[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex


#
# MoinMoin nl system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.9\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-13 14:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-16 11:29+0100\n"
"Last-Translator: Roel Huybrechts <mail@rulus.be>\n"
"Language-Team: Dutch <vertaling@vrijschrift.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Direction: ltr\n"
"X-Language: Nederlands\n"
"X-Language-in-English: Dutch\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr ""
"Het pakket heeft een nieuwere versie van MoinMoin nodig (tenminste %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "De naam van het thema is niet ingesteld."

#, python-format
msgid "Theme files not installed! Write rights missing for %s."
msgstr "Themabestanden niet geïnstalleerd! Geen schrijfrechten voor %s."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "De installatie van '%(filename)s' is mislukt."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Het bestand %s is geen MoinMoin pakket bestand."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "De pagina %s bestaat niet."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Ongeldige pakket bestandsheader."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Pakketbestand formaat wordt niet ondersteund."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Onbekende functie %(func)s op regel %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Het bestand %s werd niet in het pakket teruggevonden."

msgid "<unknown>"
msgstr "<onbekend>"

#, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Password recovery token: %s\n"
"\n"
"Password reset URL: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
msgstr ""
"Inlognaam: %s\n"
"\n"
"Herstelcode voor wachtwoord: %s\n"
"\n"
"URL voor wachtwoordherstel: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"

msgid ""
"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
"\n"
"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
"recovery token.\n"
msgstr ""
"Iemand heeft een code voor wachtwoordherstel aangevraagd voor dit e-"
"mailadres.\n"
"\n"
"Als u uw wachtwoord vergeten bent, ga dan naar de URL voor wachtwoordherstel "
"die\n"
"hieronder is weergegeven, of ga terug naar de pagina voor wachtwoordherstel "
"en vul uw\n"
"gebruikersnaam en herstelcode in.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Uw wiki account informatie"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Het argument \"%s\" moet een booleanse waarde zijn, niet \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Het argument moet een booleanse waarde zijn, niet \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Het argument \"%s\" moet een geheel getal zijn, niet \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Het argument moet een geheel getal zijn, niet \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Het argument \"%s\"moet een reëel getal zijn, niet \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Het argument moet een reëel getal zijn, niet \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Het argument \"%s\" moet een complexe waarde zijn, niet \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Het argument moet een complexe waarde zijn, niet \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Het argument \"%s\" moet één van \"%s\" zijn, niet \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Het argument moet één van \"%s\" zijn, niet \"%s\""

msgid "Too many arguments"
msgstr "Teveel argumenten"

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr ""
"Er kunnen geen argumenten zonder naam door argumenten met naam gevolgd worden"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr "Argument \"%s\" is vereist"

#, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "Er bestaat geen argument met de naam \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Verwacht \"=\" volgend op \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Verwacht een waarde voor sleutel \"%(token)s\""

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Uw veranderingen zijn niet opgeslagen!"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "U hebt geen toestemming deze pagina te bewerken."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Pagina is niet bewerkbaar!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Bewerken van oude versies is niet mogelijk!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr "Uw vergrendeling is verlopen. Houd rekening met bewerkingsconflicten!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "De pagina naam is te lang, probeer een kortere naam."

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Ontwerp van \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "\"%(pagename)s\" bewerken"

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Vooraanzicht van \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Uw vergrendeling van %(lock_page)s is verlopen!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Uw vergrendeling van %(lock_page)s verloopt in # minuten."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Uw vergrendeling van %(lock_page)s verloopt in # seconden."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr ""
"Iemand anders heeft deze pagina verwijderd terwijl u hem aan het bewerken "
"was!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr ""
"Iemand anders heeft deze pagina veranderd terwijl u hem aan het bewerken was!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Iemand anders heeft deze pagina opgeslagen terwijl u hem aan het bewerken "
"was!\n"
"Herzie de pagina voor u hem opslaat. Bewaar deze pagina niet zoals hij nu is!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Inhoud van een ontwerp geladen]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Inhoud van nieuwe pagina geladen van %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Sjabloon %s niet gevonden]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Je mag %s niet lezen]"

#, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''<<BR>>Uw ontwerp dat gebaseerd is op de versie %(draft_rev)d (opgeslagen %"
"(draft_timestamp_str)s) kan ook worden geladen van de huidige versie %"
"(page_rev)d door de laad ontwerp knop te gebruiken - als je je laatste "
"bewerking hebt verloren zonder op te slaan.''' Een ontwerp wordt voor u "
"opgeslagen als u een vooraanzicht, annulering van een bewerking of een "
"mislukte opslagbewerking maakt."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Omschrijf %s hier."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Spellingscontrole"

msgid "Save Changes"
msgstr "Wijzigingen opslaan"

msgid "Cancel"
msgstr "Annuleren"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Als u op '''%(save_button_text)s''' klikt, plaats u uw veranderingen onder "
"de %(license_link)s.\n"
"Als u dat niet wilt, klik '''%(cancel_button_text)s''' om uw veranderingen "
"te annuleren."

msgid "Preview"
msgstr "Vooraanzicht"

msgid "GUI Mode"
msgstr "GUI modus"

msgid "Load Draft"
msgstr "Laad een ontwerp"

msgid "Trivial change"
msgstr "Triviale wijziging"

msgid "Comment:"
msgstr "Commentaar:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Geen toevoeging>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Toevoegen aan: %(category)s"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Witruimte verwijderen aan het einde van elke regel"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "De bewerking werd geannuleerd."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "U kunt een pagina niet kopiëren naar een lege paginanaam."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "U hebt geen toestemming om deze pagina te kopiëren!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Een pagina met de naam {{{'%s'}}} bestaat al.'''\n"
"\n"
"Probeer een andere naam."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr "Kon de pagina niet kopiëren vanwege bestandssysteemfout: %s."

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "U hebt geen toestemming om deze pagina te hernoemen!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "U kunt een pagina niet hernoemen naar een lege paginanaam."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Kon paginanaam niet wijzigen vanwege bestandssysteemfout: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "U hebt geen toestemming om deze pagina te verwijderen!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr ""
"Bedankt voor uw wijzigingen. Uw aandacht voor detail wordt gewaardeerd."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Pagina \"%s\" met succes verwijderd!"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Pagina kan niet vergrendeld worden. Onverwachte fout (foutnr=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Pagina kan niet vergrendeld worden. 'current'-bestand ontbreekt?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %"
"s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""
"Het is onmogelijk om de revisie van de huidige pagina te bepalen. De pagina %"
"s is beschadigd en kan nu niet bewerkt worden."

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr "Kan de pagina %s niet opslaan, er is geen opslagruimte over."

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr ""
"Er is een I/O fout opgetreden bij het opslaan van pagina %s (foutnr=%d)"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "U hebt geen toestemming om deze pagina te bewerken!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "U kunt een lege pagina niet opslaan."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "U heeft deze pagina al opgeslagen!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr ""
"U heeft deze pagina al bewerkt! Gebruik alstublieft de terug knop niet."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "U heeft niets veranderd. Niet opgeslagen!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"U kunt op deze pagina geen ACL's veranderen omdat u de rechten van een "
"beheerder niet hebt!"

msgid "Notifications sent to:"
msgstr "Meldingen verstuurd naar:"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"De vergrendeling van %(owner)s is %(mins_ago)d minuten geleden verlopen en u "
"hebt het vergrendelingsrecht gekregen."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Andere gebruikers worden ''geblokkeerd'' van het bewerken van deze pagina "
"tot %(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Andere gebruikers zullen tot %(bumptime)s ''gewaarschuwd'' worden dat u deze "
"pagina aan het bewerken bent."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Gebruik de knop Vooraanzicht om de vergrendeling te verlengen."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Deze pagina is momenteel ''op slot'' voor bewerking door %(owner)s tot %"
"(timestamp)s, dus gedurende %(mins_valid)d minuten."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Deze pagina werd voor het laatst om %(timestamp)s geopend voor bewerking of "
"vooraanzicht door %(owner)s.<<BR>>\n"
"'''U dient nog tenminste %(mins_valid)d minuten te ''wachten met bewerken''\n"
"van deze pagina om bewerkingsconflicten te voorkomen.'''<<BR>>\n"
"Klik op Annuleren om de tekstbewerker te verlaten."

#, python-format
msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
msgstr ""
"Ongeldige reguliere expressie voor het markeren \"%(regex)s\":%(error)s"

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
"search results!"
msgstr ""
"De reservekopie van de inhoud van deze pagina is achterhaald en zal lager "
"gerangschikt worden in zoekresultaten!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Versie %(rev)d sinds %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Omgeleid vanaf pagina \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Deze pagina verwijst naar \"%(page)s\""

msgid "Create New Page"
msgstr "Nieuwe pagina aanmaken"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "U hebt geen toestemming deze pagina te bekijken."

msgid "Text mode"
msgstr "Tekstmodus"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "De wiki is op dit moment niet bereikbaar."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord."

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"De externe wiki gebruikt intern een andere InterWiki naam (%(remotename)s) "
"dan degene die u opgegeven heeft (%(localname)s)."

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Onbekende actie %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Het is u niet toegestaan om %(action_name)s op deze pagina te doen."

msgid "Login and try again."
msgstr "Log in en probeer opnieuw."

msgid "RecentChanges"
msgstr "RecenteWijzigingen"

msgid "WikiTipOfTheDay"
msgstr "WikiTipVanDeDag"

msgid "TitleIndex"
msgstr "IndexVanTitels"

msgid "WordIndex"
msgstr "IndexVanWoorden"

msgid "FindPage"
msgstr "PaginaZoeken"

msgid "MissingPage"
msgstr "OntbrekendePagina"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "OntbrekendeThuisPagina"

msgid "WikiHomePage"
msgstr "WikiThuisPagina"

msgid "WikiName"
msgstr "WikiNaam"

msgid "WikiWikiWeb"
msgstr "WikiWikiWeb"

msgid "FrontPage"
msgstr "VoorPagina"

msgid "WikiSandBox"
msgstr "WikiZandBak"

msgid "InterWiki"
msgstr "InterWiki"

msgid "AbandonedPages"
msgstr "VerwaarloosdePaginas"

msgid "OrphanedPages"
msgstr "WeesPaginas"

msgid "WantedPages"
msgstr "GevraagdePaginas"

msgid "EventStats"
msgstr "GebeurtenisStatistieken"

msgid "EventStats/HitCounts"
msgstr "GebeurtenisStatistieken/Hits"

msgid "EventStats/Languages"
msgstr "GebeurtenisStatistieken/Talen"

msgid "EventStats/UserAgents"
msgstr "GebeurtenisStatistieken/UserAgents"

msgid "PageSize"
msgstr "PaginaGrootte"

msgid "PageHits"
msgstr "PaginaHits"

msgid "RandomPage"
msgstr "WillekeurigePagina"

msgid "XsltVersion"
msgstr "XsltVersie"

msgid "FortuneCookies"
msgstr "GeluksCookies"

msgid "WikiLicense"
msgstr "WikiLicentie"

msgid "CategoryCategory"
msgstr "CategorieCategorie"

msgid "CategoryHomepage"
msgstr "CategorieThuispagina"

msgid "CategoryTemplate"
msgstr "CategorieSjabloon"

msgid "HomepageTemplate"
msgstr "ThuispaginaSjabloon"

msgid "HelpTemplate"
msgstr "HelpSjabloon"

msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
msgstr "ThuispaginaLeesSchrijfPaginaSjabloon"

msgid "HomepageReadPageTemplate"
msgstr "ThuispaginaLeesPaginaSjabloon"

msgid "HomepagePrivatePageTemplate"
msgstr "ThuispaginaPrivatePaginaSjabloon"

msgid "HomepageGroupsTemplate"
msgstr "ThuispaginaGroepenSjabloon"

msgid "SlideShowHandOutTemplate"
msgstr "DiavoorstellingHandOutSjabloon"

msgid "SlideShowTemplate"
msgstr "DiavoorstellingSjabloon"

msgid "SlideTemplate"
msgstr "DiaSjabloon"

msgid "SyncJobTemplate"
msgstr "SyncJobSjabloon"

msgid "HelpOnConfiguration"
msgstr "HelpOverConfiguratie"

msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
msgstr "HelpOverConfiguratie/EmailOndersteuning"

msgid "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
msgstr "HelpOverConfiguratie/VeiligheidsBeleid"

msgid "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
msgstr "HelpOverConfiguratie/BestandsBijlagen"

msgid "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
msgstr "HelpOverConfiguratie/SuppletiePagina"

msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
msgstr "HelpOverConfiguratie/OverspanningsBeveiliging"

msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
msgstr "HelpOverConfiguratie/GebruikersVoorkeuren"

msgid "HelpOnPackageInstaller"
msgstr "HelpOverPakketInstallatie"

msgid "HelpOnUpdatingPython"
msgstr "HelpOverPythonUpdate"

msgid "HelpOnAdministration"
msgstr "HelpOverBeheer"

msgid "HelpOnAuthentication"
msgstr "HelpOverAuthenticatie"

msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
msgstr "HelpOverAuthenticatie/ExternCookie"

msgid "HelpOnMoinCommand"
msgstr "HelpOverMoinCommando"

msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
msgstr "HelpOverMoinComando/ExportDump"

msgid "HelpOnNotification"
msgstr "HelpOverMelding"

msgid "HelpOnSessions"
msgstr "HelpOverSessies"

msgid "HelpOnUserHandling"
msgstr "HelpOverGebruikersBeheer"

msgid "HelpOnXapian"
msgstr "HelpOverXapian"

msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
msgstr "HelpOverMoinWikiSyntaxis"

msgid "HelpOnCreoleSyntax"
msgstr "HelpOverCreoleSyntaxis"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "HelpOverOpmaak"

msgid "MoinMoin"
msgstr "MoinMoin"

msgid "HelpContents"
msgstr "HelpInhoud"

msgid "HelpForBeginners"
msgstr "HelpVoorBeginners"

msgid "HelpForUsers"
msgstr "HelpVoorGebruikers"

msgid "HelpIndex"
msgstr "HelpIndex"

msgid "HelpOnAccessControlLists"
msgstr "HelpOverAccesControlLists"

msgid "HelpOnActions"
msgstr "HelpOverActies"

msgid "HelpOnActions/AttachFile"
msgstr "HelpOverActies/AttachFile"

msgid "HelpOnAdmonitions"
msgstr "HelpOverVermaningen"

msgid "HelpOnAutoAdmin"
msgstr "HelpOverAutomatischBeheer"

msgid "HelpOnCategories"
msgstr "HelpOverCategorieën"

msgid "HelpOnDictionaries"
msgstr "HelpOverWoordenboeken"

msgid "HelpOnDrawings"
msgstr "HelpOverTekeningen"

msgid "HelpOnEditLocks"
msgstr "HelpOverBewerkingsVergrendelingen"

msgid "HelpOnEditing"
msgstr "HelpOverBewerken"

msgid "HelpOnEditing/SubPages"
msgstr "HelpOverBewerken/SubPaginas"

msgid "HelpOnGraphicalEditor"
msgstr "HelpOverGrafischeTekstbewerker"

msgid "HelpOnGroups"
msgstr "HelpOverGroepen"

msgid "HelpOnHeadlines"
msgstr "HelpOverTitels"

msgid "HelpOnImages"
msgstr "HelpOverAfbeeldingen"

msgid "HelpOnLanguages"
msgstr "HelpOverTalen"

msgid "HelpOnLinking"
msgstr "HelpOverVerwijzingen"

msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
msgstr "HelpOverVerwijzingen/NotitieVerwijzingen"

msgid "HelpOnLists"
msgstr "HelpOverLijsten"

msgid "HelpOnLogin"
msgstr "HelpOverInloggen"

msgid "HelpOnMacros"
msgstr "HelpOverMacros"

msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
msgstr "HelpOverMacros/EmbedObject"

msgid "HelpOnMacros/Include"
msgstr "HelpOverMacros/Include"

msgid "HelpOnMacros/MailTo"
msgstr "HelpOverMacros/MailTo"

msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
msgstr "HelpOverMacros/MonthCalendar"

msgid "HelpOnNavigation"
msgstr "HelpOverNavigeren"

msgid "HelpOnOpenIDProvider"
msgstr "HelpOverOpenIDAanbieder"

msgid "HelpOnPageCreation"
msgstr "HelpOverPaginaCreatie"

msgid "HelpOnPageDeletion"
msgstr "HelpOverPaginasVerwijderen"

msgid "HelpOnParsers"
msgstr "HelpOverParsers"

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
msgstr "HelpOverParsers/ReStructuredText"

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
msgstr "HelpOverParsers/ReStructuredText/RstPrimer"

msgid "HelpOnProcessingInstructions"
msgstr "HelpOverVerwerkingsInstructies"

msgid "HelpOnRules"
msgstr "HelpOverRegels"

msgid "HelpOnSearching"
msgstr "HelpOverZoeken"

msgid "HelpOnSlideShows"
msgstr "HelpOverDiavoorstellingen"

msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
msgstr "HelpOverDiavoorstellingen/000 Inleiding"

msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
msgstr "HelpOverDiavoorstellingen/100 Dia's aanmaken"

msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
msgstr ""
"HelpOverDiavoorstellingen/900: Niet onbelangrijk: Uw diavoorstelling "
"weergeven"

msgid "HelpOnSmileys"
msgstr "HelpOverSmileys"

msgid "HelpOnSpam"
msgstr "HelpOverSpam"

msgid "HelpOnSpellCheck"
msgstr "HelpOverSpellingscontrole"

msgid "HelpOnSuperUser"
msgstr "HelpOverBeheerder"

msgid "HelpOnSynchronisation"
msgstr "HelpOverSynchronisatie"

msgid "HelpOnTables"
msgstr "HelpOverTabellen"

msgid "HelpOnTemplates"
msgstr "HelpOverSjablonen"

msgid "HelpOnThemes"
msgstr "HelpOverThemas"

msgid "HelpOnUserPreferences"
msgstr "HelpOverGebruikersVoorkeuren"

msgid "HelpOnVariables"
msgstr "HelpOverVariabelen"

msgid "HelpOnXmlPages"
msgstr "HelpOverXmlPaginas"

msgid "HelpOnComments"
msgstr "HelpOverCommentaren"

msgid "HelpOnSubscribing"
msgstr "HelpOverAbonnementen"

msgid "CamelCase"
msgstr "KameelKapitalen"

msgid "WikiCourse"
msgstr "WikiCursus"

msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
msgstr "WikiCursus/01 Wat is een MoinMoin wiki?"

msgid "WikiCourse/02 Finding information"
msgstr "WikiCursus/02 Informatie terugvinden"

msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
msgstr "WikiCursus/03 Up-to-date blijven"

msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
msgstr "WikiCursus/04 Een wiki-account aanmaken"

msgid "WikiCourse/05 User preferences"
msgstr "WikiCursus/05 Gebruikersvoorkeuren"

msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
msgstr "WikiCursus/06 Uw eigen wiki thuispagina"

msgid "WikiCourse/07 The text editor"
msgstr "WikiCursus/07 De tekstbewerker"

msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
msgstr "WikiCursus/08 Sneltoetsen"

msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
msgstr "WikiCursus/10 Tekstlayout met wiki-opmaak"

msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
msgstr "WikiCursus/11 Alinea's"

msgid "WikiCourse/12 Headlines"
msgstr "WikiCursus/12 Titels"

msgid "WikiCourse/13 Lists"
msgstr "WikiCursus/13 Lijsten"

msgid "WikiCourse/14 Text styles"
msgstr "WikiCursus/14 Tekststijlen"

msgid "WikiCourse/15 Tables"
msgstr "WikiCursus/15 Tabellen"

msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
msgstr "WikiCursus/16 Verwijzingen binnen de wiki"

msgid "WikiCourse/17 External links"
msgstr "WikiCursus/17 Externe verwijzingen"

msgid "WikiCourse/18 Attachments"
msgstr "WikiCursus/18 Bijlagen"

msgid "WikiCourse/19 Symbols"
msgstr "WikiCursus/19 Symbolen"

msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
msgstr "WikiCursus/20 Dynamische inhoud"

msgid "WikiCourse/21 Macros"
msgstr "WikiCursus/21 Macro's"

msgid "WikiCourse/22 Parsers"
msgstr "WikiCursus/22 Parsers"

msgid "WikiCourse/23 Actions"
msgstr "WikiCursus/23 Acties"

msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
msgstr "WikiCursus/30 De grafische tekstbewerker"

msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
msgstr "WikiCursus/40 Meer pagina's aanmaken"

msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
msgstr "WikiCursus/50 Wiki etiquette"

msgid "WikiCourse/51 Applications"
msgstr "WikiCursus/51 Toepassingen"

msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
msgstr "WikiCursus/52 Structuur in de wiki"

msgid "WikiCourseHandOut"
msgstr "WikiCursusHandOut"

msgid "Sun"
msgstr "Zon"

msgid "Mon"
msgstr "Maa"

msgid "Tue"
msgstr "Din"

msgid "Wed"
msgstr "Woe"

msgid "Thu"
msgstr "Don"

msgid "Fri"
msgstr "Vrij"

msgid "Sat"
msgstr "Zat"

msgid "AttachFile"
msgstr "BijlageToevoegen"

msgid "DeletePage"
msgstr "PaginaVerwijderen"

msgid "LikePages"
msgstr "GelijkendePaginas"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "LokaleWegwijzer"

msgid "RenamePage"
msgstr "PaginaHernoemen"

msgid "SpellCheck"
msgstr "Spellingscontrole"

msgid "Discussion"
msgstr "Overleg"

msgid "Password is too short."
msgstr "Wachtwoord is te kort."

msgid "Password has not enough different characters."
msgstr "Wachtwoord heeft niet genoeg verschillende karakters."

msgid ""
"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
msgstr "Wachtwoord is te eenvoudig (wachtwoord bevat naam of omgekeerd)."

msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
msgstr "Wachtwoord is te eenvoudig (opeenvolging van toetsen)."

msgid "Diffs"
msgstr "Verschillen"

msgid "Info"
msgstr "Informatie"

msgid "Edit"
msgstr "Bewerken"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Abonnement opzeggen"

msgid "Subscribe"
msgstr "Abonneren"

msgid "Raw"
msgstr "Brontekst"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Afdrukken"

msgid "View"
msgstr "Bekijken"

msgid "Up"
msgstr "Omhoog"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"Mijn e-mailadres (niet mijn wiki thuispagina) in de auteur info pagina "
"publiceren"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Tekstbewerker openen bij dubbelklik"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Na login, ga meteen naar de laatst bezochte pagina"

msgid "Show comment sections"
msgstr "Laat commentaar secties zien"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Vraagteken tonen voor verwijzingen naar niet-bestaande pagina's"

msgid "Show page trail"
msgstr "Paginaspoor tonen"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Pictogrammenwerkbalk tonen"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Verwijzingen naar begin/einde in koppen tonen"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Mooie verschillen tonen"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Spaties toevoegen aan getoonde wikinamen"

msgid "Remember login information"
msgstr "Aanmeldinformatie onthouden"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Dit account permanent uitschakelen"

msgid "Name"
msgstr "Naam"

msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(Gebruik VoornaamAchternaam)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Alias-Naam"

msgid "Email"
msgstr "E-mail"

msgid "Jabber ID"
msgstr "Jabber ID"

msgid "User CSS URL"
msgstr "URL van CSS van de gebruiker"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Leeglaten om geen CSS van gebruiker toe te laten)"

msgid "Editor size"
msgstr "Grootte van de tekstbewerker"

msgid "Username"
msgstr "Gebruikersnaam"

msgid "Member of Groups"
msgstr "Lid van groepen"

msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"

msgid "Action"
msgstr "Actie"

msgid "Disable user"
msgstr "Gebruiker desactiveren"

msgid "Enable user"
msgstr "Gebruiker activeren"

msgid "disabled"
msgstr "geblokkeerd"

msgid "Mail account data"
msgstr "E-mail accountgegevens"

msgid "Password"
msgstr "Wachtwoord"

msgid "OpenID"
msgstr "OpenID"

msgid "Login"
msgstr "Inloggen"

msgid "Failed to connect to database."
msgstr "Fout bij het verbinden met de database."

msgid "Could not contact botbouncer.com."
msgstr "Kon geen contact maken met botbouncer.com."

msgid "Please log in first."
msgstr "Log eerst in."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Geen wachtwoord. Geef een gebruikersnaam en wachtwoord op."

#, python-format
msgid "LDAP server %(server)s failed."
msgstr "LDAP server %(server)s storing."

#, python-format
msgid ""
"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
"one now</a>. "
msgstr ""
"Als u geen account hebt, <a href=\"%(userprefslink)s\">kan u er nu een "
"aanmaken</a>."

#, python-format
msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
msgstr "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Uw wachtwoord vergeten?</a>"

msgid ""
"Please choose an account name now.\n"
"If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
"password and be able to associate the account with your OpenID."
msgstr ""
"Kies nu een gebruikersnaam.\n"
"Als u een bestaande gebruikersnaam kies zal u gevraagd worden naar\n"
"het wachtwoord en zal u het account kunnen koppelen met uw OpenID."

msgid "Choose this name"
msgstr "Kies deze naam"

msgid "This is not a valid username, choose a different one."
msgstr "Dit is geen geldige gebruikersnaam, kies een andere."

msgid ""
"The username you have chosen is already\n"
"taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
"the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
"username and leave the password field blank."
msgstr ""
"De gebruikersnaam die u koos is al\n"
"in gebruik. Als dit uw gebruikersnaam is, voer hieronder uw wachtwoord in "
"om\n"
"uw gebruikersnaam met uw OpenID te koppelen. Indien niet, kies een andere\n"
"gebruikersnaam en laat het wachtwoord veld leeg."

msgid "Associate this name"
msgstr "Koppel deze naam"

#, python-format
msgid "OpenID error: %s."
msgstr "OpenID fout: %s."

msgid "OpenID verification canceled."
msgstr "OpenID verificatie geannuleerd."

msgid "Verification canceled."
msgstr "Verificatie geannuleerd."

#, python-format
msgid "OpenID success. id: %s"
msgstr "OpenID succesvol. id: %s"

msgid "OpenID failure"
msgstr "OpenID storing"

msgid "OpenID failure."
msgstr "OpenID storing."

msgid "No OpenID found in session."
msgstr "Geen OpenID gevonden in deze sessie."

msgid "Your account is now associated to your OpenID."
msgstr "Uw account is nu gekoppeld met uw OpenID."

msgid "The password you entered is not valid."
msgstr "Het wachtwoord dat u opgaf is ongeldig."

msgid "OpenID error: unknown continuation stage"
msgstr "OpenID fout: onbekende configuratiefase"

msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
msgstr "OpenID verificatie vereist dat u op deze knop drukt:"

msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
msgstr "Anonieme sessies moeten geactiveerd zijn voor OpenID login."

msgid "Failed to resolve OpenID."
msgstr "Opzoeken OpenID mislukt."

msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
msgstr "Probleem met het herkennen van OpenID, geen geldige OpenID."

msgid "No OpenID."
msgstr "Geen OpenID."

msgid ""
"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
"create one during login."
msgstr ""
"Indien u nog geen account hebt kan u nog steeds inloggen met uw OpenID en "
"een account aanmaken tijdens het inloggen."

msgid "Change password"
msgstr "Wachtwoord wijzigen"

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "De wachtwoorden komen niet overeen!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Voer een wachtwoord in!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr "Het wachtwoord is niet aanvaardbaar: %s"

msgid "Your password has been changed."
msgstr "Uw wachtwoord werd gewijzigd."

msgid "To change your password, enter a new password twice."
msgstr "Om uw wachtwoord te wijzigen: voer tweemaal een nieuw wachtwoord in."

msgid "Password repeat"
msgstr "Wachtwoord herhalen"

msgid "Switch user"
msgstr "Gebruiker wisselen"

msgid "No user selected"
msgstr "Geen gebruiker geselecteerd"

msgid ""
"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
"back to your account."
msgstr ""
"U kan nu de instellingen van de geselecteerde gebruikersaccount aanpassen; "
"log uit om terug te keren naar uw eigen account."

msgid "You are the only user."
msgstr "U bent de enige gebruiker."

msgid ""
"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
msgstr ""
"Als beheerder kan u tijdelijk de identiteit van een andere gebruiker "
"aannemen."

msgid "Select User"
msgstr "Kies een gebruiker"

msgid "OpenID settings"
msgstr "OpenID instellingen"

msgid "Cannot remove all OpenIDs."
msgstr "Alle OpenID's kunnen niet verwijderd worden."

msgid "The selected OpenIDs have been removed."
msgstr "De geselecteerde OpenID's werden verwijderd."

msgid "No OpenID given."
msgstr "Geen OpenID opgegeven."

msgid "OpenID is already present."
msgstr "OpenID is reeds aanwezig."

msgid "This OpenID is already used for another account."
msgstr "Deze OpenID is al in gebruik."

msgid "OpenID added successfully."
msgstr "OpenID met succes toegevoegd."

msgid "Current OpenIDs"
msgstr "Huidige OpenIDs"

msgid "Remove selected"
msgstr "Verwijder geselecteerden"

msgid "Add OpenID"
msgstr "OpenID toevoegen"

msgid "OpenID server"
msgstr "OpenID server"

msgid "The selected websites have been removed."
msgstr "De geselecteerde websites zijn verwijderd."

msgid "Trusted websites"
msgstr "Vertrouwde websites"

msgid "Preferences"
msgstr "Voorkeuren"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Foutieve gebruikersnaam {{{'%s'}}}.\n"
"Gebruikersnaam mag ieder Unicode alfanumeriek karakter bevatten, met "
"optioneel een\n"
"spatie tussen woorden. Groepspaginanaam is niet toegestaan."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Deze gebruikersnaam is al in gebruik."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Geen gebruikersnaam ingevuld. Voer een gebruikersnaam in!"

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Voer uw e-mailadres in. Als u uw aanmeldingsgegevens verliest kunt u deze "
"per e-mail weer ontvangen."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Dit e-mailadres is al in gebruik."

msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
msgstr "Deze Jabber ID is al in gebruik."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Het thema '%(theme_name)s' kon niet worden geladen!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Gebruikersvoorkeuren bewaard!"

msgid "Default"
msgstr "Standaard"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Browserinstelling>"

msgid "the one preferred"
msgstr "de verkiesbare"

msgid "free choice"
msgstr "vrije keuze"

msgid "Save"
msgstr "Opslaan"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Voorkeursthema"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Voorkeuren van de tekstbewerker"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "De tekstbewerker op de UI weergeven"

msgid "Time zone"
msgstr "Tijdzone"

msgid "Your time is"
msgstr "Uw tijd is"

msgid "Server time is"
msgstr "Tijd op de server is"

msgid "Date format"
msgstr "Datumformaat"

msgid "Preferred language"
msgstr "Voorkeurstaal"

msgid "General options"
msgstr "Algemene opties"

msgid "Quick links"
msgstr "Snelkoppelingen"

msgid "Notification"
msgstr "Melding"

msgid "Notification settings saved!"
msgstr "Meldingsinstellingen opgeslagen!"

msgid "'''Email'''"
msgstr "'''E-mail'''"

msgid "'''Jabber'''"
msgstr "'''Jabber'''"

msgid "'''Event type'''"
msgstr "'''Type gebeurtenis'''"

msgid "Select the events you want to be notified about."
msgstr "Selecteer de gebeurtenissen die u gemeld moeten worden."

msgid ""
"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
"general preferences."
msgstr ""
"Vooraleer u meldingen kan ontvangen moet u uw contactgegevens opgeven in de "
"algemene instellingen."

msgid "Subscribed events"
msgstr "Geabonneerde gebeurtenissen"

msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
msgstr "Geabonneerde wikipagina's<<BR>>(één reguliere expressie per regel)"

msgid "[all]"
msgstr "[allemaal]"

msgid "[not empty]"
msgstr "[niet leeg]"

msgid "[empty]"
msgstr "[leeg]"

msgid "filter"
msgstr "filter"

msgid "anonymous"
msgstr "anoniem"

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr "De opties --pages en --search sluiten elkaar uit!"

msgid "You must specify an output file!"
msgstr "U moet een uitvoerbestand opgeven!"

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr ""
"Er werden geen pagina's gespecificeerd met --pages of --search, er wordt "
"uitgegaan van het volledige pakket."

msgid "All attachments included into the package."
msgstr "Alle bijlagen werden in het pakket opgenomen."

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr "Uitvoerbestand bestaat reeds! Ik weiger angstig om verder te gaan!"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Er werd \"%(wanted)s\" na \"%(key)s\" verwacht, er kwam \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Er werd een geheel getal \"%(key)s\" voor \"%(token)s\" verwacht"

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Er werd een geheel getal \"%(arg)s\" na \"%(key)s\" verwacht"

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Er werd een kleurwaarde \"%(arg)s\" na \"%(key)s\" verwacht"

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"Resultaten %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s van %(aboutHits)s %(bs)s%"
"(hits)d%(be)s resultaten van ongeveer %(pages)d pagina's."

msgid "seconds"
msgstr "seconden"

msgid "Previous"
msgstr "Vorige"

msgid "Next"
msgstr "Volgende"

msgid "rev"
msgstr "revisie"

msgid "current"
msgstr "huidig"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "laatst gewijzigd: %s"

msgid "match"
msgstr "overeenkomst"

msgid "matches"
msgstr "overeenkomsten"

msgid "about"
msgstr "over"

msgid "If this account exists an email was sent."
msgstr "Als deze account bestaat werd er een e-mail verstuurd."

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Deze wiki is niet ingesteld op het afhandelen van e-mail.\n"
"Neem contact op met de eigenaar van de wiki, die e-mailondersteuning kan "
"aanzetten."

msgid "Please provide a valid email address or a username!"
msgstr "Geef een geldig e-mailadres of gebruikersnaam op!"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Stuur me mijn accountgegevens per e-mail"

msgid "Recovery token"
msgstr "Herstelcode"

msgid "New password"
msgstr "Nieuw wachtwoord"

msgid "New password (repeat)"
msgstr "Nieuw wachtwoord (herhalen)"

msgid "Reset my password"
msgstr "Mijn wachtwoord opnieuw instellen"

msgid "Your password has been changed, you can log in now."
msgstr "Uw wachtwoord werd gewijzigd, u kan nu inloggen."

msgid "Your token is invalid!"
msgstr "Uw herstelcode is ongeldig!"

msgid "Password reset"
msgstr "Wachtwoord herstellen"

msgid ""
"\n"
"== Password reset ==\n"
"Enter a new password below."
msgstr ""
"\n"
"== Wachtwoord herstellen ==\n"
"Voer hieronder een nieuw wachtwoord in."

msgid "Lost password"
msgstr "Wachtwoord vergeten"

msgid ""
"\n"
"== Recovering a lost password ==\n"
"If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
"username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
"You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
"used to change your password. The email will also contain further\n"
"instructions."
msgstr ""
"\n"
"== Een vergeten wachtwoord herstellen ==\n"
"Indien u uw wachtwoord vergeten bent, geef dan uw e-mailadres of\n"
"gebruikersnaam op en klik op '''Stuur me mijn accountgegevens per e-"
"mail'''.\n"
"U zal een e-mail ontvangen met daarin een herstelcode die u kan\n"
"gebruiken om uw wachtwoord te herstellen. De e-mail bevat ook verdere\n"
"aanwijzingen."

msgid ""
"\n"
"=== Password reset ===\n"
"If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
"username, the recovery token and a new password (twice) below."
msgstr ""
"\n"
"=== Wachtwoordherstel ===\n"
"Als u de e-mail met de herstelcode reeds ontving, voer dan hieronder uw\n"
"gebruikersnaam, de herstelcode en een nieuw wachtwoord (tweemaal) in."

#, python-format
msgid "You must login to use this action: %(action)s."
msgstr "U moet ingelogd zijn om deze actie te gebruiken: %(action)s."

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Uw abonnement op deze pagina is opgezegd."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Kan geen reguliere expressie-abonnement verwijderen!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
msgstr "Bewerk de reguliere expressie abonnementen in uw instellingen."

msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "U moet geabonneerd zijn om uit te schrijven."

msgid "Please choose:"
msgstr "Kies:"

msgid "Settings"
msgstr "Instellingen"

msgid "Editor"
msgstr "Auteur"

msgid "Pages"
msgstr "Pagina's"

msgid "Select Author"
msgstr "Auteur selecteren"

msgid "Revert all!"
msgstr "Alles terugzetten!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "U hebt geen toestemming om deze actie te gebruiken."

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Geen oudere versies beschikbaar!"

msgid "No log entries found."
msgstr "Geen logboekaantekeningen gevonden."

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Verschillen voor \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Verschillen tussen versies %d en %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(omvat %d versies)"

msgid "Revert to this revision"
msgstr "Terugzetten naar deze versie"

msgid "Previous change"
msgstr "Vorige wijziging"

msgid "Next change"
msgstr "Volgende wijziging"

msgid "Size"
msgstr "Grootte"

msgid "Date"
msgstr "Datum"

msgid "Comment"
msgstr "Commentaar"

#, fuzzy
msgid "Diff with oldest revision in left pane"
msgstr "Toon verschillen met oudere versie in linker paneel"

msgid "No older revision available for diff"
msgstr "Geen oudere versie beschikbaar om mee te vergelijken"

msgid "Diff with older revision in left pane"
msgstr "Toon verschillen met oudere versie in linker paneel"

msgid "Diff with newer revision in left pane"
msgstr "Toon verschillen met nieuwere versie in linker paneel"

msgid "Can't change to revision newer than in right pane"
msgstr "Kan geen nieuwere versie vinden dan die in het rechter paneel"

msgid "N/A"
msgstr "n.v.t."

msgid "Diff with older revision in right pane"
msgstr "Toon verschillen met oudere versie in rechter paneel"

msgid "Can't change to revision older than revision in left pane"
msgstr "Kan geen oudere versie vinden dan die in het linker paneel"

msgid "Diff with newer revision in right pane"
msgstr "Toon verschillen met nieuwere versie in rechter paneel"

msgid "No newer revision available for diff"
msgstr "Geen nieuwere versie beschikbaar om mee te vergelijken"

#, fuzzy
msgid "Diff with newest revision in right pane"
msgstr "Toon verschillen met nieuwere versie in rechter paneel"

msgid "No differences found!"
msgstr "Geen verschillen gevonden!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "De pagina is weliswaar %(count)d keer opgeslagen!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(witruimte niet meegeteld)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Wijzigingen in de hoeveelheid witruimte negeren"

msgid "Attachment location"
msgstr "Locatie van bijlage"

msgid "Page name"
msgstr "Paginanaam"

msgid "Attachment name"
msgstr "Bijlagenaam"

msgid "Refresh attachment list"
msgstr "Lijst met bijlagen vernieuwen"

msgid "List of attachments"
msgstr "Lijst met bijlagen"

msgid "Available attachments for page"
msgstr "Beschikbare bijlagen voor deze pagina"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "U moet inloggen om een snelkoppeling toe te voegen."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Een snelkoppeling naar deze pagina is voor u toegevoegd."

msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "Een snelkoppeling naar deze pagina kon voor u niet toegevoegd worden."

msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "U heeft al een snelkoppeling naar deze pagina."

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Volledige verwijzingenlijst voor \"%s\""

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(inclusief %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"De volgende %(badwords)d woorden konden niet gevonden worden in het "
"woordenboek van %(totalwords)d woorden%(localwords)s en zijn hieronder "
"gemarkeerd:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Voeg gecontroleerde woorden toe aan het woordenboek"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Geen spelfouten gevonden!"

msgid "You can't save spelling words."
msgstr "U kunt geen spelling woorden opslaan."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr ""
"U kunt de spelling van een pagina die u niet kan lezen niet controleren."

#, fuzzy
msgid "Print slide show"
msgstr "Diavoorstelling bewerken"

msgid "Edit slide show"
msgstr "Diavoorstelling bewerken"

msgid "Quit"
msgstr "Afsluiten"

msgid "Quit slide show"
msgstr "Diavoorstelling afsluiten"

msgid "Show first slide (up arrow)"
msgstr "Toon de eerste dia (pijl omhoog)"

msgid "Show last slide (down arrow)"
msgstr "Toon de laatste dia (pijl omlaag)"

msgid "Show previous slide (left arrow)"
msgstr "Toon de vorige dia (pijl naar links)"

msgid "Show next slide (right arrow)"
msgstr "Toon de volgende dia (pijl naar rechts)"

msgid "Only superuser is allowed to use this action."
msgstr "Enkel de beheerder mag deze actie gebruiken."

msgid "No page packages found."
msgstr "Geen paginapakketten gevonden."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Bijlage '%(filename)s' geïnstalleerd."

msgid "page package"
msgstr "paginapakket"

msgid "install"
msgstr "installeren"

msgid "Choose:"
msgstr "Kies:"

#, python-format
msgid "Install language packs for '%s'"
msgstr "Installeer taalpakketten voor '%s'"

msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "U moet inloggen om een snelkoppeling te verwijderen."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Uw snelkoppeling naar deze pagina is verwijderd."

msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Uw snelkoppeling naar deze pagina kon niet verwijderd worden."

msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr "U moet een snelkoppeling naar deze pagina hebben om ze te verwijderen."

msgid "Revert"
msgstr "Terugzetten"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "U hebt geen toestemming om deze pagina terug te zetten!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""
"U was de huidige versie van deze pagina aan het bekijken toen u de "
"'terugzetten' actie opriep. Als u naar een oudere versie wilt teruggaan, "
"open eerst die oudere versie en gebruik dan de 'terugzetten' actie bij deze "
"(oudere) versie."

msgid "Optional reason for reverting this page"
msgstr "Eventueel de reden voor het terugzetten"

msgid "Really revert this page?"
msgstr "Bent u zeker dat u deze pagina wil terugzetten?"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Nieuwe tekening maken \"%(filename)s\" (opent in een nieuw venster)"

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Tekening bewerken \"%(filename)s\" (opent in een nieuw venster)"

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Klikbare tekening: %(filename)s"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr ""
"Gebruik de interactieve gebruikersinterface om de actie %(actionname)s te "
"gebruiken!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "U hebt geen toestemming een afbeelding op deze pagina te bewaren."

msgid "Empty target name given."
msgstr "Lege naam voor het doel opgegeven."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Geen bestandsinhoud. Verwijder de non-ASCII tekens uit het bestand en "
"probeer opnieuw."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "U hebt geen toestemming om bijlagen van deze pagina te bekijken."

msgid "Edit drawing"
msgstr "Tekening bewerken"

msgid "Wiki Backup"
msgstr "Wiki backup"

msgid ""
"= Downloading a backup =\n"
"\n"
"Please note:\n"
" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
"information.\n"
" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
"problems.\n"
" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
"\n"
"To get a backup, just click here:"
msgstr ""
"= Een reservekopie downloaden =\n"
"\n"
"Merk op:\n"
" * Bewaar reservekopieën op een veilige plaats - ze bevatten gevoelige "
"informatie.\n"
" * Controleer of de backup_* waarden in de wikiconfiguratie juist en "
"volledig zijn.\n"
" * Controleer of de reservekopie alle gegevens bevat die u nodig kan hebben "
"in geval van problemen.\n"
" * Controleer of het downloaden correct is verlopen.\n"
"\n"
"Om een reservekopie te verkrijgen, klik hier:"

msgid "Backup"
msgstr "Backup"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "U hebt geen toestemming om een externe backup te maken."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Onbekende backup subactie: %s."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Diagrammen zijn niet beschikbaar!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "U dient een grafiektype op te geven!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Ongeldig grafiektype \"%s\"!"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Deze pagina is al verwijderd of heeft nooit bestaan!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Ongeldig bestandsnaam \"%s\"!"

msgid "Include all attachments?"
msgstr "Inclusief alle bijlagen?"

msgid "Package pages"
msgstr "Pakket pagina's"

msgid "Package name"
msgstr "Pakketnaam"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Lijst van de pagina namen - gescheiden door een komma"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Geen pagina's lijken op \"%s\"!"

msgid "Rename Page"
msgstr "Pagina hernoemen"

msgid "Create redirect for renamed page(s)?"
msgstr ""

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr "Hernoem ook alle /subpagina's?"

msgid "Create redirect for renamed page?"
msgstr ""

msgid "Really rename this page?"
msgstr "Bent u zeker dat u deze pagina wil hernoemen?"

msgid "New name"
msgstr "Nieuwe naam"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Eventueel de reden voor deze hernoeming"

msgid "Copy Page"
msgstr "Pagina kopiëren"

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr "TextCha: Verkeerd antwoord! Ga terug en probeer opnieuw..."

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr "Kopieer alle /subpagina's ook?"

msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Eventueel de reden voor het kopiëren"

msgid "Really copy this page?"
msgstr "Bent u zeker dat u deze pagina wil kopiëren?"

msgid "General Information"
msgstr "Algemene informatie"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Paginagrootte: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "SHA-waarde van de inhoud van deze pagina is:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "De volgende gebruikers zijn op deze pagina geabonneerd:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Deze pagina verwijst naar de volgende pagina's:"

#, python-format
msgid ""
"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%"
"(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
msgstr ""
"Nu getoond: bewerkingsgeschiedenis voor deze pagina van '''%(start_offset)"
"d''' tot '''%(end_offset)d''' uit een totaal van '''%(total_count)d''' "
"bewerkingen."

msgid "Newer"
msgstr "Nieuwer"

msgid "Older"
msgstr "Ouder"

#, python-format
msgid "%s items per page"
msgstr "%s items per pagina"

msgid "Diff"
msgstr "Verschil"

msgid "view"
msgstr "bekijken"

msgid "to previous"
msgstr "naar vorige"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Terugzetten naar versie %(rev)d."

#, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Hernoemd van '%(oldpagename)s'."

msgid "get"
msgstr "ophalen"

msgid "del"
msgstr "verwijderen"

msgid "edit"
msgstr "bewerken"

msgid "Revision History"
msgstr "Versiegeschiedenis"

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Informatie voor \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Toon \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Algemene pagina-informatie"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Aantal raadplegingen en bewerkingen"

msgid "Do it."
msgstr "Doe het."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Actie %(actionname)s uitvoeren?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Actie %(actionname)s is op deze wiki uitgesloten!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr ""
"U hebt geen toestemming niet om de actie %(actionname)s op deze pagina uit "
"te voeren!"

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d bijlagen]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Er zijn <a href=\"%(link)s\">%(count)s bijlagen</a> opgeslagen voor deze "
"pagina."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Bestandsnaam van bijlage ontbreekt!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Bijlage '%(filename)s' bestaat niet!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Om op een pagina naar een bijlage te verwijzen, gebruik '''{{{attachment:"
"bestandsnaam}}}''',\n"
"zoals hieronder getoond in de bestandenlijst.\n"
"Gebruik '''NIET''' de URL van de verwijzing naar {{{[ophalen]}}},\n"
"omdat deze aan veranderingen onderhevig is en gemakkelijk onbruikbaar kan "
"raken."

msgid "move"
msgstr "verplaatsen"

msgid "unzip"
msgstr "uitpakken"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Geen bijlagen opgeslagen voor %(pagename)s"

msgid "New Attachment"
msgstr "Nieuwe bijlage"

msgid "File to upload"
msgstr "Bestand om op te sturen"

msgid "Rename to"
msgstr "Hernoemen naar"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr "Overschrijf bestaande bijlagen met dezelfde naam"

msgid "Upload"
msgstr "Opsturen"

msgid "Attached Files"
msgstr "Bijlagen"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "U hebt geen toestemming om een bijlage aan deze pagina toe te voegen."

#, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "Niet ondersteunde AttachFile subactie: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Bijlagen voor \"%(pagename)s\""

msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
msgstr ""
"U hebt geen toestemming om een bijlage van deze pagina te overschrijven."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Bijlage '%(target)s' opgeslagen (externe naam '%(filename)s', %(bytes)d "
"bytes)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "Bijlage '%(target)s' bestaat al (externe naam '%(filename)s')."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "U hebt geen toestemming bijlagen van deze pagina te verwijderen."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Bijlage '%(filename)s' verwijderd."

#, python-format
msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
msgstr "Bijlage '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' bestaat al."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."
msgstr ""
"Bijlage '%(pagename)s/%(filename)s' is verplaatst naar '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Niets veranderd"

#, python-format
msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
msgstr "Pagina '%(new_pagename)s' bestaat niet of u hebt niet genoeg rechten."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Verplaatsing geannuleerd!"

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "U hebt geen toestemming om bijlagen van deze pagina te verplaatsen."

msgid "Move aborted because new page name is empty."
msgstr "Verplaatsen geannuleerd omdat de nieuwe paginanaam leeg is."

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Gebruik een juiste bestandsnaam voor de bijlage '%(filename)s'."

msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
msgstr "Verplaatsen geannuleerd omdat de nieuwe bijlagenaam leeg is."

msgid "Move"
msgstr "Verplaatsen"

msgid "New page name"
msgstr "Nieuwe paginanaam"

msgid "New attachment name"
msgstr "Nieuwe bijlagenaam"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "U hebt geen toestemming om bijlagen van deze pagina op te vragen."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "U hebt geen toestemming om bestanden te installeren."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "U hebt geen toestemming om bijlagen van deze pagina uit te pakken."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "Het bestand %(filename)s is geen .zip bestand."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
"either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
"(maxsize_file)d kB)."
msgstr ""
"Bijlage '%(filename)s' werd niet uitgepakt omdat sommige bestanden in de ."
"zip zich ofwel niet in dezelfde map bevinden, ofwel omdat ze de maximale "
"bestandsgrootte (%(maxsize_file)d kB) overschrijden."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
msgstr ""
"Bijlage '%(filename)s' werd niet uitgepakt omdat de maximale "
"opslagcapaciteit (%(size)d kB) voor deze pagina overschreden zou worden."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment count limit (%(count)d)."
msgstr ""
"Bijlage '%(filename)s' werd niet uitgepakt omdat de maximale hoeveelheid "
"bijlagen (%(count)d) voor deze pagina overschreden zou worden."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
"s)."
msgstr ""
"Bijlage '%(filename)s' gedeeltelijk uitgepakt (niet overschreven: %(filelist)"
"s)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Bijlage '%(filename)s' uitgepakt."

msgid "A severe error occurred:"
msgstr "Er is een ernstige fout opgetreden:"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Bijlage '%(filename)s'"

msgid "Download"
msgstr "Downloaden"

msgid "Package script:"
msgstr "Pakket script:"

msgid "File Name"
msgstr "Bestandsnaam"

msgid "Modified"
msgstr "Gewijzigd"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr ""
"Onbekend bestandstype, deze bijlage kan niet in de tekst worden getoond."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "bijlage:%(filename)s van %(pagename)s"

msgid "Delete"
msgstr "Verwijderen"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr "Verwijder ook alle /subpagina's?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Eventueel de reden voor deze verwijdering"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Bent u zeker dat u deze pagina wil verwijderen?"

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) Enkel pagina's gewijzigd sinds '''%s''' worden weergegeven!"

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ De wijzigingsdatum die u heeft ingegeven werd niet herkend en is daarom "
"niet weerhouden voor de zoekresultaten!"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Gebruik een specifiekere zoekterm dan {{{\"%s\"}}}!"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "In titels zoeken op: \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Geavanceerd zoeken: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Volledige tekst doorzoeken: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"Uw zoekopdracht {{{\"%s\"}}} is ongeldig. Bekijk de HelpOverZoeken voor meer "
"informatie."

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"Uw zoekopdracht {{{\"%s\"}}} heeft geen resultaten opgeleverd. Verander een "
"paar termen en bekijk HelpOverZoeken voor meer resultaten.%s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Overweeg het uitvoeren van een"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "Volledige tekst doorzoeken met uw zoektermen"

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""
"(!) U bent een titel-zoekopdracht aan het uitvoeren die misschien niet alle "
"verwante resultaten van uw zoekopdracht in deze wiki bevat. <<BR>>"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Klik hier om in de hele tekst te zoeken met deze zoektermen!"

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Maak eerst een thuispagina voor u extra pagina's aanmaakt alstublieft."

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
"(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"U kan hier enkele bijkomende subpagina's aan uw reeds bestaande thuispagina "
"toevoegen.\n"
"\n"
"U kan kiezen hoe open deze pagina's zullen zijn voor andere lezers en "
"schrijvers,\n"
"de toegang wordt bepaald door lidmaatschap van de groep overeenstemmende met "
"de groepspagina.\n"
"\n"
"Voer een naam in voor de subpagina en druk op de knop om een nieuwe pagina "
"aan te maken.\n"
"\n"
"Zorg ervoor dat de overeenstemmende groepspagina bestaat en de juiste leden "
"bevat\n"
"vooraleer toegangsgecontroleerde pagina's aan te maken. Gebruikt "
"HomepageGroupsTemplate om de\n"
"groepspagina's aan te maken.\n"
"\n"
"||'''Een nieuwe persoonlijke pagina toevoegen:'''||'''Gerelateerde "
"toegangscontrolegroep:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,lezen-schrijven pagina,%(username)"
"s)>>||[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,alleen-lezen pagina,%(username)s)>>||[[%"
"(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private pagina,%(username)s)>>||"
"Enkel %(username)s||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "MijnPagina's beheer"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Abonneer gebruikers op de pagina %s"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr "Voer gebruikersnamen in (door een komma gescheiden):"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Geabonneerd op %s:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Geen gebruiker:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "U hebt geen toestemming om deze actie uit te voeren."

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr ""
"Zoeken op \"%s\" gaf precies één resultaat, u wordt er nu naar doorgestuurd."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Pagina's zoals \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s voor \"%(title)s\""

msgid "You are now logged out."
msgstr "U bent nu uitgelogd."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr ""
"U hebt geen toestemming om u te abonneren op een pagina die u niet kan lezen."

msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
msgstr "Deze wiki ondersteunt geen e-mail/Jabber."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "U moet ingelogd zijn om abonnementen te gebruiken."

msgid ""
"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
"subscriptions."
msgstr ""
"Voeg uw e-mailadres of Jabber ID toe aan uw gebruikersinstellingen om "
"abonnementen te gebruiken."

msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "U bent al geabonneerd op deze pagina."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "U bent geabonneerd op deze pagina."

msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "U kon niet op deze pagina geabonneerd worden."

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "De veranderingen zijn naar de pagina %s teruggezet."

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Uitzondering tijdens het gebruiken van de terugdraai functie:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Typ hieronder het wachtwoord van uw externe wiki-account in. <<BR>> /!\\ U "
"zou beide wiki's moeten vertrouwen omdat uw wachtwoord door beide beheerders "
"gelezen kan worden."

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Bewerking werd geannuleerd."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "De enige ondersteunde richtingen zijn BEIDE en ONDER."

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Stel een interwikiname naam in in je wiki-instellingen pagina (zie "
"HelpOverConfiguratie) om deze actie te kunnen gebruiken."

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Onjuiste parameters. Geef tenminste de ''remoteWiki'' parameter op. Bekijk "
"de HelpOverSynchronisatie pagina voor hulp."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "De ''remoteWiki'' is onbekend."

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr ""
"De synchronisatie is klaar. Kijk hieronder om de statusberichten te bekijken."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Synchronisatie gestart -"

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
"process."
msgstr ""
"Er is een lijst van %s lokale en %s externe pagina's. Dit resulteert in %s "
"pagina's om te verwerken."

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Na het filteren: %s pagina's"

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr ""
"Pagina %s overgeslagen omdat er geen schrijfrechten zijn voor deze lokale "
"pagina."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Pagina %s lokaal verwijderd."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Fout tijdens het lokale verwijderen van de pagina %s:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Pagina %s extern verwijderd."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Fout tijdens het externe verwijderen van de pagina %s:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"Het object %s kon niet automatisch samengevoegd worden maar was in beide "
"wiki's gewijzigd. Verwijder het in één van de beide wiki's en probeer "
"opnieuw."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"Het object %s heeft verschillende mimetypes in beide wiki's en kon niet "
"samengevoegd worden. Verwijder het in één van de beide wiki's of "
"vereenzelvig de mimetypes en probeer opnieuw.s"

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"Het object %s was lokaal hernoemd. Dit is nog niet ondersteund. Daarom is de "
"volledige synchronisatiegeschiedenis is voor deze pagina verloren gegaan."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Pagina %s met de externe pagina %s synchroniseren..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "De pagina %s was extern verwijderd maar lokaal gewijzigd."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"De pagina %s kon niet gesynchroniseerd worden. De externe pagina was "
"hernoemd. Dit is nog niet ondersteund. U zou een van de pagina's moeten "
"verwijderen om te synchroniseren."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""
"Pagina %s overgeslagen omdat er lokaal of extern een onopgelost conflict is."

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""
"Dit is de eerste synchronisatie tussen de lokale en de externe wiki voor de "
"pagina %s."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"De pagina %s kon niet samengevoegd worden omdat u geen toestemming heeft om "
"de pagina in de externe wiki te bewerken."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Pagina %s succesvol samengevoegd."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr "Pagina %s bevat conflicten die aan de externe kant ontstaan zijn."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "Pagina %s samengevoegd met conflicten."

msgid "Load"
msgstr "Laad"

msgid "Pagename not specified!"
msgstr "Paginanaam ontbreekt!"

msgid "Upload page content"
msgstr "Pagina-inhoud opsturen"

msgid ""
"You can upload content for the page named below. If you change the page "
"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
"empty, we derive the page name from the file name."
msgstr ""
"U kan inhoud voor de pagina hieronder opsturen. Als u de paginanaam aanpast "
"kan u ook inhoud voor een andere pagina opsturen. Als de paginanaam leeg is "
"leiden we deze af van de bestandsnaam."

msgid "File to load page content from"
msgstr "Bestand met pagina-inhoud"

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr ""
"Kan geen nieuwe pagina aanmaken zonder een paginanaam. Geef een paginanaam "
"op."

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Lokaal site-overzicht voor \"%s\""

msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr "U hebt geen toestemming om de aanvullende pagina aan te maken."

msgid ""
"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
"never allow you to enter your password here.\n"
"\n"
"Once you have logged in, simply reload this page."
msgstr ""
"U dient zelf naar de wiki van uw OpenID aanbieder te gaan\n"
"en in te loggen vooraleer u uw OpenID kan gebruiken. MoinMoin zal\n"
"nooit toelaten om uw wachtwoord hier in te geven.\n"
"\n"
"Herlaad deze pagina eens u ingelogd bent."

msgid "OpenID Trust verification"
msgstr "OpenID vertrouwensverificatie"

#, python-format
msgid "The site %s has asked for your identity."
msgstr "De website %s heeft naar uw identiteit gevraagd."

#, python-format
msgid ""
"\n"
"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
"identity, the site will take care of reversing the\n"
"delegation on its own.)"
msgstr ""
"\n"
"Als u goedkeurt zal aan de website vertegenwoordigd door onderstaande\n"
"vertrouwenscode gemeld worden dat u de identiteit-URL %s controleert.\n"
"(Als u een afgevaardigde identiteit gebruik zal de site zelf deze "
"afvaardiging\n"
"omkeren.)"

msgid "Trust root"
msgstr "Vertrouwensbasis"

msgid "Identity URL"
msgstr "Identiteits-URL"

msgid "Remember decision"
msgstr "Beslissing onthouden"

msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
msgstr "Onthoud deze vertrouwensbeslissing en vraag niet opnieuw"

msgid "Approve"
msgstr "Goedkeuren"

msgid "Don't approve"
msgstr "Niet goedkeuren"

msgid "OpenID not served"
msgstr "OpenID niet aangeboden"

msgid ""
"\n"
"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
"verification."
msgstr ""
"\n"
"Helaas heeft u uw thuispagina nog niet aangemaakt. Om die reden\n"
"kunnen we geen OpenID aanbieden voor u. Maak alstublieft eerst uw\n"
"thuispagina aan en herlaad vervolgens deze pagina of klik op de knop\n"
"hieronder om deze verificatie af te breken."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""
"Gebruikersaccount aangemaakt! U kan dit account nu gebruiken om in te "
"loggen..."

msgid "TextCha (required)"
msgstr "TextCha (vereist)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Profiel aanmaken"

msgid "Create Account"
msgstr "Account aanmaken"

msgid "Views/day"
msgstr "Weergaven/dag"

msgid "Edits/day"
msgstr "Bewerkingen/dag"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s voor %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"groen=bekijken\n"
"rood=bewerken"

msgid "date"
msgstr "datum"

msgid "# of hits"
msgstr "# treffers"

msgid "Language"
msgstr "Taal"

msgid "Others"
msgstr "Anderen"

msgid "User agent"
msgstr "User-Agent"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Verdeling van User-Agent types"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Verdeling van de paginagroottes"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "bovengrens van paginagrootte [bytes]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "# pagina's van deze grootte"

msgid "Line"
msgstr "Regel"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Verwijderingen worden op deze manier gemarkeerd."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Toevoegingen worden op deze manier gemarkeerd."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Sorry, kan de pagina niet opslaan omdat \"%(content)s\" in deze wiki niet is "
"toegestaan."

msgid "Attachment link"
msgstr "Verwijzing naar bijlage"

msgid "Page link"
msgstr "Verwijzing naar pagina"

msgid "Changed page"
msgstr "Pagina gewijzigd"

msgid "Page changed"
msgstr "Pagina gewijzigd"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)sBijwerking van \"%(pagename)s\" door %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Triviaal "

#, python-format
msgid ""
"Attachment link: %(attach)s\n"
"Page link: %(page)s\n"
msgstr ""
"Verwijzing naar bijlage: %(attach)s\n"
"Verwijzing naar pagina: %(page)s\n"

msgid "Page has been modified"
msgstr "Pagina is gewijzigd"

msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
msgstr "Pagina is licht gewijzigd"

msgid "Page has been renamed"
msgstr "Een pagina is hernoemd"

msgid "Page has been deleted"
msgstr "Een pagina is verwijderd"

msgid "Page has been copied"
msgstr "Een pagina is gekopieerd."

msgid "A new attachment has been added"
msgstr "Er is een nieuwe bijlage toegevoegd"

msgid "An attachment has been removed"
msgstr "Er is een bijlage verwijderd"

msgid "A page has been reverted to a previous state"
msgstr "Een pagina is teruggezet naar een vorige staat"

msgid "A user has subscribed to a page"
msgstr "Een gebruikers heeft zich geabonneerd op een pagina"

msgid "A new account has been created"
msgstr "Er werd een nieuw account aangemaakt"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
msgstr ""
"Beste wikigebruiker,\n"
"\n"
"U bent geabonneerd op een wikipagina of wikicategorie op \"%(sitename)s\" "
"voor updatemeldingen.\n"
"\n"
"De pagina \"%(pagename)s\" is door %(editor)s gewijzigd:\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Nieuwe pagina:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Geen verschillen gevonden!\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Beste wikigebruiker,\n"
"\n"
"U bent geabonneerd op een wikipagina \"%(sitename)s\" voor updatemeldingen.\n"
"\n"
"De pagina \"%(pagename)s\" is door %(editor)s verwijderd:\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
"s:\n"
msgstr ""
"Beste wikigebruiker,\n"
"\n"
"U bent geabonneerd op een wikipagina \"%(sitename)s\" voor updatemeldingen.\n"
"\n"
"De pagina \"%(oldname)s\" is door %(editor)s hernoemd naar \"%(pagename)s"
"\":\n"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New user account created"
msgstr "[%(sitename)s] Uw wiki account informatie"

#, python-format
msgid ""
"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
"Details follow:\n"
"\n"
"  User name: %(username)s\n"
"  Email address: %(useremail)s"
msgstr ""
"Beste beheerder, er is zojuist een nieuwe gebruiker aangemaakt op \"%"
"(sitename)s\". Details:\n"
"\n"
"  Gebruikersnaam: %(username)s\n"
"  E-mailadres: %(useremail)s"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New attachment added to page %(pagename)s"
msgstr "Nieuwe bijlage toegevoegd aan pagina %(pagename)s op %(sitename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Beste wikigebruiker,\n"
"\n"
"U bent geabonneerd op een wikipagina \"%(page_name)s\" voor updatemeldingen. "
"Er werd op die pagina een bijlage toegevoegd door %(editor)s. De volgende "
"gedetailleerde informatie is beschikbaar:\n"
"\n"
"Naam van de bijlage: %(attach_name)s\n"
"Grootte: %(attach_size)s\n"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] Removed attachment from page %(pagename)s"
msgstr "Bijlage verwijderd van pagina %(pagename)s op %(sitename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Beste wikigebruiker,\n"
"\n"
"U bent geabonneerd op een wikipagina \"%(page_name)s\" voor updatemeldingen. "
"Er werd op die pagina een bijlage verwijderd door %(editor)s. De volgende "
"gedetailleerde informatie is beschikbaar:\n"
"\n"
"Naam van de bijlage: %(attach_name)s\n"
"Grootte: %(attach_size)s\n"

msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
"items.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
msgstr ""
" Nadruk:: <<Verbatim(//)>>''cursief''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''vet'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''vet "
"cursief'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''gemengd ''<<Verbatim(**)"
">>'''''vet'''<<Verbatim(**)>> en cursief''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontale lijn:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Geforceerd regeleinde:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Koppen:: = Titel 1 =; == Titel 2 ==; === Titel 3 ===; ==== Titel 4 ====; "
"===== Titel 5 =====.\n"
" Lijsten:: * tekens; ** subtekens; # genummerde items; ## genummerde "
"subitems.\n"
"Verwijzingen:: <<Verbatim([[doel]])>>; <<Verbatim([[doel|tekst]])>>.\n"
" Tabellen:: |= hoofdingtekst | celtekst| meer celtekst |;\n"
"\n"
"(!) Kijk voor meer informatie naar HelpOverBewerken of "
"HelpOverCreoleSyntaxis.\n"

#, python-format
msgid ""
"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %"
"(highlight_help_page)s."
msgstr ""
"Syntaxismarkering niet ondersteund voor '%(syntax)s', zie %"
"(highlight_help_page)s."

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "XSLT optie uitgeschakeld, bekijk de HelpOverConfiguratie pagina."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT verwerking is niet beschikbaar, installeer de 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "Verwerkingsfout %(errortype)s"

msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
msgstr ""
" Nadruk:: <<Verbatim('')>>''cursief''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''vet'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''vet "
"cursief'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''gemengd ''<<Verbatim(''')"
">>'''''vet'''<<Verbatim(''')>> en cursief''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)"
">> horizontale lijn.\n"
" Koppen:: = Titel 1 =; == Titel 2 ==; === Titel 3 ===; ==== Titel 4 ====; "
"===== Titel 5 =====.\n"
" Lijsten:: een spatie gevolgd door één van: * opsommingstekens; 1., a., A., "
"i., I. genummerde items; 1.#n begin te nummeren vanaf n; enkel inspringing "
"met spaties.\n"
"Verwijzingen:: <<Verbatim(WoordenMetHoofdlettersSamenvoegen)>>; <<Verbatim"
"([[doel|tekst]])>>.\n"
" Tabellen:: || celtekst |||| celtekst over twee kolommen ||;  er zijn geen "
"spaties op dezelfde regel toegestaan na tabellen of titels.\n"
"\n"
"(!) Kijk voor meer informatie naar HelpOverBewerken of SyntaxisNaslagwerk.\n"

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Renderen van een reStructured tekst is onmogelijk, installeer Docutils."

msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ----\n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""
"{{{\n"
"Nadruk: *cursief* **vet** ``vaste letterbreedte``\n"
"\n"
"Koppen: Kop 1 Kop 2 Kop 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontale lijn: ----\n"
"\n"
"Verwijzingen: LiggendeStreepEinde_ `meerdere woorden binnen schuine "
"aanhalingstekens`_ extern_\n"
"\n"
".. _extern: http://externe-site.voorbeeld.org/test/\n"
"\n"
"Lijsten: * opsommingstekens; 1., a. genummerde items.\n"
"}}}\n"
"(!) Kijk voor meer informatie naar de \n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|korte "
"handleiding over reStructuredText]].\n"

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Maximum aantal toegestane includes overschreden**"

#, python-format
msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
msgstr "**U hebt geen toestemming om deze pagina te lezen: %s**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Kan pagina waarnaar gerefereerd wordt niet vinden: %s**"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Verstuur een nieuwe bijlage \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
"missing."
msgstr ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Vereist argument %(argument_name)s "
"ontbreekt."

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"
msgstr ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Ongeldig %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"

#, python-format
msgid ""
"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
"of its mimetype %(mimetype)s."
msgstr ""
"De huidige configuratie staat niet toe om het bestand %(file)s in te voegen "
"wegens zijn mimetype %(mimetype)s."

msgid "Embedded"
msgstr "Geïntegreerd"

msgid "Search for items"
msgstr "Objecten zoeken"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "bevat alle volgende termen"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "bevat een of meer van de volgende termen"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "bevat de volgende termen niet"

msgid "last modified since (e.g. 2 weeks before)"
msgstr "laatst gewijzigd sinds (bv. 2 weken geleden)"

msgid "any category"
msgstr "willekeurige categorie"

msgid "any language"
msgstr "elke taal"

msgid "any mimetype"
msgstr "elke mimetype"

msgid "Categories"
msgstr "Categorieën"

msgid "File Type"
msgstr "Bestandstype"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Doorzoek alleen de titels"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Hoofdlettergevoelig zoeken"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Onderlaag uitsluiten"

msgid "No system items"
msgstr "Er zijn geen systeem objecten"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Doorzoek alle paginaversies"

msgid "Go get it!"
msgstr "Ga het halen!"

msgid "File attachment browser"
msgstr "Bijlagen verkenner"

msgid "User account browser"
msgstr "Gebruikersaccountbeheer"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Geen weespagina's in deze wiki."

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Ongeldige argumenten voor invoegen \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Niets gevonden voor \"%s\"!"

msgid "Include system pages"
msgstr "Inclusief systeempagina's"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Exclusief systeempagina's"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Geen gewenste pagina's in deze wiki."

msgid "Python Version"
msgstr "Python versie"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "MoinMoin versie"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Uitgave %s [Versie %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "4Suite versie"

msgid "Number of pages"
msgstr "Aantal pagina's"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Aantal systeempagina's"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Totale grootte van alle pagina's"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Schijfgebruik van %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Schijfgebruik van %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Items in het bewerkingslog"

msgid "NONE"
msgstr "GEEN"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Globale uitbreidingsmacros"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Lokale uitbreidingsmacros"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Globale uitbreidingsacties"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Lokale uitbreidingsacties"

msgid "Global parsers"
msgstr "Globale parsers"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Lokale uitbreidingsparsers"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Xapian en/of Python Xapian verbindingen niet geïnstalleerd"

msgid "Disabled"
msgstr "Uitgeschakeld"

msgid "Enabled"
msgstr "Ingeschakeld"

msgid "index unavailable"
msgstr "index niet beschikbaar"

msgid "index available"
msgstr "index beschikbaar"

msgid "Xapian search"
msgstr "Xapian zoeken"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr "Herleiden tot stam voor Xapian"

msgid "Active threads"
msgstr "Actieve threads"

msgid "Wiki configuration"
msgstr "Wiki configuratie"

msgid ""
"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
"or settings that were removed from Moin."
msgstr ""
"Deze tabel toont alle instellingen van deze wiki die niet de "
"standaardwaarden hebben. Instellingen die niet bekend zijn door het "
"configuratiesysteem worden ''cursief'' weergegeven, zij zijn mogelijk de "
"oorzaak van uitbreidingen van derden of van een verwijdering van een "
"instelling uit Moin."

msgid "Variable name"
msgstr "Naam van variabele"

msgid "Setting"
msgstr "Instelling"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Geen citaten op %(pagename)s."

msgid "Markup"
msgstr "Opmaak"

msgid "Display"
msgstr "Uiterlijk"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Navigitiemethode '%(scheme)s' niet ondersteund!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Geen bovenliggende pagina gevonden!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Slideshow"
msgstr "Diavoorstelling"

msgid "Start"
msgstr "Start"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Dia %(pos)d van %(size)d"

#, python-format
msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
msgstr ""
"<<%(macro_name)s: uitvoering mislukt [%(error_msg)s] (bekijk ook het logboek)"
">>"

msgid "Go To Page"
msgstr "Ga naar Pagina"

msgid "Description"
msgstr "Beschrijving"

msgid "Lexer description"
msgstr ""

msgid "Lexer names"
msgstr ""

msgid "File patterns"
msgstr "Bestandspatronen"

msgid "Mimetypes"
msgstr "Mimetypen"

msgid "Contents"
msgstr "Inhoud"

msgid "Search Titles"
msgstr "Titels doorzoeken"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Context van de zoekresultaten tonen"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Hoofdlettergevoelig zoeken"

msgid "Search Text"
msgstr "Tekst doorzoeken"

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Versturen van bijlage '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Tekening '%(filename)s' opgeslagen."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "%(mins)dm geleden"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(geen bladwijzer ingesteld)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(staat op dit moment op %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Bladwijzer verwijderen"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Bladwijzer instellen"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Bladwijzer bereikt]"

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr "Afbeelding in de tekst: %(url)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Regelnummers aan/uit doen"

msgid "[ATTACH]"
msgstr "[BIJVOEGEN]"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[GEWIST]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[HERZIEN]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr "[HERNOEMD]"

msgid "[CONFLICT]"
msgstr "[CONFLICT]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[NIEUW]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[VERSCHIL]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[ONDER]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[BOVEN]"

msgid "Logout"
msgstr "Uitloggen"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Abonnement opzeggen"

msgid "Home"
msgstr "Start"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Klik hier om in de hele tekst te zoeken naar deze titel"

msgid "Clear message"
msgstr "Bericht wissen"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "laatst bewerkt op %(time)s door %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "laatst gewijzigd %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Zoeken:"

msgid "Text"
msgstr "Tekst"

msgid "Titles"
msgstr "Titels"

msgid "Search"
msgstr "Zoeken"

msgid "More Actions:"
msgstr "Meer acties:"

msgid "------------------------"
msgstr "------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Ruwe tekst"

msgid "Print View"
msgstr "Afdrukvoorbeeld"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Buffer legen"

msgid "Delete Page"
msgstr "Pagina verwijderen"

msgid "Like Pages"
msgstr "Gelijkende pagina's"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Lokaal site overzicht"

msgid "My Pages"
msgstr "Mijn pagina's"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Abonneer een gebruiker"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Spam verwijderen"

msgid "Package Pages"
msgstr "Pakket pagina's"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Als een docbook renderen"

msgid "Sync Pages"
msgstr "Pagina synchroniseren"

msgid "Do"
msgstr "Uitvoeren"

msgid "Comments"
msgstr "Commentaar"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Bewerken (Tekst)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Bewerken (GUI)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Vastliggende pagina"

msgid "Remove Link"
msgstr "Verwijzing verwijderen"

msgid "Add Link"
msgstr "Verwijzing toevoegen"

msgid "Attachments"
msgstr "Bijlage"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Laat %s dagen zien."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Wiki-opmaak"

msgid "Page"
msgstr "Pagina"

msgid "User"
msgstr "Gebruiker"

msgid "DeleteCache"
msgstr "BufferLegen"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(%s gebufferd)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Of probeer één van deze acties: "

msgid "No recipients, nothing to do"
msgstr "Geen ontvangers, niets om uit te voeren"

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Verbinding met de mailserver '%(server)s' mislukt: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "E-mail niet verzonden"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "E-mail correct verzonden"

msgid "From"
msgstr "Van"

msgid "To"
msgstr "Naar"

msgid "Content"
msgstr "Inhoud"

#~ msgid "New user account created on %(sitename)s"
#~ msgstr "Nieuwe gebruikersaccount aangemaakt op %(sitename)s"

#~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
#~ msgstr ""
#~ "Gebruik de interactieve gebruikersinterface om bijlagen te verplaatsen!"

#~ msgid "Page Name"
#~ msgstr "Paginanaam"

#, fuzzy
#~ msgid "InstallDocs"
#~ msgstr "installeren"

#, fuzzy
#~ msgid "HelpOnUpdating"
#~ msgstr "HelpOverOpmaak"

#, fuzzy
#~ msgid "OpenID: handle verify continuation"
#~ msgstr "OpenID vertrouwensverificatie"

#, fuzzy
#~ msgid "you may need to login to edit this page"
#~ msgstr "U hebt geen toestemming deze pagina te bewerken."

#~ msgid ""
#~ "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
#~ msgstr ""
#~ "Thema bestanden installeren wordt alleen door alleenstaande servers "
#~ "ondersteund."

#, fuzzy
#~ msgid "InterWikiMap"
#~ msgstr "Wiki-opmaak"

#, fuzzy
#~ msgid "BadContent"
#~ msgstr "Inhoud"

#, fuzzy
#~ msgid "LocalBadContent"
#~ msgstr "Inhoud"

#, fuzzy
#~ msgid "EditedSystemPages"
#~ msgstr "Exclusief systeempagina's"

#~ msgid "You need to log in."
#~ msgstr "U moet inloggen."

#~ msgid "Created the package %s containing the pages %s."
#~ msgstr "Het gemaakte pakket %s dat de pagina's %s bevat werd aangemaakt."

#~ msgid ""
#~ "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
#~ "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
#~ msgstr ""
#~ "Herstelde reservekopie: %(filename)s naar doel: %(targetdir)s.\n"
#~ "Bestanden: %(filecount)d, Folders: %(dircount)d"

#~ msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
#~ msgstr ""
#~ "Reservekopie herstellen: %(filename)s naar doel: %(targetdir)s mislukt."

#~ msgid "Wiki Backup / Restore"
#~ msgstr "Wiki Backup / Herstellen"

#~ msgid ""
#~ "Some hints:\n"
#~ " * To restore a backup:\n"
#~ " * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
#~ " * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
#~ "stuff).\n"
#~ " * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
#~ " * Hit the <<GetText(Restore)>> button below.\n"
#~ "\n"
#~ " * To make a backup, just hit the <<GetText(Backup)>> button and save the "
#~ "file\n"
#~ "  you get to a secure place.\n"
#~ "\n"
#~ "Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
#~ "complete.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Een paar hints:\n"
#~ " * Herstel een backup:\n"
#~ " * Een backup herstellen zal de bestaande data overschrijven, dus pas "
#~ "op.\n"
#~ " * Hernoem het naar <siteid>.tar.<compressie> (verwijder de --date--"
#~ "time--UTC dingen).\n"
#~ " * Zet het bakcup bestand in de backup_opslag_folder (gebruik scp, "
#~ "ftp, ...).\n"
#~ " * Gebruik de <<GetText(Herstel)>> knop hieronder.\n"
#~ "\n"
#~ " * Om een backup te maken, gebruik de <<GetText(Backup)>> knop en sla het "
#~ "bestand \n"
#~ "  die je krijgt op een veilige plaats op.\n"
#~ "\n"
#~ "Zorg ervoor dat de wiki instellingen backup_* waardes kloppen en kompleet "
#~ "zijn.\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Restore"
#~ msgstr "Herstel"

#~ msgid "Xapian Version"
#~ msgstr "Xapian versie"

#~ msgid "PyStemmer not installed"
#~ msgstr "PyStemmer niet geïnstalleerd"

#~ msgid "PyStemmer Version"
#~ msgstr "PyStemmer versie"

#~ msgid "PyStemmer stems"
#~ msgstr "PyStemmer stengels"

#~ msgid "New Page or New Attachment"
#~ msgstr "Nieuw pagina of nieuwe bijlage"

#~ msgid ""
#~ "You can upload a file to a new page or choose to upload a file as "
#~ "attachment for the current page"
#~ msgstr ""
#~ "U kunt een bestand naar een nieuwe pagina opsturen of een bestand als "
#~ "bijlage naar de huidige pagina opsturen"

#~ msgid "New Name"
#~ msgstr "Nieuwe naam"

#~ msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
#~ msgstr "Bijlage '%(target)s' bestaat al."

#~ msgid ""
#~ "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
#~ "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
#~ "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
#~ "used."
#~ msgstr ""
#~ "Het sturen van een bijlage zal nooit een bestaand bestand overschrijven. "
#~ "Als er een naamsconflict\n"
#~ "is dan zul u het bestand dat u wilt inzenden een andere naam moeten geven."
#~ "Anders, als \"Opslaan als\" leeg is zal de oorspronkelijke naam van het "
#~ "bestand gebruikt worden."

#~ msgid "overwrite"
#~ msgstr "overschrijven"

#~ msgid ""
#~ "Somebody has requested to submit your account data to this email "
#~ "address.\n"
#~ "\n"
#~ "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
#~ "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and "
#~ "paste\n"
#~ "for that).\n"
#~ "\n"
#~ "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new "
#~ "and known password.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Iemand heeft gevraagd je account informatie naar dit e-mail adres te "
#~ "sturen.\n"
#~ "\n"
#~ "Als je je passwoord verloren hebt, gebruik de informatie hieronder en typ "
#~ "hetpasswoord zoals in the wiki passwoord veld getoond wordt (gebruik "
#~ "hiervoor copy en paste).\n"
#~ "\n"
#~ "Nadat u succesvol ingelogd bent, is het natuurlijk een goed idee om een "
#~ "nieuwen bekend passwoord te gebruiken.\n"

#~ msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
#~ msgstr ""
#~ "Er is geen account gevonden dat overeenkomt met het opgegeven e-mail "
#~ "adres '%(email)s'!"

#~ msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
#~ msgstr "Bijlagen zijn in deze wiki niet toegestaan!"

#~ msgid "SendMyPassword"
#~ msgstr "VerzendMijnWachtwoord"

#~ msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
#~ msgstr ""
#~ "Gebruik de gebruikers instellingen om de instellingen te veranderen of "
#~ "een account te creëren"

#~ msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
#~ msgstr ""
#~ "Gebruik de gebruikers instellingen om de instellingen van het "
#~ "geslecteerde account te veranderen"

#~ msgid ""
#~ "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
#~ msgstr ""
#~ "Deze lijst werkt alleen als u een geldig e-mailadres hebt ingevoerd!"

#~ msgid ""
#~ "To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
#~ "password, go to %(sendmypasswordlink)s."
#~ msgstr ""
#~ "Om een account te creëren, bekijk de %(userprefslink)s pagina. Om een "
#~ "verloren wachtwoord terug te vinden, ga naar %(sendmypasswordlink)s."

#~ msgid ""
#~ "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
#~ "Try a different name."
#~ msgstr ""
#~ "'''Een pagina met de naam {{{'%s'}}} bestaat al.'''\n"
#~ "\n"
#~ "Probeer een andere naam."

#~ msgid ""
#~ "The comment on the change is:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Het commentaar bij de wijziging is:\n"
#~ "%(comment)s\n"

#~ msgid "Status of sending notification mails:"
#~ msgstr "Status van het verzenden van kennisgevingen:"

#~ msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
#~ msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#~ msgid "Subscribe to trivial changes"
#~ msgstr "Abonneren op triviale wijzigingen"

#~ msgid "(Only for password change or new account)"
#~ msgstr "(Alleen voor wachtwoord veanderingen of voor nieuwe accounts)"

#~ msgid "Check your argument %s"
#~ msgstr "Herzie het argument %s"

#~ msgid "ERROR in regex '%s'"
#~ msgstr "FOUT in reguliere expressie '%s'"

#~ msgid "Bad timestamp '%s'"
#~ msgstr "Ongeldig datumkenmerk '%s'"

#~ msgid "Not supported mimetype of file: %s"
#~ msgstr "De mimetype van de file %s wordt niet ondersteund"

#~ msgid "Embedding of object by chosen formatter not possible"
#~ msgstr "Het objekt integreren door de gekozen formateerder is onmogleijk."

#~ msgid ""
#~ "Not enough arguments given to EmbedObject macro! Try <<EmbedObject"
#~ "(attachment [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"
#~ msgstr ""
#~ "Niet genoeg argumenten gegeven door de EmbedObject macro! Probeer "
#~ "<<EmbedObject(bijlage [,width=breedte] [,height=hoogte] [,"
#~ "alt=alternatieve Text])>>"

#~ msgid ""
#~ "Not enough arguments given to EmbedObject macro! Try <<EmbedObject(url, "
#~ "url_mimetype [,width=width] [,height=height] [,alt=alternate Text])>>"
#~ msgstr ""
#~ "Niet genoeg argumenten gegeven door de EmbedObject macro! Probeer "
#~ "<<EmbedObject(url, url_mimetype [,width=breedte] [,height=hoogte] [,"
#~ "alt=alternatieve Text])>>"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
#~ msgstr "Ongeldige Maandcalender calparms \"%s\"!"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
#~ msgstr "Ongeldige Maandcalender argument \"%s\"!"

#~ msgid "Sorry, login failed."
#~ msgstr "Sorry, login mislukt."

#~ msgid ""
#~ "The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at "
#~ "least."
#~ msgstr ""
#~ "De versie van MoinMoin is te oud, de versie 1.6 is op zijn minst benodigd."

#~ msgid "belonging to one of the following categories"
#~ msgstr "behoort tot een van de volgende categorieën"

#~ msgid ""
#~ "~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
#~ "To use this form on other pages, insert a\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
#~ "macro call.-~\n"
#~ msgstr ""
#~ "~-Als u dit formulier indient dan worden de ingevulde waarden getoond.\n"
#~ "Om dit formulier op andere pagina's te gebruiken, voeg een macro-aanroep\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
#~ "toe.-~\n"

#~ msgid ""
#~ "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
#~ msgstr ""
#~ "Onbekende gebruikersnaam: {{{\"%s\"}}}. Geef een gebruikersnaam en "
#~ "wachtwoord op."

#~ msgid "raw"
#~ msgstr "brontekst"

#~ msgid "print"
#~ msgstr "afdrukken"

#~ msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
#~ msgstr "## reservekopie van pagina \"%(pagename)s\" ingediend op %(date)s"

#~ msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
#~ msgstr "Een reservekopie van u veranderingen is [%(backup_url)s hier]."

#~ msgid "Show chart \"%(title)s\""
#~ msgstr "Toon diagram \"%(title)s\""

#~ msgid "set bookmark"
#~ msgstr "bladwijzer instellen"

#~ msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
#~ msgstr "%(hits)d resultaten van ongeveer %(pages)d doorzochte pagina's ."

#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
#~ msgstr "Benodigd attribuut \"%(attrname)s\" ontbreekt"

#~ msgid "Submitted form data:"
#~ msgstr "Verstuurde gegevens in het formulier:"

#~ msgid "Plain title index"
#~ msgstr "Eenvoudige titelindex"

#~ msgid "XML title index"
#~ msgstr "Titelindex XML"

#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
#~ msgstr "Geïnstalleerde processors (VEROUDERD -- gebruik Parsers)"

#~ msgid ""
#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
#~ "\n"
#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
#~ "cut&paste\n"
#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
#~ "again.\n"
#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
#~ "\n"
#~ "''Do not just replace\n"
#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
#~ msgstr ""
#~ "Sorry, iemand anders heeft deze pagina opgeslagen terwijl u hem aan het "
#~ "bewerken was.\n"
#~ "\n"
#~ "Doe het volgende: klik op de knop Terug van uw browser, en knip&plak uw\n"
#~ "wijzigingen daarvandaan. Ga dan met de knop Vooruit terug naar deze\n"
#~ "pagina, en klik nogmaals op TekstBewerken.\n"
#~ "Voeg dan nogmaals u wijzigingen toe aan de hernieuwde inhoud van de "
#~ "pagina.\n"
#~ "\n"
#~ "''Vervang niet zomaar de inhoud van het bewerkingsvenster door u eigen "
#~ "tekst, want\n"
#~ "daarmee verwijdert u de veranderingen die de ander heeft gemaakt, en dat "
#~ "is bijzonder onfatsoenlijk!''\n"

#~ msgid "(Only when changing passwords)"
#~ msgstr "(Alleen bij veranderen van wachtwoord)"

2016-04-12 20:30