ataşament(e)</a> stocat(e) pentru "
"această pagină."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Numele fişierului ataşat nu a fost specificat!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' nu există!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Pentru a indica ataşamente pe o pagină, folosiţi '''{{{ataşament:"
"nume_fişier}}}''', \n"
"după cum este afişat mai jos în lista de fişiere. \n"
"'''NU''' folosiţi URL al legăturii {{{[obţinere]}}}, \n"
"deoarece acesta se poate schimba şi poate cauza probleme foarte uşor."

msgid "move"
msgstr ""

msgid "unzip"
msgstr "dezarhivare"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Nici un ataşament stocat pentru %(pagename)s"

msgid "New Attachment"
msgstr "Ataşament Nou"

msgid "File to upload"
msgstr "Fişier de trimis"

msgid "Rename to"
msgstr "Redenumeşte în"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr ""

msgid "Upload"
msgstr "Trimitere date"

msgid "Attached Files"
msgstr "Fişiere Ataşate"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a ataşa un fişier la această pagină"

#, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "Sub-acţiunea AttachFile este nepermisă: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Ataşamente pentru \"%(pagename)s\""

msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
msgstr ""
"Nu aveţi permisiunea de a suprascrie un ataşament de pe această pagină."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Ataşamentul '%(target)s' (fişier la distanţă '%(filename)s') cu %(bytes)d "
"octeţi a fost salvat."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr ""
"Ataşamentul '%(target)s' (fişier la distanţă '%(filename)s') există deja."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a şterge ataşamentele de pe această pagină."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' a fost şters."

#, python-format
msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
msgstr "Ataşamentul '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' există deja."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."
msgstr ""
"Ataşamentul '%(pagename)s/%(filename)s' a fost mutat la '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Nu s-a modificat nimic"

#, python-format
msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
msgstr ""

msgid "Move aborted!"
msgstr "Mutare anulată!"

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a muta ataşamentele de pe această pagină."

msgid "Move aborted because new page name is empty."
msgstr "Mutarea a fost anulată deoarece noua denumire a paginii este vidă."

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr ""
"Vă rugăm să folosiţi un nume valid de vişier pentru ataşamentul '%(filename)"
"s'."

msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
msgstr "Mutarea a fost anulată deoarece noul nume al ataşamentului este vid."

msgid "Move"
msgstr "Mutare"

msgid "New page name"
msgstr "Nume pagină nouă"

msgid "New attachment name"
msgstr "Nume ataşament nou"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a obţine ataşamentele de pe această pagină."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Nu aveţi dreptul să instalaţi fişiere."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Nu aveţi permisiunea de a dezarhiva ataşamentele de pe această pagină."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "Fişierul %(filename)s nu este un fişier .zip."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
"either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
"(maxsize_file)d kB)."
msgstr ""
"Ataşamentul '%(filename)s' nu a putut fi dezarhivat deoarece fişierele sunt "
"prea mari, sunt doar fişiere .zip, există deja sau sunt poziţionate în "
"directoare."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
msgstr ""
"Ataşamentul '%(filename)s' nu a putut fi dezarhivat deoarece fişierele "
"rezultate ar fi prea mari (%(space)d kB lipsesc)."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment count limit (%(count)d)."
msgstr ""
"Ataşamentul '%(filename)s' nu a putut fi dezarhivat deoarece fişierele "
"rezultate ar fi prea multe (%(count)d lipsesc)."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
"s)."
msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' a fost dezarhivat."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' a fost dezarhivat."

msgid "A severe error occurred:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Ataşament '%(filename)s'"

msgid "Download"
msgstr ""

msgid "Package script:"
msgstr "Script pachet:"

msgid "File Name"
msgstr "Nume Fişier"

msgid "Modified"
msgstr "Modificat"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr ""
"Tip de fişier necunoscut; nu se poate afişa acest ataşament îninteriorul "
"paginii."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "ataşament:%(filename)s al %(pagename)s"

msgid "Delete"
msgstr "Ştergere"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr ""

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Motiv opţional referitor la ştergere"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Sigur doriţi ştergerea acestei pagini ?"

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr ""

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Folosiţi un termen de căutare mai selectiv în loc de {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Căutare Titlu: \"%s\""

#, fuzzy, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Căutare Titlu: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Căutare Text Complet: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr ""

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr ""

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Clic aici pentru a face o căutare full-text pentru acest titlu"

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
"(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""

msgid "MyPages management"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Înscriere la modificări minore"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Înscriere"

msgid "Not a user:"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Nu aveţi dreptul să editaţi această pagină."

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr ""
"A fost găsită exact o pagină de genul \"%s\", urmează redirecţionarea spre "
"pagină."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Pagini de genul \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s pentru \"%(title)s\""

msgid "You are now logged out."
msgstr "Acum sunteţi neînregistrat(ă)."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr ""
"Nu aveţi permisiunea de înscriere la o pagină pe care nu o puteţi citi."

#, fuzzy
msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
msgstr "Acest wiki nu suportă procesarea poştei electronice."

#, fuzzy
msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr ""
"Trebuie să fiţi logaţi pentru a putea folosi înregistrările(subscriptions)."

#, fuzzy
msgid ""
"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
"subscriptions."
msgstr ""
"Adăugaţi adresa dumneavoastră de email în PreferinţeUtilizator pentru a "
"folosi înregistrările(subscribtions)."

#, fuzzy
msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "Aţi fost înregistrat(ă) pe această pagină."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Aţi fost înregistrat(ă) pe această pagină."

#, fuzzy
msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Aţi fost înregistrat(ă) pe această pagină."

#, fuzzy, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Înscriere la modificări minore"

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr ""

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Operation was canceled."
msgstr "Editarea a fost anulată"

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr ""

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr ""

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr ""

msgid "Synchronisation started -"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
"process."
msgstr ""

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr ""

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Pagina \"%s\" a fost ştearsă cu succes!"

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Load"
msgstr "Trimitere date"

#, fuzzy
msgid "Pagename not specified!"
msgstr "Numele fişierului ataşat nu a fost specificat!"

msgid "Upload page content"
msgstr ""

msgid ""
"You can upload content for the page named below. If you change the page "
"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
"empty, we derive the page name from the file name."
msgstr ""

msgid "File to load page content from"
msgstr ""

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr ""
"Nu se poate crea o pagină nouă fără numele paginii. Specificaţi numele "
"paginii."

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Harta Locală a Sitului \"%s\""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr ""
"Nu aveţi permisiunea de a modifica această pagină la o stare anterioară"

msgid ""
"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
"never allow you to enter your password here.\n"
"\n"
"Once you have logged in, simply reload this page."
msgstr ""

msgid "OpenID Trust verification"
msgstr ""

#, python-format
msgid "The site %s has asked for your identity."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"\n"
"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
"identity, the site will take care of reversing the\n"
"delegation on its own.)"
msgstr ""

msgid "Trust root"
msgstr ""

msgid "Identity URL"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Remember decision"
msgstr "Versiunea Python"

msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
msgstr ""

msgid "Approve"
msgstr ""

msgid "Don't approve"
msgstr ""

msgid "OpenID not served"
msgstr ""

msgid ""
"\n"
"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
"verification."
msgstr ""

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""
"Contul de utilizator a fost creat! Puteţi folosi acest cont pentru login "
"acum..."

msgid "TextCha (required)"
msgstr ""

msgid "Create Profile"
msgstr "Creează profil"

msgid "Create Account"
msgstr ""

msgid "Views/day"
msgstr "Vizionări/zi"

msgid "Edits/day"
msgstr "Editări/zi"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s pentru %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"verde=vizionare\n"
"red=editare"

msgid "date"
msgstr "data"

msgid "# of hits"
msgstr "# de accesări"

msgid "Language"
msgstr ""

msgid "Others"
msgstr "Altele"

msgid "User agent"
msgstr "Agent utilizator"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Distribuţia Tipurilor User-Agent"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Distribuţia Dimensiunii Paginii"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "limita superioară a dimensiunii paginii [octeţi]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "# de pagini de această dimensiune"

msgid "Line"
msgstr "Linie"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Ştergerile sunt marcate astfel."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Adăugările sunt marcate astfel."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Nu se poate salva deoarece \"%(content)s\" nu este permis în acest wiki."

#, fuzzy
msgid "Attachment link"
msgstr "Ataşamente"

#, fuzzy
msgid "Page link"
msgstr "Pagini de genul \"%s\""

#, fuzzy
msgid "Changed page"
msgstr "Pagini Asemănătoare"

#, fuzzy
msgid "Page changed"
msgstr "Salvare modificări"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)sActualizarea \"%(pagename)s\" de către %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Minoră"

#, python-format
msgid ""
"Attachment link: %(attach)s\n"
"Page link: %(page)s\n"
msgstr ""

msgid "Page has been modified"
msgstr ""

msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Page has been renamed"
msgstr "Accesări şi editări ale paginii"

#, fuzzy
msgid "Page has been deleted"
msgstr "Pagina \"%s\" a fost ştearsă cu succes!"

#, fuzzy
msgid "Page has been copied"
msgstr "Accesări şi editări ale paginii"

#, fuzzy
msgid "A new attachment has been added"
msgstr "Ataşament Nou"

#, fuzzy
msgid "An attachment has been removed"
msgstr "Ataşament Nou"

msgid "A page has been reverted to a previous state"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "A user has subscribed to a page"
msgstr "Aţi fost înregistrat(ă) pe această pagină."

msgid "A new account has been created"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
msgstr ""
"Stimate utilizator Wiki,\n"
"\n"
"Aţi fost înscris la o pagină wiki sau o categorie wiki pe \"%(sitename)s\" "
"pentru anunţarea schimbărilor.\n"
"\n"
"Următoarea pagină a fost schimbată de %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Pagină noua:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Nu s-a găsit nici o diferenţă!\n"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Stimate utilizator Wiki,\n"
"\n"
"Aţi fost înscris la o pagină wiki sau o categorie wiki pe \"%(sitename)s\" "
"pentru anunţarea schimbărilor.\n"
"\n"
"Următoarea pagină a fost schimbată de %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
"s:\n"
msgstr ""
"Stimate utilizator Wiki,\n"
"\n"
"Aţi fost înscris la o pagină wiki sau o categorie wiki pe \"%(sitename)s\" "
"pentru anunţarea schimbărilor.\n"
"\n"
"Următoarea pagină a fost schimbată de %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New user account created"
msgstr "[%(sitename)s] Datele contului wiki al dumneavoastră"

#, python-format
msgid ""
"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
"Details follow:\n"
"\n"
"  User name: %(username)s\n"
"  Email address: %(useremail)s"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New attachment added to page %(pagename)s"
msgstr "ataşament:%(filename)s al %(pagename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] Removed attachment from page %(pagename)s"
msgstr "ataşament:%(filename)s al %(pagename)s"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Stimate utilizator Wiki,\n"
"\n"
"Aţi fost înscris la o pagină wiki sau o categorie wiki pe \"%(sitename)s\" "
"pentru anunţarea schimbărilor.\n"
"\n"
"Următoarea pagină a fost schimbată de %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
"items.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
msgstr ""
" Accentuare:: <<Verbatim('')>>''înclinare''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''îngroşare'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''îngroşare şi "
"înclinare'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''înclinare şi''<<Verbatim"
"(''')>>'''''îngroşare'''<<Verbatim(''')>> combinate''<<Verbatim('')>>; "
"<<Verbatim(----)>> linie orizontală.\n"
" Antete:: <<Verbatim(=)>> Titlu 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Titlu 2 "
"<<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Titlu 3 <<Verbatim(===)>>;  <<Verbatim"
"(====)>> Titlu 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Titlu 5 <<Verbatim"
"(=====)>>.\n"
" Liste:: spaţiu şi unul dintre: * buline; 1., a., A., i., I. elemente "
"numerotate; 1.#n începere numărare de la n; spaţiul singur indentează.\n"
" Legături:: <<Verbatim(UnireCuvintecuIniţialăMare)>>; <<Verbatim"
"([\"paranteze drepte şi ghilimele\"])>>; url; [url]; [url etichetă].\n"
" Tabele:: || text în celulă |||| text în celulă pe 2 coloane ||;  nu se "
"permit caractere spaţiu după tabele sau titluri.\n"
"\n"
"(!) Pentru mai multe informaţii vizitaţi HelpOnEditing sau SyntaxReference.\n"

#, python-format
msgid ""
"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %"
"(highlight_help_page)s."
msgstr ""

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "Opţiunea XSLT este dezactivată, accesaţi HelpOnConfiguration."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "Procesarea XSLT nu este disponibilă, instalaţi 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "Eroarea de procesare %(errortype)s"

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
msgstr ""
" Accentuare:: <<Verbatim('')>>''înclinare''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''îngroşare'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''îngroşare şi "
"înclinare'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''înclinare şi''<<Verbatim"
"(''')>>'''''îngroşare'''<<Verbatim(''')>> combinate''<<Verbatim('')>>; "
"<<Verbatim(----)>> linie orizontală.\n"
" Antete:: <<Verbatim(=)>> Titlu 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> Titlu 2 "
"<<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Titlu 3 <<Verbatim(===)>>;  <<Verbatim"
"(====)>> Titlu 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Titlu 5 <<Verbatim"
"(=====)>>.\n"
" Liste:: spaţiu şi unul dintre: * buline; 1., a., A., i., I. elemente "
"numerotate; 1.#n începere numărare de la n; spaţiul singur indentează.\n"
" Legături:: <<Verbatim(UnireCuvintecuIniţialăMare)>>; <<Verbatim"
"([\"paranteze drepte şi ghilimele\"])>>; url; [url]; [url etichetă].\n"
" Tabele:: || text în celulă |||| text în celulă pe 2 coloane ||;  nu se "
"permit caractere spaţiu după tabele sau titluri.\n"
"\n"
"(!) Pentru mai multe informaţii vizitaţi HelpOnEditing sau SyntaxReference.\n"

#, fuzzy
msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Randarea textului de tip reStructured nu este posibilă, instalaţi docutils."

msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ----\n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Numărul maxim de incluziuni acceptate a fost depăşit**"

#, fuzzy, python-format
msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
msgstr ""
"Nu aveţi permisiunea de a modifica această pagină la o stare anterioară"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Pagina de referinţă %s nu a putut fi găsită**"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Trimitere ataşament nou \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
"missing."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
"of its mimetype %(mimetype)s."
msgstr ""

msgid "Embedded"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Search for items"
msgstr "Căutare Titluri"

msgid "containing all the following terms"
msgstr ""

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr ""

msgid "not containing the following terms"
msgstr ""

msgid "last modified since (e.g. 2 weeks before)"
msgstr ""

msgid "any category"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "any language"
msgstr "Limba dorită"

msgid "any mimetype"
msgstr ""

msgid "Categories"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "File Type"
msgstr "Nume Fişier"

#, fuzzy
msgid "Search only in titles"
msgstr "Căutare Titluri"

#, fuzzy
msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Căutare case-sensitive"

msgid "Exclude underlay"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No system items"
msgstr "Număr de pagini sistem"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr ""

msgid "Go get it!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "File attachment browser"
msgstr "Ataşament Nou"

msgid "User account browser"
msgstr ""

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Nu există nici o pagină fără legături către ea în acest wiki."

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Argumente de includere \"%s\" sunt invalide!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Nimic nu a fost găsit pentru \"%s\"!"

msgid "Include system pages"
msgstr "Includere pagini sistem"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Excludere pagini sistem"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Nici o pagină dorită în acest wiki."

msgid "Python Version"
msgstr "Versiunea Python"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "Versiunea MoinMoin"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Seria %s [Revizia %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "4Suite Version"

msgid "Number of pages"
msgstr "Număr de pagini"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Număr de pagini sistem"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Mărimile acumulate ale paginilor"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr ""

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Intrări în jurnalul de editare"

msgid "NONE"
msgstr "NIMIC"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Extensii macro globale"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Extensii macro locale"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Acţiuni de extensie globale"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Acţiuni de extensie locale"

msgid "Global parsers"
msgstr "Analizatoare(parsers) globale"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Analizatoare(parsers) locale de extindere"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr ""

msgid "Disabled"
msgstr "Dezactivat"

msgid "Enabled"
msgstr "Activat"

msgid "index unavailable"
msgstr ""

msgid "index available"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Xapian search"
msgstr "Căutare Lupy"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr ""

msgid "Active threads"
msgstr "Fire(threads) active"

msgid "Wiki configuration"
msgstr ""

msgid ""
"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
"or settings that were removed from Moin."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Variable name"
msgstr "Nume fişier"

msgid "Setting"
msgstr ""

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Nu există citate la %(pagename)s."

msgid "Markup"
msgstr "Marcare"

msgid "Display"
msgstr "Afişare"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Schema de navigare '%(scheme)s' nu este posibilă!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Nici o pagină părinte nu a fost găsită!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Slideshow"
msgstr "Afişare succesivă"

msgid "Start"
msgstr "Start"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Imaginea %(pos)d din %(size)d"

#, python-format
msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
msgstr ""

msgid "Go To Page"
msgstr "Mergi La Pagina"

msgid "Description"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Lexer description"
msgstr "Versiunea Python"

#, fuzzy
msgid "Lexer names"
msgstr "Nume utilizator"

#, fuzzy
msgid "File patterns"
msgstr "Nume Fişier"

msgid "Mimetypes"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Contents"
msgstr "Ajutor"

msgid "Search Titles"
msgstr "Căutare Titluri"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Afişează contextul rezultatelor căutării"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Căutare case-sensitive"

msgid "Search Text"
msgstr "Căutare Text"

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Trimiterea ataşamentului '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Desenul '%(filename)s' a fost salvat."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "%(mins)dm mai devreme"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(nici un semn de carte setat)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(momentan setat la %s)"

#, fuzzy
msgid "Delete bookmark"
msgstr "Ştergere Semn De Carte"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Setare Semn De Carte"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Semn de carte accesat]"

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr ""

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Comutare numerotare linii"

msgid "[ATTACH]"
msgstr ""

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[ŞTERS]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[ACTUALIZAT]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr ""

msgid "[CONFLICT]"
msgstr ""

msgid "[NEW]"
msgstr "[NOU]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[DIFF]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[JOS]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[SUS]"

msgid "Logout"
msgstr "Logout"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Părăsire"

msgid "Home"
msgstr "Acasă"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Clic aici pentru a face o căutare full-text pentru acest titlu"

msgid "Clear message"
msgstr "Ştergere mesaj"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "editat ultima oară la %(time)s de %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "modificat ultima oară la %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Căutare:"

msgid "Text"
msgstr "Text"

msgid "Titles"
msgstr "Titluri"

msgid "Search"
msgstr "Căutare"

msgid "More Actions:"
msgstr "Mai Multe Acţiuni:"

#, fuzzy
msgid "------------------------"
msgstr "------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Text Brut"

msgid "Print View"
msgstr "Vizualizare Tipărire"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Ştergere Cache"

msgid "Delete Page"
msgstr "Ştergere Pagină"

msgid "Like Pages"
msgstr "Pagini Asemănătoare"

msgid "Local Site Map"
msgstr "HartaLocalăSit"

#, fuzzy
msgid "My Pages"
msgstr "Pagină"

#, fuzzy
msgid "Subscribe User"
msgstr "Înscriere"

#, fuzzy
msgid "Remove Spam"
msgstr "Ştergere Legătură"

#, fuzzy
msgid "Package Pages"
msgstr "Pagini Asemănătoare"

msgid "Render as Docbook"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Sync Pages"
msgstr "Pagină"

msgid "Do"
msgstr "Executare"

#, fuzzy
msgid "Comments"
msgstr "Comentariu"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Editare (Text)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Editare (GUI)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Pagină Imuabilă"

msgid "Remove Link"
msgstr "Ştergere Legătură"

msgid "Add Link"
msgstr "Adăugare Legătură"

msgid "Attachments"
msgstr "Ataşamente"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Afişare %s zile."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Text Sursă Wiki"

msgid "Page"
msgstr "Pagină"

msgid "User"
msgstr "Utilizator"

msgid "DeleteCache"
msgstr "ŞtergeCache"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(cached %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Sau încercaţi una dintre aceste acţiuni:"

msgid "No recipients, nothing to do"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Conexiunea cu serverul de email '%(server)s' a eşuat: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Mailul nu a fost trimis"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Mail trimis cu bine"

msgid "From"
msgstr ""

msgid "To"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Content"
msgstr "Ajutor"

#~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
#~ msgstr ""
#~ "Vă rugăm să folosiţi interfaţa interactivă pentru mutarea ataşamentelor!"

#, fuzzy
#~ msgid "Page Name"
#~ msgstr "Pagini Asemănătoare"

#, fuzzy
#~ msgid "InstallDocs"
#~ msgstr "instalare"

#, fuzzy
#~ msgid "HelpOnUpdating"
#~ msgstr "AjutorLaFormatare"

#, fuzzy
#~ msgid "you may need to login to edit this page"
#~ msgstr "Nu aveţi dreptul de a edita această pagină."

#, fuzzy
#~ msgid "InterWikiMap"
#~ msgstr "Text Sursă Wiki"

#, fuzzy
#~ msgid "BadContent"
#~ msgstr "Ajutor"

#, fuzzy
#~ msgid "LocalBadContent"
#~ msgstr "Ajutor"

#, fuzzy
#~ msgid "EditedSystemPages"
#~ msgstr "Excludere pagini sistem"

#~ msgid "You need to log in."
#~ msgstr "Trebuie să vă înregistraţi."

#, fuzzy
#~ msgid "Xapian Version"
#~ msgstr "Căutare Lupy"

#, fuzzy
#~ msgid "PyStemmer Version"
#~ msgstr "Versiunea Python"

#, fuzzy
#~ msgid "PyStemmer stems"
#~ msgstr "Versiunea Python"

#, fuzzy
#~ msgid "New Page or New Attachment"
#~ msgstr "Ataşament Nou"

#, fuzzy
#~ msgid "New Name"
#~ msgstr "Nume nou"

#, fuzzy
#~ msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
#~ msgstr "Ataşamentul '%(filename)s' a fost instalat."

#~ msgid ""
#~ "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
#~ "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
#~ "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
#~ "used."
#~ msgstr ""
#~ "Un upload nu va scrie peste un fişier deja existent. Dacă există un "
#~ "conflict\n"
#~ "de nume, trebuie să redenumiţi fişierul pe care doriţi să-l încărcaţi.\n"
#~ "Altfel, dacă \"Redenumeşte în\" este necompletat, va fi folosit numele "
#~ "original al fişierului."

#~ msgid ""
#~ "Somebody has requested to submit your account data to this email "
#~ "address.\n"
#~ "\n"
#~ "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
#~ "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and "
#~ "paste\n"
#~ "for that).\n"
#~ "\n"
#~ "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new "
#~ "and known password.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Cineva a cerut trimiterea datelor contului dumneavoastră la această "
#~ "adresă de email.\n"
#~ "\n"
#~ "Dacă aţi pierdut parola, folosiţi datele de mai jos şi introduceţi\n"
#~ "parola exact cum este ea în formularul wiki-ului de introducere a \n"
#~ "parolei(folosiţi copiere&lipire pentru aceasta).\n"
#~ "\n"
#~ "După înregistrarea cu succes, este recomandată modificarea parolei în una "
#~ "cunoscută.\n"

#~ msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
#~ msgstr ""
#~ "Nu a fost găsit nici un cont care să se potrivească cu adresa\n"
#~ "de email '%(email)s'!"

#~ msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
#~ msgstr "Ataşamentele de tip fişier nu sunt permise în acest wiki!"

#, fuzzy
#~ msgid "SendMyPassword"
#~ msgstr "Parolă"

#~ msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
#~ msgstr ""
#~ "Folosire PreferinţeUtilizator la schimbarea setărilor sau la crearea unui "
#~ "cont."

#, fuzzy
#~ msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
#~ msgstr ""
#~ "Folosire PreferinţeUtilizator la schimbarea setărilor sau la crearea unui "
#~ "cont."

#~ msgid ""
#~ "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
#~ msgstr ""
#~ "Această listă nu funcţionează până când introduceţi o adresă de email "
#~ "validă!"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
#~ "Try a different name."
#~ msgstr ""
#~ "'''O pagină cu numele {{{'%s'}}} există deja.'''\n"
#~ "\n"
#~ "Încercaţi un nume diferit."

#~ msgid ""
#~ "The comment on the change is:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Comentariul referitor la schimbare este:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Status of sending notification mails:"
#~ msgstr "Starea de trimitere a scrisorilor de anunţare:"

#~ msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
#~ msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#~ msgid "Subscribe to trivial changes"
#~ msgstr "Înscriere la modificări minore"

#~ msgid "ERROR in regex '%s'"
#~ msgstr "Eroare în expresia regulară '%s'"

#~ msgid "Bad timestamp '%s'"
#~ msgstr "Dată invalidă: '%s'"

#, fuzzy
#~ msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
#~ msgstr "Argumente de includere \"%s\" sunt invalide!"

#, fuzzy
#~ msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
#~ msgstr "Argumente de includere \"%s\" sunt invalide!"

#, fuzzy
#~ msgid "Sorry, login failed."
#~ msgstr "Parolă greşită."

#, fuzzy
#~ msgid "belonging to one of the following categories"
#~ msgstr "Această pagină face legături cu următoarele pagini:"

#, fuzzy
#~ msgid "Xapian stemming"
#~ msgstr "Căutare Lupy"

#~ msgid ""
#~ "~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
#~ "To use this form on other pages, insert a\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
#~ "macro call.-~\n"
#~ msgstr ""
#~ "~-Dacă trimiteţi acest formular, valorile propuse vor fi afişate.\n"
#~ "Pentru a folosi acest formular pe alte pagini, inseraţi apelul macro:\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
#~ "-~\n"

#~ msgid ""
#~ "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
#~ msgstr ""
#~ "Nume de utilizator necunoscut: {{{\"%s\"}}}. Introduceţi nume şi parolă"

#~ msgid "raw"
#~ msgstr "brut"

#~ msgid "print"
#~ msgstr "listare"

#~ msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
#~ msgstr "## copia paginii \"%(pagename)s\" trimisă în %(date)s"

#~ msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
#~ msgstr "O copie a modificărilor dumneavoastră se află [%(backup_url)s aici]"

#~ msgid "Show chart \"%(title)s\""
#~ msgstr "Afişare grafic \"%(title)s\""

#~ msgid "set bookmark"
#~ msgstr "setare semn de carte"

#~ msgid "You are not allowed to do %s on this page."
#~ msgstr "Pe această pagină nu puteţi face %s"

#~ msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
#~ msgstr "%(hits)d rezultate din aproximativ %(pages)d pagini."

#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
#~ msgstr "Parametrul necesar \"%(attrname)s\" lipseşte"

#~ msgid "Submitted form data:"
#~ msgstr "Datele din formular care au fost trimise:"

#~ msgid "Plain title index"
#~ msgstr "Index exclusiv cu titluri"

#~ msgid "XML title index"
#~ msgstr "Index XML cu tituri"

#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
#~ msgstr "Procesoare instalate (ÎNVECHIT -- folosiţi Parsers)"

#~ msgid ""
#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
#~ "\n"
#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
#~ "cut&paste\n"
#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
#~ "again.\n"
#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
#~ "\n"
#~ "''Do not just replace\n"
#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
#~ msgstr ""
#~ "Cineva a salvat pagina în timp ce aţi editat-o.\n"
#~ "\n"
#~ "Folosiţi butonul înapoi(back) al browser-ului, şi copiaţi&lipiţi\n"
#~ "modificările de acolo. Apoi apăsaţi înainte şi daţi click EditText din "
#~ "nou.\n"
#~ "Readăugaţi modificările la conţinutul curent al paginii.\n"
#~ "\n"
#~ "''Nu înlocuiţi conţinutul căsuţei de editare exclusiv\n"
#~ "cu versiunea dumneavoastră a paginii, deoarece aceasta ar şterge\n"
#~ "modificările celeilalte persoane, ceea ce este extrem de nepolicos!''\n"

#~ msgid "Jump to last visited page instead of frontpage"
#~ msgstr "Salt la ultima pagină vizitată în loc de pagina principală"

#~ msgid "(Only when changing passwords)"
#~ msgstr "(Doar la schimbarea parolelor)"

2016-04-12 20:30