[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex


#
# MoinMoin pl system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 1.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-13 14:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-09 11:25+0100\n"
"Last-Translator: Sergiusz Pawłowicz <moin@pawlowicz.name>\n"
"Language-Team: Polish <moin@pawlowicz.name>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language-Team-Homepage: http://moinmo.in/MoinDev/Translation/PolishTeam\n"
"X-Language: Polski\n"
"X-Language-in-English: Polish\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Pakiet wymaga serwera z nowszą wersją MoinMoin (przynajmniej %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Nie wybrano żadnego wystroju"

#, python-format
msgid "Theme files not installed! Write rights missing for %s."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Nie udało się zainstalować '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Plik %s nie jest pakietem MoinMoin."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Strona %s nie istnieje."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Niepoprawny nagłówek pliku pakietu."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Format pakietu niewspierany."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Nieznana funkcja %(func)s w linii %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Plik %s nie został znaleziony w pakiecie MoinMoin."

msgid "<unknown>"
msgstr "<nieznany>"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Password recovery token: %s\n"
"\n"
"Password reset URL: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
msgstr ""
"Identyfikator czytelnika: %s\n"
"\n"
"Kod do odzyskiwania hasła: %s\n"
"\n"
"Adres do ustawiania hasła: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"

msgid ""
"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
"\n"
"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
"recovery token.\n"
msgstr ""
"Ktoś zarządał wysłania twojego kodu odzyskiwania hasła.\n"
"\n"
"Jeśli musisz odzyskać hasło, udaj się pod poniższy adres lub\n"
"wejdź na stronę odzyskiwania hasła i wprowadź swój identyfikator czytelnika\n"
"i kod odzyskiwania hasła.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Twoje dane czytelnika"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" musi być wartością logiczną, a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argument musi być wartością logiczną, a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" musi być liczbą całkowitą, a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argument musi być liczbą całkowitą, a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" musi być liczbą zmiennoprzecinkową, a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argument musi być liczbą zmiennoprzecinkową, a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" musi być wartością złożoną, a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argument musi być wartością złożoną, a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" musi być jednym z \"%s\", a nie \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argument musi być jednym z \"%s\", a nie \"%s\""

msgid "Too many arguments"
msgstr "Za dużo argumentów"

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr ""
"Niedopuszczalne są argumenty bez nazwy występujące za argumentami nazwanymi"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr "Argument \"%s\" jest wymagany."

#, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "Nie istnieje argument o nazwie \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Za \"%(token)s\" powinno być \"=\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Spodziewana wartość dla klucza \"%(token)s\""

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Nic nie zapisano!"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Nie możesz zmieniać zawartości tej strony."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Strona statyczna!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Nie można zmieniać starych wersji!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr ""
"Blokada tej strony wygasła, bądź przygotowany na ewentualne konflikty edycji!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Nazwa strony jest zbyt długa, spróbuj krótszej."

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Brudnopis strony \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Modyfikuj \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Podgląd \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Blokada strony %(lock_page)s wygasła!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Blokada strony %(lock_page)s wygaśnie w ciągu # minut."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Blokada strony %(lock_page)s wygaśnie w ciągu # sekund."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Ktoś inny skasował tę stronę w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr ""
"Ktoś inny zmienił zawartość tej strony w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Ktoś inny zapisał tę stronę w czasie, kiedy ją modyfikowałeś!\n"
"Przejrzyj tę stronę i wtedy zapisz. Nie zapisuj jej takiej jak teraz!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Zawartość nowej strony zaczerpnięta z brudnopisu]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Zawartość nowej strony zaczerpnięta z %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Szablon %s nie znaleziony]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Nie można czytać %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''<<BR>>Twój brudnopis oparty na wersji %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) może być wczytany zamiast aktualnej wersji %"
"(page_rev)d przez wciśnięcie przycisku \"Wczytaj brudnopis\" - na wypadek, "
"gdybyś utracił swoje ostatnie zmiany bez ich zapisu.''' Brudnopisy są "
"zapisywane automatycznie, gdy używasz podglądu, anulujesz zmiany, albo zapis "
"się nie powiedzie."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Opisz %s tutaj."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Sprawdź pisownię"

msgid "Save Changes"
msgstr "Zachowaj zmiany"

msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Klikając w '''%(save_button_text)s''' umieszczasz swoje zmiany pod %"
"(license_link)s.\n"
"Jeżeli tego nie chcesz, kliknij '''%(cancel_button_text)s''' aby zrezygnować "
"z wprowadzenia zmian."

msgid "Preview"
msgstr "Podgląd"

msgid "GUI Mode"
msgstr "Tryb GUI"

msgid "Load Draft"
msgstr "Wczytaj brudnopis"

msgid "Trivial change"
msgstr "Drobna zmiana"

msgid "Comment:"
msgstr "Komentarz:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Bez dodania>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Dodaj do: %(category)s"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Usuń znaki spacji z końca każdej linii"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Zmiany zostały anulowane."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Nie możesz kopiować do strony o pustej nazwie."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Nie możesz kopiować zawartości tej strony!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Strona o nazwie {{{'%s'}}} już istnieje.'''\n"
"\n"
"Spróbuj innej nazwy."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr "Nie mogę skopiować strony ze względu na błąd systemu plików: %s."

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Nie możesz zmieniać nazwy tej strony!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Nazwa strony nie może być pusta."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Nie mogę zmienić nazwy strony ze względu na błąd systemu plików: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Nie możesz kasować niniejszej strony."

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr ""
"Dziękujemy za Twe zmiany. Twoja troska poświęcona detalom jest nieoceniona."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Strona \"%s\" została pomyślnie skasowana!"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Strony nie można było zablokować. Niespodziewany błąd (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Strony nie można było zablokować. Brakuje pliku 'current'?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %"
"s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""
"Nie można ustalić aktualnej wersji strony dla aktualnego pliku. Strona %s "
"jest uszkodzona i nie może być teraz edytowana."

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr "Nie można zapisać strony %s, brak wolnego miejsca."

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr ""
"Błąd wejścia/wyjścia wystąpił w czasie zapisywania strony %s (errno=%d)"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Nie możesz zmieniać zawartości tej strony!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Nie możesz zapisywać pustych stron."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Już zapisałeś tę stronę!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr "Już edytowałeś tę stronę! Proszę, nie używaj przycisku wstecz."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Nie zmieniono zawartości strony, nic nie zapisano!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Nie możesz zmieniać ACL tej strony, ponieważ nie masz praw administratora!"

msgid "Notifications sent to:"
msgstr "Powiadomienia wysłane do:"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Blokada założona przez %(owner)s wygasła %(mins_ago)d minut temu, i już "
"możesz śmiało edytować tę stronę."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr "Inni czytelnicy nie mogą zmieniać tej strony do %(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Inni czytelnicy będą ostrzeżeni że edytujesz tę stronę do %(bumptime)s ."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Użyj przycisku podglądu aby przedłużyć czas blokady."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Ta strona jest obecnie ''zablokowana'' w celu edycji przez %(owner)s do %"
"(timestamp)s, to jest przez %(mins_valid)d minut."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Ta strona została otwarta do edycji albo ostatnio podglądana %(timestamp)s "
"przez %(owner)s.<<BR>>\n"
"'''Powinieneś się ''powstrzymać od edycji'' tej strony przez minimum "
"następne %(mins_valid)d minut,\n"
"aby uniknąć konfliktów.'''<<BR>>\n"
"Aby opuścić edytor, kliknij w przycisk \"Anuluj\"."

#, python-format
msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
msgstr "Niewłaściwe wyrażenie regularne podświetlania \"%(regex)s\": %(error)s"

#, fuzzy
msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
"search results!"
msgstr ""
"Kopia zapasowa zawartości tej strony jest nieważna i nie będzie włączona do "
"rezultatów przeszukiwania"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Wersja %(rev)d z %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Przekazano ze strony \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Ta strona przekazuje na stronę \"%(page)s\""

msgid "Create New Page"
msgstr "Utwórz nową stronę"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Nie możesz oglądać tej strony."

msgid "Text mode"
msgstr "Tryb tekstowy"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Strona wiki jest obecnie nieosiągalna."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Niepoprawna nazwa czytelnika lub hasło"

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Zdalne wiki używa wewnętrznie innej nazwy InterWiki (%(remotename)s) niżta, "
"którą podałeś (%(localname)s).Zdalne wiki używa wewnętrznie innej nazwy "
"InterWiki (%(remotename)s) niż ta wpisana przez ciebie (%(localname)s)."

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Nieznana akcja %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Nie możesz wykonać %(action_name)s na niniejszej stronie."

msgid "Login and try again."
msgstr "Zaloguj się i spróbuj ponownie."

msgid "RecentChanges"
msgstr "OstatnieZmiany"

msgid "WikiTipOfTheDay"
msgstr ""

msgid "TitleIndex"
msgstr "IndeksTytułów"

msgid "WordIndex"
msgstr "IndeksSłów"

msgid "FindPage"
msgstr "ZnajdźStronę"

msgid "MissingPage"
msgstr "NieistniejącaStrona"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "NieistniejącaStronaDomowa"

#, fuzzy
msgid "WikiHomePage"
msgstr "StronaDomowaWiki"

#, fuzzy
msgid "WikiName"
msgstr "NazwaWiki"

msgid "WikiWikiWeb"
msgstr "SiećWikiWiki"

msgid "FrontPage"
msgstr "StronaGłówna"

msgid "WikiSandBox"
msgstr "BrudnopisWiki"

#, fuzzy
msgid "InterWiki"
msgstr "OdnośnikiInterWiki"

msgid "AbandonedPages"
msgstr "OpuszczoneStrony"

#, fuzzy
msgid "OrphanedPages"
msgstr "OsieroconeStrony"

#, fuzzy
msgid "WantedPages"
msgstr "PotrzebneStrony"

msgid "EventStats"
msgstr "StatystykiZdarzeń"

msgid "EventStats/HitCounts"
msgstr "StatystykiZdarzeń/IlośćOdsłon"

msgid "EventStats/Languages"
msgstr ""

msgid "EventStats/UserAgents"
msgstr "StatystykiZdarzeń/ListaPrzeglądarek"

#, fuzzy
msgid "PageSize"
msgstr "RozmiarStron"

#, fuzzy
msgid "PageHits"
msgstr "OdsłonyStron"

#, fuzzy
msgid "RandomPage"
msgstr "LosowaStrona"

#, fuzzy
msgid "XsltVersion"
msgstr "Wersja języka Python"

msgid "FortuneCookies"
msgstr "PrzypadkoweMądrości"

msgid "WikiLicense"
msgstr "LicencjaWiki"

#, fuzzy
msgid "CategoryCategory"
msgstr "dowolna kategoria"

#, fuzzy
msgid "CategoryHomepage"
msgstr "Kategorie"

#, fuzzy
msgid "CategoryTemplate"
msgstr "Kategorie"

msgid "HomepageTemplate"
msgstr "SzablonStronyDomowej"

msgid "HelpTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadPageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepagePrivatePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageGroupsTemplate"
msgstr ""

msgid "SlideShowHandOutTemplate"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "SlideShowTemplate"
msgstr "Pokaz slajdów"

msgid "SlideTemplate"
msgstr ""

msgid "SyncJobTemplate"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnConfiguration"
msgstr "PomocPrzyFormatowaniu"

msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
msgstr "PreferencjeCzytelnika"

msgid "HelpOnPackageInstaller"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnUpdatingPython"
msgstr "PomocPrzyFormatowaniu"

#, fuzzy
msgid "HelpOnAdministration"
msgstr "PomocPrzyFormatowaniu"

msgid "HelpOnAuthentication"
msgstr ""

msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnMoinCommand"
msgstr "PomocPrzyFormatowaniu"

msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnNotification"
msgstr "Powiadamianie"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSessions"
msgstr "PomocSpisTreści"

#, fuzzy
msgid "HelpOnUserHandling"
msgstr "PomocPrzyFormatowaniu"

#, fuzzy
msgid "HelpOnXapian"
msgstr "PomocPrzyFormatowaniu"

msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnCreoleSyntax"
msgstr "PomocSpisTreści"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "PomocPrzyFormatowaniu"

#, fuzzy
msgid "MoinMoin"
msgstr "CzymJestMoinMoin"

msgid "HelpContents"
msgstr "PomocSpisTreści"

msgid "HelpForBeginners"
msgstr "PomocDlaPoczątkujących"

msgid "HelpForUsers"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpIndex"
msgstr "PomocIndeks"

msgid "HelpOnAccessControlLists"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnActions"
msgstr "PomocPrzyAkcjach"

msgid "HelpOnActions/AttachFile"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnAdmonitions"
msgstr "PomocSpisTreści"

#, fuzzy
msgid "HelpOnAutoAdmin"
msgstr "PomocPrzyFormatowaniu"

#, fuzzy
msgid "HelpOnCategories"
msgstr "PomocPrzyKategoriach"

msgid "HelpOnDictionaries"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnDrawings"
msgstr "PomocPrzyFormatowaniu"

msgid "HelpOnEditLocks"
msgstr "PomocPrzyBlokadachEdycyjnych"

#, fuzzy
msgid "HelpOnEditing"
msgstr "PomocPrzyEdycji"

msgid "HelpOnEditing/SubPages"
msgstr "PomocPrzyEdycji/PodStrony"

msgid "HelpOnGraphicalEditor"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnGroups"
msgstr "PomocSpisTreści"

msgid "HelpOnHeadlines"
msgstr "PomocPrzyNagłówkach"

#, fuzzy
msgid "HelpOnImages"
msgstr "PomocPrzyFormatowaniu"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLanguages"
msgstr "Język"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLinking"
msgstr "PomocPrzyLinkowaniu"

msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnLists"
msgstr "PomocPrzyListach"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLogin"
msgstr "PomocPrzyFormatowaniu"

msgid "HelpOnMacros"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/Include"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MailTo"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnNavigation"
msgstr "PomocPrzyNawigacji"

#, fuzzy
msgid "HelpOnOpenIDProvider"
msgstr "Serwer OpenID"

#, fuzzy
msgid "HelpOnPageCreation"
msgstr "PomocPrzyTworzeniuStron"

msgid "HelpOnPageDeletion"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
msgstr ""

msgid "HelpOnProcessingInstructions"
msgstr "PomocPrzyInstrukcjachPrzetwarzania"

#, fuzzy
msgid "HelpOnRules"
msgstr "PomocPrzyLiniachDzielących"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSearching"
msgstr "PomocPrzyFormatowaniu"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSlideShows"
msgstr "Pokaz slajdów"

msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
msgstr ""

msgid "HelpOnSmileys"
msgstr "PomocPrzyUśmieszkach"

msgid "HelpOnSpam"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnSpellCheck"
msgstr "SprawdźPisownię"

msgid "HelpOnSuperUser"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnSynchronisation"
msgstr "Synchronizacja rozpoczęta -"

msgid "HelpOnTables"
msgstr "PomocPrzyTabelach"

msgid "HelpOnTemplates"
msgstr ""

msgid "HelpOnThemes"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnUserPreferences"
msgstr "PomocPrzyPreferencjachUżytkownika"

msgid "HelpOnVariables"
msgstr "PomocPrzyPodstawianychZmiannych"

#, fuzzy
msgid "HelpOnXmlPages"
msgstr "PomocPrzyStronachXml"

#, fuzzy
msgid "HelpOnComments"
msgstr "PomocSpisTreści"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSubscribing"
msgstr "Zrezygnuj z subskrybcji"

msgid "CamelCase"
msgstr ""

msgid "WikiCourse"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/02 Finding information"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/05 User preferences"
msgstr "PreferencjeCzytelnika"

msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/07 The text editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/12 Headlines"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/13 Lists"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/14 Text styles"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/15 Tables"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/17 External links"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/18 Attachments"
msgstr "Nowy załącznik"

msgid "WikiCourse/19 Symbols"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/21 Macros"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/22 Parsers"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/23 Actions"
msgstr "Więcej operacji:"

msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/51 Applications"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
msgstr ""

msgid "WikiCourseHandOut"
msgstr ""

msgid "Sun"
msgstr "nie"

msgid "Mon"
msgstr "pon"

msgid "Tue"
msgstr "wto"

msgid "Wed"
msgstr "śro"

msgid "Thu"
msgstr "czw"

msgid "Fri"
msgstr "pią"

msgid "Sat"
msgstr "sob"

msgid "AttachFile"
msgstr "ZałączPlik"

msgid "DeletePage"
msgstr "UsuńStronę"

msgid "LikePages"
msgstr "PodobneStrony"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "LokalnaMapaSerwisu"

msgid "RenamePage"
msgstr "ZmieńNazwę"

msgid "SpellCheck"
msgstr "SprawdźPisownię"

msgid "Discussion"
msgstr "Dyskusja"

msgid "Password is too short."
msgstr "Hasło jest zbyt krótkie."

msgid "Password has not enough different characters."
msgstr "Hasło nie ma wystarczająco wiele różnych znaków."

msgid ""
"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
msgstr "Asło jest zbyt łatwe (hasło zawiera nazwę użytkownika albo odwrotnie)."

msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
msgstr "Hasło jest zbyt łatwe (sekwencja klawiatury)."

msgid "Diffs"
msgstr "Różnice"

msgid "Info"
msgstr "Info"

msgid "Edit"
msgstr "Edycja"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Zrezygnuj z subskrybcji"

msgid "Subscribe"
msgstr "Zasubskrybuj"

msgid "Raw"
msgstr "Surowy"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Drukuj"

msgid "View"
msgstr "Zobacz"

msgid "Up"
msgstr "Góra"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr "Publikuj mój e-mail (nie moją stronę domową) w informacjach o autorze"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Otwórz edytor podwójnym kliknięciem"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Po zalogowaniu, przejdź do ostatnio oglądanej strony"

msgid "Show comment sections"
msgstr "Pokaż skecję komentarzy"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Pokaż znaki zapytania dla nieistniejących jeszcze stron"

msgid "Show page trail"
msgstr "Pokaż ślad strony"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Pokaż pasek narzędziowy"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Pokaż górne/dolne odnośniki w nagłówkach"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Pokaż ozdobne różnice"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Dodaj spacje do wyświetlanych nazw wiki"

msgid "Remember login information"
msgstr "Zapamiętaj informacje o czytelniku"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Wyłącz to konto na zawsze"

msgid "Name"
msgstr "Nazwa"

msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(Użyj postaci ImięNazwisko)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Nazwa aliasu"

msgid "Email"
msgstr "E-mail"

msgid "Jabber ID"
msgstr "Jabber ID"

msgid "User CSS URL"
msgstr "Podaj odnośnik do pliku CSS"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(pozostaw pole puste, aby wyłączyć CSS użytkownika)"

msgid "Editor size"
msgstr "Rozmiar edytora"

msgid "Username"
msgstr "Czytelnik"

msgid "Member of Groups"
msgstr "Członek grup"

msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"

msgid "Action"
msgstr "Akcja"

msgid "Disable user"
msgstr "Wyłącz konto czytelnika"

msgid "Enable user"
msgstr "Włącz konto czytelnika"

msgid "disabled"
msgstr "wyłączone"

msgid "Mail account data"
msgstr "Prześlij dane konta"

msgid "Password"
msgstr "Hasło"

msgid "OpenID"
msgstr "OpenID"

msgid "Login"
msgstr "Login"

msgid "Failed to connect to database."
msgstr "Niepowodzenie przy łączeniu się z bazą danych."

msgid "Could not contact botbouncer.com."
msgstr "Nie można skontaktować się z botbouncer.com"

msgid "Please log in first."
msgstr "Proszę się najpierw zalogować."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Brak hasła. Podaj identyfikator i hasło."

#, python-format
msgid "LDAP server %(server)s failed."
msgstr "Serwer LDAP %(server)s zawiódł."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
"one now</a>. "
msgstr ""
"Jeśli nie masz jeszcze konta, <a href=\"%(userprefslink)s\">możesz je "
"założyć teraz</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Zapomniane hasło?</a>"

#, python-format
msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
msgstr ""

msgid ""
"Please choose an account name now.\n"
"If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
"password and be able to associate the account with your OpenID."
msgstr ""
"Proszę teraz wybrać identyfikator czytelnika.\n"
"Jeśli wybrany zastanie istniejący identyfikator, potrzebne będzie\n"
"hasło aby połączyć go z kontem OpenID."

msgid "Choose this name"
msgstr "Wybierz ten identyfikator"

msgid "This is not a valid username, choose a different one."
msgstr "Ten identyfikator nie jest poprawny, wybierz inny."

msgid ""
"The username you have chosen is already\n"
"taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
"the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
"username and leave the password field blank."
msgstr ""
"Wybrany identyfikator jest już zajęty.Jeśli należy do ciebie, wpisz swoje "
"hasło aby połączyć go z kontem OpenID.W przeciwnym wypadku, proszę wybrać "
"inny identyfikator i zostawić pole hasła puste."

msgid "Associate this name"
msgstr "Połącz ten identyfikator"

#, python-format
msgid "OpenID error: %s."
msgstr "Błąd OpenID: %s."

#, fuzzy
msgid "OpenID verification canceled."
msgstr "Weryfikcja została anulowana"

msgid "Verification canceled."
msgstr "Weryfikcja została anulowana"

#, fuzzy, python-format
msgid "OpenID success. id: %s"
msgstr "OpenID pomyślnie dodany."

#, fuzzy
msgid "OpenID failure"
msgstr "Awaria OpenID."

msgid "OpenID failure."
msgstr "Awaria OpenID."

#, fuzzy
msgid "No OpenID found in session."
msgstr "Nie podano OpenID."

msgid "Your account is now associated to your OpenID."
msgstr "Twoje konto jest teraz połączone z OpenID."

msgid "The password you entered is not valid."
msgstr "Wpisane hasło nie jest poprawne."

msgid "OpenID error: unknown continuation stage"
msgstr ""

msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
msgstr "Weryfikacja OpenID wymaga naciśnięcia tego przycisku:"

msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
msgstr "Aby logowanie OpenID działało, należy włączyć anonimowe sesje."

msgid "Failed to resolve OpenID."
msgstr "Nie udało się odnaleźć OpenID."

msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
msgstr "Niepowodzenie przy odkrywaniu OpenID, to nie jest poprawne OpenID."

msgid "No OpenID."
msgstr "Brak OpenID."

msgid ""
"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
"create one during login."
msgstr ""
"Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, możesz i tak zalogować się przy pomocy "
"OpenIDI stworzyć konto podczas logowania."

msgid "Change password"
msgstr "Zmień hasło"

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Hasła się nie zgadzają!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Proszę podać hasło!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr "Hasło niedopuszczalne: %s"

msgid "Your password has been changed."
msgstr "Twoje hasło zostało zmienione."

msgid "To change your password, enter a new password twice."
msgstr "Aby zmienić hasło, wpisz nowe hasło dwukrotnie."

msgid "Password repeat"
msgstr "Powtórz hasło"

msgid "Switch user"
msgstr "Przełącz czytelnika"

msgid "No user selected"
msgstr "Nie wybrano czytelnika"

msgid ""
"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
"back to your account."
msgstr ""
"Możesz zmieniać ustawienia wybranego czytelnika; wyloguj się, aby wrócićdo "
"swojego konta."

msgid "You are the only user."
msgstr "Jesteś jedynym czytelnikiem."

msgid ""
"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
msgstr ""
"Jako nadczytelnik możesz czasowo przyjmować osobowość innego czytelnika."

msgid "Select User"
msgstr "Wybierz czytelnika"

msgid "OpenID settings"
msgstr "Ustawienia OpenID"

msgid "Cannot remove all OpenIDs."
msgstr "Nie można usunąć wszystkich OpenID."

msgid "The selected OpenIDs have been removed."
msgstr "Wskazane OpenID zostały usunięte."

msgid "No OpenID given."
msgstr "Nie podano OpenID."

msgid "OpenID is already present."
msgstr "OpenID jest już obecny."

msgid "This OpenID is already used for another account."
msgstr "Ten OpenID jest już używany z innym kontem."

msgid "OpenID added successfully."
msgstr "OpenID pomyślnie dodany."

msgid "Current OpenIDs"
msgstr "Obecne OpenID"

msgid "Remove selected"
msgstr "Usuń wskazane"

msgid "Add OpenID"
msgstr "Dodaj OpenID"

msgid "OpenID server"
msgstr "Serwer OpenID"

msgid "The selected websites have been removed."
msgstr "Wskazane strony internetowe zostały usunięte."

msgid "Trusted websites"
msgstr "Zaufane strony internetowe"

msgid "Preferences"
msgstr "PreferencjeCzytelnika"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Nieprawidłowy identyfikator czytelnika {{{'%s'}}}.\n"
"Identyfikator może zawierać alfanumeryczne znaki unikodu, z opcjonalnie\n"
"jedną spacją pomiędzy słowami. Grupowa nazwa strony jest niedozwolona."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Niniejszy identyfikator należy już do kogoś innego."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Puste pole identyfikatora. Podaj swój identyfikator."

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Lepiej podaj swój adres poczty elektronicznej. Jeśli nie podasz, a zapomnisz "
"identyfikatora albo hasła, nie dostaniesz podpowiedzi pocztą."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Ten adres poczty elektronicznej należy do kogoś innego."

msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
msgstr "Ten identyfikator Jabbera należy do kogoś innego."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Wystrój '%(theme_name)s' nie może zostać załadowany!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Ustawienia czytelnika zapisane!"

msgid "Default"
msgstr "Domyślny"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Ustawienia przeglądarki>"

msgid "the one preferred"
msgstr "tylko preferowany"

msgid "free choice"
msgstr "wybór dowolny"

msgid "Save"
msgstr "Zachowaj"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Ulubiony wystrój"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Ulubiony edytor"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Pokazywany edytor"

msgid "Time zone"
msgstr "Strefa czasowa"

msgid "Your time is"
msgstr "U Ciebie jest teraz"

msgid "Server time is"
msgstr "Na serwerze jest teraz"

msgid "Date format"
msgstr "Format daty"

msgid "Preferred language"
msgstr "Ulubiony język"

msgid "General options"
msgstr "Główne opcje"

msgid "Quick links"
msgstr "Szybkie skróty"

msgid "Notification"
msgstr "Powiadamianie"

msgid "Notification settings saved!"
msgstr "Ustawienia powiadamiania zapisane"

msgid "'''Email'''"
msgstr "'''E-mail'''"

msgid "'''Jabber'''"
msgstr "'''Jabber'''"

msgid "'''Event type'''"
msgstr "'''Rodzaj zdarzenia'''"

msgid "Select the events you want to be notified about."
msgstr "Wybierz zdarzenia o których chcesz dostawać powiadomienia."

msgid ""
"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
"general preferences."
msgstr ""
"Zanim zaczniesz otrzymywać powiadomienia, musisz najpierw podać w "
"ustawieniachjakiś sposób na kontaktowanie się z tobą."

msgid "Subscribed events"
msgstr "Subskrybowane zdarzenia"

msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
msgstr "Zasubskrybowane strony wiki<<BR>>(jedno wyrażenie regularne w linii)"

msgid "[all]"
msgstr "[wszystkie]"

msgid "[not empty]"
msgstr "[niepuste]"

msgid "[empty]"
msgstr "[puste]"

msgid "filter"
msgstr "filtr"

msgid "anonymous"
msgstr ""

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr "Opcje --pages i --search wzajemnie się wykluczają!"

msgid "You must specify an output file!"
msgstr "Musisz podać plik wyjściowy!"

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr ""
"Nie podano stron dla --pages lub --search, zakładam że chodzi o pełen pakiet."

msgid "All attachments included into the package."
msgstr "Wszystkie załączniki dołączone do pakietu."

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr "Plik wyjściowy już istnieje! Tchórzliwie odmawiam kontynuacji!"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Spodziewane \"%(wanted)s\" po \"%(key)s\", otrzymano \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Spodziewana wartość całkowita \"%(key)s\" przed \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Spodziewana wartość całkowita \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Spodziewana wartość koloru \"%(arg)s\" po \"%(key)s\""

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"Wyniki %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s z %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d%"
"(be)s wyników z około %(pages)d stron."

msgid "seconds"
msgstr "sekund"

msgid "Previous"
msgstr "Poprzedni"

msgid "Next"
msgstr "Następny"

msgid "rev"
msgstr "przywróć"

msgid "current"
msgstr "aktualny(a)"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "ostatnio modyfikowane %s"

msgid "match"
msgstr "porównanie"

msgid "matches"
msgstr "porównania"

msgid "about"
msgstr "około"

msgid "If this account exists an email was sent."
msgstr "Jeśli takie konto istnieje, to wysłano e-mail."

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"W tym wiki nie uruchomiono przetwarzania poczty elektronicznej.\n"
"Skontaktuj się z właścicielem, który może tę opcję włączyć."

msgid "Please provide a valid email address or a username!"
msgstr ""
"Podaj prawidłowy adres poczty elektronicznej lub identyfikator użytkownika!"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Prześlij do mnie moje dane"

msgid "Recovery token"
msgstr "Kod odzyskiwania hasła"

msgid "New password"
msgstr "Nowe hasło"

msgid "New password (repeat)"
msgstr "Powtórz nowe hasło"

msgid "Reset my password"
msgstr "Ustaw moje hasło"

msgid "Your password has been changed, you can log in now."
msgstr "Hasło zmienione, możesz sie teraz zalogować."

msgid "Your token is invalid!"
msgstr "Kod zmiany hasła nieporawidłowy!"

msgid "Password reset"
msgstr "Ustaw hasło"

msgid ""
"\n"
"== Password reset ==\n"
"Enter a new password below."
msgstr ""
"\n"
"== Ustawianie hasła ==\n"
"Podaj nowe hasło poniżej."

msgid "Lost password"
msgstr "Zapomniane hasło"

msgid ""
"\n"
"== Recovering a lost password ==\n"
"If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
"username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
"You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
"used to change your password. The email will also contain further\n"
"instructions."
msgstr ""
"\n"
"== Odzyskiwanie zapomnianego hasła ==\n"
"Jesli zapomnisz hasła, podaj adres e-mail lub identyfikator czytelnika\n"
"i kliknij na '''Wyślij dane konta'''.\n"
"Otrzymasz wiadomość zawierającą kod odzyskiwania hasła który może\n"
"posłużyć do zmiany hasła. Dalsze instrukcje zawarte są w tej wiadomości."

msgid ""
"\n"
"=== Password reset ===\n"
"If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
"username, the recovery token and a new password (twice) below."
msgstr ""
"\n"
"=== Ustawianie hasła ===\n"
"Jeśli już masz wiadomość zawierającą kod odzyskiwania hasła, wprowadź\n"
"swój identyfikator czytelnika, kod oraz nowe hasło (dwukrotnie)."

#, python-format
msgid "You must login to use this action: %(action)s."
msgstr "Musisz się zalogować aby użyć tej akcji: %(action)s."

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Twoja subskrybcja tej strony została usunięta."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Nie można usunąć subskrybcji wyrażenia regularnego!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
msgstr ""
"Edytuj subskrybcję za pomocą wyrażeń regularnych w swoich "
"PreferencjeCzytelnika."

msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "Nie było subskrypcji do tej strony, więc nie można z niej zrezygnować."

msgid "Please choose:"
msgstr "Proszę wybrać:"

msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"

msgid "Editor"
msgstr "Edytor"

msgid "Pages"
msgstr "Strony"

msgid "Select Author"
msgstr "Wybierz Autora"

msgid "Revert all!"
msgstr "Odtwórz wszystkie!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Nie możesz uzyć tej akcji."

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Nie ma starszych wersji!"

msgid "No log entries found."
msgstr "Nie znaleziono wpisów do dziennika."

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Różnice \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Różnice pomiędzy wersjami %d i %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(Spinanie %d wersji)"

msgid "Revert to this revision"
msgstr "Przywróć do tej wersji"

msgid "Previous change"
msgstr "Poprzednia zmiana"

msgid "Next change"
msgstr "Kolejna zmiana"

msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"

msgid "Date"
msgstr "Data"

msgid "Comment"
msgstr "Komentarz"

#, fuzzy
msgid "Diff with oldest revision in left pane"
msgstr "Nie ma starszych wersji!"

#, fuzzy
msgid "No older revision available for diff"
msgstr "Nie ma starszych wersji!"

#, fuzzy
msgid "Diff with older revision in left pane"
msgstr "Nie ma starszych wersji!"

msgid "Diff with newer revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision newer than in right pane"
msgstr ""

msgid "N/A"
msgstr "n/d"

msgid "Diff with older revision in right pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision older than revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Diff with newer revision in right pane"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No newer revision available for diff"
msgstr "Nie ma starszych wersji!"

#, fuzzy
msgid "Diff with newest revision in right pane"
msgstr "Nie ma starszych wersji!"

msgid "No differences found!"
msgstr "Nie znaleziono różnic!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Strona została zachowana %(count)d razy, wszelako!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(pomijam spacje)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignoruj zmiany w ilości spacji"

#, fuzzy
msgid "Attachment location"
msgstr "Adres załącznika"

#, fuzzy
msgid "Page name"
msgstr "Nazwa strony"

#, fuzzy
msgid "Attachment name"
msgstr "Nowy załącznik"

#, fuzzy
msgid "Refresh attachment list"
msgstr "Adres załącznika"

#, fuzzy
msgid "List of attachments"
msgstr "załącznik"

#, fuzzy
msgid "Available attachments for page"
msgstr "Załączniki do \"%(pagename)s\""

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Musisz się zalogować by dodać szybki odnośnik."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Szybki odnośnik do tej strony został dodany."

msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "Szybki odnośnik do tej strony nie może zostać dodany."

msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "Już zapisałeś tę stronę w szybkich odnośnikach!"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Pełna lista odnośników dla \"%s\""

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(zawarto %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Następujące %(badwords)d wyrazy nie zostały odnalezione w słowniku z %"
"(totalwords)d words%(localwords)s i zostały podświetlone poniżej:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Dodaj sprawdzone słowa do słownika"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Nie znaleziono błędów!"

msgid "You can't save spelling words."
msgstr "Nie możesz zapisywać LocalSpellingWords."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Nie możesz sprawdzać stron, których nie możesz czytać."

#, fuzzy
msgid "Print slide show"
msgstr "Pokaz slajdów"

#, fuzzy
msgid "Edit slide show"
msgstr "Pokaz slajdów"

msgid "Quit"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Quit slide show"
msgstr "Pokaz slajdów"

msgid "Show first slide (up arrow)"
msgstr ""

msgid "Show last slide (down arrow)"
msgstr ""

msgid "Show previous slide (left arrow)"
msgstr ""

msgid "Show next slide (right arrow)"
msgstr ""

msgid "Only superuser is allowed to use this action."
msgstr "Tylko nadczytelnik może użyć tej akcji."

#, fuzzy
msgid "No page packages found."
msgstr "Nie znaleziono strony nadrzędnej!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Załącznik '%(filename)s' zachowano."

#, fuzzy
msgid "page package"
msgstr "Zmieniona strona"

msgid "install"
msgstr "instaluj"

msgid "Choose:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Install language packs for '%s'"
msgstr ""

msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "Musisz się zalogować by usunąć szybki odnośnik."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Szybki odnośnik do tej strony został usunięty."

msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Szybki odnośnik do tej strony nie może zostać usunięty."

msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr "Musiałbyś najpierw mieć szybki odnośnik do tej strony aby go usunąć."

msgid "Revert"
msgstr "Odtwórz"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Nie możesz przywracać tej strony!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""
"Oglądałeś aktualną wersję tej strony, kiedy wywołałeś akcjęprzywracania. "
"Jeśli chcesz przywrócić starszą wersjęm najpierw zobacza następnie wywołaj "
"ponownie przywracanie do tej (straszej) wersji."

msgid "Optional reason for reverting this page"
msgstr "Opcjonalna przyczyna odtworzenia tej strony"

msgid "Really revert this page?"
msgstr "Czy na pewno odtworzyć niniejszą stronę?"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Utwórz nowy rysunek \"%(filename)s\" (otwiera nowe okno)"

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Edytuj rysunek %(filename)s (otwiera nowe okno)"

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Klikalny rysunek %(filename)s"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr "Użyj interaktywnego interfejsu aby użyc akcji %(actionname)s!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Nie możesz zachowywać rysunków na niniejszej stronie."

msgid "Empty target name given."
msgstr ""

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"W pliku nie ma nic. Skasuj wszystkie dziwne znaczki i spróbuj ponownie."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Nie możesz oglądać załączników tej strony."

msgid "Edit drawing"
msgstr "Edytuj rysunek"

msgid "Wiki Backup"
msgstr "Kopia zapasowa wiki."

msgid ""
"= Downloading a backup =\n"
"\n"
"Please note:\n"
" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
"information.\n"
" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
"problems.\n"
" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
"\n"
"To get a backup, just click here:"
msgstr ""
"= Pobieranie kopii zapasowej =\n"
"\n"
"Uwaga:\n"
" * Trzymaj kopie zapsowe w bezpiecznym miejscu; zawierają poufne "
"informacje.\n"
" * Upewnij się, że w konfiguracji wiki parametry backup_* są uzupełnione i "
"poprawne.\n"
" * Upewnij się, że kopia zapasowa którą uzyskasz zawiera wszystko czego "
"potrzebujesz w razie problemów.\n"
" * Upewnij się że jest pobrana bez problemów.\n"
"\n"
"Aby pobrać kopię zapasową, kliknij tutaj:"

msgid "Backup"
msgstr "Kopia zapasowa"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Nie możesz wykonać kopii zapasowej na tej stronie."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Nieznana akcja: %s"

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Wykresy nie są dostępne!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Podaj rodzaj wykresu!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Nieprawidłowy rodzaj wykresu \"%s\"!"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Niniejsza strona została już skasowana albo nigdy jej nie było!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Nieprawidłowa nazwa pliku \"%s\"!"

msgid "Include all attachments?"
msgstr "Zawrzeć wszystkie załączniki?"

msgid "Package pages"
msgstr "Spakuj strony"

msgid "Package name"
msgstr "Nazwa pakietu"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Lista nazw stron - oddzielonych przecinkami"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Brak stron w rodzaju \"%s\"!"

msgid "Rename Page"
msgstr "Zmień nazwę strony"

msgid "Create redirect for renamed page(s)?"
msgstr ""

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr "Zmieni nazwę wszystkich /podstron?"

msgid "Create redirect for renamed page?"
msgstr ""

msgid "Really rename this page?"
msgstr "Czy na pewno zmienić nazwę niniejszej strony?"

msgid "New name"
msgstr "Nowa nazwa"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Opcjonalna przyczyna zmiany nazwy"

msgid "Copy Page"
msgstr "Kopiuj stronę"

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr "TextCha: Zła odpowiedź! Wróć i spróbuj ponownie..."

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr "Skopiować również wszystkie /podstrony?"

msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Opcjonalna przyczyna kopiowania"

msgid "Really copy this page?"
msgstr "Czy na pewno skopiować niniejszą stronę?"

msgid "General Information"
msgstr "Podstawowe informacje"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Rozmiar strony: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "Odcisk SHA niniejszej strony:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Następujący czytelnicy zasubskrybowali niniejszą stronę:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Niniejsza strona zawiera odnośniki do następujących stron:"

#, python-format
msgid ""
"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%"
"(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Newer"
msgstr "Nowa nazwa"

msgid "Older"
msgstr ""

#, python-format
msgid "%s items per page"
msgstr ""

msgid "Diff"
msgstr "Różnice"

msgid "view"
msgstr "zobacz"

msgid "to previous"
msgstr "z poprzednią"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Przywrócono wersję %(rev)d."

#, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Zmieniono nazwę z '%(oldpagename)s'."

msgid "get"
msgstr "pobierz"

msgid "del"
msgstr "usuń"

msgid "edit"
msgstr "edytuj"

msgid "Revision History"
msgstr "Histora zmian"

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Informacja o \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Pokaż \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Główne informacje o stronie"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Ilość odsłon i edycji"

msgid "Do it."
msgstr "Wykonaj"

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Wykonać akcję %(actionname)s?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Akcja %(actionname)s jest w tej wiki wykluczona!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Nie możesz użyć akcji %(actionname)s na niniejszej stronie."

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d załączników]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Istnieje <a href=\"%(link)s\">%(count)s załącznik(ów)</a> do tej strony."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Nie została podana nazwa pliku załącznika!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Załącznik '%(filename)s' nie istnieje!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Aby odnieść się do załącznika na stronie, użyj '''{{{attachment:"
"filename}}}''', \n"
"jak pokazano poniżej na liście plików. \n"
"'''NIGDY''' nie używaj URLa {{{[get]}}}, ponieważ odnośnik może się "
"zmienić \n"
"i spowodować utratę informacji, którą chcesz przekazać."

msgid "move"
msgstr "przesuń"

msgid "unzip"
msgstr "rozpakuj"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Strona %(pagename)s nie ma żadnych załączników"

msgid "New Attachment"
msgstr "Nowy załącznik"

msgid "File to upload"
msgstr "Plik do przekazania"

msgid "Rename to"
msgstr "Zmień nazwę"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr "Nadpisz istniejący załącznik o tej samej nazwie"

msgid "Upload"
msgstr "Przekaż"

msgid "Attached Files"
msgstr "Załączone pliki"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Nie możesz załączać plików do niniejszej strony."

#, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "Nieprzewidziany sposób poboru pliku: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Załączniki do \"%(pagename)s\""

msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
msgstr "Nie możesz zastąpić istniejącego załącznika na tej stronie."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Załącznik '%(target)s' (nazwa zdalna '%(filename)s') o wielkości %(bytes)d "
"bajtów zapisany."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "Załącznik '%(target)s' (nazwa zdalna '%(filename)s') już istnieje."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Nie możesz kasować załączników tej strony."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Załącznik '%(filename)s' usunięty."

#, python-format
msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
msgstr "Załącznik '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' już istnieje."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."
msgstr ""
"Załącznik '%(pagename)s/%(filename)s' przeniesiono na stronę '%(new_pagename)"
"s/%(new_filename)s'."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Nic nie uległo zmianie"

#, python-format
msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
msgstr ""
"Strona '%(new_pagename)s' nie istnieje lub nie masz wymaganych uprawnień."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Ruch przerwany!"

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Nie możesz przenosić załączników z tej strony."

msgid "Move aborted because new page name is empty."
msgstr "Przenoszenie przerwane z powodu pustej nazwy strony"

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Użyj poprawnej nazwy pliku załącznka '%(filename)s'."

msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
msgstr "Przenoszenie przerwane z powodu pustej nazwy załącznika"

msgid "Move"
msgstr "Przenieś"

msgid "New page name"
msgstr "Nowa nazwa strony"

msgid "New attachment name"
msgstr "Nowy załącznik"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Nie możesz pobierać załączników z tej strony."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Nie możesz instalować plików."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Nie możesz rozpakowywać załączników tej strony."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "Plik %(filename)s nie jest typu .zip."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
"either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
"(maxsize_file)d kB)."
msgstr ""
"Nie rozpakowano załącznika '%(filename)s', ponieważ pliki są zbyt duże, "
"przekraczają limit wielkości pojedycznego pliku (%(maxsize_file)d kB) albo "
"też znajdują się w podkatalogach."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
msgstr ""
"Załącznik '%(filename)s' nie mógł zostać rozpakowany, ponieważ przekroczony "
"zostałby limit objętości załączników na stronie (%(size)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment count limit (%(count)d)."
msgstr ""
"Załącznik '%(filename)s' nie mógł zostać rozpakowany, ponieważ przekroczony "
"zostałby limit największej ilości plików na stronie (%(count)d)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
"s)."
msgstr ""
"Załącznik '%(filename)s' rozpakowano częściowo (nie zamazano: %(filelist)s)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Załącznik '%(filename)s' rozpakowano."

msgid "A severe error occurred:"
msgstr "Wystąpił poważny błąd:"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Załącznik '%(filename)s'"

msgid "Download"
msgstr "Download"

msgid "Package script:"
msgstr "Skrypt pakietu:"

msgid "File Name"
msgstr "Nazwa pliku"

msgid "Modified"
msgstr "Zmodyfikowane"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Nieznany rodzaj pliku, nie potrafię go tutaj wyświetlić."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "załącznik:%(filename)s strony %(pagename)s"

msgid "Delete"
msgstr "Usunąć"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr "Usunąć również wszystkie /podstrony?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Opcjonalna przyczyna usunięcia"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Czy na pewno usunąć niniejszą stronę?"

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) Wyłącznie strony zmieniane od '''%s''' są wyświetlane!"

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ Data modyfikacji, którą wprowadziłeś, nie została rozpoznana i w "
"związku z tym nie będzie uwzględniona w wynikach wyszukiwania!"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Spróbuj bardziej selektywnego sposobu poszukiwań zamiast {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Przeszukiwanie tytułów: \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Przeszukiwanie zaawanasowane: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Przeszukiwanie pełnotekstowe: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"Twoje zapytanie {{{\"%s\"}}} jest niewłaściwe. Zobacz na HelpOnSearching by "
"uzyskać pomoc."

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"Twoje zapytanie {{{\"%s\"}}} nie dałoz żadnych wyników. Zmień niektóre "
"warunki i zobacz HelpOnSearching, by uzyskać więcej informacji.%s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Rozważ wykonanie"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "wyszukiwanie pełnotekstowe z twoimi warunkami"

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""
"(!) Wykonujesz wyszukiwanie tytułów, które może nie uwzględnić wszystkich "
"wyników odnoszących się do twojego zapytania w tym wiki. <<BR>>"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Kliknij aby poszukać strony metodą pełnotekstową z twoimi warunkami!"

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Proszę utowrzyć stronę domową przed stworzeniem dodatkowych stron."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
"(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Tutaj możesz utworzyć dodatkowe podstrony swojej już istniejącej strony "
"domowej.\n"
"Możesz wybrać jak otwarte mają być te strony dla innych czytelników i "
"twórców,\n"
"dostęp jest kontrolowany przez przynależnośc do grupy odpowiedniej strony "
"grupowej.\n"
"\n"
"Po prostu wpisz nazwę podstrony i naciśnij przycisk aby utworzyć nową "
"stronę.\n"
"\n"
"Zanim spróbujesz utowrzyć chroniąną stronę, upewnij się, że odpowiednia "
"strona\n"
"grupy istnieje zawiera właściwych członków. Użyj szablonu "
"HomepageGroupsTemplate\n"
"do tworzenia stron grup.\n"
"||'''Dodaj nową osopistą stronę:'''||'''Związana grupa kontroli "
"dostępu:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[\"%(username)s/ReadWriteGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[\"%"
"(username)s/ReadGroup\"]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "Zarządzanie MyPages"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Zasubksrybuj czytelników do strony %s"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr "Wprowadź nazwy czytelników (oddzielone przecinkami):"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Zasubskrybuj %s:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Nie-użytkownik:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Nie możesz wykonać tej akcji."

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr ""
"Dokładnie jedna strona typu \"%s\" została znaleziona, przekazuję Cię na tę "
"stronę."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Stron w rodzaju \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s dla \"%(title)s\""

msgid "You are now logged out."
msgstr "Ciasteczko skasowane. Wylogowano."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Nie możesz subskrybować strony, której nie możesz przeczytać."

msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
msgstr ""
"W tym wiki nie uruchomiono przetwarzania poczty elektronicznej ani Jabbera.\n"
"Skontaktuj się z właścicielem, który może te opcje włączyć."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Musisz się zalogować, aby móc korzystać z subskrybcji."

msgid ""
"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
"subscriptions."
msgstr ""
"Wpisz swój adres poczty elektronicznej lub identyfikator Jabbera w "
"PreferencjeCzytelnika aby korzystać z subskrybcji."

msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "Już wcześniej zasubskrybowałeś tę stronę."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Zasubskrybowałeś tę stronę."

msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Nie możesz subsrybować tej strony."

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Wycofano zmiany do strony %s."

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Wystąpił wyjątek w czasie wycofywania transakcji:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Podaj poniżej hasło do swojego konta na zdalnej stronie Wiki. <<BR>> /!\\ "
"Powinieneś ufać obu wiki, ponieważ hasło może być przeczytane przez "
"poszczególnych administratorów."

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Operacja została anulowana"

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "Jedyne wspierane kierunki to BOTH i DOWN."

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Proszę ustawić interwikiname w twojej konfiguracji wiki (zobacz "
"HelpOnConfiguration), bymóc używać tej akcji."

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Niepoprawne parametry. Podaj przynajmniej parametr ''remoteWiki''.Zobacz "
"HelpOnSynchronisation, by uzyskać pomoc."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "''remoteWiki'' jest nieznane."

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Synchronizacja zakończona. Informacje znajdziesz poniżej."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Synchronizacja rozpoczęta -"

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
"process."
msgstr ""
"Otrzymano listę %s lokalnych i %s zdalnych stron. W wyniku tego trzeba "
"przetworzyć %sstron."

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Po przefiltrowaniu : %s stron"

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr ""
"Pominięto stronę %s z powodu braku uprawnień do zapisu na stronie lokalnej."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Usunięto lokalnie stronę %s."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Błąd podczas lokalnego usuwania strony %s:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Usunięto zdalnie stronę %s."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Błąd podczas zdalnego usuwania strony %s:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"Obiekt %s nie może zostać scalony automatycznie ale zmienił się w obu wiki. "
"Usuń go w jednej z nich i spróbuj ponownie."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"Obeikt %s ma inne typy MIME w obu wiki i nie może zostać scalony. Usuń go w "
"jednej z wiki lub ujednolić typy MIME i spróbuj ponownie."

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"Nazwa %s została zmieniona lokalnie. Ta funkcja nie jest jeszcze "
"zaimplementowana. W związku z tym pełna historia synchronizacji została "
"utracona dla tej strony."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Synchronizacja strony %s ze zdalną stroną %s ..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "Strona %s została usunięta zdalnie, ale zmieniona lokalnie."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"Strona %s nie może być zsynchronizowana. Zdalna strona zmieniła nazwę. Ten "
"przypadek nie jest jeszcze obsługiwany. Możesz usunąć jedną ze stron, by je "
"zsynchronizować."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""
"Pominięto stronę %s z powodu lokalnego lub zdalnego nierozwiązanego konfliktu"

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""
"To jest pierwsza synchronizacja pomiędzy lokalną i zdalną wiki dla strony %s."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"Strona %s nie może być scalona, ponieważ nie masz pozwolenia na modyfikację "
"zdalnej strony wiki."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Strona %s została pomyślnie scalona."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr "Strona %s zawiera konflikty powstałe po stronie zdalnej."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "Strona %s scalona pomimo konfliktów."

msgid "Load"
msgstr "Wczytaj"

msgid "Pagename not specified!"
msgstr "Nie została podana nazwa strony!"

msgid "Upload page content"
msgstr "Wgraj zawartość strony"

msgid ""
"You can upload content for the page named below. If you change the page "
"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
"empty, we derive the page name from the file name."
msgstr ""
"Możeć wgrać zwartość strony podanej poniżej. Jeśli zmienisz nazwę strony, "
"możesz także wgrać zwartość do innej strony. Jeśli nazwa strony jest pusta, "
"nazwiemy stronę tak samo jak plik."

msgid "File to load page content from"
msgstr "Plik z którego wgrać zawartość"

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr "Nie można utworzyć strony bez nazwy. Proszę podać nazwę strony."

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Mapa \"%s\""

msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr "Nie możesz tworzyć strony uzupełniającej!"

msgid ""
"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
"never allow you to enter your password here.\n"
"\n"
"Once you have logged in, simply reload this page."
msgstr ""
"Musisz udać się do wiki swojego dostawcy OpenID\n"
"i zalogować się zanim będzie można używać twojego OpenID.\n"
"MoinMoin nigdy nie zezwoli ci na wpisanie tutaj twojego hasła.\n"
"\n"
"Kiedy się już zalogujesz, po prostu odświerz tę stronę."

msgid "OpenID Trust verification"
msgstr "Weryfikacja zaufania OpenID"

#, python-format
msgid "The site %s has asked for your identity."
msgstr "Strona %s zapytała o twoją tożsamość"

#, python-format
msgid ""
"\n"
"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
"identity, the site will take care of reversing the\n"
"delegation on its own.)"
msgstr ""
"\n"
"Jeśli zaakceptujesz, strona reprezentowana przez zaufany adres\n"
"poniżej zostanie powiadomiona że kontrolujesz adres %s. (Jeśli używasz\n"
"przeniesionej tożsamości, strona sama zajmie się odwróceniem przeniesienia.)"

msgid "Trust root"
msgstr "Zaufany adres"

msgid "Identity URL"
msgstr "Adres osobowaości"

msgid "Remember decision"
msgstr "Zapamiętaj decyzję"

msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
msgstr "Zapamiętaj decyzję dotyczącą zaufania i nie pytaj więcej"

msgid "Approve"
msgstr "Zaakceptuj"

msgid "Don't approve"
msgstr "Nie akceptuj"

msgid "OpenID not served"
msgstr "OpenID nie jest serwowany"

msgid ""
"\n"
"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
"verification."
msgstr ""
"\n"
"Niestety nie masz jeszcze strony domowej, zatem\n"
"nie możemy obsługiwać dla ciebie OpenID. Proszę najpierw stworzyć\n"
"stronę domową i odświerzyć tę stronę -- lub nacisnąć przycisk \"Anuluj\"\n"
"aby zrezygnować z tej weryfikacji."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""
"Konto czytelnika utworzone! Możesz teraz użyć tego konta żeby się "
"zalogować..."

msgid "TextCha (required)"
msgstr "TextCha (wymagane)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Utwórz profil"

msgid "Create Account"
msgstr "Utwórz konto"

msgid "Views/day"
msgstr "Odsłon/dzień"

msgid "Edits/day"
msgstr "Edycji/dzień"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s dla %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"zielony=podgląd\n"
"czerwony=edycja"

msgid "date"
msgstr "data"

msgid "# of hits"
msgstr "# odwiedzin"

msgid "Language"
msgstr "Język"

msgid "Others"
msgstr "Inni"

msgid "User agent"
msgstr "Typ przeglądarki (User-Agent)"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Rozkład typów przeglądarek (User-Agent)"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Rozkład rozmiarów stron"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "rozmiar strony [bajtów]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "# stron tego rozmiaru"

msgid "Line"
msgstr "Linia"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Usunięcia zostały oznaczone w ten sposób."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Dodatki zostały oznaczone w ten sposób."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Niestety, strona nie została zachowana ze względu na to, że \"%(content)s\" "
"nie są dozwolone w tym wiki."

msgid "Attachment link"
msgstr "Adres załącznika"

msgid "Page link"
msgstr "Adres strony"

msgid "Changed page"
msgstr "Zmieniona strona"

msgid "Page changed"
msgstr "Strona zmieniona"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)sAktualizacja strony \"%(pagename)s\" dokonana "
"przez %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Drobna "

#, python-format
msgid ""
"Attachment link: %(attach)s\n"
"Page link: %(page)s\n"
msgstr ""
"Adres załącznika: %(attach)s\n"
"Adres strony: %(page)s\n"

msgid "Page has been modified"
msgstr "Strona została zmieniona"

msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
msgstr "Strona została nieistotnie zmieniona"

msgid "Page has been renamed"
msgstr "Nazwa strony zmieniona"

msgid "Page has been deleted"
msgstr "Strona została skasowana"

msgid "Page has been copied"
msgstr "Strona została skopiowana"

msgid "A new attachment has been added"
msgstr "Dodano nowy załącznik"

#, fuzzy
msgid "An attachment has been removed"
msgstr "Dodano nowy załącznik"

msgid "A page has been reverted to a previous state"
msgstr "Sttrona została przywrócona do dawnego stanu"

msgid "A user has subscribed to a page"
msgstr "Czytelnik zasubskrybował stronę"

msgid "A new account has been created"
msgstr "Konto czytelnika utworzone"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
msgstr ""
"Drogi czytelniku wiki,\n"
"\n"
"Zasubskrybowałeś stronę lub kategorię wiki na \"%(sitename)s\" w celu "
"otrzymywania informacji o zmianach.\n"
"\n"
"Strona \"%(pagename)s\" została zmieniona przez %(editor)s.\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Nowa strona:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Nie znaleziono różnic!\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Drogi czytelniku wiki,\n"
"\n"
"Zasubskrybowałeś stronę lub kategorię wiki na \"%(sitename)s\" w celu "
"otrzymywania informacji o zmianach.\n"
"\n"
"Strona \"%(pagename)s\" została usunięta przez %(editor)s.\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
"s:\n"
msgstr ""
"Drogi czytelniku wiki,\n"
"\n"
"Zasubskrybowałeś stronę lub kategorię wiki na \"%(sitename)s\" w celu "
"otrzymywania informacji o zmianach.\n"
"\n"
"Strona \"%(pagename)s\" ma zmienioną nazwę z \"%(oldname)s\" przez %(editor)"
"s:\n"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New user account created"
msgstr "[%(sitename)s] Twoje dane czytelnika"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
"Details follow:\n"
"\n"
"  User name: %(username)s\n"
"  Email address: %(useremail)s"
msgstr ""
"Drogi nadczytelniku, zostało właśnie utworzone nowe konto czytelnika na "
"stronie %(sitename)s\". Oto szczegóły:\n"
"\n"
"  Identyfikator: %(username)s\n"
"  Adres e-mail: %(useremail)s"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New attachment added to page %(pagename)s"
msgstr "Nowy załącznik dodany do strony %(pagename)s na %(sitename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Drogi czytelniku wiki,\n"
"\n"
"Zasubskrybowałeś powiadomienia o zmianie strony wiki \"%(page_name)s\"."
"Został do tej strony dodany przez %(editor)s załącznik. Szczegóły:\n"
"Nazwa załącznika: %(attach_name)s\n"
"Wielkość załącznika: %(attach_size)s\n"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] Removed attachment from page %(pagename)s"
msgstr "Nowy załącznik dodany do strony %(pagename)s na %(sitename)s"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Drogi czytelniku wiki,\n"
"\n"
"Zasubskrybowałeś powiadomienia o zmianie strony wiki \"%(page_name)s\"."
"Został do tej strony dodany przez %(editor)s załącznik. Szczegóły:\n"
"Nazwa załącznika: %(attach_name)s\n"
"Wielkość załącznika: %(attach_size)s\n"

msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
"items.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
msgstr ""
" Wyróżnienie:: <<Verbatim(//)>>''kursywa''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''pogrubienie'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''pogrubienie "
"kursywa'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mix ''<<Verbatim(**)"
">>'''''pogrubienia'''<<Verbatim(**)>> i kursywy''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim"
"(----)>> pozioma linia.\n"
" Nagłówki:: = Tytuł 1 =; == Tytuł 2 ==; === Tytuł 3 ===;  ==== Tytuł 4 "
"====; ===== Tytuł 5 =====.\n"
" Listy:: * punkty; ** podpunkty; # numeracja; ## numerowane podpunkty. "
"Odnośniki:: <<Verbatim([[cel|tekst odnośnika]])>>.\n"
" Tabele:: | tekst komórki |= nagłówek =|;\n"
"(!) Aby uzyskać więcej pomocy, obejrzyj HelpOnEditing lub "
"HelpOnCreoleSyntax.\n"

#, python-format
msgid ""
"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %"
"(highlight_help_page)s."
msgstr ""

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "Opcja XSLT jest wyłączona, proszę przeczytać HelpOnConfiguration."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "Przetwarzanie XSLT jest niedostępne, zainstaluj 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "błąd przetwarzania %(errortype)s"

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
msgstr ""
" Wyróżnienie:: <<Verbatim('')>>''kursywa''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''pogrubienie'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''pogrubienie "
"kursywa'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mix ''<<Verbatim(''')"
">>'''''pogrubienia'''<<Verbatim(''')>> i kursywy''<<Verbatim('')>>; "
"<<Verbatim(----)>> pozioma linia.\n"
" Nagłówki:: = Tytuł 1 =; == Tytuł 2 ==; === Tytuł 3 ===; ==== Tytuł 4 ====; "
"===== Tytuł 5 =====.\n"
" Listy:: spacja i jeden ze: * znaków; 1., a., A., i., I. numerowane pozycje; "
"1.#n rozpoczyna numerowanie od n; sama spacja robi wcięcie.\n"
" Odnośniki:: <<Verbatim(PołączSłowa)>>; <<Verbatim([cel|tekstodnośnika])>>.\n"
" Tabele:: || tekst komórki |||| tekst komórki na dwa pola ||;  "
"niedopuszczalna jest spacja po tabelach lub tytułach.\n"
"\n"
"(!) Aby uzyskać więcej pomocy, obejrzyj HelpOnEditing lub SyntaxReference.\n"

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Przetwarzanie tekstu w formacie reStructured jest niemożliwe, proszę "
"doinstalować pakiet \"docutils\"."

msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ----\n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""
"Wyróżnienie: <i>*italic*</i> <b>**bold**</b> ``maszynowy``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Nagłowki: Nagłówek 1 Nagłówek 2 Nagłówek 3\n"
"     ========== ---------- ~~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Pozioma linia: ---- \n"
"Odnosniki: PodkreślenieNaKońcu_ `wiele słow z odrtonymi apostrofami`_ "
"zewnętrzny_ \n"
"\n"
".. _zewnętrzny: http://external-site.net/foo/\n"
"\n"
"Listy: * wypunktowana; 1., a. numerowana.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) Więcej pomocy na \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr ""
"**Przekroczona maksymalna dozwolona liczba dyrektyw włączających zawartość "
"innych stron**"

#, python-format
msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
msgstr "**Nie wolno ci czytać tej strony: %s**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Nie można znaleźć strony, do której się odwołano: %s**"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Wgraj nowy załącznik \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
"missing."
msgstr ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Brak wymaganego argumentu %"
"(argument_name)s."

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"
msgstr ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Niewłaściwy %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"

#, python-format
msgid ""
"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
"of its mimetype %(mimetype)s."
msgstr ""
"Obecna konfiguracja nie zezwala na wstawienie pliku %(file)s z powodujego "
"typu MIME %(mimetype)s."

msgid "Embedded"
msgstr "Osadzony"

msgid "Search for items"
msgstr "Poszukuj obiektów"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "zawierające wszystkie wyrażenia"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "zawierające przynjamniej jedno wyrażenie"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "niezawierający żadnego wyrażenia"

#, fuzzy
msgid "last modified since (e.g. 2 weeks before)"
msgstr "ostatnio modyfikowany od (np. last 2 weeks)"

msgid "any category"
msgstr "dowolna kategoria"

msgid "any language"
msgstr "jakikolwiek język"

msgid "any mimetype"
msgstr "jakikolwiek typ MIME"

msgid "Categories"
msgstr "Kategorie"

msgid "File Type"
msgstr "Typ pliku"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Przeszukaj wyłącznie tytuły"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Przeszukiwanie z uwzględnieniem wielkości liter"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Wyklucz podkład"

msgid "No system items"
msgstr "Brak obiektów systemowych"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Szukaj we wszystkich wersjach stron"

msgid "Go get it!"
msgstr "Dalej!"

msgid "File attachment browser"
msgstr "Przeglądarka załączników"

msgid "User account browser"
msgstr "Przeglądrka kont czytelników"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Nie znaleziono osieroconych stron w tym wiki."

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Nieprawidłowe argumenty \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Nic nie znaleziono dla \"%s\"!"

msgid "Include system pages"
msgstr "Uwzględnij strony systemowe"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Pomiń strony systemowe"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Brak poszukiwanych stron w tym wiki."

msgid "Python Version"
msgstr "Wersja języka Python"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "Wersja MoinMoin"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Wydanie %s [Korekta %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "Wersja 4Suite"

msgid "Number of pages"
msgstr "Ilość stron"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Ilość stron systemowych"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Zakumulowana wielkość stron"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Użycie dysku przez %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Użycie dysku przez %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Pozycji w dzienniku zmian"

msgid "NONE"
msgstr "BRAK"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Globalne rozszerzenia makropoleceń"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Lokalne rozszerzenia makropoleceń"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Globalne rozszerzenia operacji"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Lokalne rozszerzenia operacji"

msgid "Global parsers"
msgstr "Globalne analizatory składni"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Lokalne rozszerzenia analizatorów składni"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Xapian i/lub bindowanie Python Xapian nie jest zainstalowane"

msgid "Disabled"
msgstr "Wyłączone"

msgid "Enabled"
msgstr "Włączone"

msgid "index unavailable"
msgstr "spis niedostępny"

msgid "index available"
msgstr "spis dostępny"

msgid "Xapian search"
msgstr "Wyszukiwanie przez Xapian"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr "Stemming dla Xapiana"

msgid "Active threads"
msgstr "Aktywne wątki"

msgid "Wiki configuration"
msgstr "Konfiguracja wiki"

msgid ""
"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
"or settings that were removed from Moin."
msgstr ""
"Ta tabelka pokazuje wszystkie ustawienia tego wiki które nie mają domyslnych "
"wartości. Ustawienia nieznane systemowi konfiguracji są wyświetlone "
"''italikami'', mogą to być ustawienia dodatkowych rozszerzeń i wtyczek lub "
"ustawienia usunięte z tej wersji MoinMoin."

msgid "Variable name"
msgstr "Nazwa zmiennej"

msgid "Setting"
msgstr "Ustawienie"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Brak przytoczeń na %(pagename)s."

msgid "Markup"
msgstr "Znacznik"

msgid "Display"
msgstr "Pokaż"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Nieobsługiwany schemat nawigacyjny '%(scheme)s'!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Nie znaleziono strony nadrzędnej!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Slideshow"
msgstr "Pokaz slajdów"

msgid "Start"
msgstr "Start"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Slajd %(pos)d z %(size)d"

#, python-format
msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
msgstr ""

msgid "Go To Page"
msgstr "Idź do strony"

msgid "Description"
msgstr "Opis"

#, fuzzy
msgid "Lexer description"
msgstr "Opis"

#, fuzzy
msgid "Lexer names"
msgstr "Czytelnik"

#, fuzzy
msgid "File patterns"
msgstr "Typ pliku"

#, fuzzy
msgid "Mimetypes"
msgstr "jakikolwiek typ MIME"

msgid "Contents"
msgstr "PomocSpisTreści"

msgid "Search Titles"
msgstr "Przeszukaj tytuły"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Pokaż kontekst rezultatu poszukiwań"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Przeszukiwanie z uwzględnieniem wielkości liter"

msgid "Search Text"
msgstr "Szukaj frazy"

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Przekazano załącznik '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Rysunek '%(filename)s' zachowany."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "%(mins)d minut temu"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(brak ustalonych zakładek)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(obecnie ustawione na %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Usuń zakładkę"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Ustaw zakładkę"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Zakładka osiągnięta]"

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr "Obraz typu inline: %(url)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Ustaw numery linii"

msgid "[ATTACH]"
msgstr "[ZAŁĄCZ]"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[SKASOWANA]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[UAKTUALNIONA]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr "[PRZEMIANOWANA]"

msgid "[CONFLICT]"
msgstr "[KONFLIKT]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[NOWA]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[RÓŻNICE]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[KONIEC STRONY]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[POCZĄTEK STRONY]"

msgid "Logout"
msgstr "Wyjdź"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Rezygnuj z subskrybcji"

msgid "Home"
msgstr "Strona domowa"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Kliknij aby poszukać tytułu metodą pełnotekstową"

msgid "Clear message"
msgstr "Usuń wiadomość"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "ostatnio edytowane %(time)s przez %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "ostatnio modyfikowane %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Szukaj:"

msgid "Text"
msgstr "Tekst"

msgid "Titles"
msgstr "Tytuły"

msgid "Search"
msgstr "Szukaj"

msgid "More Actions:"
msgstr "Więcej operacji:"

msgid "------------------------"
msgstr "------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Tekst surowy"

msgid "Print View"
msgstr "Podgląd wydruku"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Usuń pamięć podręczną"

msgid "Delete Page"
msgstr "Usuń stronę"

msgid "Like Pages"
msgstr "Podobne strony"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Lokalna mapa witryny"

msgid "My Pages"
msgstr "Moje strony"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Zasubskrybuj Czytelnika"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Usuń spam"

msgid "Package Pages"
msgstr "Spakuj strony"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Utwórz jako Docbook"

msgid "Sync Pages"
msgstr "Synchronizuj strony"

msgid "Do"
msgstr "Wykonaj"

msgid "Comments"
msgstr "Komentarze"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Edytuj (tekstowo)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Edytuj (graficznie)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Strona statyczna"

msgid "Remove Link"
msgstr "Usuń skrót"

msgid "Add Link"
msgstr "Dodaj skrót"

msgid "Attachments"
msgstr "Załączniki"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Pokaż %s dni."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Język oznaczeń wiki"

msgid "Page"
msgstr "Strona"

msgid "User"
msgstr "Czytelnik"

msgid "DeleteCache"
msgstr "UsuńPamięćPodręczną"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(w pamięci podręcznej %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Lub spróbuj wykonać: "

msgid "No recipients, nothing to do"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr ""
"Awaria połączenia z serwerem poczty elektronicznej '%(server)s' z powodu: %"
"(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Poczta nie została wysłana"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Poczta została wysłana"

msgid "From"
msgstr "Od"

msgid "To"
msgstr "Do"

msgid "Content"
msgstr "Zawartość"

#~ msgid "New user account created on %(sitename)s"
#~ msgstr "Nowe konto czytelnika utworzone na %(sitename)s"

#~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
#~ msgstr "Użyj interaktywnego interfejsu aby przenieść załąćznik!"

#~ msgid "Page Name"
#~ msgstr "Nazwa strony"

#, fuzzy
#~ msgid "InstallDocs"
#~ msgstr "instaluj"

#, fuzzy
#~ msgid "HelpOnUpdating"
#~ msgstr "PomocPrzyFormatowaniu"

#, fuzzy
#~ msgid "OpenID: handle verify continuation"
#~ msgstr "Weryfikacja zaufania OpenID"

#, fuzzy
#~ msgid "you may need to login to edit this page"
#~ msgstr "Nie możesz zmieniać zawartości tej strony."

#~ msgid ""
#~ "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
#~ msgstr ""
#~ "Instalacja plików wystroju jest wspierana tylko dla serwerów typu "
#~ "standalone."

#, fuzzy
#~ msgid "InterWikiMap"
#~ msgstr "Język oznaczeń wiki"

#, fuzzy
#~ msgid "BadContent"
#~ msgstr "Zawartość"

#, fuzzy
#~ msgid "LocalBadContent"
#~ msgstr "Zawartość"

#, fuzzy
#~ msgid "EditedSystemPages"
#~ msgstr "Pomiń strony systemowe"

#~ msgid "Created the package %s containing the pages %s."
#~ msgstr "Utworzono pakiet %s zawierający strony %s."

#~ msgid "You need to log in."
#~ msgstr "Musisz się zalogować."

#~ msgid ""
#~ "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
#~ "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
#~ msgstr ""
#~ "Odtworzony Backup: %(filename)s do katalogu docelowego: %(targetdir)s.\n"
#~ "Plików: %(filecount)d, Katalogów: %(dircount)d"

#~ msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
#~ msgstr ""
#~ "Odtwarzanie backupu: %(filename)s do katalogu docelowego: %(targetdir)s "
#~ "nie powiodło się."

#~ msgid "Wiki Backup / Restore"
#~ msgstr "Wiki Backup / Odtworzenie"

#~ msgid ""
#~ "Some hints:\n"
#~ " * To restore a backup:\n"
#~ " * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
#~ " * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
#~ "stuff).\n"
#~ " * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
#~ " * Hit the <<GetText(Restore)>> button below.\n"
#~ "\n"
#~ " * To make a backup, just hit the <<GetText(Backup)>> button and save the "
#~ "file\n"
#~ "  you get to a secure place.\n"
#~ "\n"
#~ "Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
#~ "complete.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Wskazówki:\n"
#~ " * By przywrócić kopię zapasową:\n"
#~ " * Przwrócenie kopii zapasowej nadpisze istniejące dane, bądź ostrożny.\n"
#~ " * Zmień nazwę na <siteid>.tar.<compression> (usuń --date--time--UTC "
#~ "itp.).\n"
#~ " * Umieść kopię zapasową w backup_storage_dir (użyj scp, ftp, ...).\n"
#~ " * Kliknij przycisk <<GetText(Restore)>> poniżej.\n"
#~ "\n"
#~ " * By utworzyć kopię zapasową, po prostu kliknij przycisk <<GetText"
#~ "(Backup)>> i zapisz plik\n"
#~ "  jaki otrzymasz w bezpieczne miejsce.\n"
#~ "\n"
#~ "Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
#~ "complete.\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Restore"
#~ msgstr "Przywróć"

#~ msgid "Xapian Version"
#~ msgstr "Wersja Xapian"

#~ msgid "PyStemmer not installed"
#~ msgstr "PyStemmer niezainstalowany"

#~ msgid "PyStemmer Version"
#~ msgstr "Wersja PyStemmera"

#~ msgid "PyStemmer stems"
#~ msgstr "PyStemmer działa"

#~ msgid "XML RPC error: %s"
#~ msgstr "Błąd XML RPC: %s"

#~ msgid "Low-level communication error: %s"
#~ msgstr "Niskopoziomowy błąd komunikacji: %s"

#~ msgid "New Page or New Attachment"
#~ msgstr "Nowa strona lub załącznik"

#~ msgid ""
#~ "You can upload a file to a new page or choose to upload a file as "
#~ "attachment for the current page"
#~ msgstr ""
#~ "Możesz uploadować plik do nowej strony albo wybrać upload pliku jako "
#~ "załącznik do aktualnej strony"

#~ msgid "New Name"
#~ msgstr "Nowa nazwa"

#~ msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
#~ msgstr "Załącznik '%(target)s' już istnieje."

#~ msgid ""
#~ "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
#~ "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
#~ "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
#~ "used."
#~ msgstr ""
#~ "Wgranie pliku do wiki nigdy nie nadpisze istniejącego zbioru. Jeżeli w "
#~ "wiki\n"
#~ "istnieje już plik o identycznej nazwie, musisz zmienić nazwę zbioru, "
#~ "który chcesz wgrać.\n"
#~ "W przeciwnym wypadku, kiedy pole \"Zmień nazwę\" jest puste, zostanie "
#~ "użyta nazwa oryginalna."

#~ msgid "overwrite"
#~ msgstr "nadpisz"

#~ msgid ""
#~ "Somebody has requested to submit your account data to this email "
#~ "address.\n"
#~ "\n"
#~ "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
#~ "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and "
#~ "paste\n"
#~ "for that).\n"
#~ "\n"
#~ "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new "
#~ "and known password.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Ktoś zlecił wysłanie Twoich danych czytelnika na ten adres e-mail.\n"
#~ "\n"
#~ "Jeśli zapomniałeś swego hasła, użyj tych danych wpisując w pole hasła\n"
#~ "na stronie logowania DOKŁADNIE TO CO PONIŻEJ (skopiuj i wklej).\n"
#~ "\n"
#~ "Wskazane jest, aby po zalogowaniu się ustawić inne, nowe hasło.\n"

#~ msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
#~ msgstr "Brak odpowiednich kont do podanego adresu '%(email)s'!"

#~ msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
#~ msgstr "Załączniki w postaci plików nie są dozwolne w tym wiki!"

#~ msgid "SendMyPassword"
#~ msgstr "WyślijMiHasło"

#~ msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
#~ msgstr ""
#~ "Wejdź do PreferencjeCzytelnika aby zmienić swe ustawienia lub utworzyć "
#~ "konto."

#~ msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
#~ msgstr ""
#~ "Wejdź do PreferencjeCzytelnika aby zmienić ustawienia wybranego konta."

#~ msgid ""
#~ "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
#~ msgstr ""
#~ "Ta lista nie działa, dopóki nie podasz prawidłowego adresu poczty "
#~ "elektronicznej!"

#~ msgid ""
#~ "To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
#~ "password, go to %(sendmypasswordlink)s."
#~ msgstr ""
#~ "Aby utworzyć konto, zobacz %(userprefslink)s. Aby odzyskać utracone "
#~ "hasło, zobacz %(sendmypasswordlink)s."

#~ msgid ""
#~ "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
#~ "Try a different name."
#~ msgstr ""
#~ "'''Strona o nazwie {{{'%s'}}} już istnieje.'''\n"
#~ "\n"
#~ "Spróbuj innej nazwy."

#~ msgid ""
#~ "The comment on the change is:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Komentarz do zmiany:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Status of sending notification mails:"
#~ msgstr "Stan wysyłki powiadomienia pocztą elektroniczną:"

#~ msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
#~ msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#~ msgid "Subscribe to trivial changes"
#~ msgstr "Zasubksrybuj drobne zmiany"

#~ msgid "(Only for password change or new account)"
#~ msgstr "(Tylko do zmiany hasła i nowego konta"

#~ msgid "Check your argument %s"
#~ msgstr "Sprawdź swój argument %s"

#~ msgid "ERROR in regex '%s'"
#~ msgstr "Błąd w wyrażeniu '%s'"

#~ msgid "Bad timestamp '%s'"
#~ msgstr "Nieprawidłowy datownik binarny '%s'"

#~ msgid "Not supported mimetype of file: %s"
#~ msgstr "Niewspierany type MIME pliku: %s"

#~ msgid "Embedding of object by chosen formatter not possible"
#~ msgstr "Osadzenie obiektu w wybrany sposób niemożliwe"

#~ msgid ""
#~ "Not enough arguments given to EmbedObject macro! Try <<EmbedObject"
#~ "(attachment [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"
#~ msgstr ""
#~ "Zbyt mało argumentów dostarczonych do makra EmbedObject! Spróbuj "
#~ "<<EmbedObject(attachment [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate "
#~ "Text])>"

#~ msgid ""
#~ "Not enough arguments given to EmbedObject macro! Try <<EmbedObject(url, "
#~ "url_mimetype [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"
#~ msgstr ""
#~ "Zbyt mało argumentów przekazanych do makra EmbedObject! Spróbuj "
#~ "<<EmbedObject(url, url_mimetype [,width=width] [,height=height] [,"
#~ "alt=alternate Text])>>"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
#~ msgstr "Nieprawidłowe parametry wywołania kalendarza \"%s\"!"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
#~ msgstr "Nieprawidłowe argumenty kalendarza \"%s\"!"

#~ msgid "Sorry, login failed."
#~ msgstr "Przykro mi, nieprawidłowe hasło."

#~ msgid ""
#~ "The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at "
#~ "least."
#~ msgstr ""
#~ "Zdalna wersja MoinMoin jest zbyt stara, wymagana jest przynajmniej wersja "
#~ "1.6."

#~ msgid "belonging to one of the following categories"
#~ msgstr "należaca do jednej z następujących kategorii"

2016-04-12 20:30