[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex


#
# MoinMoin lt system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.9\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-13 14:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-06 01:00+0200\n"
"Last-Translator: Ernestas Liubarskij <e.liubarskij@gmail.com>\n"
"Language-Team: Lithuanian <e.liubarskij@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Lietuvių\n"
"X-Language-in-English: Lithuanian\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Direction: ltr\n"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Paketui reikia naujesnės MoinMoin versijos (bent %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Tema nenustatyta."

#, python-format
msgid "Theme files not installed! Write rights missing for %s."
msgstr "Temos failai neįdiegti! Trūksta rašymo teisių %s."

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "'%(filename)s' diegimas nesėkmingas."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Failas %s nėra MoinMoin paketo failas."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Puslapis %s neegzistuoja."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Klaidinga paketo failo antraštė."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Paketo failo formatas nepalaikomas."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Nežinoma funkcija %(func)s eilutėje %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Failas %s nebuvo rastas pakete."

msgid "<unknown>"
msgstr "<nežinomas>"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Password recovery token: %s\n"
"\n"
"Password reset URL: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
msgstr ""
"Prisijungimo vardas: %s\n"
"\n"
"Slaptažodžio atkūrimo raktas: %s\n"
"\n"
"Slaptažodžio atkūrimo adresas: %s/?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"

msgid ""
"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
"\n"
"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
"recovery token.\n"
msgstr ""
"Kažkas pareikalavo el. paštu išsiųsti jums slaptažodžio atkūrimo raktą.\n"
"\n"
"Jeigu pamiršote savo slaptažodį, apsilankykite žemiau nurodytu slaptažodžio\n"
"atkūrimo adresu arba grįžkite į slaptažodžio atkūrimo puslapį ir ten\n"
"įveskite savo naudotojo vardą bei atkūrimo raktą.\n"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Jūsų wiki paskyros duomenys"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argumentas „%s“ privalo būti loginės reikšmės, o ne „%s“"

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr "Argumentas privalo būti loginės reikšmės, o ne „%s“"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argumentas „%s“ privalo būti skaitinės reikšmės, o ne „%s“"

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr "Argumentas privalo būti skaitinės reikšmės, o ne „%s“"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argumentas „%s“ privalo būti slankiojo kablelio reikšmės, o ne „%s“"

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr "Argumentas privalo būti slankiojo kablelio reikšmės, o ne „%s“"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argumentas „%s“ privalo būti kompleksinės reikšmės, o ne „%s“"

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr "Argumentas privalo būti kompleksinės reikšmės, o ne „%s“"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argumentas „%s“ privalo būti arba „%s“, arba „%s“"

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr "Argumentas privalo būti arba „%s“, arba „%s“"

msgid "Too many arguments"
msgstr "Per daug argumentų"

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr "Po įvardintų argumentų negali būti argumentų be pavadinimo"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr "Argumentas „%s“ yra būtinas"

#, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "Nėra argumentų, pavadintų „%s“"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Po „%(token)s“ tikimasi „=“"

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Raktui „%(token)s“ tikimasi reikšmės"

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Jūsų nustatymai neišaugoti!"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Jums neleidžiama redaguoti šio puslapio"

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Puslapis nekeičiamas!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Negalima redaguoti senesnių versijų!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr ""
"Jums suteikto užrakinimo laikas baigėsi. Pasiruoškite galimiems redagavimo "
"konfliktams!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Puslapio pavadinimas per ilgas, išbandykite trumpesnį."

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Puslapio „%(pagename)s“ juodraštis"

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Redaguoti „%(pagename)s“"

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Puslapio „%(pagename)s“ peržiūra"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Jūsų redagavimo užrakinimas puslapiui %(lock_page)s jau baigėsi!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr ""
"Jūsų redagavimo užrakinimas puslapiui %(lock_page)s baigsis po # minučių."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr ""
"Jūsų redagavimo užrakinimas puslapiui %(lock_page)s baigsis po # sekundžių."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Kažkas ištrynė šį puslapį, kol jūs redagavote!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Kažkas pakeitė šį puslapį, kol jūs redagavote!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Kažkas išsaugojo šį puslapį, kol jūs redagavote!\n"
"Prašome peržiūrėti puslapį ir tada jį išsaugoti. Neišsaugokite šio puslapio "
"tokio, koks jis yra dabar!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Turinys įkrautas iš juodraščio]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Naujo puslapio turinys įkrautas iš %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Šablonas %s nerastas]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Jūs neturėtumėte skaityti %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''<<BR>>Jūsų juodraštis, sukurtas %(draft_rev)d versijos pagrindu "
"(išsaugota %(draft_timestamp_str)s), gali būti įkrautas vietoje einamosios "
"versijos %(page_rev)d naudojant juodraščio įkrovimo mygtuką - tuo atveju, "
"jeigu jūs praradote savo paskutinius pakeitimus jų neišsaugoję.''' "
"Juodraštis automatiškai išsaugojamas, kai jūs peržiūrite, atšaukiate arba "
"nesėkmingai išsaugojate pakeitimus."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Čia apibūdinkite %s."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Patikrinti rašybą"

msgid "Save Changes"
msgstr "Išsaugoti pakeitimus"

msgid "Cancel"
msgstr "Atšaukti"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Paspaudę '''%(save_button_text)s''' jūs pridedate savo pakeitimus pagal %"
"(license_link)s.\n"
"Jeigu jūs to nenorite, spauskite '''%(cancel_button_text)s''', kad "
"atšauktumėte savo pakeitimus."

msgid "Preview"
msgstr "Peržiūrėti"

msgid "GUI Mode"
msgstr "GUI veiksena"

msgid "Load Draft"
msgstr "Įkrauti juodraštį"

msgid "Trivial change"
msgstr "Nežymus pakeitimas"

msgid "Comment:"
msgstr "Komentaras:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Be pridėjimo>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Pridėti į: %(category)s"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Ištrinti pasibaigiantį tarpą iš kiekvienos eilutės"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Pakeitimai buvo atšaukti."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Jūs negalite kopijuoti tuščio puslapio pavadinimo."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Jums neleidžiama kopijuoti šio puslapio!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''Puslapis pavadinimu {{{'%s'}}} jau egzistuoja.'''\n"
"\n"
"Pabandykite kitokį."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr "Puslapio nepavyko nukopijuoti dėl failų sistemos klaidos: %s."

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Jums neleidžiama pervadinti šio puslapio!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Jūs negalite pervadinti į tuščią puslapio vardą."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Puslapio nepavko pervadinti dėl failų sistemos klaidos: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Jūs negalite pašalinti šio puslapio!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Ačiū už pakeitimus. Jūsų pastabumas ypač vertinamas."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Puslapis „%s“ buvo sėkmingai pašalintas!"

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Puslapis negalėjo būti užrakintas. Netikėta klaida (errno=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Puslapis negalėjo būti užrakintas. Trūksta 'current' failo?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %"
"s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""
"Iš 'current' failo nepavyko nustatyti einamosios puslapio versijos. Puslapis "
"%s yra pažeistas arba šiuo metu negali būti redaguojamas."

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr "Nepavyko išsaugoti puslapio %s, neliko vietos."

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr "Įvyko I/O klaida išsaugant puslapį %s (errno=%d)"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Jums neleidžiama redaguoti šio puslapio!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Jūs negalite išsaugoti tuščių puslapių."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Jūs jau išsaugojote šį puslapį!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr "Jūs jau redagavote šį puslapį! Prašome nenaudoti mygtuko atgal."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Jūs nekeitėte puslapio turinio, neišsaugota!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Jūs negalite keisti ACL'ų šiame puslapyje, kadangi jūs neturite tam "
"administracinių teisių!"

msgid "Notifications sent to:"
msgstr "Pranešimas išsiųstas:"

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Užrakinimas %(owner)s pasibaigė prieš %(mins_ago)d minutes, ir jums buvo "
"suteiktas užrakinimas šiam puslapiui."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Kiti naudotojai bus ''užblokuoti'' nuo šio puslapio redagavimo iki %"
"(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Kiti naudotojai bus ''perspėti'' iki %(bumptime)s, kad jūs redaguojate šį "
"puslapį."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Naudokite peržiūros mygtuką, kad pratęstumėte užrakinimo laikotarpį."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Šis puslapis šiuo metu yra ''užrakintas'' naudotojo %(owner)s redagavimui "
"iki %(timestamp)s, t.y. %(mins_valid)d minutėms."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Šis puslapis buvo atidarytas redagavimui arba paskutinį kartą peržiūrėtas %"
"(timestamp)s naudotojo %(owner)s.<<BR>>\n"
"'''Jūs turėtumėte ''susilaikyti nuo šio puslapio redagavimo'' bent %"
"(mins_valid)d minutes,\n"
"kad išvengtumėte redagavimo konfliktų.'''<<BR>>\n"
"Kad paliktumėte redaktorių, spauskite mygtuką Atšaukti."

#, python-format
msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
msgstr "Klaidinga paryškinimo reguliarioji išraiška „%(regex)s“: %(error)s"

msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
"search results!"
msgstr ""
"Šio puslapio atsarginė kopija yra pasenusi ir paieškos rezultatuoseturės "
"žemesnį prioritetą!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Versija %(rev)d nuo %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Nukreipta iš puslapio „%(page)s“"

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Šis puslapis nukreipia į „%(page)s“"

msgid "Create New Page"
msgstr "Sukurti naują puslapį"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Jums neleidžiama peržiūrėti šio puslapio."

msgid "Text mode"
msgstr "Tekstinė veiksena"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Wiki šiuo metu nepasiekiamas."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Klaidingas naudotojo vardas arba slaptažodis."

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Nuotolinis wiki naudoja kitokį vidinį InterWiki vardą (%(remotename)s) negu "
"jūs nurodėte (%(localname)s)."

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Nežinomas veiksmas %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Jums neleidžiama vykdyti %(action_name)s šiame puslapyje."

msgid "Login and try again."
msgstr "Prisijunkite ir bandykite dar kartą."

msgid "RecentChanges"
msgstr "PaskutiniaiPakeitimai"

msgid "WikiTipOfTheDay"
msgstr "WikiDienosPatarimas"

msgid "TitleIndex"
msgstr "PavadinimųIndeksas"

msgid "WordIndex"
msgstr "ŽodžiųIndeksas"

msgid "FindPage"
msgstr "IeškotiPuslapio"

msgid "MissingPage"
msgstr "TrūkstamasPuslapis"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "TrūkstamasNamųPuslapis"

msgid "WikiHomePage"
msgstr "WikiNamųPuslapis"

msgid "WikiName"
msgstr "WikiPavadinimas"

msgid "WikiWikiWeb"
msgstr "WikiWikiTinklas"

msgid "FrontPage"
msgstr "PirmasisPuslapis"

msgid "WikiSandBox"
msgstr "WikiSmėliadėžė"

msgid "InterWiki"
msgstr "KitosWiki"

msgid "AbandonedPages"
msgstr "PasenęPuslapiai"

msgid "OrphanedPages"
msgstr "VienišiPuslapiai"

msgid "WantedPages"
msgstr "NorimiPuslapiai"

msgid "EventStats"
msgstr "ĮvykiųStatistika"

msgid "EventStats/HitCounts"
msgstr "ĮvykiųStatistika/AplankymųKiekis"

msgid "EventStats/Languages"
msgstr "ĮvykiųStatistika/Kalbos"

msgid "EventStats/UserAgents"
msgstr "ĮvykiųStatistika/NaudotojųAgentai"

msgid "PageSize"
msgstr "PuslapiųDydžiai"

msgid "PageHits"
msgstr "PuslapiųAplankymai"

msgid "RandomPage"
msgstr "AtsitiktinisPuslapis"

msgid "XsltVersion"
msgstr "XsltVersijaLT"

msgid "FortuneCookies"
msgstr "NaudingiPatarimai"

msgid "WikiLicense"
msgstr "WikiLicencija"

msgid "CategoryCategory"
msgstr ""

msgid "CategoryHomepage"
msgstr ""

msgid "CategoryTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageTemplate"
msgstr ""

msgid "HelpTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageReadPageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepagePrivatePageTemplate"
msgstr ""

msgid "HomepageGroupsTemplate"
msgstr ""

msgid "SlideShowHandOutTemplate"
msgstr ""

msgid "SlideShowTemplate"
msgstr ""

msgid "SlideTemplate"
msgstr ""

msgid "SyncJobTemplate"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
msgstr ""

msgid "HelpOnPackageInstaller"
msgstr ""

msgid "HelpOnUpdatingPython"
msgstr ""

msgid "HelpOnAdministration"
msgstr ""

msgid "HelpOnAuthentication"
msgstr ""

msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
msgstr ""

msgid "HelpOnMoinCommand"
msgstr ""

msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
msgstr ""

msgid "HelpOnNotification"
msgstr ""

msgid "HelpOnSessions"
msgstr ""

msgid "HelpOnUserHandling"
msgstr ""

msgid "HelpOnXapian"
msgstr ""

msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
msgstr "PagalbaMoinWikiSintaksės"

msgid "HelpOnCreoleSyntax"
msgstr ""

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "PagalbaFormatavimo"

msgid "MoinMoin"
msgstr "KasYraMoinMoin"

msgid "HelpContents"
msgstr "PagalbosTurinys"

msgid "HelpForBeginners"
msgstr "PagalbaPradedantiesiems"

msgid "HelpForUsers"
msgstr "PagalbaNaudotojams"

msgid "HelpIndex"
msgstr "PagalbosIndeksas"

msgid "HelpOnAccessControlLists"
msgstr ""

msgid "HelpOnActions"
msgstr "PagalbaVeiksmų"

msgid "HelpOnActions/AttachFile"
msgstr ""

msgid "HelpOnAdmonitions"
msgstr ""

msgid "HelpOnAutoAdmin"
msgstr ""

msgid "HelpOnCategories"
msgstr "PagalbaKategorijų"

msgid "HelpOnDictionaries"
msgstr "PagalbaŽodynų"

msgid "HelpOnDrawings"
msgstr ""

msgid "HelpOnEditLocks"
msgstr ""

msgid "HelpOnEditing"
msgstr "PagalbaRedagavimo"

msgid "HelpOnEditing/SubPages"
msgstr "PagalbaRedagavimo/PoPuslapiai"

msgid "HelpOnGraphicalEditor"
msgstr "PagalbaGrafinioRedaktoriaus"

msgid "HelpOnGroups"
msgstr ""

msgid "HelpOnHeadlines"
msgstr "PagalbaAntraščių"

msgid "HelpOnImages"
msgstr "PagalbaPaveikslų"

msgid "HelpOnLanguages"
msgstr ""

msgid "HelpOnLinking"
msgstr "PagalbaSaistymo"

msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
msgstr ""

msgid "HelpOnLists"
msgstr ""

msgid "HelpOnLogin"
msgstr "PagalbaPrisijungimo"

msgid "HelpOnMacros"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/Include"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MailTo"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
msgstr ""

msgid "HelpOnNavigation"
msgstr "PagalbaNavigacijos"

msgid "HelpOnOpenIDProvider"
msgstr ""

msgid "HelpOnPageCreation"
msgstr "PagalbaPuslapioKūrimo"

msgid "HelpOnPageDeletion"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers"
msgstr "PagalbaAnalizatorių"

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
msgstr ""

msgid "HelpOnProcessingInstructions"
msgstr "PagalbaApdorojimoInstrukcijų"

msgid "HelpOnRules"
msgstr "PagalbaLiniuočių"

msgid "HelpOnSearching"
msgstr "PagalbaPaieškos"

msgid "HelpOnSlideShows"
msgstr "PagalbaŠypsenėlių"

msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
msgstr ""

msgid "HelpOnSmileys"
msgstr "PagalbaŠypsenėlių"

msgid "HelpOnSpam"
msgstr ""

msgid "HelpOnSpellCheck"
msgstr ""

msgid "HelpOnSuperUser"
msgstr ""

msgid "HelpOnSynchronisation"
msgstr ""

msgid "HelpOnTables"
msgstr ""

msgid "HelpOnTemplates"
msgstr "PagalbaŠablonų"

msgid "HelpOnThemes"
msgstr ""

msgid "HelpOnUserPreferences"
msgstr "PagalbaNaudotojoNuostatų"

msgid "HelpOnVariables"
msgstr "PagalbaKintamųjų"

msgid "HelpOnXmlPages"
msgstr "PagalbaXmlPuslapių"

msgid "HelpOnComments"
msgstr ""

msgid "HelpOnSubscribing"
msgstr "PagalbaPrenumeratos"

msgid "CamelCase"
msgstr ""

msgid "WikiCourse"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/02 Finding information"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/05 User preferences"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/07 The text editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/12 Headlines"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/13 Lists"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/14 Text styles"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/15 Tables"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/17 External links"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/18 Attachments"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/19 Symbols"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/21 Macros"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/22 Parsers"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/23 Actions"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/51 Applications"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
msgstr ""

msgid "WikiCourseHandOut"
msgstr ""

msgid "Sun"
msgstr "Sk"

msgid "Mon"
msgstr "Pr"

msgid "Tue"
msgstr "An"

msgid "Wed"
msgstr "Tr"

msgid "Thu"
msgstr "Kt"

msgid "Fri"
msgstr "Pn"

msgid "Sat"
msgstr "Št"

msgid "AttachFile"
msgstr "Priedai"

msgid "DeletePage"
msgstr "PašalintiPuslapį"

msgid "LikePages"
msgstr "PanašūsPuslapiai"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "VietinisSvetainėsŽemėlapis"

msgid "RenamePage"
msgstr "PervadintiPuslapį"

msgid "SpellCheck"
msgstr "RašybosTikrinimas"

msgid "Discussion"
msgstr "Aptarimas"

msgid "Password is too short."
msgstr "Slaptažodis per trumpas."

msgid "Password has not enough different characters."
msgstr "Slaptažodyje nepakankamai skirtingų simbolių."

msgid ""
"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
msgstr ""
"Slaptažodis per lengvas (slaptažodyje yra vardas arba varde slaptažodis)."

msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
msgstr "Slaptažodis per lengvas (klaviatūros seka)"

msgid "Diffs"
msgstr "Pakeitimai"

msgid "Info"
msgstr "Informacija"

msgid "Edit"
msgstr "Redaguoti"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Atsisakyti prenumeratos"

msgid "Subscribe"
msgstr "Užsiprenumeruoti"

msgid "Raw"
msgstr "Neapdorotas"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Spausdinti"

msgid "View"
msgstr "Peržiūrėti"

msgid "Up"
msgstr "Į viršų"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr ""
"Platinti mano paštą (ne mano wiki namų puslapį) autoriaus informacijoje"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Atidaryti redaktorių spragtelėjus du kartus"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Po prisijungimo eiti į paskutinį aplankytą puslapį"

msgid "Show comment sections"
msgstr "Rodyti komentarų dalis"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Rodyti klaustuką neegzistuojančioms puslapių nuorodoms"

msgid "Show page trail"
msgstr "Rodyti paskiausiai lankytus puslapius"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Rodyti įrankių juostos piktogramą"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Rodyti nuorodas į viršų/apačią antraštėse"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Rodyti gražius pakeitimus"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Pridėti tarpus rodomuose wiki pavadinimuose"

msgid "Remember login information"
msgstr "Prisiminti prisijungimo informaciją"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Pasyvinti šią paskyrą visiems laikams"

msgid "Name"
msgstr "Vardas"

msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(Naudoti VardasPavardė)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Alternatyvusis vardas"

msgid "Email"
msgstr "El. paštas"

msgid "Jabber ID"
msgstr "Jabber ID"

msgid "User CSS URL"
msgstr "Naudotojo CSS URL"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Palikite tuščią arba išjunkite naudotojo CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Redaktoriaus dydis"

msgid "Username"
msgstr "Naudotojo vardas"

msgid "Member of Groups"
msgstr "Grupių narys"

msgid "Jabber"
msgstr "Jabber"

msgid "Action"
msgstr "Veiksmas"

msgid "Disable user"
msgstr "Pasyvinti naudotoją"

msgid "Enable user"
msgstr "Aktyvinti naudotoją"

msgid "disabled"
msgstr "pasyvintas"

msgid "Mail account data"
msgstr "Pašto paskyros informacija"

msgid "Password"
msgstr "Slaptažodis"

msgid "OpenID"
msgstr "OpenID"

msgid "Login"
msgstr "Prisijungti"

msgid "Failed to connect to database."
msgstr "Nepavyko prisijungti prie duomenų bazės."

msgid "Could not contact botbouncer.com."
msgstr "Nepavyko prisijungti prie botbouncer.com."

msgid "Please log in first."
msgstr "Prašome pirma prisijungti."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Trūksta slaptažodžio. Prašome įvesti naudotojo vardą ir slaptažodį."

#, python-format
msgid "LDAP server %(server)s failed."
msgstr "LDAP serverio %(server)s klaida."

#, python-format
msgid ""
"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
"one now</a>. "
msgstr ""
"Jei dar neturite paskyros, <a href=\"%(userprefslink)s\">galite sukurti ją "
"dabar</a>. </a>"

#, python-format
msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
msgstr "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Pamiršote savo slaptažodį?</a>"

msgid ""
"Please choose an account name now.\n"
"If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
"password and be able to associate the account with your OpenID."
msgstr ""
"Dabar pasirinkite paskyros pavadinimą.\n"
"Jei pasirinksite esančios paskyros pavadinimą, būsite paprašyti\n"
"slaptažodžio ir galėsite susieti paskyrą su savo OpenID."

msgid "Choose this name"
msgstr "Pasirinkti šį pavadinimą"

msgid "This is not a valid username, choose a different one."
msgstr "Tai netinkamas naudotojo vardas, pasirinkite kitokį."

msgid ""
"The username you have chosen is already\n"
"taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
"the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
"username and leave the password field blank."
msgstr ""
"Jūsų pasirinktas naudotojo vardas jau\n"
"yra. Jei tai jūsų naudotojo vardas, žemiau įveskite savo slaptažodį, kad\n"
"susietumėte naudotojo vardą su savo OpenID. Kitu atveju pasirinkite kitokį\n"
"naudotojo vardą ir slaptažodžio lauką palikite tuščią."

msgid "Associate this name"
msgstr "Susieti šį pavadinimą"

#, python-format
msgid "OpenID error: %s."
msgstr "OpenID klaida: %s."

msgid "OpenID verification canceled."
msgstr "OpenID patikrinimas atšauktas."

msgid "Verification canceled."
msgstr "Patikrinimas atšauktas."

#, python-format
msgid "OpenID success. id: %s"
msgstr "OpenID sėkmingai pridėtas. id: %s"

msgid "OpenID failure"
msgstr "OpenID klaida"

msgid "OpenID failure."
msgstr "OpenID klaida."

msgid "No OpenID found in session."
msgstr "Seanse nerastas joks OpenID."

msgid "Your account is now associated to your OpenID."
msgstr "Jūsų paskyra dabar susieta su jūsų OpenID."

msgid "The password you entered is not valid."
msgstr "Įvestas netinkamas slaptažodis."

msgid "OpenID error: unknown continuation stage"
msgstr "OpenID klaida: nežinoma tęsinio stadija"

msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
msgstr "OpenID patikrinimui privalote paspausti šį mygtuką:"

msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
msgstr "OpenID prisijungimui turi būti aktyvinti anoniminiai seansai."

msgid "Failed to resolve OpenID."
msgstr "Nepavyko rasti OpenID."

msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
msgstr "OpenID radimo klaida, netinkamas OpenID."

msgid "No OpenID."
msgstr "Nėra OpenID."

msgid ""
"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
"create one during login."
msgstr ""
"Jei dar neturite paskyros, vis vien galite prisijungti su savo OpenID, o "
"paskyrą susikurti prisijungimo metu."

msgid "Change password"
msgstr "Pakeisti slaptažodį"

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Slaptažodžiai nesutampa!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Prašome įvesti slaptažodį!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr "Slaptažodis nepriimtinas: %s"

msgid "Your password has been changed."
msgstr "Jūsų slaptažodis pakeistas"

msgid "To change your password, enter a new password twice."
msgstr ""
"Norėdami savo pakeisti slaptažodį, du kartus įveskite naują slaptažodį."

msgid "Password repeat"
msgstr "Pakartoti slaptažodį"

msgid "Switch user"
msgstr "Perjungti naudotoją"

msgid "No user selected"
msgstr "Naudotojas nepasirinktas"

msgid ""
"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
"back to your account."
msgstr ""
"Dabar galite keisti pasirinkto naudotojo paskyros nuostatas; "
"išsiregistruokite, kad grįžtumėte prie savo paskyros."

msgid "You are the only user."
msgstr "Jūs esate vienintelis naudotojas."

msgid ""
"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
msgstr ""
"Jūs, kaip administratorius, galite laikinai pasisavinti kito naudotojo "
"tapatybę."

msgid "Select User"
msgstr "Pasirikite naudotoją"

msgid "OpenID settings"
msgstr "OpenID nuostatos"

msgid "Cannot remove all OpenIDs."
msgstr "Negalima pašalinti visų OpenID."

msgid "The selected OpenIDs have been removed."
msgstr "Pažymėti OpenID buvo pašalinti."

msgid "No OpenID given."
msgstr "Nepateiktas joks OpenID."

msgid "OpenID is already present."
msgstr "OpenID jau yra."

msgid "This OpenID is already used for another account."
msgstr "Šis OpenID jau naudojamas kitai paskyrai"

msgid "OpenID added successfully."
msgstr "OpenID sėkmingai pridėtas"

msgid "Current OpenIDs"
msgstr "Esami OpenID"

msgid "Remove selected"
msgstr "Pašalinti pažymėtus"

msgid "Add OpenID"
msgstr "Pridėti OpenID"

msgid "OpenID server"
msgstr "OpenID serveris"

msgid "The selected websites have been removed."
msgstr "Pažymėtos svetainės buvo pašalintos."

msgid "Trusted websites"
msgstr "Patikimos svetainės"

msgid "Preferences"
msgstr "Nuostatos"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Klaidingas naudotojo vardas {{{'%s'}}}.\n"
"Vardas gali susidaryti iš bet kokių Unikodo raidinių skaitmeninių simbolių, "
"su neprivalomu vienu\n"
"tarpu tarp žodžių. Grupės puslapio pavadinimas neleidžiamas."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Šis naudotojo vardas jau priklauso kažkam kitkam."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Tuščias naudotojo vardas. Prašome įvesti naudotojo vardą."

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Prašome pateikti savo el. pašto adresą. Jeigu jūs pamesite prisijungimo "
"informaciją, galėsite ją atgauti el. paštu."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Šis el. pašto adresas jau priklauso kažkam kitkam."

msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
msgstr "Šis jabber id jau priklauso kažkam kitkam."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Tema '%(theme_name)s' negalėjo būti įkrauta!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Naudotojo nuostatos išsaugotos!"

msgid "Default"
msgstr "Numatyta"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Naršyklės nustatymai>"

msgid "the one preferred"
msgstr "nustatytoji"

msgid "free choice"
msgstr "laisvas pasirinkimas"

msgid "Save"
msgstr "Išsaugoti"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Nustatyta tema"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Redaktoriaus pasirinkimas"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Redaktorius rodomas UI"

msgid "Time zone"
msgstr "Laiko juosta"

msgid "Your time is"
msgstr "Jūsų laikas yra"

msgid "Server time is"
msgstr "Serverio laikas yra"

msgid "Date format"
msgstr "Datos formatas"

msgid "Preferred language"
msgstr "Kalbos pasirinkimas"

msgid "General options"
msgstr "Bendri nustatymai"

msgid "Quick links"
msgstr "Greitosios nuorodos"

msgid "Notification"
msgstr "Pranešimas"

msgid "Notification settings saved!"
msgstr "Pranešimo nustatymai išsaugoti!"

msgid "'''Email'''"
msgstr "'''El. paštas'''"

msgid "'''Jabber'''"
msgstr "'''Jabber'''"

msgid "'''Event type'''"
msgstr "'''Įvykio tipas'''"

msgid "Select the events you want to be notified about."
msgstr "Pasirinkite įvykius, apie kuriuos norėtumėte būti informuoti."

msgid ""
"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
"general preferences."
msgstr ""
"Norėdami būti informuojami, pagrindiniuose nustatymuose turite pateikti "
"susisiekimo su jumis būdą."

msgid "Subscribed events"
msgstr "Prenumeruojami įvykiai"

msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
msgstr ""
"Prenumeruojami wiki puslapiai<<BR>>(viena reguliarioji išraišką eilutėje)"

msgid "[all]"
msgstr "[visi]"

msgid "[not empty]"
msgstr "[ne tuščia]"

msgid "[empty]"
msgstr "[tuščia]"

msgid "filter"
msgstr "filtras"

msgid "anonymous"
msgstr "anoniminis"

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr "Parametrai --pages ir --search yra nesuderinamos!"

msgid "You must specify an output file!"
msgstr "Privalote nurodyti išvesties failą!"

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr ""
"Nenurodyti puslapiai naudojant --pages arba --search, numatomas pilnas "
"paketas"

msgid "All attachments included into the package."
msgstr "Visi priedai įtraukti į paketą"

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr "Išvesties failas jau egzistuoja! Atsisakoma tęsti!"

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Tikėtasi „%(wanted)s“ po „%(key)s“, gauta „%(token)s“"

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Tikėtasi sveikojo skaičiaus „%(key)s“ prieš „%(token)s“"

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Tikėtasi skaičiaus „%(arg)s“ po „%(key)s“"

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Tikėtasi spalvos reikšmės „%(arg)s“ po „%(key)s“"

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"Rezultatai %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s iš %(aboutHits)s %(bs)s%"
"(hits)d%(be)s rezultatai sudaro apie %(pages)d puslapių."

msgid "seconds"
msgstr "sekundžių"

msgid "Previous"
msgstr "Ankstesnis"

msgid "Next"
msgstr "Kitas"

msgid "rev"
msgstr "ver"

msgid "current"
msgstr "einamoji"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "paskutinį kartą modifikuota: %s"

msgid "match"
msgstr "sutapimas"

msgid "matches"
msgstr "sutapimai(-ų)"

msgid "about"
msgstr "apie"

msgid "If this account exists an email was sent."
msgstr "Jeigu paskyra egzistuoja, el. laiškas buvo išsiųstas."

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Šis wiki nėra įgalintas pašto apdorojimui.\n"
"Susisiekite su wiki savininku, kuris gali įgalinti el. paštą."

msgid "Please provide a valid email address or a username!"
msgstr "Prašome pateikti galiojantį el. pašto adresą ar naudotojo vardą!"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Atsiųsti paskyros duomenis"

msgid "Recovery token"
msgstr "Atkūrimo raktas"

msgid "New password"
msgstr "Naujas slaptažodis"

msgid "New password (repeat)"
msgstr "Naujas slaptažodis (pakartoti)"

msgid "Reset my password"
msgstr "Atkurti slaptažodį"

msgid "Your password has been changed, you can log in now."
msgstr "Jūsų slaptažodis buvo pakeistas, dabar galite prisijungti."

msgid "Your token is invalid!"
msgstr "Jūsų raktas netinkamas!"

msgid "Password reset"
msgstr "Slaptažodžio atkūrimas"

msgid ""
"\n"
"== Password reset ==\n"
"Enter a new password below."
msgstr ""
"\n"
"== Slaptažodžio atkūrimas ==\n"
"Įveskite naują slaptažodį žemiau."

msgid "Lost password"
msgstr "Pamirštas slaptažodis"

msgid ""
"\n"
"== Recovering a lost password ==\n"
"If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
"username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
"You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
"used to change your password. The email will also contain further\n"
"instructions."
msgstr ""
"\n"
"== Prarasto slaptažodžio atkūrimas ==\n"
"Jei pamiršote savo slaptažodį, pateikite savo el. pašto adresą arba\n"
"naudotojo vardą ir paspauskite ant '''Atsiųsti paskyros duomenis'''.\n"
"Gausite el. pašto laišką su atkūrimo raktu, kurį galėsite panaudoti savo\n"
"slaptažodžio pakeitimui. El. pašto laiške taip pat bus tolesni nurodymai."

msgid ""
"\n"
"=== Password reset ===\n"
"If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
"username, the recovery token and a new password (twice) below."
msgstr ""
"\n"
"=== Slaptažodžio atkūrimas ===\n"
"Jeigu jau gavote el. pašto laišką su atkūrimo raktu, įveskite savo\n"
"naudotojo vardą, atkūrimo raktą ir naują slaptažodį (du kartus) žemiau."

#, python-format
msgid "You must login to use this action: %(action)s."
msgstr "Jūs privalote prisijungti, norėdami atlikti šį veiksmą: %(action)s."

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Jūsų šio puslapio prenumerata buvo atšaukta."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr "Neišeina pašalinti reguliariosios išraiškos prenumeratos!"

msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
msgstr ""
"Redaguokite užsiprenumeravimo reguliariąsias išraiškas savo nuostatose."

msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "Juma pirma reikia užsiprenumeruoti, kad galėtumėte atsisakyti."

msgid "Please choose:"
msgstr "Prašome pasirinkti:"

msgid "Settings"
msgstr "Nuostatos"

msgid "Editor"
msgstr "Redaktorius"

msgid "Pages"
msgstr "Puslapiai"

msgid "Select Author"
msgstr "Pasirinkti autorių"

msgid "Revert all!"
msgstr "Atstatyti viską!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Jums neleidžiama vykdyti šio veiksmo."

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Nėra senesnių versijų!"

msgid "No log entries found."
msgstr "Nerasta žurnalo įrašų."

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Skirtumas „%s“"

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Pakeitimai tarp versijų %d ir %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(patvirtinamos %d versijos)"

msgid "Revert to this revision"
msgstr "Grąžinti į šią versiją"

msgid "Previous change"
msgstr "Ankstesnis pakeitimas"

msgid "Next change"
msgstr "Kitas pakeitimas"

msgid "Size"
msgstr "Dydis"

msgid "Date"
msgstr "Data"

msgid "Comment"
msgstr "Komentaras"

#, fuzzy
msgid "Diff with oldest revision in left pane"
msgstr "Nėra senesnių versijų!"

#, fuzzy
msgid "No older revision available for diff"
msgstr "Nėra senesnių versijų!"

#, fuzzy
msgid "Diff with older revision in left pane"
msgstr "Nėra senesnių versijų!"

msgid "Diff with newer revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision newer than in right pane"
msgstr ""

msgid "N/A"
msgstr "nėra"

msgid "Diff with older revision in right pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision older than revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Diff with newer revision in right pane"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No newer revision available for diff"
msgstr "Nėra senesnių versijų!"

#, fuzzy
msgid "Diff with newest revision in right pane"
msgstr "Nėra senesnių versijų!"

msgid "No differences found!"
msgstr "Pakeitimų nerasta!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Puslapis buvo išsaugotas %(count)d kartų!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(ignoruojami tarpai)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignoruoti tarpų pakeitimus"

#, fuzzy
msgid "Attachment location"
msgstr "Priedo nuoroda"

#, fuzzy
msgid "Page name"
msgstr "Puslapio pavadinimas"

#, fuzzy
msgid "Attachment name"
msgstr "Naujas priedo pavadinimas"

#, fuzzy
msgid "Refresh attachment list"
msgstr "Priedo nuoroda"

#, fuzzy
msgid "List of attachments"
msgstr "[%d priedų]"

#, fuzzy
msgid "Available attachments for page"
msgstr "Priedai „%(pagename)s“"

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Jūs privalote prisijungti, kad įdėtumėte greitąją nuorodą."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "Greitoji nuoroda šiame puslapyje jums buvo įdėta."

msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "Greitoji nuoroda šiame puslapyje jums negalėjo būti įdėta."

msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "Jūs jau turite greijąją nuorodą šiame puslapyje."

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Pilnas nuorodų sąrašas „%s“"

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(įskaitant ir %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Žemiau %(badwords)d žodžiai nebuvo rasti žodyne susidarančiame iš %"
"(totalwords)d žodžių%(localwords)s ir yra paryškinti žemiau:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Pridėti patikrintus žodžius į žodyną"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Nerasta rašybos klaidų!"

msgid "You can't save spelling words."
msgstr "Jūs negalite išsaugoti žodžių."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Jūs negalite patikrinti rašybos puslapyje, kurio negalite skaityti."

#, fuzzy
msgid "Print slide show"
msgstr "Redaguoti skaidrių peržiūrą"

msgid "Edit slide show"
msgstr "Redaguoti skaidrių peržiūrą"

msgid "Quit"
msgstr "Baigti"

msgid "Quit slide show"
msgstr "Baigti skaidrių peržiūra"

msgid "Show first slide (up arrow)"
msgstr "Rodyti pirmą skaidrę (rodyklė aukštyn)"

msgid "Show last slide (down arrow)"
msgstr "Rodyti paskutinę skaidrę (rodyklė žemyn)"

msgid "Show previous slide (left arrow)"
msgstr "Rodyti ankstesnę skaidrę (rodyklė kairėn)"

msgid "Show next slide (right arrow)"
msgstr "Rodyti kitą skaidrę (rodyklė dešinėn)"

msgid "Only superuser is allowed to use this action."
msgstr "Tik administratoriui leidžiama vykdyti šį veiksmą."

msgid "No page packages found."
msgstr "Nerasta jokių puslapių paketų."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Priedas '%(filename)s' įdiegtas."

msgid "page package"
msgstr "puslapio paketas"

msgid "install"
msgstr "įdiegti"

msgid "Choose:"
msgstr "Pasirinkite:"

#, python-format
msgid "Install language packs for '%s'"
msgstr "Įdiekite kalbų paketus '%s'"

msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "Jūs privalote prisijungti, kad pašalintumėte greitąją nuorodą."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Jūsų greitoji nuoroda šiame puslapyje buvo pašalinta."

msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Jūsų greitoji nuoroda šiame puslapyje negalėjo būti pašalinta."

msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr ""
"Jums reikia turėti greitąją nuorodą šiam puslapiui, kad pašalintumėte ją."

msgid "Revert"
msgstr "Atkurti"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Jums neleidžiama atkurti šio puslapio!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""
"Jūs peržiūrinėjote dabartinę puslapio versiją ir pasirinkote grąžinimo "
"veiksmą. Jeigu norite grąžinti senesnę versiją, pirma peržiūrėkite ją ir "
"tada atstatykite (senesnę) versiją dar kartą."

msgid "Optional reason for reverting this page"
msgstr "Neprivaloma priežastis šio puslapio atkūrimui"

msgid "Really revert this page?"
msgstr "Ar tikrai atkurti šį puslapį?"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Sukurti naują piešinį „%(filename)s (atsidaro naujame lange)“"

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Redaguoti piešinį %(filename)s (atsidaro naujame lange)"

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Paspaudžiamas piešinys: %(filename)s"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr ""
"Prašome naudoti interaktyviąją naudotojo sąsają, kad naudotumėte veiksmą %"
"(actionname)s!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Jums neleidžiama išsaugoti piešinio šiame puslapyje."

msgid "Empty target name given."
msgstr "Duotas tuščias adresato vardas."

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Nėra naujo turinio. Pašaliknite ne ASCII simbolius iš failo vardo ir "
"bandykite dar kartą."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Jums neleidžiama peržiūrėti priedų šiame puslapyje."

msgid "Edit drawing"
msgstr "Redaguoti priešinį"

msgid "Wiki Backup"
msgstr "Atsarginis Wiki kopijavimas"

msgid ""
"= Downloading a backup =\n"
"\n"
"Please note:\n"
" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
"information.\n"
" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
"problems.\n"
" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
"\n"
"To get a backup, just click here:"
msgstr ""
"= Atsarginės kopijos parsisiuntimas =\n"
"\n"
"Įsidėmėkite:\n"
" * Laikykite atsargines kopijas saugioje ir patikimoje vietoje - jose yra "
"slaptos informacijos.\n"
" * Įsitikinkite, jog jūsų wiki konfigūracijos backup_* reikšmės teisingos "
"pilnos.\n"
" * Įsitikinkite, jog jūsų gautoje atsarginėje kopijoje yra viskas, ko jums "
"gali prireikti atsiradus problemai.\n"
" * Įsitikinkite, jog ji parsisiųsta be problemų.\n"
"\n"
"Norėdami gauti atsarginę kopiją, tiesiog spustelėkite čia:"

msgid "Backup"
msgstr "Atsarginė kopija"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Jums neleidžiama nuotoliniu būdu daryti atsarginio kopijavimo."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Nežinomas atsarginio kopijavimo poveiksmis: %s."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Diagramos neprieinamos!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Jūs privalote pateikti diagramos tipą!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Klaidingas diagramos tipas „%s“!"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Šis puslapis jau pašalintas arba niekada nebuvo sukurtas!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Klaidingas failo pavadinimas „%s“!"

msgid "Include all attachments?"
msgstr "Įtraukti visus priedus?"

msgid "Package pages"
msgstr "Paketo puslapiai"

msgid "Package name"
msgstr "Paketo pavadinimas"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Puslapių vardų, atskirtų kableliu, sąrašas"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Nėra puslapių, panašių į „%s“!"

msgid "Rename Page"
msgstr "Pervadinti puslapį"

msgid "Create redirect for renamed page(s)?"
msgstr ""

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr "Pervadinti ir visus /popuslapius?"

msgid "Create redirect for renamed page?"
msgstr ""

msgid "Really rename this page?"
msgstr "Ar tikrai pervadinti šį puslapį?"

msgid "New name"
msgstr "Naujas pavadinimas"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Neprivaloma priežastis pervadinimui"

msgid "Copy Page"
msgstr "Kopijuoti puslapį"

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr "TextCha: Klaidingas atsakymas! Eikite atgal ir bandykite dar kartą..."

msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr "Kopijuoti ir visus /popuslapius?"

msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Neprivaloma priežastis kopijavimui"

msgid "Really copy this page?"
msgstr "Tikrai kopijuoti šį puslapį?"

msgid "General Information"
msgstr "Bendra informacija"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Puslapio dydis: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "SHA antspaudas šio puslapio turiniui yra:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Naudotojai, užsiprenumeravę šį puslapį:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Šis puslapis turi nuorodas į šiuos puslapius:"

#, python-format
msgid ""
"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%"
"(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Newer"
msgstr "Naujas pavadinimas"

msgid "Older"
msgstr ""

#, python-format
msgid "%s items per page"
msgstr ""

msgid "Diff"
msgstr "Pakeitimai"

msgid "view"
msgstr "peržiūrėti"

msgid "to previous"
msgstr "į ankstesnį"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Grąžinti į versiją %(rev)d."

#, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Pervadintas iš '%(oldpagename)s'."

msgid "get"
msgstr "gauti"

msgid "del"
msgstr "pašalinti"

msgid "edit"
msgstr "redaguoti"

msgid "Revision History"
msgstr "Versijų istorija"

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Informacija „%s“"

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Rodyti „%(title)s“"

msgid "General Page Infos"
msgstr "Bendrų puslapių informacija"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Puslapių aplankymai ir pakeitimai"

msgid "Do it."
msgstr "Vykdyti."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Vykdyti veiksmą %(actionname)s?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Veiksmas %(actionname)s yra neįtrauktas į šį wiki!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Jums neleidžiama naudoti veiksmo %(actionname)s šiame puslapyje!"

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d priedų]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Yra <a href=\"%(link)s\">%(count)s priedų</a> patalpintų šiame puslapyje."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Nenurodytas failo priedo vardas!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Priedas '%(filename)s' neegzistuoja!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Kad nurodytumėte priedą šiame puslapyje, naudokite '''{{{attachment:"
"filename}}}''', \n"
"kaip parodyta žemiau failų sąraše. \n"
"'''NENAUDOKITE''' adresų {{{[get]}}} nuorodoje, \n"
"kadangi tai yra besikeičianti tema ir gali lengvai susigadinti."

msgid "move"
msgstr "perkelti"

msgid "unzip"
msgstr "išarchyvuoti"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Nėra priedų puslapiui %(pagename)s"

msgid "New Attachment"
msgstr "Naujas priedas"

msgid "File to upload"
msgstr "Failas įkėlimui"

msgid "Rename to"
msgstr "Pervadinti į"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr "Perrašyti egzistuojantį priedą tuo pačiu vardu"

msgid "Upload"
msgstr "Įkelti"

msgid "Attached Files"
msgstr "Pridėti failai"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Jums neleidžiama pridėti failo šiame puslapyje"

#, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "Nepalaikomas AttachFile sub-veiksmas: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Priedai „%(pagename)s“"

msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
msgstr "Jums neleidžiama perrašyti priedų šiame puslapyje."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Priedas '%(target)s' (nuotolinis pavadinimas '%(filename)s') užimantis %"
"(bytes)d baitų išsaugotas."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr ""
"Priedas '%(target)s' (nuotolinis pavadinimas '%(filename)s') jau egzistuoja."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Jums neleidžiama pašalinti priedo šiame puslapyje."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Priedas '%(filename)s' pašalintas."

#, python-format
msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
msgstr "Priedas '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' jau egzistuoja."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."
msgstr ""
"Priedas '%(pagename)s/%(filename)s' perkeltas į '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Nieko nepakeista"

#, python-format
msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
msgstr ""
"Puslapis '%(new_pagename)s' neegzistuoja arba jūs neturite pakankamai teisių."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Perkėlimas nutrauktas!"

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Jums neleidžiama perkelti priedų iš šio puslapio."

msgid "Move aborted because new page name is empty."
msgstr "Perkėlimas nutrauktas dėl tuščio puslapio pavadinimo"

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Prašome naudoti galiojantį failo vardą priedui '%(filename)s'."

msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
msgstr "Perkėlimas nutrauktas dėl tuščio priedo pavadinimo"

msgid "Move"
msgstr "Perkelti"

msgid "New page name"
msgstr "Naujo puslapio pavadinimas"

msgid "New attachment name"
msgstr "Naujas priedo pavadinimas"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Jums neleidžiama parsisiųsti priedų iš šio puslapio."

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Jums neleidžiama įdiegti failų."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Jums neleidžiama išarchyvuoti priedų šiame puslapyje."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "Failas %(filename)s nėra .zip failas."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
"either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
"(maxsize_file)d kB)."
msgstr ""
"Priedas „%(filename)s“ nebuvo išpakuotas, kadangi kai kurie zip archyve "
"esantys failai yra ne tame pačiame kataloge arba viršija vieno failo dydžio "
"limitą (%(maxsize_file)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
msgstr ""
"Priedas „%(filename)s“ nebuvo išpakuotas, kadangi būtų viršytas puslapio "
"priedams skirtos vietos limitas (%(size)d kB)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment count limit (%(count)d)."
msgstr ""
"Priedas „%(filename)s“ nebuvo išpakuotas, kadangi būtų viršytas failų "
"puslapyje limitą (%(count)d)."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
"s)."
msgstr ""
"Priedas „%(filename)s“ dalinai išpakuotas (nebuvo perrašyta: %(filelist)s)."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Priedas „%(filename)s“ išpakuotas."

msgid "A severe error occurred:"
msgstr "Įvyko rimta klaida:"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Priedas „%(filename)s“"

msgid "Download"
msgstr "Parsisiųsti"

msgid "Package script:"
msgstr "Paketo skriptas:"

msgid "File Name"
msgstr "Failo pavadinimas"

msgid "Modified"
msgstr "Modifikuotas"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Nežinomas failo tipas, negaliu parodyti priedo."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "attachment:%(filename)s iš %(pagename)s"

msgid "Delete"
msgstr "Pašalinti"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr "Pašalinti ir visus /popuslapius?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Neprivaloma pašalinimo priežastis"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Ar tikrai pašalinti šį puslapį?"

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) Tik puslapiai, pasikeitę nuo '''%s''', yra rodomi!"

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ Pakeitimo data, kurią jūs pateikėte, nebuvo atpažinta, taigi ji nėra "
"naudojama paieškos rezultatams!"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Prašome naudoti tikslesnę paieškos frazę vietoje {{{„%s“}}}"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Pavadinimų paieška: „%s“"

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Pažangi paieška: „%s“"

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Pilno teksto paieška: „%s“"

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"Jūsų paieškos užklausa {{{„%s“}}} yra netinkama. Papildomos informacijos "
"galite gauti puslapyje PagalbaPaieškos."

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"Jūsų paieškos užklausa {{{„%s“}}} neatitiko jokių rezultatų. Prašome "
"pakeisti terminus ir žiūrėti į PagalbaPaieškos dėl platesnės informacijos.%s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Apgalvokite vykdyti"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "pilno-teksto paieška su jūsų paieškos terminais"

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""
"(!) Jūs atliekate pavadinimų paiešką, kuri gali neįtraukti visų susijusių "
"rezultatų jūsų paieškos laukelyje šiame wiki. <<BR>>"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Spauskite čia, kad atliktumėte savo užklausos paiešką visame tekste!"

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr ""
"Prašome pirma sukurti namų puslapį prieš sukuriant papildomus puslapius."

#, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
"(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Jūs galite pridėti papildomų popuslapių prie jau esančio namų puslapio čia.\n"
"\n"
"Galite pasirinkti, kiek atviri kitiems skaitantiesiems ar rašantiesiems šie\n"
"puslapiai turėtų būti. Priėjimas kontroliuojamas atitinkamų grupių puslapių\n"
"grupės naryste.\n"
"\n"
"Tiesiog įveskite popuslapio pavadinimą ir paspauskite mygtuką, kad "
"sukurtumėte naują puslapį.\n"
"\n"
"Prieš sukurdami nuo priėjimo apsaugotus puslapius, įsitikinkite, kad "
"atitinkamas grupės puslapis\n"
"egzistuoja ir turi tinkamus narius jame. Naudokite HomepageGroupsTemplate "
"grupės\n"
"puslapių kūrimui.\n"
"\n"
"||'''Pridėti naują asmeninį puslapį:'''||'''Susijusi priėjimo kontrolės "
"sąrašo grupė:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,skaitymo-rašymo puslapis,%"
"(username)s)>>||[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,tik skaitymo puslapis,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,privatus puslapis,%(username)s)>>||"
"tik %(username)s||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "MyPages valdymas"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Užprenumeruoti naudotojus puslapiui %s"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr "Įveskite naudotojų vardus (atskirtus kableliais):"

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Užsiprenumeravęs %s:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Ne naudotojas:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Jums neleidžiama vykdyti šio veiksmo."

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Rastas lygiai vienas puslapis, panašus į „%s“, perkeliama į puslapį."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Puslapiai, panašūs į „%s“"

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d %(matches)s pavadinimą „%(title)s“"

msgid "You are now logged out."
msgstr "Jūs dabar atsijungęs."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Jums neleidžiama užsiprenumeruoti puslapyje, kurio negalite skaityti."

msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
msgstr "Šis wiki nėra įgalintas pašto/Jabber aprodojimui."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Jūs privalote prisijungti prieš naudojant prenumeracijas."

msgid ""
"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
"subscriptions."
msgstr ""
"Pridėkite savo el. pašto adresą arba Jabber ID savo nuostatų puslapyje, kad "
"užsiprenumeruotumėte."

msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "Jūs jau esate užsiprenumeravęs šį puslapį."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Jūs buvote užprenumeruotas šiam puslapiui."

msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Jūs negalėjote užsiprenumeriuoti šio puslapio."

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Puslapio %s pakeitimai grąžinti."

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Išimtis kreipiantis į atstatymo funkciją:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Prašome žemiau įvesti savo paskyros nuotoliniame wiki slaptažodį. <<BR>> /!"
"\\ Jūs turėtumėte pasitikėti abejais wiki, kadangi slaptažodis gali būti "
"perskaitytas tam tikrų administratorių."

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Operacija buvo atšaukta."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "Vienintelė palaikoma kryptis yra ABU arba ŽEMYN."

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Prašome nustatyti interwikiname savo wikiconfig (žiūrėkite "
"HelpOnConfiguration), kad galėtumėte naudoti šį veiksmą."

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Klaidingi parametrai. Prašome pateikti bent ''remoteWiki'' parametrą. "
"Žiūrėkite į HelpOnSynchronisation dėl pagalbos."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "''remoteWiki'' yra nežinomas."

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Sinchronizacija pasibaigė. Žiūrėkite žemiau dėl būsenos žinučių."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Sinchronizacija prasidėjo -"

#, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
"process."
msgstr ""
"Gautas %s vietinių ir %s nuotolinių puslapių sąrašas. Rezultatai pateikti %s "
"puslapiuose."

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Po filtravimo: %s puslapių"

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr "Puslapis %s praleistas dėl rašymo teisių vietiniam puslapiui trūkumo."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Vietiškai pašalintas puslapis %s."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Klaida vietiškai šalinant puslapį %s:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Pašalintas nuotolinis puslapis %s."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Klaida pašalinant nuotolinį puslapį %s:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"Įrašas %s negalėjo būti sulietas automatiškai, bet buvo pakeistas abejuose "
"wiki. Prašome pašalinti jį viename wiki ir bandyti dar kartą."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"Įrašas %s turi skirtingus mime tipis abejuose wiki ir negalėjo būti "
"sulietas. Prašome pašalinti jį viename wiki arba suvienyti mime tipą ir "
"bandyti dar kartą."

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"Įrašas %s buvo pervadintas vietiškai. Tai dar nerealizuota. Taigi visa "
"sinchronizacijos istorija šiam puslapiui prarasta."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Puslapis %s sinchronizuojamas su nuotoliniu puslapiu %s ..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "Puslapis %s buvo pašalintas nuotoliniu būtu, bet pakeistas vietiškai."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"Puslapis %s negalėjo būti sinchronizuotas. Nuotolinis puslapis buvo "
"pakeistas. Tai dar nerealizuota. Jūs tikriausiai norėsite pašalinti vieną iš "
"puslapių, kad juos sinchronizuotumėte."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr ""
"Puslapis %s praleistas dėl neišspręstų vietinių ar nuotolinių konfliktų."

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""
"Tai yra pirmoji sichronizacija tarp vietinio ir nuotolinio wiki puslapiui %s."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"Puslapis %s negalėjo būti sulietas, kadangi jums neleidžiama modifikuoti "
"puslapio nuotoliniame wiki."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Puslapis %s sėkmingai sulietas."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr "Puslapis %s turi konfliktų, kurie buvo sukurti nuotolinėje pusėje."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "Puslapis %s sulietas be konfliktų."

msgid "Load"
msgstr "Įkrauti"

msgid "Pagename not specified!"
msgstr "Puslapio pavadinimas nenurodytas!"

msgid "Upload page content"
msgstr "Įkelti puslapio turinį"

msgid ""
"You can upload content for the page named below. If you change the page "
"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
"empty, we derive the page name from the file name."
msgstr ""
"Galite įkelti turinį žemiau esančiam puslapiui. Jei keičiate puslapio "
"pavadinimą, taip pat galite įkelti turinį kitam puslapiui. Jei puslapio "
"pavadinimas tuščias, jis bus pavadintas pagal failo pavadinimą."

msgid "File to load page content from"
msgstr "Failas, iš kurio įkelti puslapio turinį"

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr ""
"Negalima sukurti naujo puslapio be puslapio pavadinimo. Prašome nurodyti "
"puslapio vardą."

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Vietinis svetainės žemėlapis „%s“"

msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr "Jums neleidžiama kurti pridėtinio puslapio."

msgid ""
"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
"never allow you to enter your password here.\n"
"\n"
"Once you have logged in, simply reload this page."
msgstr ""
"Jūs turite patys nueiti į savo OpenID tiekėjo wiki\n"
"ir prisijungti, norėdami naudoti savo OpenID. MoinMoin\n"
"niekuomet neleis jums įvesti savo slaptažodžio čia.\n"
"\n"
"Vos tik prisijungsite, paprasčiausiai perkraukite šį puslapį."

msgid "OpenID Trust verification"
msgstr "OpenID Trust patikrinimas"

#, python-format
msgid "The site %s has asked for your identity."
msgstr "Svetainė %s paprašė jūsų tapatybės."

#, python-format
msgid ""
"\n"
"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
"identity, the site will take care of reversing the\n"
"delegation on its own.)"
msgstr ""
"\n"
"Jei patvirtinsite, svetainei, atstovaujamai žemiau nurodyto patikimo\n"
"šaltinio, bus pranešta, jog jūs kontroliuojate tapatybės adresą %s. (Jei\n"
"naudojate paskirtą tapatybę, svetainė pati pasirūpins\n"
"paskyrimo atvertimu.)"

msgid "Trust root"
msgstr "Patikimas šaltinis"

msgid "Identity URL"
msgstr "Tapatybės adresas"

msgid "Remember decision"
msgstr "Prisiminti pasirinkimą"

msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
msgstr "Prisiminti šį pasitikėjimo pasirinkimą ir daugiau nebeklausti"

msgid "Approve"
msgstr "Patvirtinti"

msgid "Don't approve"
msgstr "Nepatvirtinti"

msgid "OpenID not served"
msgstr "OpenID nepateiktas"

msgid ""
"\n"
"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
"verification."
msgstr ""
"\n"
"Deja, jūs dar nesukūrėte savo namų puslapio. Todėl mes negalime\n"
"pateikti jums OpenID. Prašome pirmiausia sukurti savo namų puslapį\n"
"ir tuomet perkrauti šį puslapį arba spragtelti žemiau esantį mygtuką,\n"
"kad atšauktumėte patikrinimą."

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr ""
"Naudotojo paskyra sukurta! Jūs jau galite naudoti šią paskyrą "
"prisijungimui..."

msgid "TextCha (required)"
msgstr "TextCha (reikalaujama)"

msgid "Create Profile"
msgstr "Sukurti profilį"

msgid "Create Account"
msgstr "Sukurti paskyrą"

msgid "Views/day"
msgstr "Peržiūros per dieną"

msgid "Edits/day"
msgstr "Pakeitimai per dieną"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s puslapiui %(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"žalia=peržiūrėti\n"
"raudona=redaguoti"

msgid "date"
msgstr "data"

msgid "# of hits"
msgstr "# apsilankymų"

msgid "Language"
msgstr "Kalba"

msgid "Others"
msgstr "Kiti"

msgid "User agent"
msgstr "Naudotojo agentas"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Naudotojų agentų paplitimas"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Puslapių dydžių paplitimas"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "puslapio dydžio apribojimas [baitais]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "# šio dydžio puslapių"

msgid "Line"
msgstr "Eilutė"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Pašalinimai yra pažymėti taip."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Pridėjimai yra pažymėti taip."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Atsiprašome, tačiau jūs negalite išsaugoti puslapio, kadangi „%(content)s“ "
"nėra leidžiamas šiame wiki."

msgid "Attachment link"
msgstr "Priedo nuoroda"

msgid "Page link"
msgstr "Puslapio nuoroda"

msgid "Changed page"
msgstr "Pakeistas puslapis"

msgid "Page changed"
msgstr "Puslapis pakeistas"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)sNaudotojo %(username)s atnaujintas „%(pagename)s“"

msgid "Trivial "
msgstr "Nežymus "

#, python-format
msgid ""
"Attachment link: %(attach)s\n"
"Page link: %(page)s\n"
msgstr ""
"Priedo nuoroda: %(attach)s\n"
"Puslapio nuoroda: %(page)s\n"

msgid "Page has been modified"
msgstr "Puslapis buvo pakeistas"

msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
msgstr "Puslapis buvo nežymiai pakeistas"

msgid "Page has been renamed"
msgstr "Puslapis pervadintas"

msgid "Page has been deleted"
msgstr "Puslapis pašalintas"

msgid "Page has been copied"
msgstr "Puslapis nukopijuotas"

msgid "A new attachment has been added"
msgstr "Įkeltas naujas priedas"

msgid "An attachment has been removed"
msgstr "Priedas pašalintas"

msgid "A page has been reverted to a previous state"
msgstr "Puslapis grąžintas į buvusią būseną"

msgid "A user has subscribed to a page"
msgstr "Naudotojas užsiprenumeravo puslapį"

msgid "A new account has been created"
msgstr "Sukurta nauja paskyra"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
msgstr ""
"Mielasis Wiki naudotojau,\n"
"\n"
"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje arba wiki kategorijoje „%(sitename)s“ "
"pranešimų apie pakeitimus gavimui.\n"
"\n"
"Puslapis „%(pagename)s“ buvo pakeistas %(editor)s:\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Naujas puslapis:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Pakeitimų nerasta!\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Mielasis Wiki naudotojau,\n"
"\n"
"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(sitename)s“ pranešimų apie pakeitimus "
"gavimui.\n"
"\n"
"Puslapis „%(pagename)s“ buvo ištrintas %(editor)s:\n"
"\n"

#, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
"s:\n"
msgstr ""
"Mielasis Wiki naudotojau,\n"
"\n"
"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(sitename)s“ pranešimų apie pakeitimus "
"gavimui.\n"
"\n"
"Puslapis „%(pagename)s“ buvo pervadintas iš „%(oldname)s“ %(editor)s:\n"
"\n"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New user account created"
msgstr "[%(sitename)s] Jūsų wiki paskyros duomenys"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
"Details follow:\n"
"\n"
"  User name: %(username)s\n"
"  Email address: %(useremail)s"
msgstr ""
"Mielasis administratoriau, %(sitename)s\" ką tik sukurtas naujas naudotojas. "
"Informacija:\n"
"\n"
"  Naudotojo vardas: %(username)s\n"
"  El. pašto adresas: %(useremail)s"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New attachment added to page %(pagename)s"
msgstr "Naujas priedas įkeltas į %(sitename)s puslapį %(pagename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Mielasis Wiki naudotojau,\n"
"\n"
"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(page_name)s“ pranešimų apie "
"pakeitimus gavimui. %(editor)s šiame puslapyje įkėlė priedą. Išsamesnė "
"informacija:\n"
"\n"
"Priedo pavadinimas: %(attach_name)s\n"
"Priedo dydis: %(attach_size)s\n"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] Removed attachment from page %(pagename)s"
msgstr "Priedas pašalintas iš %(sitename)s puslapio %(pagename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Mielasis Wiki naudotojau,\n"
"\n"
"Jūs užsiregistravote wiki puslapyje „%(page_name)s“ pranešimų apie "
"pakeitimus gavimui. %(editor)s pašalino priedą iš šio puslapio. Išsamesnė "
"informacija:\n"
"\n"
"Priedo pavadinimas: %(attach_name)s\n"
"Priedo dydis: %(attach_size)s\n"

msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
"items.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
msgstr ""
" Šriftas:: <<Verbatim(//)>>''pasviręs''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''paryškintas'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''paryškintas ir "
"pasviręs'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mišrus ''<<Verbatim(**)"
">>'''''paryškintas'''<<Verbatim(**)>> ir pasviręs''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontali linija:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Priverstinis eilutės nutraukimas:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Antraštės:: = 1 antraštė =; == 2 antraštė ==; === 3 antraštė ===; ==== 4 "
"antraštė ====; ===== 5 antraštė =====.\n"
" Sąrašai:: * punktai; ** popunkčiai; # numeruoti elementai; ## numeruoti "
"poelemenčiai.\n"
" Nuorodos:: <<Verbatim([[adresas]])>>; <<Verbatim([[adresas|tekstas]])>>.\n"
" Lentelės:: |= antraštės tekstas | langelio tekstas | daugiau langelio "
"teksto |;\n"
"\n"
"(!) Dėl papildomos informacijos žiūrėkite PagalbaRedagavimo arba "
"HelpOnCreoleSyntax.\n"

#, python-format
msgid ""
"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %"
"(highlight_help_page)s."
msgstr ""
"Sintaksės paryškinimas '%(syntax)s' nepalaikomas, žiūrėkite %"
"(highlight_help_page)s."

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "XSLT parinktis pasyvinta, prašome žiūrėti HelpOnConfiguration."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT apdorojimas negalimas, prašome įdiegti 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "%(errortype)s apdorojimo klaida"

msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
msgstr ""
" Šriftas:: <<Verbatim('')>>''pasviręs''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''paryškintas'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''paryškintas ir "
"pasviręs'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mišrus ''<<Verbatim(''')"
">>'''''paryškintas'''<<Verbatim(''')>> ir pasviręs''<<Verbatim('')>>; "
"<<Verbatim(----)>> horizontali linija.\n"
" Antraštės:: = 1 antraštė =; == 2 antraštė ==; === 3 antraštė ===; ==== 4 "
"antraštė ====; ===== 5 antraštė =====.\n"
" Sąrašai:: tarpas ir vienas iš: * punktų; 1., a., A., i., I. sunumeruotų "
"punktų; 1.#n pradedant numeraciją nuo n; vienas tarpas rikiavimui.\n"
" Nuorodos:: <<Verbatim(TaipSujungtiŽodžiai)>>; <<Verbatim([[adresas|"
"tekstas]])>>.\n"
" Lentelės:: || langelio tekstas |||| langelio tekstas, apimantis 2 "
"stulpelius ||;  neleidžiami baigtiniai tarpai po lentelių ar pavadinimų.\n"
"\n"
"(!) Dėl papildomos informacijos žiūrėkite PagalbaRedagavimo arba "
"PagalbaMoinWikiSintaksės.\n"

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr "reStructured teksto apdorojimas negalimas, prašome įdiegti Docutils."

msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ----\n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""
"{{{\n"
"Šriftas: *pasviręs* **paryškintas** ``monospace``\n"
"\n"
"Antraštės: 1 antraštė 2 antraštė 3 antraštė\n"
"      ========== ---------- ~~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontali linija: ---- \n"
"Nuorodos: BaigiamasisBrūkšnys_ `keli žodžiai atbulinėse kabutėse`_ išorinė_\n"
"\n"
".. _išorinė: http://išorinė-svetainė.example.org/foo/\n"
"\n"
"Sąrašai: * punktai; 1., a. sunumeruoti punktai.\n"
"}}}\n"
"(!) Dėl papildomos informacijos, žiūrėkite \n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText charakteristiką]].\n"

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Viršytas didžiausias galimų įterpimų skaičius**"

#, python-format
msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
msgstr "**Jums neleidžiama skaityti puslapio: %s**"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Negalėjau surasti minimo puslapio: %s**"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Įkelti naują priedą „%(filename)s“"

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
"missing."
msgstr ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Nėra reikiamo argumento %"
"(argument_name)s."

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"
msgstr ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Netinkamas %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"

#, python-format
msgid ""
"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
"of its mimetype %(mimetype)s."
msgstr ""
"Esama konfigūracija neleidžia failo %(file)s įmontavimo dėl jo mime tipo %"
"(mimetype)s."

msgid "Embedded"
msgstr "Įmontuotas"

msgid "Search for items"
msgstr "Ieškoti įrašų"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "turintis visus iš šių terminų"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "turintis vieną arba daugiau iš šių terminų"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "neturintis šių terminų"

msgid "last modified since (e.g. 2 weeks before)"
msgstr "paskutinį kartą keistas prieš (pvz., prieš 2 savaites)"

msgid "any category"
msgstr "bet kokia kategorija"

msgid "any language"
msgstr "bet kokia kalba"

msgid "any mimetype"
msgstr "bet koks mime tipas"

msgid "Categories"
msgstr "Kategorijos"

msgid "File Type"
msgstr "Failo tipas"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Ieškoti tik pagal pavadinimus"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Didžiosioms/mažosioms raidėms jautri paieška"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Neįktraukti sisteminių ir pagalbos puslapių"

msgid "No system items"
msgstr "Nėra sisteminių įrašų"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Ieškoti visose šio puslapio versijose"

msgid "Go get it!"
msgstr "Gauti!"

msgid "File attachment browser"
msgstr "Priedų failų naršyklė"

msgid "User account browser"
msgstr "Naudotojų paskyrų naršyklė"

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Šiame wiki nėra vienišų puslapių."

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Klaidingas įtraukimo argumentas „%s“!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Nieko nerasta „%s“!"

msgid "Include system pages"
msgstr "Įtraukti sisteminius puslapius"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Neįtraukti sisteminių puslapių"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Šiame wiki nėra norimų puslapių."

msgid "Python Version"
msgstr "Python versija"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "MoinMoin versija"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Laida %s [Versija %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "4Suite versija"

msgid "Number of pages"
msgstr "Puslapių kiekis"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Sistemos puslapių kiekis"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Susikaupusių puslapių dydžiai"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Disko užimtumas puslapių %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Katalogo %(data_dir)s/ užimama vieta"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Įrašai redagavimo žurnale"

msgid "NONE"
msgstr "NIEKO"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Globalinių plėtinių makro-komandos"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Vietinių plėtinių makro-komandos"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Globalinių plėtinių veiksmai"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Vietinių plėtinių veiksmai"

msgid "Global parsers"
msgstr "Globaliniai analizatoriai"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Vietinių plėtinių analizatoriai"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Xapian ir/ar Python Xapian susiejimai neįdiegti"

msgid "Disabled"
msgstr "Pasyvintas"

msgid "Enabled"
msgstr "Aktyvintas"

msgid "index unavailable"
msgstr "indeksas neprieinamas"

msgid "index available"
msgstr "indeksas prieinamas"

msgid "Xapian search"
msgstr "Xapian paieška"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr "Sulaikyti Xapian"

msgid "Active threads"
msgstr "Aktyvios gijos"

msgid "Wiki configuration"
msgstr "Wiki konfigūracija"

msgid ""
"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
"or settings that were removed from Moin."
msgstr ""
"Ši lentelė parodo visas šio wiki nuostatas, neturinčias numatytos reikšmės. "
"Nuostatos, apie kurias konfigūracinė sistema nežino, parodytos "
"''pasvirusiu'' šriftu. Jos gali būti dėl trečiosios šalies plėtinių, kuriems "
"reikia konfigūracijos, ar nuostatų, pašalintų iš Moin."

msgid "Variable name"
msgstr "Kintamojo pavadinimas"

msgid "Setting"
msgstr "Nuostata"

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Puslapyje %(pagename)s nėra citatų."

msgid "Markup"
msgstr "Žymėjimas"

msgid "Display"
msgstr "Rodymas"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Nepalaikoma navigacijos schema '%(scheme)s'!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Pirminių puslapių nerasta!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Slideshow"
msgstr "Skaidrių peržiūra"

msgid "Start"
msgstr "Pradžia"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Skaidrė %(pos)d iš %(size)d"

#, python-format
msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
msgstr ""
"<<%(macro_name)s: įvykdymas nepavyko [%(error_msg)s] (taip pat žiūrėkite "
"žurnale)>>"

msgid "Go To Page"
msgstr "Eiti į puslapį"

msgid "Description"
msgstr "Aprašymas"

msgid "Lexer description"
msgstr "Lexer aprašymas"

msgid "Lexer names"
msgstr "Lexer vardai"

msgid "File patterns"
msgstr "Failų šablonai"

msgid "Mimetypes"
msgstr "MIME tipai"

msgid "Contents"
msgstr "Turinys"

msgid "Search Titles"
msgstr "Ieškoti antraščių"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Rodyti paieškos rezultatų kontekstą"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Didžiųjų-mažųjų raidžių jautrumas"

msgid "Search Text"
msgstr "Paieškos tekstas"

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Įkelti priedą '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Piešinys '%(filename)s' išsaugotas."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "prieš %(mins)dm"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(nenustatyta žyma)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(šiuo metu nustatyta žyma %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Pašalinti žymą"

msgid "Set bookmark"
msgstr "Nustatyti žymą"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Žyma pasiekta]"

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr "Paveiksliukas: %(url)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Keisti eilučių numerius"

msgid "[ATTACH]"
msgstr "[PRIDĖTI]"

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[PAŠALINTAS]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[ATNAUJINTAS]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr "[PERVADINTAS]"

msgid "[CONFLICT]"
msgstr "[KONFLIKTUOJANTIS]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[NAUJAS]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[PAKEITIMAI]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[Į APAČIĄ]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[Į VIRŠŲ]"

msgid "Logout"
msgstr "Atsijungti"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Atsisakyti"

msgid "Home"
msgstr "Į pradžią"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Spauskite, kad atliktumėte šios antraštės paiešką visame tekste"

msgid "Clear message"
msgstr "Išvalyti žinutę"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "paskutinį kartą redaguota %(time)s redaktoriaus %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "paskutinį kartą keista %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Paieška:"

msgid "Text"
msgstr "Tekstas"

msgid "Titles"
msgstr "Pavadinimai"

msgid "Search"
msgstr "Paieška"

msgid "More Actions:"
msgstr "Daugiau veiksmų:"

msgid "------------------------"
msgstr "------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Neapdorotas tekstas"

msgid "Print View"
msgstr "Spausdinimo peržiūra"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Ištrinti laikinąją atmintį"

msgid "Delete Page"
msgstr "Pašalinti puslapį"

msgid "Like Pages"
msgstr "Panašūs puslapiai"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Vietinis svetainės žemėlapis"

msgid "My Pages"
msgstr "Mano puslapiai"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Užprenumeruoti naudotoją"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Pašalinti šlamštą"

msgid "Package Pages"
msgstr "Paketų puslapiai"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Apdoroti kaip Docbook"

msgid "Sync Pages"
msgstr "Sinchronizuoti puslapius"

msgid "Do"
msgstr "Vykdyti"

msgid "Comments"
msgstr "Komentarai"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Redaguoti (tekstą)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Redaguoti (GUI)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Nekeičiami puslapiai"

msgid "Remove Link"
msgstr "Pašalinti nuorodą"

msgid "Add Link"
msgstr "Įtraukti nuorodą"

msgid "Attachments"
msgstr "Priedai"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Rodyti %s dienų."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Wiki žymėjimas"

msgid "Page"
msgstr "Puslapis"

msgid "User"
msgstr "Naudotojas"

msgid "DeleteCache"
msgstr "PašalintiLaikinąjąAtmintį"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(saugomas %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Arba bandykite vieną iš šių veiksmų:"

msgid "No recipients, nothing to do"
msgstr "Nėra gavėjų, nėra ką daryti"

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Prisijungimas prie pašto serverio '%(server)s' nesėkmingas: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Paštas neišsiųstas"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Paštas išsiųstas"

msgid "From"
msgstr "Nuo"

msgid "To"
msgstr "Kam"

msgid "Content"
msgstr "Turinys"

#~ msgid "New user account created on %(sitename)s"
#~ msgstr "%(sitename)s sukurta nauja naudotojo paskyra"

#~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
#~ msgstr "Prašome naudoti interaktyviąją naudotojo sąsają priedų perkėlimui!"

#~ msgid "Page Name"
#~ msgstr "Puslapio pavadinimas"

2016-04-12 20:30