[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex


#
# MoinMoin nb system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.9\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-13 14:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-12-03 14:24+0100\n"
"Last-Translator: Jörg Cassens <moinmoin-nb@cassens.org>\n"
"Language-Team: Norwegian <moinmoin-nb@cassens.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Norsk Bokmål\n"
"X-Language-in-English: Norwegian Bokmal\n"
"X-Direction: ltr\n"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Pakken trenger en nyere versjon av MoinMoin (minst %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Temanavnet er ikke satt."

#, python-format
msgid "Theme files not installed! Write rights missing for %s."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Installasjonen av '%(filename)s' mislyktes."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Filen %s er ingen MoinMoin arkivfil."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Siden %s eksisterer ikke!"

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Ugyldig arkivfil header."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Formatet av arkivfilen støttes ikke."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Ukjent funksjon %(func)s på linje %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Fil %s ikke funnet i arkivfilen."

msgid "<unknown>"
msgstr "<ukjent>"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Password recovery token: %s\n"
"\n"
"Password reset URL: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
msgstr ""
"Brukernavn: %s\n"
"\n"
"Passord-gjenopprettingsord: %s\n"
"\n"
"Passord-tilbakestillings-URL: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"

msgid ""
"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
"\n"
"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
"recovery token.\n"
msgstr ""
"Noen har bestilt å sende deg et passord-gjenopprettingsord.\n"
"\n"
"Hvis du har mistet passordet, vennligst gå til tilbakestillings-URL'en\n"
"nedenfor eller gå igjen til passord-gjenopprettingssiden og skrive inn\n"
"ditt brukernavn og passord-gjenopprettingsordet.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Din wiki brukerdata"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" må være boolsk verdi, ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argumentet må være boolsk verdi, ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" må være heltall, ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argumentet må være heltall, ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" må være flytetall, ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argumentet må være flytetall, ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" må være kompleks, ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argumentet må være kompleks, ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argument \"%s\" må være et av \"%s\", ikke \"%s\""

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argumentet må være et av \"%s\", ikke \"%s\""

msgid "Too many arguments"
msgstr "For mange argumenter"

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr "Kan ikke ha argumenter uten navn som følger argumenter med navn"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr "Argumentet \"%s\" er påkrevd"

#, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "Ingen argumenter med navn \"%s\""

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Forventet et \"=\" etter \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Forventet en verdi for variablen \"%(token)s\""

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Dine endringer er ikke lagret!"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å redigere denne siden."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Siden kan ikke redigeres!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Kan ikke redigere gamle utgaver!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr ""
"Din låsing av siden er gått ut på tid, så vær forberedt på "
"redigeringskonflikter!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Sidenavnet er for langt, forsøk med et kortere navn."

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Skissen av \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Rediger \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Forhåndsvisning av \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Din redigeringslås på %(lock_page)s har gått ut!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Din redigeringslås på %(lock_page)s går ut om # minutter."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Din redigeringslås på %(lock_page)s går ut om # sekunder."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "En annen har slettet denne siden mens du redigerte den!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "En annen har endret denne siden mens du redigerte den!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"En annen har lagret denne siden mens du har redigert den!\n"
"Gå gjennom siden og lagre den etterpå. Ikke lagre siden som den er!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Innhold i denne siden er lastet fra skissen]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Innhold i den nye siden er lastet fra %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Mal %s ikke funnet]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Du har ikke tillatelse til å lese %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''<<BR>>Din skisse basert på versjon %(draft_rev)d (lagret %"
"(draft_timestamp_str)s) kan lastes inn isteden for den oppdaterte versjonen %"
"(page_rev)d ved å bruke last inn skisse knappen - hvis du har mistet din "
"gamle redigering uten å lagre.''' En skisse blir lagret hver gang du "
"brukerforhåndsvisning, avbryter redigering eller en lagringsforsøk mislykkes."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Beskriv %s her."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Stavekontroll"

msgid "Save Changes"
msgstr "Lagre endringene"

msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Ved å trykke på '''%(save_button_text)s''' legger du dine endringer under %"
"(license_link)s.\n"
"Hvis du ikke ønsker dette, trykk på '''%(cancel_button_text)s''' for å "
"tilbakestille dine endringer."

msgid "Preview"
msgstr "Forhåndsvisning"

msgid "GUI Mode"
msgstr "GUI-modus"

msgid "Load Draft"
msgstr "Last inn skisse."

msgid "Trivial change"
msgstr "Mindre oppdatering"

msgid "Comment:"
msgstr "Kommentar:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Ingen tilføyelse>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Legg til i: %(category)s"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Fjern ekstra mellomrom på slutten av hver linje"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Redigeringen ble avbrutt."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Du kan ikke kopiere til en tom sidenavn."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Du har ikke tillatelse til å kopiere denne siden!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''En side med navnet \"%s\" finnes allerede!'''\n"
"\n"
"Prøv igjen med et annet navn."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr "Kunne ikke kopiere siden på grunn av filsystemfeil: %s."

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Du har ikke tillatelse til å gi denne siden nytt navn!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Du kan ikke gi denne siden et tomt navn."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Navn ikke endret på grunn av filsystemfeil: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Du har ikke tillatelse til å slette denne siden!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Takk for dine endringer. Ditt bidrag er verdsatt."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Siden \"%s\" ble slettet."

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Kan ikke låse siden. Uventet feil (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Kan ikke låse siden. Mangler 'current' side?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %"
"s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""
"Kan ikke finne ut hva som er den oppdaterte versjonen fra 'current' filen."
"Siden %s er i ustand og kan ikke redigeres akkurat nå."

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr "Kan ikke lagre siden %s, ikke nok lagringsplass igjen."

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr "En I/O-feil har oppstått ved lagring av siden %s (errno=%d)"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Du har ikke tillatelse til å redigere denne siden!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Du kan ikke lagre tomme sider."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Du har allerede lagret denne siden!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr ""
"Du har allerede redigert denne siden! Vennligst ikke bruk tilbake knappen."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Du har ikke endret på sidens innhold, så den ble ikke lagret!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Du kan ikke endre adgangsrettigheter (ACL) på denne siden. Du har ikke "
"administratortilgang til den!"

msgid "Notifications sent to:"
msgstr "Meldinger sent til:"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Låsen for %(owner)s gikk ut for %(mins_ago)d minutt(er) siden, og du har "
"tatt over låsen til denne siden."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr "Andre brukere vil ikke kunne redigere denne siden før %(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Andre brukere vil bli ''advart'' inntil %(bumptime)s om at du redigerer "
"denne siden."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Bruk knappen Forhåndsvisning for å utvide låseperioden."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Denne siden er ''låst'' for redigering av %(owner)s frem til %(timestamp)s, "
"dvs. i %(mins_valid)d minutt(er)."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Denne siden ble åpnet for redigering eller forhåndsvisning %(timestamp)s av %"
"(owner)s.<<BR>>\n"
"'''Du bør ''unngå å redigere'' denne siden i minst %(mins_valid)d minutt(er) "
"til\n"
"for å unngå konflikter mellom oppdateringene.'''<<BR>>\n"
"Trykk på Avbryt hvis du ikke vil redigere."

#, python-format
msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
msgstr "Ugyldig fremhevende regulær uttrykk \"%(regex)s\": %(error)s"

#, fuzzy
msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
"search results!"
msgstr ""
"Det tidligere innholdet av denne siden er foreldet og vil ikke bli tatt med "
"i søkeresultater!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Versjon %(rev)d per %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Henvist fra siden \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Denne siden henviser til \"%(page)s\""

msgid "Create New Page"
msgstr "Opprett ny side"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å se denne siden."

msgid "Text mode"
msgstr "Tekstmodus"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Wikien er for øyeblikket ikke tilgjengelig."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Ugyldig brukernavn eller passord."

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Den andre wiki-en bruker et annet InterWiki navn (%(remotename)s) internt "
"enn du har angitt (%(localname)s)."

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Ukjent operasjon %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr ""
"Du har ikke tillatelse til å gjennomføre %(action_name)s på denne siden!"

msgid "Login and try again."
msgstr "Logg på og prøv igjen."

msgid "RecentChanges"
msgstr "SisteEndringer"

msgid "WikiTipOfTheDay"
msgstr "WikiDagensTips"

msgid "TitleIndex"
msgstr "TittelIndeks"

msgid "WordIndex"
msgstr "OrdIndeks"

msgid "FindPage"
msgstr "SøkeSide"

msgid "MissingPage"
msgstr "IkkeEksisterendeSide"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "IkkeEksisterendeBrukerside"

#, fuzzy
msgid "WikiHomePage"
msgstr "WikiBrukerside"

#, fuzzy
msgid "WikiName"
msgstr "Navn"

msgid "WikiWikiWeb"
msgstr ""

msgid "FrontPage"
msgstr "StartSide"

msgid "WikiSandBox"
msgstr "WikiLekePlass"

#, fuzzy
msgid "InterWiki"
msgstr "InterWikiLenker"

msgid "AbandonedPages"
msgstr "UtdaterteSider"

#, fuzzy
msgid "OrphanedPages"
msgstr "ForeldreløseSider"

#, fuzzy
msgid "WantedPages"
msgstr "EtterspurteSider"

msgid "EventStats"
msgstr "HendelseStatistikk"

msgid "EventStats/HitCounts"
msgstr "HendelseStatistikk/SideTreff"

msgid "EventStats/Languages"
msgstr "HendelseStatistikk/SpråkInnstillinger"

msgid "EventStats/UserAgents"
msgstr "HendelseStatistikk/BrukerAgenter"

#, fuzzy
msgid "PageSize"
msgstr "SideStørrelsen"

#, fuzzy
msgid "PageHits"
msgstr "SideTreff"

#, fuzzy
msgid "RandomPage"
msgstr "TilfeldigSide"

#, fuzzy
msgid "XsltVersion"
msgstr "Python-versjon"

msgid "FortuneCookies"
msgstr ""

msgid "WikiLicense"
msgstr "WikiLisens"

#, fuzzy
msgid "CategoryCategory"
msgstr "KlasseKlasse"

#, fuzzy
msgid "CategoryHomepage"
msgstr "KlasseBrukerside"

#, fuzzy
msgid "CategoryTemplate"
msgstr "Klasser"

msgid "HomepageTemplate"
msgstr "BrukersideSidemal"

msgid "HelpTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadPageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepagePrivatePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageGroupsTemplate"
msgstr ""

msgid "SlideShowHandOutTemplate"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "SlideShowTemplate"
msgstr "Slideshow"

msgid "SlideTemplate"
msgstr ""

msgid "SyncJobTemplate"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnConfiguration"
msgstr "HjelpOmFormattering"

msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
msgstr "BrukerProfil"

msgid "HelpOnPackageInstaller"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnUpdatingPython"
msgstr "HjelpOmFormattering"

#, fuzzy
msgid "HelpOnAdministration"
msgstr "HjelpOmFormattering"

msgid "HelpOnAuthentication"
msgstr ""

msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnMoinCommand"
msgstr "HjelpOmFormattering"

msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnNotification"
msgstr "Melding"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSessions"
msgstr "HjelpInnhold"

#, fuzzy
msgid "HelpOnUserHandling"
msgstr "HjelpOmFormattering"

#, fuzzy
msgid "HelpOnXapian"
msgstr "HjelpOmFormattering"

msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnCreoleSyntax"
msgstr "HjelpInnhold"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "HjelpOmFormattering"

#, fuzzy
msgid "MoinMoin"
msgstr "MoinMoin-versjon"

msgid "HelpContents"
msgstr "HjelpInnhold"

msgid "HelpForBeginners"
msgstr ""

msgid "HelpForUsers"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpIndex"
msgstr "TittelIndeks"

msgid "HelpOnAccessControlLists"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnActions"
msgstr "HjelpInnhold"

msgid "HelpOnActions/AttachFile"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnAdmonitions"
msgstr "HjelpInnhold"

#, fuzzy
msgid "HelpOnAutoAdmin"
msgstr "HjelpOmFormattering"

#, fuzzy
msgid "HelpOnCategories"
msgstr "Klasser"

msgid "HelpOnDictionaries"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnDrawings"
msgstr "HjelpOmFormattering"

msgid "HelpOnEditLocks"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnEditing"
msgstr "HjelpOmFormattering"

msgid "HelpOnEditing/SubPages"
msgstr ""

msgid "HelpOnGraphicalEditor"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnGroups"
msgstr "HjelpInnhold"

msgid "HelpOnHeadlines"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnImages"
msgstr "HjelpOmFormattering"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLanguages"
msgstr "Språk"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLinking"
msgstr "HjelpOmFormattering"

msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnLists"
msgstr "HjelpInnhold"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLogin"
msgstr "HjelpOmFormattering"

msgid "HelpOnMacros"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/Include"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MailTo"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnNavigation"
msgstr "VeiViser"

#, fuzzy
msgid "HelpOnOpenIDProvider"
msgstr "OpenID sørver"

#, fuzzy
msgid "HelpOnPageCreation"
msgstr "HjelpOmFormattering"

msgid "HelpOnPageDeletion"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
msgstr ""

msgid "HelpOnProcessingInstructions"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnRules"
msgstr "HjelpInnhold"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSearching"
msgstr "HjelpOmFormattering"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSlideShows"
msgstr "Slideshow"

msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
msgstr ""

msgid "HelpOnSmileys"
msgstr ""

msgid "HelpOnSpam"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnSpellCheck"
msgstr "StaveKontroll"

msgid "HelpOnSuperUser"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnSynchronisation"
msgstr "Synkronisering påbegynnt -"

msgid "HelpOnTables"
msgstr ""

msgid "HelpOnTemplates"
msgstr ""

msgid "HelpOnThemes"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnUserPreferences"
msgstr "BrukerProfil"

msgid "HelpOnVariables"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnXmlPages"
msgstr "HjelpOmFormattering"

#, fuzzy
msgid "HelpOnComments"
msgstr "HjelpInnhold"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSubscribing"
msgstr "Avbestill"

msgid "CamelCase"
msgstr ""

msgid "WikiCourse"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/02 Finding information"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/05 User preferences"
msgstr "BrukerProfil"

msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/07 The text editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/12 Headlines"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/13 Lists"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/14 Text styles"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/15 Tables"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/17 External links"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/18 Attachments"
msgstr "Nytt vedlegg"

msgid "WikiCourse/19 Symbols"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/21 Macros"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/22 Parsers"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/23 Actions"
msgstr "Flere operasjoner:"

msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/51 Applications"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
msgstr ""

msgid "WikiCourseHandOut"
msgstr ""

msgid "Sun"
msgstr "søn"

msgid "Mon"
msgstr "man"

msgid "Tue"
msgstr "tir"

msgid "Wed"
msgstr "ons"

msgid "Thu"
msgstr "tor"

msgid "Fri"
msgstr "fre"

msgid "Sat"
msgstr "lør"

# 
msgid "AttachFile"
msgstr "VedleggFil"

msgid "DeletePage"
msgstr "SlettSide"

msgid "LikePages"
msgstr "LignendeSider"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "LokalOversikt"

msgid "RenamePage"
msgstr "EndreSidenavn"

msgid "SpellCheck"
msgstr "StaveKontroll"

msgid "Discussion"
msgstr "Diskusjon"

msgid "Password is too short."
msgstr "Passord for kort."

msgid "Password has not enough different characters."
msgstr "Passord har ikke nok forskjellige tegn."

msgid ""
"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
msgstr ""
"Passordet er for enkelt (passordet inneholder navn eller navn inneholder "
"passord."

msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
msgstr "Passordet er for enkelt (tastatursekvens)"

msgid "Diffs"
msgstr "Endringer"

msgid "Info"
msgstr "Info"

msgid "Edit"
msgstr "Rediger"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Avbestill"

msgid "Subscribe"
msgstr "Abonner"

msgid "Raw"
msgstr "Kilde"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Skriv ut"

msgid "View"
msgstr "Vis"

msgid "Up"
msgstr "Opp"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"Publiser min e-postadresse (ikke min wiki brukerside) i "
"forfatterinformasjonen."

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Dobbeltklikk åpner redigeringsvindu"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Etter pålogging, gå til min sist besøkte siden."

msgid "Show comment sections"
msgstr "Vis kommentaravsnitt."

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Vis spørsmålstegn ved lenker til ikke-eksisterende sider"

msgid "Show page trail"
msgstr "Vis sist besøkte sider"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Vis ikon-panel"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Vis topp-/bunnlenker i overskrifter"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Vis endringer detaljert"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Legg til mellomrom ved visning av wiki-navn"

msgid "Remember login information"
msgstr "Husk påloggingsinformasjon"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Slett denne brukerprofilen permanent"

msgid "Name"
msgstr "Navn"

msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(Bruk Fornavn''''''Etternavn)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Alias navn"

msgid "Email"
msgstr "E-postadresse"

msgid "Jabber ID"
msgstr "Jabber ID"

msgid "User CSS URL"
msgstr "URL til bruker-CSS"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(La det stå tomt for å slå av bruker-CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Størrelse på redigeringsvindu"

msgid "Username"
msgstr "Brukernavn"

msgid "Member of Groups"
msgstr "Medlem av grupper"

msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"

msgid "Action"
msgstr "Operasjon"

msgid "Disable user"
msgstr "Deaktiver konto"

msgid "Enable user"
msgstr "Aktiver konto"

msgid "disabled"
msgstr "deaktivert"

msgid "Mail account data"
msgstr "Send meg e-post med min informasjon om min brukerkonto"

msgid "Password"
msgstr "Passord"

msgid "OpenID"
msgstr "OpenID"

msgid "Login"
msgstr "Logg inn"

msgid "Failed to connect to database."
msgstr "Mislyktes med databasetilkobling."

msgid "Could not contact botbouncer.com."
msgstr "Får ikke kontakt med botbouncer.com."

msgid "Please log in first."
msgstr "Vær vennlig å logge på først."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Passordet mangler. Vær vennlig å oppgi brukernavn og passord."

#, python-format
msgid "LDAP server %(server)s failed."
msgstr "Feil med LDAP sørver %(server)s."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
"one now</a>. "
msgstr ""
"Hvis du ikke ha en brukernavn <a href=\"%(userprefslink)s\">kan du opprette "
"den nå</a>. <a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Glemt passord?</a>"

#, python-format
msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
msgstr ""

msgid ""
"Please choose an account name now.\n"
"If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
"password and be able to associate the account with your OpenID."
msgstr ""
"Vennligst velg et brukernavn nå.\n"
"Hvis du skulle velge et navn som finnes allerede vil du bli\n"
"spurt etter passord. Dun kan da koble brukerkontoet med din\n"
"OpenID"

msgid "Choose this name"
msgstr "Velg dette navnet"

msgid "This is not a valid username, choose a different one."
msgstr "Dette er ikke et gyldig brukernavn, velg et annet."

msgid ""
"The username you have chosen is already\n"
"taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
"the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
"username and leave the password field blank."
msgstr ""
"Dette brukernavnet finnes allerede.\n"
"Hvis det er ditt navn kan du skrive inn dit passord for å koble sammen\n"
"brukerkontoet med din OpenID. Vennligst velg et annet brukernavn ellers\n"
"og la passordfeltet stå tom."

msgid "Associate this name"
msgstr "Forbind dette navnet"

#, python-format
msgid "OpenID error: %s."
msgstr "OpenID feil: %s."

#, fuzzy
msgid "OpenID verification canceled."
msgstr "Verifiseringen ble avbrutt."

msgid "Verification canceled."
msgstr "Verifiseringen ble avbrutt."

#, fuzzy, python-format
msgid "OpenID success. id: %s"
msgstr "OpenID ble lagt til."

#, fuzzy
msgid "OpenID failure"
msgstr "Feil med OpenID"

msgid "OpenID failure."
msgstr "Feil med OpenID"

#, fuzzy
msgid "No OpenID found in session."
msgstr "Ingen OpenID gitt."

msgid "Your account is now associated to your OpenID."
msgstr "Din brukerkonto er nå koblet med OpenID."

msgid "The password you entered is not valid."
msgstr "Passordet du oppga er ikke gyldig."

msgid "OpenID error: unknown continuation stage"
msgstr ""

msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
msgstr "For OpenID verifisering må denne knappen klikkes."

msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
msgstr "Anonyme sesjoner må være satt opp for OpenID pålogging."

msgid "Failed to resolve OpenID."
msgstr "Feil å finne OpenID."

msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
msgstr "Finner ikker OpenID, ugyldig OpenID."

msgid "No OpenID."
msgstr "Ingen OpenID"

msgid ""
"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
"create one during login."
msgstr ""
"Hvis du ikke ha en brukerkonto kan du fortsatt logge deg på med dinOpenID og "
"opprette en konto ved pålogging."

msgid "Change password"
msgstr "Endre passord"

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Passordene er ikke like!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Vær vennlig å oppgi et passord!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr "Passordet er ikke godkjent: %s"

msgid "Your password has been changed."
msgstr "Passordet ditt er blitt endret."

msgid "To change your password, enter a new password twice."
msgstr "For å endre passordet, tast inn det nye passord to ganger."

msgid "Password repeat"
msgstr "Gjenta passord"

msgid "Switch user"
msgstr "Bytt bruker"

msgid "No user selected"
msgstr "Ingen bruker er valgt"

msgid ""
"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
"back to your account."
msgstr ""
"Du kan nå endre innstillingene for det utvalgte brukerkonto; log av og på "
"igjen for å komme tilbake til din egen konto."

msgid "You are the only user."
msgstr "Du er den eneste brukeren."

msgid ""
"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
msgstr ""
"Som superbruker kan du overgangsvis har identiteten til en annen bruker."

msgid "Select User"
msgstr "Velg bruker"

msgid "OpenID settings"
msgstr "OpenID preferanser"

msgid "Cannot remove all OpenIDs."
msgstr "Kan ikke jerne alle OpenIDs."

msgid "The selected OpenIDs have been removed."
msgstr "Utvalgte OpenID har blitt fjernet."

msgid "No OpenID given."
msgstr "Ingen OpenID gitt."

msgid "OpenID is already present."
msgstr "OpenID allerede gitt."

msgid "This OpenID is already used for another account."
msgstr "Denne OpenID er allerede i bruk for en annen bruker."

msgid "OpenID added successfully."
msgstr "OpenID ble lagt til."

msgid "Current OpenIDs"
msgstr "Brukte OpenIDs."

msgid "Remove selected"
msgstr "Fjern utvalgte"

msgid "Add OpenID"
msgstr "Legg til OpenID"

msgid "OpenID server"
msgstr "OpenID sørver"

msgid "The selected websites have been removed."
msgstr "Utvalgte websidene ble fjernet."

msgid "Trusted websites"
msgstr "Websider du stoler på."

msgid "Preferences"
msgstr "Preferanser"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Ugyldig brukernavn {{{'%s'}}}.\n"
"Navn kan kun inneholde alfanumeriske Unicode-tegn, eventuelt med et "
"mellomrom\n"
"mellom ordene. Gruppenavn er ikke tillatt."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Dette brukernavnet er allerede i bruk."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Tomt brukernavn. Vær vennlig å oppgi et gyldig brukernavn."

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Vennligst oppgi din e-postadresse. Hvis du mister din påloggingsinformasjon, "
"kan du få den tilsendt på e-post."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Denne e-postadressen tilhører en annen bruker."

msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
msgstr "Denne jabber-id'en tilhører allerede en annen bruker."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Utseendet '%(theme_name)s' kunne ikke lastes!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Brukerprofil lagret!"

msgid "Default"
msgstr "Standard"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Nettleseroppsett>"

msgid "the one preferred"
msgstr "den foretrukne"

msgid "free choice"
msgstr "fritt valg"

msgid "Save"
msgstr "Lagre"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Ønsket utseende"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Fortrukket redigeringsverktøy"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Vis grafisk redigeringsverktøy"

msgid "Time zone"
msgstr "Tidssone"

msgid "Your time is"
msgstr "Din tid er"

msgid "Server time is"
msgstr "Tid på tjeneren er"

msgid "Date format"
msgstr "Datoformat"

msgid "Preferred language"
msgstr "Språkinnstilling"

msgid "General options"
msgstr "Generelle valg"

msgid "Quick links"
msgstr "Hurtiglenker"

msgid "Notification"
msgstr "Melding"

msgid "Notification settings saved!"
msgstr "Meldingsinnstillinger lagret!"

msgid "'''Email'''"
msgstr "'''E-post'''"

msgid "'''Jabber'''"
msgstr "'''Jabber'''"

msgid "'''Event type'''"
msgstr "'''Typ av hendelsen'''"

msgid "Select the events you want to be notified about."
msgstr "Velg hendelser du vil ha en melding om."

msgid ""
"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
"general preferences."
msgstr ""
"Du må fortelle oss om en veg å kontakte deg før vi kan sende meldinger. "
"Dette kan du gjøre i preferansene til din brukerkonto."

msgid "Subscribed events"
msgstr "Abonnerte hendelser"

msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
msgstr "Abonnerte wiki-sider<<BR>>(et regulært uttrykk (regex) pr. linje)"

msgid "[all]"
msgstr "[alle]"

msgid "[not empty]"
msgstr "[ikke tom]"

msgid "[empty]"
msgstr "[tom]"

msgid "filter"
msgstr "filter"

msgid "anonymous"
msgstr "ukjent bruker"

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr "Opsjonene --pages og --search kan ikke brukes samtidig."

msgid "You must specify an output file!"
msgstr "Du må spesifisere en fil for å skrive informasjonen til."

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr ""
"Ingen sider spesifisert med opsjonene --pages eller --search, antar hele "
"arkivet."

msgid "All attachments included into the package."
msgstr "Alle vedlegg inkludert i arkivet."

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr "Spesifisert fil finnes allerede. Våger ikke å fortsette."

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Forventet \"%(wanted)s\" etter \"%(key)s\", fikk \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Forventet et heltall \"%(key)s\" før \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Forventet et heltall \"%(arg)s\" etter \"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Forventet en fargekode \"%(arg)s\" etter \"%(key)s\""

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"Resultater %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s av %(aboutHits)s %(bs)s%"
"(hits)d%(be)s resultater ut av ca. %(pages)d sider."

msgid "seconds"
msgstr "sekunder"

msgid "Previous"
msgstr "Forrige"

msgid "Next"
msgstr "Neste"

msgid "rev"
msgstr "rev"

msgid "current"
msgstr "nåværende"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "sist endret: %s"

msgid "match"
msgstr "resultat"

msgid "matches"
msgstr "resultater"

msgid "about"
msgstr "om"

msgid "If this account exists an email was sent."
msgstr "Hvis brukerkonto finnes er en melding sent."

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Denne wikien har ikke aktivert e-posthåndtering.\n"
"Kontakt eieren av wikien, som enten kan aktivere\n"
"e-post eller fjerne Abonner-knappen."

msgid "Please provide a valid email address or a username!"
msgstr "Oppgi en gyldig e-postadresse eller brukernavn."

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Send meg påloggingsinformasjonen"

msgid "Recovery token"
msgstr "Passord gjenopprettingsord"

msgid "New password"
msgstr "Ny passord"

msgid "New password (repeat)"
msgstr "Ny passord (gjenta)"

msgid "Reset my password"
msgstr "Nullstill mitt passord"

msgid "Your password has been changed, you can log in now."
msgstr "Ditt passord har blitt endret, du kan nå logge på."

msgid "Your token is invalid!"
msgstr "Gjenopprettingsord er ikke gyldig"

msgid "Password reset"
msgstr "Nullstill passord"

msgid ""
"\n"
"== Password reset ==\n"
"Enter a new password below."
msgstr ""
"\n"
"== Nullstilling av passord ==\n"
"Oppgi et nytt passord nedenfor."

msgid "Lost password"
msgstr "Glemt passord"

msgid ""
"\n"
"== Recovering a lost password ==\n"
"If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
"username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
"You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
"used to change your password. The email will also contain further\n"
"instructions."
msgstr ""
"\n"
"== Gjenfinne glemt passord ==\n"
"Hvis du har glemt ditt passord, vennligst oppgi din e-postadresse eller\n"
"brukernavn og klikk på '''Send meg påloggingsinformasjonen'''.\n"
"Du vil få en e-post med et gjenopprettingsord som du kan bruke for å endre\n"
"ditt passord. E-posten vil også inneholde mer informasjon."

msgid ""
"\n"
"=== Password reset ===\n"
"If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
"username, the recovery token and a new password (twice) below."
msgstr ""
"\n"
"=== Nullstill Passord ===\n"
"Hvis du allerede har fått en e-post med gjenopprettingsordet, skriv inn "
"ditt\n"
"brukernavn, gjenopprettingsordet og et nytt passord (to ganger) nedenfor."

#, python-format
msgid "You must login to use this action: %(action)s."
msgstr "Du må logge på for å utføre denne operasjonen: %(action)s."

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Din abonnement av denne siden er avbestilt."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Abonnement med regulært uttrykk kan ikke avbestilles."

msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
msgstr "Endre regulære uttrykk for abonnement i dine innstillinger."

msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "Du må først har abonnert for å kunne avbestille."

msgid "Please choose:"
msgstr "Vennligst velg:"

msgid "Settings"
msgstr "Innstillinger"

msgid "Editor"
msgstr "Forfatter"

msgid "Pages"
msgstr "Sider"

msgid "Select Author"
msgstr "Velg forfatter"

msgid "Revert all!"
msgstr "Tilbakestill alt!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å bruke denne operasjonen."

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Ingen eldre utgaver tilgjengelig!"

msgid "No log entries found."
msgstr "Intet funnet i loggen."

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Forskjeller (diff) for \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Forskjeller mellom versjonene %d og %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(over %d versjoner)"

msgid "Revert to this revision"
msgstr "Tilbakestill til denne versjonen"

msgid "Previous change"
msgstr "Forrige endring"

msgid "Next change"
msgstr "Neste endring"

msgid "Size"
msgstr "Størrelse"

msgid "Date"
msgstr "Dato"

msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

#, fuzzy
msgid "Diff with oldest revision in left pane"
msgstr "Ingen eldre utgaver tilgjengelig!"

#, fuzzy
msgid "No older revision available for diff"
msgstr "Ingen eldre utgaver tilgjengelig!"

#, fuzzy
msgid "Diff with older revision in left pane"
msgstr "Ingen eldre utgaver tilgjengelig!"

msgid "Diff with newer revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision newer than in right pane"
msgstr ""

msgid "N/A"
msgstr "Ikke tilgjengelig"

msgid "Diff with older revision in right pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision older than revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Diff with newer revision in right pane"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No newer revision available for diff"
msgstr "Ingen eldre utgaver tilgjengelig!"

#, fuzzy
msgid "Diff with newest revision in right pane"
msgstr "Ingen eldre utgaver tilgjengelig!"

msgid "No differences found!"
msgstr "Ingen forskjeller funnet!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Selv om siden er lagret %(count)d ganger!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(ser bort fra mellomrom)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignorer endringer i antall mellomrom"

#, fuzzy
msgid "Attachment location"
msgstr "Vedleggslenke"

#, fuzzy
msgid "Page name"
msgstr "Sidenavn"

#, fuzzy
msgid "Attachment name"
msgstr "Nytt vedleggsnavn"

#, fuzzy
msgid "Refresh attachment list"
msgstr "Vedleggslenke"

#, fuzzy
msgid "List of attachments"
msgstr "vedlegg"

#, fuzzy
msgid "Available attachments for page"
msgstr "Vedlegg for \"%(pagename)s\""

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Du må logge på for å opprette en hurtiglenke."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "En hurtiglenke til denne siden har blitt opprettet for deg."

msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "En hurtiglenke til denne siden kunne ikke opprettes for deg."

msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "Du har allerede en hurtiglenke til denne siden!"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Fullstendig liste over lenker for \"%s\""

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(inkludert %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Følgende %(badwords)d ord ble ikke funnet i den %(totalwords)d ord store "
"ordliste %(localwords)s og er uthevet nedenfor:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Tilføy de merkede ordene til ordlisten"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Ingen stavefeil funnet."

msgid "You can't save spelling words."
msgstr "Du kan ikke lagre staving av ord."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Du kan ikke bruke stavekontrollen på en side du ikke kan lese."

#, fuzzy
msgid "Print slide show"
msgstr "Slideshow"

#, fuzzy
msgid "Edit slide show"
msgstr "Slideshow"

msgid "Quit"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Quit slide show"
msgstr "Slideshow"

msgid "Show first slide (up arrow)"
msgstr ""

msgid "Show last slide (down arrow)"
msgstr ""

msgid "Show previous slide (left arrow)"
msgstr ""

msgid "Show next slide (right arrow)"
msgstr ""

msgid "Only superuser is allowed to use this action."
msgstr "Kun superbrukeren har tillatelse til å gjennomføre operasjonen."

#, fuzzy
msgid "No page packages found."
msgstr "Ingen foreldreside funnet!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Vedlegg '%(filename)s' installert."

#, fuzzy
msgid "page package"
msgstr "Endret side"

msgid "install"
msgstr "installer"

msgid "Choose:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Install language packs for '%s'"
msgstr ""

msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "Du må logge på for å tar bort en hurtiglenke."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Din hurtiglenke til denne siden har blitt fjernet."

msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Din hurtiglenke til denne siden kunne ikke fjernes."

msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr "Du må ha en hurtiglenke til denne siden før du kan ta det bort."

msgid "Revert"
msgstr "Tilbakestill"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Du har ikke tillatelse til å tilbakestille denne siden!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""
"Du sa på den aktuelle versjonen av denne siden når du brukte "
"tilbakestillingsoperasjonen. Hvis du vil tilbakestill til en eldre versjon, "
"vennligst se den eldre versjonen og bruk tilbakestillingsoperasjonen til den "
"(eldre) versjonen en gang til."

msgid "Optional reason for reverting this page"
msgstr "Årsak til tilbakestilling (valgfritt)"

msgid "Really revert this page?"
msgstr "Er du sikker på at denne siden skal tilbakestilles?"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Opprett ny tegning \"%(filename)s (åpnes i nytt vindu)\""

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Endre tegningen \"%(filename)s (åpnes i nytt vindu)\""

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Klikkbart tegning \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr ""
"Vennligst bruk det interaktive brukergrensesnitt for operasjonen %"
"(actionname)s."

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å lagre en tegning på denne siden."

msgid "Empty target name given."
msgstr ""

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Filen er tom. Slett tegn som ikke er ASCII fra filnavnet og prøv igjen."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å se vedlegg til denne siden."

msgid "Edit drawing"
msgstr "Endre tegning"

msgid "Wiki Backup"
msgstr "Wiki-sikkerhetskopi"

msgid ""
"= Downloading a backup =\n"
"\n"
"Please note:\n"
" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
"information.\n"
" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
"problems.\n"
" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
"\n"
"To get a backup, just click here:"
msgstr ""
"= Nedlasting av backup =\n"
"\n"
"Vær obs på:\n"
" * Lagre dine backup på et sikkert sted - dem inneholder sensitive data.\n"
" * Vær sikkert at dine backup_* verdier i konfigurasjonen er korrekt og "
"komplett.\n"
" * Vær sikker på at dine backup inneholder alt du trenger.\n"
" * Vær obs på at det ikke oppstår problemer i nedlastingen.\n"
"\n"
"For å få en backup, vennligst klikk her:"

msgid "Backup"
msgstr "Sikkerhetskopi"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr ""
"Du har ikke tillatelse til å utføre en sikkerhetskopi til et annet sted."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Ukjent aksjon ved sikkerhetskopiering: %s."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Grafer er ikke tilgjengelige!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Graftypen skal angis!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Feil graftype \"%s\"!"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Denne siden er allerede slettet eller har aldri eksistert!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Ugyldig filnavn \"%s\"."

msgid "Include all attachments?"
msgstr "Inkluderer alle vedlegg?"

msgid "Package pages"
msgstr "Arkiver sidene"

msgid "Package name"
msgstr "Arkivnavn"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Liste over sidenavn, del med komma"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Ingen sider matcher \"%s\"!"

msgid "Rename Page"
msgstr "Endre sidenavn"

msgid "Create redirect for renamed page(s)?"
msgstr ""

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr "Endre navn til /undersider også?"

msgid "Create redirect for renamed page?"
msgstr ""

msgid "Really rename this page?"
msgstr "Er du sikker på at denne siden skal få nytt navn?"

msgid "New name"
msgstr "Nytt navn"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Årsak til nytt navn (valgfritt)"

msgid "Copy Page"
msgstr "Kopier side"

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr "TextCha: Feil svar. Gå tilbake og prøv igjen..."

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr "Kopiere også alle /undersider?"

msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Årsak til kopiering (valgfritt)"

msgid "Really copy this page?"
msgstr "Er du sikker på at denne siden skal kopieres?"

msgid "General Information"
msgstr "Generell informasjon"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Sidestørrelse: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "SHA-signatur for innholdet på denne siden:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Følgende brukere abonnerer på denne siden:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Denne siden har lenker til følgende sider:"

#, python-format
msgid ""
"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%"
"(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Newer"
msgstr "Nytt navn"

msgid "Older"
msgstr ""

#, python-format
msgid "%s items per page"
msgstr ""

msgid "Diff"
msgstr "Endringer"

msgid "view"
msgstr "vis"

msgid "to previous"
msgstr "til forrige"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Tilbakestill til versjon %(rev)d."

#, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Nytt navn fra '%(oldpagename)s'."

msgid "get"
msgstr "hent"

msgid "del"
msgstr "slett"

msgid "edit"
msgstr "rediger"

msgid "Revision History"
msgstr "Endringshistorikk"

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Info om \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Vis \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Generell sideinformasjon"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Sidebesøk og -endringer"

msgid "Do it."
msgstr "Gjør det."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Utfør operasjon %(actionname)s?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Operasjonen %(actionname)s kan ikke brukes i denne wiki-en."

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Du har ikke lov til å bruke operasjon %(actionname)s på denne siden."

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d vedlegg]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr "Det er <a href=\"%(link)s\">%(count)s vedlegg</a> til denne siden."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Filnavn for vedlegg mangler!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Vedlegg '%(filename)s' eksisterer ikke!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Bruk '''{{{attachment:filename}}}''' for å referere til vedlegg\n"
"på en side, som vist nedenfor i fil-oversikten.\n"
"'''IKKE''' bruk URL-en under {{{[get]}}}, da den lenken kun er\n"
"midlertidig og kan bli endret."

msgid "move"
msgstr "flytt"

msgid "unzip"
msgstr "pakk ut"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Ingen vedlegg for %(pagename)s"

msgid "New Attachment"
msgstr "Nytt vedlegg"

msgid "File to upload"
msgstr "Fil å laste opp"

msgid "Rename to"
msgstr "Endre navn til"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr "Overskrive eksisterende vedlegg med samme navn"

msgid "Upload"
msgstr "Last opp"

msgid "Attached Files"
msgstr "Vedlagte filer"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å legge ved filer til denne siden."

#, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "VedleggFil underoperasjonen er ikke støttet: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Vedlegg for \"%(pagename)s\""

msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å overskrive et vedlegg til denne siden."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Vedlegg '%(target)s' (eksternt navn '%(filename)s') på %(bytes)d byte lagret."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr "Vedlegg '%(target)s' (eksternt navn '%(filename)s') finnes allerede."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å slette vedlegg på denne siden."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Vedlegg '%(filename)s' slettet."

#, python-format
msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
msgstr "Vedlegg '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' finnes allerede."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."
msgstr ""
"Vedlegg '%(pagename)s/%(filename)s' ble flyttet til '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Ingenting ble endret"

#, python-format
msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
msgstr "Siden '%(new_pagename)s' finnes ikke eller du har ikke tillatelse."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Flyttingen avbrutt."

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å flytte vedlegg fra denne siden."

msgid "Move aborted because new page name is empty."
msgstr "Flyttingen avbrutt siden den nye siden er tom."

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Vennligst bruk gyldig filnavn for vedlegg '%(filename)s'."

msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
msgstr "Flyttingen avbrutt siden det nye navnet til vedlegget er tom."

msgid "Move"
msgstr "Flytt"

msgid "New page name"
msgstr "Nytt sidenavn"

msgid "New attachment name"
msgstr "Nytt vedleggsnavn"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å hente vedlegg fra denne siden."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å installere filer."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å pakke ut vedlegg til denne siden."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "Filen %(filename)s er ikke et .zip arkiv."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
"either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
"(maxsize_file)d kB)."
msgstr ""
"Vedlegg '%(filename)s' ble ikke pakket ut siden noen filer i zip arkivet er "
"enten ikke i samme katalog eller var større en grensen for et enkelt fil(%"
"(maxsize_file)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
msgstr ""
"Vedlegg '%(filename)s' ble ikke pakket ut siden vi ville kommet over grensen "
"for hvor mye plass alle vedlegg til en side kan samlet tar opp (%(size)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment count limit (%(count)d)."
msgstr ""
"Vedlegg '%(filename)s' ble ikke pakket ut siden vi ville kommet over grensen "
"for hvor mange vedlegg en side kan har (%(count)d)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
"s)."
msgstr ""
"Vedlegg '%(filename)s' delvis pakket ut (har ikke overskrevet: %(filelist)s)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Vedlegg '%(filename)s' pakket ut."

msgid "A severe error occurred:"
msgstr "En alvorlig feil har skjedd"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Vedlegg '%(filename)s'"

msgid "Download"
msgstr "Nedlasting"

msgid "Package script:"
msgstr "Pakkeskript:"

msgid "File Name"
msgstr "Filnavn"

msgid "Modified"
msgstr "Endret"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Ukjent filtype. Kan ikke vise dette vedlegget direkte."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "vedlegg:%(filename)s til %(pagename)s"

msgid "Delete"
msgstr "Slett"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr "Slette også alle /undersider?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Årsak til slettingen (valgfri)"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Er du sikker på at denne siden skal slettes?"

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) kun sider endret siden '''%s''' blir vist."

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ Endringsdato du har skrevet inn er ikke blitt gjenkjent og ble derfor "
"ikke tatt hensyn til i søkeresultatet."

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Vennligst bruk et mer spesifikt søk enn {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Tittel-søk etter \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Avansert søk: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Fritekst-søk: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"Din søketekst {{{\"%s\"}}} er ikke gyldig. Vennligst se HelpOnSearching for "
"mer informasjon."

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"Din søketekst {{{\"%s\"}}} ga ingen resultat. Vennligst endre noen søkeord "
"og se HelpOnSearching (engelsk) for mer informasjon.%s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Overvei å bruke en"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "fritekstsøk med din søketekst."

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""
"(!) Du gjennomfører en tittelsøk som kanskje ikke inkluderer alle relevante "
"resultater in denne wiki-en. <<BR>>"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Klikk her for å kjøre et fritekstsøk etter denne søketeksten"

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Vennligst opprett en startside før du oppretter andre sider."

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
"(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Du kan her legge til undersider til din brukerside som allerede finnes.\n"
"\n"
"Du kan velge hvor tilgjengelig for andre lesere eller forfattere disse\n"
"sidene skal bli. Adgang blir kontrollert via gruppemedlemskap i den\n"
"respektive gruppesiden.\n"
"\n"
"Bare skriv in navnet til den nye undersiden og klikk på knappen for å legge "
"til en ny side.\n"
"\n"
"Før du legger til en adgangsbegrensede side skulle du se på at en "
"tilhørende\n"
"gruppeside finnes og at den har de ønskede medlemmer. Bruk gjerne et "
"sidemålet\n"
"BrukersideGruppeSidemal for å generere gruppesiden.\n"
"\n"
"||'''Legg til ny personlig side:'''||'''Tilhørende adgangsbegrensende "
"gruppe:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
"(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "Administrer mine sider"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Abonner brukere på siden %s"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr "Skrev inn brukernavn (delt med komma)"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Abonnert på %s"

msgid "Not a user:"
msgstr "Ikke en bruker:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å gjøre denne operasjonen."

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Nøyaktig ett resultat funnet for \"%s\", henviser dit."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Sider som \"%s\"!"

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""

msgid "You are now logged out."
msgstr "Du er nå logget ut."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Du får ikke lov til å abonnere på en side du ikke kan lese."

msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
msgstr "Denne wikien har ikke aktivert e-post/Jabber-håndtering."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Du må logge på for å bruke abonnementer."

msgid ""
"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
"subscriptions."
msgstr ""
"For å håndtere abonnementer, vennligst legg til e-postadresse eller Jabber "
"ID i dine preferanser."

msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "Du abonnerer allerede på denne siden."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Du abonnerer nå på denne siden."

msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Du fikk ikke abonnere denne siden."

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Tilbakestilt endringer til siden %s."

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Unntak skjedde når tilbakestillingsfunksjonen ble utført:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Vennligst oppgi passord til din brukerkonto på den fjerne wiki-en nedenfor. "
"<>BR>> /!\\ Du skulle stole på begge wiki-er siden passordet kan bli lest av "
"de vedkommende superbrukere."

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Operasjonen ble avbrutt."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "Kun BEGGE og NEDE er støttede retninger."

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Vennligst sett en interwikinavn i din wikiconfig (see HelpOnConfiguration) "
"for å kunne bruke denne operasjonen."

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Feil parametre. Vennligst oppgi i det minste ''remoteWiki'' (fjernt wiki) "
"parameter. Se HelpOnSynchronisation for hjelp."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "Det ''remoteWiki'' (fjernt wiki) er ukjent."

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Ferdig synkronisert. Se nedenfor for statusmeldinger."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Synkronisering påbegynnt -"

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
"process."
msgstr ""
"Fikk en liste over %s lokale og %s fjerne sider. Det betyr at %s sider må "
"prosesseres."

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Etter filtrering: %s sider."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr ""
"Hoppet over side %s fordi skriverettigheter på den lokale siden manglet."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Slettet side %s lokalt."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Feil oppstod mens side %s ble forsøkt slettet lokalt:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Slettet side %s på den fjerne wiki-en."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Feil oppstod mens side %s ble forsøkt slettet på den fjerne wiki-en:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"Del %s kan ikke sammenføres automatisk men ble endret i begge wiki-er. "
"Vennligst slett i en av wiki-ene og prøv igjen."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"Del %s har forskjellig mime type i begge wiki-er og kan ikke sammenføres."
"Vennligst slett i en av wiki-ene eller bruk samme mime type og prøv igjen."

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"Del %s fikk nytt navn lokalt. Dette er ikke implementert enda. Derfor er "
"fullstendig synkroniseringshistorien tapt for denne siden."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Synkroniserer side %s med fjernt side %s ..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "Side %s ble slettet på den fjerne wiki-en men endret lokalt."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"Side %s kunne ikke synkroniseres. Siden på den fjerne wiki-en ble gitt nytt "
"navn. Dette er ikke implementert enda. Du vil kanskje slette en av sidene "
"for å fullføre synkroniseringen."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr "Hoppet over side %s pga. uløste konflikter lokalt eller fjernt."

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr "Dette er første synkronsieringen mellom begge wiki-er for side %s."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"Side %s kunne ikke sammenføres siden du mangler rettigheter for å endre "
"denne siden i det fjerne wiki-et."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Siden %s sammenført med suksess."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr "Side %s har konflikter som kommer fra den fjerne wiki-en."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "Side %s sammenført med konflikter."

msgid "Load"
msgstr "Last opp"

msgid "Pagename not specified!"
msgstr "Sidenavn mangler!"

msgid "Upload page content"
msgstr "Last opp sideinnhold"

msgid ""
"You can upload content for the page named below. If you change the page "
"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
"empty, we derive the page name from the file name."
msgstr ""
"Du kan laste opp innhold for siden nevnt nedenfor. Hvis du endrer navnet på "
"siden kan du også laste opp innhold for en annen side. Hvis sidenavn er tomt "
"ser vi i file etter et navn."

msgid "File to load page content from"
msgstr "Fil for å laste innhold fra"

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr "Kan ikke opprette en ny side uten navn. Oppgi navn på siden."

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Lokal oversikt for \"%s\""

msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr "Du har ikke tillatelse til å lage denne tilleggssiden!"

msgid ""
"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
"never allow you to enter your password here.\n"
"\n"
"Once you have logged in, simply reload this page."
msgstr ""
"Du må først gå til din OpenID provider wiki og logge\n"
"på før du kan bruke din OpenID. MoinMoin kommer aldri til\n"
"å oppgi ditt passord her.\n"
"\n"
"Etter at du er logget på, vennligst laste inn denne siden\n"
"på nytt."

msgid "OpenID Trust verification"
msgstr "OpenID trust verifikasjon"

#, python-format
msgid "The site %s has asked for your identity."
msgstr "Nettstedet %s har sport om din identitet."

#, python-format
msgid ""
"\n"
"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
"identity, the site will take care of reversing the\n"
"delegation on its own.)"
msgstr ""
"\n"
"Hvis du aksepterer vil nettstedet representert gjennom trust opphavet\n"
"(trust root) ble fortalt at du har kontroll over din identitets-URL\n"
"%s. (Hvis du bruker en delegert identitet kommer nettstedet til å\n"
"håndtere reversering av denne delegasjonen)."

msgid "Trust root"
msgstr "Trust opphav (trust root)"

msgid "Identity URL"
msgstr "Identitets-URL"

msgid "Remember decision"
msgstr "Husk valget"

msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
msgstr "Husk trust valget og ikke spør igjen"

msgid "Approve"
msgstr "Aksepter"

msgid "Don't approve"
msgstr "Ikke aksepter"

msgid "OpenID not served"
msgstr "OpenID ikke levert"

msgid ""
"\n"
"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
"verification."
msgstr ""
"\n"
"Dessverre har du ikke laget din brukerside. Derfor kan vi ikke\n"
"levere en OpenID for deg. Vennligst opprette din brukerside og\n"
"last inn denne siden en gang til eller klikk på knappen nedenfor\n"
"for å avbryte verifiseringen."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr "Brukerkonto opprettet! Du kan nå bruke kontoet for å logge deg på..."

msgid "TextCha (required)"
msgstr "TextCha (påkrevd)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Opprett brukerprofil"

msgid "Create Account"
msgstr "Opprett brukerkonto"

msgid "Views/day"
msgstr "Visninger/dag"

msgid "Edits/day"
msgstr "Endringer/dag"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s for %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"grønn=vis\n"
"rød=rediger"

msgid "date"
msgstr "dato"

msgid "# of hits"
msgstr "Antall besøk"

msgid "Language"
msgstr "Språk"

msgid "Others"
msgstr "Andre"

msgid "User agent"
msgstr "Brukeragent"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Fordeling av brukeragent-typer"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Fordeling av sidestørrelser"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "øvre grense for sidestørrelse [byte]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "Antall sider av denne størrelsen"

msgid "Line"
msgstr "Linje"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Slettet tekst er avmerket på denne måten."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Tilføyelser er avmerket på denne måten."

# jmt quickfixes
#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Siden kan ikke lagres fordi \"%(content)s\" ikke er tillatt i denne wikien."

msgid "Attachment link"
msgstr "Vedleggslenke"

msgid "Page link"
msgstr "Sidelenke"

msgid "Changed page"
msgstr "Endret side"

msgid "Page changed"
msgstr "Siden ble endret"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)soppdatering av \"%(pagename)s\" av %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Mindre "

#, python-format
msgid ""
"Attachment link: %(attach)s\n"
"Page link: %(page)s\n"
msgstr ""
"Lenke til vedlegg: %(attach)s\n"
"Lenke til siden: %(page)s\n"

msgid "Page has been modified"
msgstr "Siden har blitt endret"

msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
msgstr "Siden har gjennomgått mindre endringer"

msgid "Page has been renamed"
msgstr "Siden har fått nytt navn"

msgid "Page has been deleted"
msgstr "Siden har blitt slettet"

msgid "Page has been copied"
msgstr "Siden har blitt kopiert"

msgid "A new attachment has been added"
msgstr "En nytt vedlegg har blitt lagt til"

#, fuzzy
msgid "An attachment has been removed"
msgstr "En nytt vedlegg har blitt lagt til"

msgid "A page has been reverted to a previous state"
msgstr "En side har gått tilbake til sin forrige tilstand"

msgid "A user has subscribed to a page"
msgstr "En bruker har abonnert på en side"

msgid "A new account has been created"
msgstr "En ny konto har blitt opprettet"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
msgstr ""
"Kjære wiki-bruker.\n"
"\n"
"Du har abonnert på meldinger om endringer av wiki-siden eller wiki klassen "
"\"%(sitename)s\".\n"
"\n"
"Siden \"%(pagename)s\" har blitt endret av %(editor)s:\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Ny side:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Fant ingen endringer!\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Kjære wiki-bruker.\n"
"\n"
"Du har abonnert på meldinger om endringer av wiki-siden \"%(sitename)s\".\n"
"\n"
"Siden \"%(pagename)s\" har blitt slettet av %(editor)s:\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
"s:\n"
msgstr ""
"Kjære wiki-bruker.\n"
"\n"
"Du har abonnert på meldinger om endringer av wiki-siden \"%(sitename)s\".\n"
"\n"
"Siden \"%(pagename)s\" fikk endret navn fra \"%(oldname)s\" av %(editor)s:\n"
"\n"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New user account created"
msgstr "[%(sitename)s] Din wiki brukerdata"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
"Details follow:\n"
"\n"
"  User name: %(username)s\n"
"  Email address: %(useremail)s"
msgstr ""
"Kjære Superuser, en ny bruker har blitt opprettet på %(sitename)s\". "
"Detailjer som følger:\n"
"\n"
"  Brukernavn: %(username)s\n"
"  E-postadresse: %(useremail)s"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New attachment added to page %(pagename)s"
msgstr "Ny vedlegg lagt til %(pagename)s på %(sitename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Kjære wiki-bruker.\n"
"\n"
"Du har abonnert på meldinger om endringer av wiki-siden \"%(page_name)s\". %"
"(editor)s har lagt et nyt vedlegg til denne siden. Vi kan gi følgende "
"informasjon om det nye vedlegget: \n"
"\n"
"Navn: %(attach_name)s\n"
"Størrelse: %(attach_size)s\n"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] Removed attachment from page %(pagename)s"
msgstr "Ny vedlegg lagt til %(pagename)s på %(sitename)s"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Kjære wiki-bruker.\n"
"\n"
"Du har abonnert på meldinger om endringer av wiki-siden \"%(page_name)s\". %"
"(editor)s har lagt et nyt vedlegg til denne siden. Vi kan gi følgende "
"informasjon om det nye vedlegget: \n"
"\n"
"Navn: %(attach_name)s\n"
"Størrelse: %(attach_size)s\n"

msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
"items.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
msgstr ""
" Utheving:: <<Verbatim(//)>>''kursiv''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''fet'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''kursiv fet'''''<<Verbatim"
"(//**>>; <<Verbatim(//)>>''blandet ''<<Verbatim(**)>>'''''fet'''<<Verbatim"
"(**)>> og kursiv''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Vannrett strek:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Tvunget linjeskift:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Overskrifter:: = Tittel 1 =; == Tittel 2 ==; === Tittel 3 ===; ==== Tittel "
"4 ====; ===== Tittel 5 =====.\n"
" Lister:: * punkt; ** underpunkt; # nummerert emne; ## nummerert "
"underpunkt.\n"
" Lenker:: <<Verbatim([[mål]])>>; <<Verbatim([[mål|lenketekst]])>>.\n"
" Tabeller:: |= overskrift tekst | tekst | mer text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"

#, python-format
msgid ""
"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %"
"(highlight_help_page)s."
msgstr ""

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "XSLT opsjon slått av, vennligst se HelpOnConfiguration."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT-håndtering er ikke tilgjengelig, vennligst installer 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "%(errortype)s programfeil"

msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
msgstr ""
" Utheving:: <<Verbatim('')>>''kursiv''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''fet'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''kursiv "
"fet'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''blandet ''<<Verbatim(''')"
">>'''''fet'''<<Verbatim(''')>> og kursiv''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(----)"
">> vannrett strek.\n"
" Overskrifter:: = Tittel 1 =; == Tittel 2 ==; === Tittel 3 ===; ==== Tittel "
"4 ====; ===== Tittel 5 =====.\n"
" Lister:: mellomrom og: * asterisk; 1., a., A., i., I. nummererte emner; 1."
"#n begynn nummerering ved n; kun mellomrom gir innrykk.\n"
" Lenker:: <<Verbatim(SammenSatteOrd)>>; <<Verbatim([[mål|lenketekst]])>>.\n"
" Tabeller:: || celletekst |||| celletekst over to kolonner ||;  "
"etterfølgende mellomrom er ikke tillatt etter tabeller eller titler.\n"
"\n"
"(!) For mere hjelp, se HelpOnEditing eller SyntaxReference (engelsk).\n"

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Fremvisning av reStructured tekst ikke mulig, vennligst installere Docutils."

msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ----\n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""
"{{{\n"
"Utheving: *kursiv* **fet** ``skrivemaskin``\n"
"\n"
"Titler: Tittel 1 Tittel 2 Tittel 3\n"
"    ======== -------- ~~~~~~~~\n"
"\n"
"Vannrett linje: ----\n"
"\n"
"Lenker: TrailingUnderscore_ `Flere ord med backticks`_ eksterne_\n"
"\n"
".. _eksterne: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lister: * bullets; 1., a. nummererte lister.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Maks antall inkluderinger overskredet**"

#, python-format
msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
msgstr "**Du har ikke tillatelse til å lese siden: %s**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Kan ikke finne den refererte siden: %s**"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Last opp nytt vedlegg \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
"missing."
msgstr ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Obligatorisk argument %(argument_name)"
"s mangler."

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"
msgstr ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Ugyldig %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"

#, python-format
msgid ""
"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
"of its mimetype %(mimetype)s."
msgstr ""
"Konfigurasjonen tillater for tiden ikke innlemming av filen %(file)s pga "
"dens mime type %(mimetype)s."

msgid "Embedded"
msgstr "Innlemmet"

msgid "Search for items"
msgstr "Søk etter elementer"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "som inneholder alle følgende begreper"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "som inneholder en eller flere av følgende begreper"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "som ikke inneholder følgende begreper"

#, fuzzy
msgid "last modified since (e.g. 2 weeks before)"
msgstr "sist endret sist (f.eks. last 2 weeks)"

msgid "any category"
msgstr "enhver klasse"

msgid "any language"
msgstr "ethvert språk"

msgid "any mimetype"
msgstr "enhver mimetype"

msgid "Categories"
msgstr "Klasser"

msgid "File Type"
msgstr "Filtype"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Søk kun blant titler"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Skill mellom STORE og små bokstaver"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Utelatt underlay"

msgid "No system items"
msgstr "Ingen systemelementer"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Søk gjennom sidehistorikken"

msgid "Go get it!"
msgstr "Få det."

msgid "File attachment browser"
msgstr "Filvedleggsutforsker"

msgid "User account browser"
msgstr "Brukerkontoutforsker"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Ingen foreldreløse sider i denne wikien."

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Feil include-argumenter \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Ingenting funnet for \"%s\""

msgid "Include system pages"
msgstr "Ta med systemsider"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Utelat systemsider"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Ingen ønskede sider i denne wikien."

msgid "Python Version"
msgstr "Python-versjon"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "MoinMoin-versjon"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Versjon %s [Utgave %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "Versjon av 4Suite"

msgid "Number of pages"
msgstr "Antall sider"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Antall systemsider"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Sammenlagt sidestørrelse"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Diskbruk av %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Diskbruk av %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Emner i endringsloggen"

msgid "NONE"
msgstr "INGEN"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Globale utvidelsesmakroer"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Lokale utvidelsesmakroer"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Globale utvidelsesoperasjoner"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Lokale utvidelsesoperasjoner"

msgid "Global parsers"
msgstr "Globale parsere"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Lokale utvidelsesmakroer"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Xapian og/eller Python Xapian bindinger ikke installert"

msgid "Disabled"
msgstr "Ikke aktivert"

msgid "Enabled"
msgstr "Aktivert"

msgid "index unavailable"
msgstr "Indeks ikke tilgjengelig"

msgid "index available"
msgstr "Indeks tilgjengelig"

msgid "Xapian search"
msgstr "Xapian søk"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr "Stemming for Xapian"

msgid "Active threads"
msgstr "Aktive tråder"

msgid "Wiki configuration"
msgstr "Wikikonfigurasjon"

msgid ""
"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
"or settings that were removed from Moin."
msgstr ""
"Denne tabellen viser alle opsjoner i denne wiki-en som ikke har standard "
"verdier. Preferanser som konfigurasjonsystemet har ikke noe kunnskap til er "
"vis i '''kursiv''', det kan være for eksempel tredje parts tillegg som "
"trenger konfigurasjon eller det er preferanser som har blitt fjernet fra "
"Moin."

msgid "Variable name"
msgstr "Variabelnavn"

msgid "Setting"
msgstr "Innstilling"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Ingen sitater i %(pagename)s."

msgid "Markup"
msgstr "Oppmerking"

msgid "Display"
msgstr "Vis"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Navigeringsskjemaet '%(scheme)s' er ikke støttet!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Ingen foreldreside funnet!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Slideshow"
msgstr "Slideshow"

msgid "Start"
msgstr "Start"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Slide %(pos)d av %(size)d"

#, python-format
msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
msgstr ""

msgid "Go To Page"
msgstr "Gå til siden"

msgid "Description"
msgstr "Beskrivelse"

#, fuzzy
msgid "Lexer description"
msgstr "Beskrivelse"

#, fuzzy
msgid "Lexer names"
msgstr "Brukernavn"

#, fuzzy
msgid "File patterns"
msgstr "Filtype"

#, fuzzy
msgid "Mimetypes"
msgstr "enhver mimetype"

msgid "Contents"
msgstr "Innhold"

msgid "Search Titles"
msgstr "Søk blant titler"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Vis søketekst i søkeresultater"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Skill mellom STORE og små bokstaver ved søking"

msgid "Search Text"
msgstr "Søk i teksten"

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Opplasting av vedlegg '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Tegningen '%(filename)s' er lagret."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "for %(mins)dm siden"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(intet bokmerke satt)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(nå satt til %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Slett bokmerke"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Sett bokmerke"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Bokmerke nådd]"

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr "Direkte vist bilde: %(url)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Slå av/på linjenummer"

msgid "[ATTACH]"
msgstr "[LEGG VED]"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[Sletted]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[OPPDATERT]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr "[NYTT NAVN]"

msgid "[CONFLICT]"
msgstr "[KONFLIKT]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[NY]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[DIFF]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[NEDERST]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[ØVERST]"

msgid "Logout"
msgstr "Logg ut"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Avbestill"

msgid "Home"
msgstr "Hjem"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Klikk her for å kjøre et fritekstsøk etter denne tittelen"

msgid "Clear message"
msgstr "Fjern beskjed"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "sist endret %(time)s av %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "sist endret %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Søk:"

msgid "Text"
msgstr "Tekst"

msgid "Titles"
msgstr "Titler"

msgid "Search"
msgstr "Søk"

msgid "More Actions:"
msgstr "Flere operasjoner:"

msgid "------------------------"
msgstr "------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Kildetekst"

msgid "Print View"
msgstr "Utskriftsvisning"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Slett cache"

msgid "Delete Page"
msgstr "Slett side"

msgid "Like Pages"
msgstr "LignendeSider"

msgid "Local Site Map"
msgstr "LokalOversikt"

msgid "My Pages"
msgstr "Mine sider"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Abonner bruker"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Fjern spam"

msgid "Package Pages"
msgstr "Arkiverte sider"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Vis som Docbook"

msgid "Sync Pages"
msgstr "Synkroniser sider"

msgid "Do"
msgstr "Utfør"

msgid "Comments"
msgstr "Kommentarer"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Rediger (Tekst)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Rediger (GUI)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Siden kan ikke endres"

msgid "Remove Link"
msgstr "Fjern lenke"

msgid "Add Link"
msgstr "Legg til lenke"

msgid "Attachments"
msgstr "Vedlegg"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Vis %s dager."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Wiki-markering"

msgid "Page"
msgstr "Side"

msgid "User"
msgstr "Bruker"

msgid "DeleteCache"
msgstr "SlettCache"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(cachet %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Eller prøv en av følgende operasjoner:"

msgid "No recipients, nothing to do"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Forbindelse til e-posttjener '%(server)s' mislykket: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "E-post ikke sendt"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "E-post sendt OK"

msgid "From"
msgstr "Fra"

msgid "To"
msgstr "Til"

msgid "Content"
msgstr "Innhold"

#~ msgid "New user account created on %(sitename)s"
#~ msgstr "Ny brukernavn opprettet på %(sitename)s"

#~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
#~ msgstr "Vennligst bruk det interaktive grensesnittet for å flytte vedlegg."

#~ msgid "Page Name"
#~ msgstr "Sidenavn"

#, fuzzy
#~ msgid "InstallDocs"
#~ msgstr "installer"

#, fuzzy
#~ msgid "HelpOnUpdating"
#~ msgstr "HjelpOmFormattering"

#, fuzzy
#~ msgid "OpenID: handle verify continuation"
#~ msgstr "OpenID trust verifikasjon"

#, fuzzy
#~ msgid "you may need to login to edit this page"
#~ msgstr "Du har ikke tillatelse til å redigere denne siden."

#~ msgid ""
#~ "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
#~ msgstr "Installere ny temafiler er kun støttet i enkeltstående sørvere."

#, fuzzy
#~ msgid "InterWikiMap"
#~ msgstr "Wiki-markering"

#, fuzzy
#~ msgid "BadContent"
#~ msgstr "Innhold"

#, fuzzy
#~ msgid "LocalBadContent"
#~ msgstr "Innhold"

#, fuzzy
#~ msgid "EditedSystemPages"
#~ msgstr "Utelat systemsider"

#~ msgid "Created the package %s containing the pages %s."
#~ msgstr "Har laget arkivet %s som inneholder sidene %s."

#~ msgid "You need to log in."
#~ msgstr "Du må logge deg på."

#~ msgid "Xapian Version"
#~ msgstr "Xapian-versjon"

#~ msgid "PyStemmer Version"
#~ msgstr "PyStemmer-versjon"

#~ msgid "New Page or New Attachment"
#~ msgstr "Ny side eller nytt vedlegg"

#~ msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
#~ msgstr "Vedlegg '%(target)s' finnes allerede."

#~ msgid ""
#~ "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
#~ "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
#~ "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
#~ "used."
#~ msgstr ""
#~ "En opplasting overskriver aldri en eksisterende fil. Hvis det oppstår\n"
#~ "en navnekonflikt, må du gi filen du laster opp et nytt navn.\n"
#~ "Alternativt, hvis \"Endre navn\" er blank, brukes det originale filnavnet."

#~ msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
#~ msgstr "Ingen brukerprofil med e-postadressen '%(email)s' ble funnet!"

#~ msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
#~ msgstr "Vedlegg er ikke tillatt i denne wikien!"

#~ msgid "SendMyPassword"
#~ msgstr "SendMinPassord"

#~ msgid ""
#~ "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
#~ msgstr ""
#~ "Denne listen fungerer kun dersom du har angitt korrekt e-postadresse!"

#~ msgid ""
#~ "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
#~ "Try a different name."
#~ msgstr ""
#~ "'''En side med navnet {{{'%s'}}} finnes allerede!'''\n"
#~ "\n"
#~ "Prøv igjen med et annet navn."

#~ msgid ""
#~ "The comment on the change is:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Kommentar til oppdateringen:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Status of sending notification mails:"
#~ msgstr "Status for utsending av e-post om oppdatering:"

#~ msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
#~ msgstr "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"

#~ msgid "Subscribe to trivial changes"
#~ msgstr "Abonner på mindre endringer"

#~ msgid "ERROR in regex '%s'"
#~ msgstr "FEIL i regulært uttrykk (regex) '%s'"

#~ msgid "Bad timestamp '%s'"
#~ msgstr "Feil datostempel '%s'"

#~ msgid "Sorry, login failed."
#~ msgstr "Pålogging mislykket."

#~ msgid "belonging to one of the following categories"
#~ msgstr "tilhører en av følgende klasser"

#~ msgid ""
#~ "~-If you submit this form, the submitted values will be displayed.\n"
#~ "To use this form on other pages, insert a\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
#~ "macro call.-~\n"
#~ msgstr ""
#~ "~-Hvis du sender inn dette skjemaet, vil de angitte verdiene bli vist.\n"
#~ "For å bruke dette skjemaet på andre sider, kan følgende makro\n"
#~ "<<BR>><<BR>>'''{{{  <<Form(\"%(pagename)s\")>>}}}'''<<BR>><<BR>>\n"
#~ "brukes.-~\n"

#~ msgid ""
#~ "Unknown user name: {{{\"%s\"}}}. Please enter user name and password."
#~ msgstr "Ukjent brukernavn: {{{\"%s\"}}}. Oppgi brukernavn og passord."

#~ msgid "raw"
#~ msgstr "kilde"

#~ msgid "print"
#~ msgstr "skriv ut"

#~ msgid "## backup of page \"%(pagename)s\" submitted %(date)s"
#~ msgstr "## sikkerhetskopi av siden \"%(pagename)s\" sendt %(date)s"

#~ msgid "A backup of your changes is [%(backup_url)s here]."
#~ msgstr "En sikkerhetskopi av dine endringer er [%(backup_url)s her]."

#~ msgid "Show chart \"%(title)s\""
#~ msgstr "Vis graf \"%(title)s\""

#~ msgid "set bookmark"
#~ msgstr "sett bokmerke"

#~ msgid "%(hits)d results out of about %(pages)d pages."
#~ msgstr "%(hits)d resultater ved søk i %(pages)d sider."

#~ msgid "Required attribute \"%(attrname)s\" missing"
#~ msgstr "Obligatorisk attributt \"%(attrname)s\" mangler."

#~ msgid "Submitted form data:"
#~ msgstr "Skjemadata sendt:"

#~ msgid "Plain title index"
#~ msgstr "Tittelliste som tekst"

#~ msgid "XML title index"
#~ msgstr "Tittelliste som XML"

#~ msgid "Installed processors (DEPRECATED -- use Parsers instead)"
#~ msgstr "Installerte prosessorer (FORELDET -- bruk parsere)"

#~ msgid ""
#~ "Sorry, someone else saved the page while you edited it.\n"
#~ "\n"
#~ "Please do the following: Use the back button of your browser, and "
#~ "cut&paste\n"
#~ "your changes from there. Then go forward to here, and click EditText "
#~ "again.\n"
#~ "Now re-add your changes to the current page contents.\n"
#~ "\n"
#~ "''Do not just replace\n"
#~ "the content editbox with your version of the page, because that would\n"
#~ "delete the changes of the other person, which is excessively rude!''\n"
#~ msgstr ""
#~ "En annen har oppdatert siden mens du redigerte den.\n"
#~ "\n"
#~ "Gjør følgende: Bruk tilbake-knappen i nettleseren, og kopier dine\n"
#~ "endringer derfra. Gå deretter frem hit, velg RedigerTekst igjen, og føy "
#~ "dine\n"
#~ "oppdateringer til teksten.\n"
#~ "\n"
#~ "''Ikke skriv den nåværende teksten over med din versjon. Dette vil "
#~ "slette\n"
#~ "den andre personens endringer, noe som er meget uhøflig!''\n"

#~ msgid "(Only when changing passwords)"
#~ msgstr "(Kun ved endring av passord)"

2016-04-12 20:30