[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex


#
# MoinMoin da system text translation
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: MoinMoin 1.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-13 14:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-22 18:50+0100\n"
"Last-Translator: Jonas Smedegaard <dr@jones.dk>\n"
"Language-Team: Danish <moin-devel@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Language: Dansk\n"
"X-Language-in-English: Danish\n"
"X-Direction: ltr\n"
"X-HasWikiMarkup: True\n"
"X-Poedit-Bookmarks: 222,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1\n"

#, python-format
msgid "The package needs a newer version of MoinMoin (at least %s)."
msgstr "Pakken kræver en nyere version af MoinMoin (mindst %s)."

msgid "The theme name is not set."
msgstr "Temaets navn er ikke anbiget."

#, python-format
msgid "Theme files not installed! Write rights missing for %s."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Installation of '%(filename)s' failed."
msgstr "Installation af '%(filename)s' fejlede."

#, python-format
msgid "The file %s is not a MoinMoin package file."
msgstr "Filen %s er ikke en MoinMoin pakkefil."

#, python-format
msgid "The page %s does not exist."
msgstr "Siden %s eksisterer ikke."

msgid "Invalid package file header."
msgstr "Forkerte data i begyndelsen af pakkefilen."

msgid "Package file format unsupported."
msgstr "Pakkens filformat er ikke understøttet."

#, python-format
msgid "Unknown function %(func)s in line %(lineno)i."
msgstr "Ukendt funktion %(func)s på linje %(lineno)i."

#, python-format
msgid "The file %s was not found in the package."
msgstr "Filen %s blev ikke fundet i pakken."

msgid "<unknown>"
msgstr "<ukendt>"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Login Name: %s\n"
"\n"
"Password recovery token: %s\n"
"\n"
"Password reset URL: %s?action=recoverpass&name=%s&token=%s\n"
msgstr ""
"Brugernavn: %s\n"
"\n"
"Adgangskode: %s\n"
"\n"
"Adgangs-URL: %s/%s?action=login\n"

msgid ""
"Somebody has requested to email you a password recovery token.\n"
"\n"
"If you lost your password, please go to the password reset URL below or\n"
"go to the password recovery page again and enter your username and the\n"
"recovery token.\n"
msgstr ""

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] Your wiki account data"
msgstr "[%(sitename)s] Dine wiki brugerprofil-oplysninger"

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a boolean value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be an integer value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be an integer value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a floating point value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be a complex value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be a complex value, not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument must be one of \"%s\", not \"%s\""
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Too many arguments"
msgstr "Undersøg dit argument %s"

msgid "Cannot have arguments without name following named arguments"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Argument \"%s\" is required"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "No argument named \"%s\""
msgstr "Ingen sider ligner \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Expected \"=\" to follow \"%(token)s\""
msgstr "Forventede et \"=\" efter \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected a value for key \"%(token)s\""
msgstr "Forventede en værdi for variablen \"%(token)s\""

msgid "Your changes are not saved!"
msgstr "Dine ændringer er ikke gemt!"

msgid "You are not allowed to edit this page."
msgstr "Du har ikke lov til at redigere denne side."

msgid "Page is immutable!"
msgstr "Siden kan ikke redigeres!"

msgid "Cannot edit old revisions!"
msgstr "Kan ikke redigere gamle udgaver!"

msgid "The lock you held timed out. Be prepared for editing conflicts!"
msgstr "Låsen du holdt udløb. Vær forberedt på redigeringskonflikter!"

msgid "Page name is too long, try shorter name."
msgstr "Sidenavn er for langt, prøv et kortere navn."

#, python-format
msgid "Draft of \"%(pagename)s\""
msgstr "Udkast af \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Edit \"%(pagename)s\""
msgstr "Redigér \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Preview of \"%(pagename)s\""
msgstr "Smugkig på \"%(pagename)s\""

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s has expired!"
msgstr "Din redigeringslås på %(lock_page)s er udløbet!"

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # minutes."
msgstr "Din redigeringslås på %(lock_page)s udløber om # minutter."

#, python-format
msgid "Your edit lock on %(lock_page)s will expire in # seconds."
msgstr "Din redigeringslås på %(lock_page)s udløber om # sekunder."

msgid "Someone else deleted this page while you were editing!"
msgstr "Nogen slettede denne side mens du redigerede den!"

msgid "Someone else changed this page while you were editing!"
msgstr "Nogen ændrede denne side mens du redigerede den!"

msgid ""
"Someone else saved this page while you were editing!\n"
"Please review the page and save then. Do not save this page as it is!"
msgstr ""
"Nogen gemte denne side mens du redigerede den!\n"
"Gennemgå venligst siden og gem derefter. Gem ikke denne side som den er!"

msgid "[Content loaded from draft]"
msgstr "[Indhold indlæst fra udkast]"

#, python-format
msgid "[Content of new page loaded from %s]"
msgstr "[Indhold af ny side indlæst fra %s]"

#, python-format
msgid "[Template %s not found]"
msgstr "[Skabelon %s ikke fundet]"

#, python-format
msgid "[You may not read %s]"
msgstr "[Du har ikke lov til at læse %s]"

#, python-format
msgid ""
"'''<<BR>>Your draft based on revision %(draft_rev)d (saved %"
"(draft_timestamp_str)s) can be loaded instead of the current revision %"
"(page_rev)d by using the load draft button - in case you lost your last edit "
"somehow without saving it.''' A draft gets saved for you when you do a "
"preview, cancel an edit or unsuccessfully save."
msgstr ""
"'''<<BR>>Dit udkast baseret på udgave %(draft_rev)d (gemt %"
"(draft_timestamp_str)s) kan indlæses i stedet for den nuværende revision %"
"(page_rev)d ved at bruge knappen indlæs udkast - hvis du af en eller anden "
"grund mistede din seneste redigering uden at gemme den.''' Der bliver gemt "
"et udkast hver gang du smugkigger, fortryder en redigering eller en "
"arkivering fejler."

#, python-format
msgid "Describe %s here."
msgstr "Beskriv %s her."

msgid "Check Spelling"
msgstr "Stavekontrol"

msgid "Save Changes"
msgstr "Gem ændringer"

msgid "Cancel"
msgstr "Annullér"

#, python-format
msgid ""
"By hitting '''%(save_button_text)s''' you put your changes under the %"
"(license_link)s.\n"
"If you don't want that, hit '''%(cancel_button_text)s''' to cancel your "
"changes."
msgstr ""
"Ved at trykke '''%(save_button_text)s''' underlægger du dine ændringer %"
"(license_link)s.\n"
"Hvis du ikke ønsker dette,·så tryk·'''%(cancel_button_text)s'''·for·at "
"annullere dine ændringer."

msgid "Preview"
msgstr "Smugkig"

msgid "GUI Mode"
msgstr "Grafisk redigering"

msgid "Load Draft"
msgstr "Indlæs udkast"

msgid "Trivial change"
msgstr "Simpel ændring"

msgid "Comment:"
msgstr "Kommentar:"

msgid "<No addition>"
msgstr "<Ingen tilføjelser>"

#, python-format
msgid "Add to: %(category)s"
msgstr "Tilføj: %(category)s"

msgid "Remove trailing whitespace from each line"
msgstr "Fjern mellemrum sidst i hver linje"

msgid "Edit was cancelled."
msgstr "Redigeringen blev afbrudt."

msgid "You can't copy to an empty pagename."
msgstr "Du kan ikke kopiere til et blankt sidenavn."

msgid "You are not allowed to copy this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at kopiere denne side!"

#, python-format
msgid ""
"'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
"\n"
"Try a different name."
msgstr ""
"'''En side med navnet {{{'%s'}}} eksisterer allerede.'''\n"
"\n"
"Prøv et andet navn."

#, python-format
msgid "Could not copy page because of file system error: %s."
msgstr "Kunne ikke kopiere side på grund af systemfejl: %s."

msgid "You are not allowed to rename this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at omdøbe denne side!"

msgid "You can't rename to an empty pagename."
msgstr "Du kan ikke omdøbe til et blankt sidenavn."

#, python-format
msgid "Could not rename page because of file system error: %s."
msgstr "Kunne ikke omdøbe side på grund af systemfejl: %s."

msgid "You are not allowed to delete this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at slette denne side!"

msgid "Thank you for your changes. Your attention to detail is appreciated."
msgstr "Tak for dine rettelser - de er værdsat."

#, python-format
msgid "Page \"%s\" was successfully deleted!"
msgstr "Siden \"%s\" blev korrekt slettet."

#, python-format
msgid "Page could not get locked. Unexpected error (errno=%d)."
msgstr "Side kunne ikke låses. Uventet fejl (fejlnummer=%d)."

msgid "Page could not get locked. Missing 'current' file?"
msgstr "Side kunne ikke låses. Mangler filen 'current'?"

#, python-format
msgid ""
"Unable to determine current page revision from the 'current' file. The page %"
"s is damaged and cannot be edited right now."
msgstr ""

#, python-format
msgid "Cannot save page %s, no storage space left."
msgstr ""

#, python-format
msgid "An I/O error occurred while saving page %s (errno=%d)"
msgstr "Der optrådte en I/O-fejl, under gemning af side %s (errno=%d)"

msgid "You are not allowed to edit this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at redigere denne side!"

msgid "You cannot save empty pages."
msgstr "Du kan ikke gemme tomme sider."

msgid "You already saved this page!"
msgstr "Du har allerede gemt denne side!"

msgid "You already edited this page! Please do not use the back button."
msgstr "Du har allerede redigeret denne side! Undgå at bruge tilbage-knappen."

msgid "You did not change the page content, not saved!"
msgstr "Du ændrede ikke på sidens indhold, så den er ikke gemt!"

msgid ""
"You can't change ACLs on this page since you have no admin rights on it!"
msgstr ""
"Du kan ikke ændre adgangsrettigheder (ACL) på denne side da du ikke har "
"administratoradgang til den!"

msgid "Notifications sent to:"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"The lock of %(owner)s timed out %(mins_ago)d minute(s) ago, and you were "
"granted the lock for this page."
msgstr ""
"Låsen for %(owner)s udløb for %(mins_ago)d minut(ter) siden. Du er nu blevet "
"tildelt låsen til denne side."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''blocked'' from editing this page until %(bumptime)s."
msgstr ""
"Andre brugere vil blive ''udelukket'' fra at redigere denne side indtil %"
"(bumptime)s."

#, python-format
msgid ""
"Other users will be ''warned'' until %(bumptime)s that you are editing this "
"page."
msgstr ""
"Andre brugere vil blive ''advaret'' indtil %(bumptime)s om at du redigerer "
"denne side."

msgid "Use the Preview button to extend the locking period."
msgstr "Brug Smugkig-knappen til at udvide låseperioden."

#, python-format
msgid ""
"This page is currently ''locked'' for editing by %(owner)s until %(timestamp)"
"s, i.e. for %(mins_valid)d minute(s)."
msgstr ""
"Denne side er i øjeblikket ''låst'' for redigering af %(owner)s indtil %"
"(timestamp)s, dvs. i %(mins_valid)d minut(ter)."

#, python-format
msgid ""
"This page was opened for editing or last previewed at %(timestamp)s by %"
"(owner)s.<<BR>>\n"
"'''You should ''refrain from editing'' this page for at least another %"
"(mins_valid)d minute(s),\n"
"to avoid editing conflicts.'''<<BR>>\n"
"To leave the editor, press the Cancel button."
msgstr ""
"Denne side blev åbnet for redigering eller forhåndsvist %(timestamp)s af %"
"(owner)s.<<BR>>\n"
"'''Du bør ''undgå at redigere'' denne side ihvertfald %(mins_valid)d minut"
"(ter) endnu,\n"
"for at undgå redigeringskonflikter.'''<<BR>>\n"
"Tryk Annullér for at afbryde redigeringen."

#, python-format
msgid "Invalid highlighting regular expression \"%(regex)s\": %(error)s"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"The backed up content of this page is deprecated and will rank lower in "
"search results!"
msgstr ""
"Det tidligere indhold af denne side er forældet og vil ikke blive inkluderet "
"i søgeresultater!"

#, python-format
msgid "Revision %(rev)d as of %(date)s"
msgstr "Version %(rev)d per %(date)s"

#, python-format
msgid "Redirected from page \"%(page)s\""
msgstr "Omdirigeret fra siden \"%(page)s\""

#, python-format
msgid "This page redirects to page \"%(page)s\""
msgstr "Denne side omdirigerer til \"%(page)s\""

msgid "Create New Page"
msgstr "Opret ny side"

msgid "You are not allowed to view this page."
msgstr "Du har ikke lov til at se denne side."

msgid "Text mode"
msgstr "Tekst redigering"

msgid "The wiki is currently not reachable."
msgstr "Wikien kan ikke nås i øjeblikket."

msgid "Invalid username or password."
msgstr "Forkert brugernavn eller adgangskode."

#, python-format
msgid ""
"The remote wiki uses a different InterWiki name (%(remotename)s) internally "
"than you specified (%(localname)s)."
msgstr ""
"Den eksterne wiki anvender et andet interWiki navn (%(remotename)s) internt "
"end du angav (%(localname)s)."

#, python-format
msgid "Unknown action %(action_name)s."
msgstr "Ukendt rutine %(action_name)s."

#, python-format
msgid "You are not allowed to do %(action_name)s on this page."
msgstr "Du har ikke lov til at anvende %(action_name)s på denne side!"

msgid "Login and try again."
msgstr "Log på og prøv igen."

msgid "RecentChanges"
msgstr "SenesteRettelser"

msgid "WikiTipOfTheDay"
msgstr ""

msgid "TitleIndex"
msgstr "TitelListe"

msgid "WordIndex"
msgstr "OrdListe"

msgid "FindPage"
msgstr "FindSide"

msgid "MissingPage"
msgstr "ManglendeSide"

msgid "MissingHomePage"
msgstr "ManglendeHjemmeSide"

#, fuzzy
msgid "WikiHomePage"
msgstr "WikiHjemmeSide"

#, fuzzy
msgid "WikiName"
msgstr "WikiNavn"

msgid "WikiWikiWeb"
msgstr "WikiWikiWebDansk"

msgid "FrontPage"
msgstr "ForSide"

msgid "WikiSandBox"
msgstr "WikiSandKasse"

#, fuzzy
msgid "InterWiki"
msgstr "InterWikiDansk"

msgid "AbandonedPages"
msgstr "EfterladteSider"

#, fuzzy
msgid "OrphanedPages"
msgstr "ForældreløseSider"

#, fuzzy
msgid "WantedPages"
msgstr "ØnskedeSider"

msgid "EventStats"
msgstr "HændelseStatistik"

msgid "EventStats/HitCounts"
msgstr "HændelseStatistik/TræfOptælling"

msgid "EventStats/Languages"
msgstr ""

msgid "EventStats/UserAgents"
msgstr "HændelseStatistik/BrugerAgenter"

#, fuzzy
msgid "PageSize"
msgstr "SideStørrelse"

#, fuzzy
msgid "PageHits"
msgstr "SideTræfninger"

#, fuzzy
msgid "RandomPage"
msgstr "TilfældigSide"

#, fuzzy
msgid "XsltVersion"
msgstr "XsltVersionDansk"

msgid "FortuneCookies"
msgstr "LykkeKager"

msgid "WikiLicense"
msgstr "WikiLicens"

msgid "CategoryCategory"
msgstr "KategoriKategori"

msgid "CategoryHomepage"
msgstr "KategoriHjemmeside"

msgid "CategoryTemplate"
msgstr "KategoriSkabelon"

msgid "HomepageTemplate"
msgstr "HjemmesideSkabelon"

msgid "HelpTemplate"
msgstr "HjælpSkabelon"

msgid "HomepageReadWritePageTemplate"
msgstr "HjemmesideLæseSkriveSideSkabelon"

msgid "HomepageReadPageTemplate"
msgstr "HjemmesideLæseSideSkabelon"

msgid "HomepagePrivatePageTemplate"
msgstr "HjemmesidePrivatSideSkabelon"

msgid "HomepageGroupsTemplate"
msgstr "HjemmesideGrupperSkabelon"

msgid "SlideShowHandOutTemplate"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "SlideShowTemplate"
msgstr "Slideshow"

msgid "SlideTemplate"
msgstr ""

msgid "SyncJobTemplate"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnConfiguration"
msgstr "HjælpTilFormatering"

msgid "HelpOnConfiguration/EmailSupport"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SecurityPolicy"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/FileAttachments"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SupplementationPage"
msgstr ""

msgid "HelpOnConfiguration/SurgeProtection"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnConfiguration/UserPreferences"
msgstr "BrugerProfil"

msgid "HelpOnPackageInstaller"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnUpdatingPython"
msgstr "HjælpTilFormatering"

#, fuzzy
msgid "HelpOnAdministration"
msgstr "HjælpTilFormatering"

msgid "HelpOnAuthentication"
msgstr ""

msgid "HelpOnAuthentication/ExternalCookie"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnMoinCommand"
msgstr "HjælpTilFormatering"

msgid "HelpOnMoinCommand/ExportDump"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnNotification"
msgstr "HjælpTilFormatering"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSessions"
msgstr "HjælpIndhold"

#, fuzzy
msgid "HelpOnUserHandling"
msgstr "HjælpTilFormatering"

#, fuzzy
msgid "HelpOnXapian"
msgstr "HjælpTilFormatering"

msgid "HelpOnMoinWikiSyntax"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnCreoleSyntax"
msgstr "HjælpIndhold"

msgid "HelpOnFormatting"
msgstr "HjælpTilFormatering"

#, fuzzy
msgid "MoinMoin"
msgstr "MoinMoin-version"

msgid "HelpContents"
msgstr "HjælpIndhold"

msgid "HelpForBeginners"
msgstr "HjælpForBegyndere"

msgid "HelpForUsers"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpIndex"
msgstr "HjælpListe"

msgid "HelpOnAccessControlLists"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnActions"
msgstr "HjælpIndhold"

msgid "HelpOnActions/AttachFile"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnAdmonitions"
msgstr "HjælpIndhold"

#, fuzzy
msgid "HelpOnAutoAdmin"
msgstr "HjælpTilFormatering"

msgid "HelpOnCategories"
msgstr ""

msgid "HelpOnDictionaries"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnDrawings"
msgstr "HjælpTilFormatering"

msgid "HelpOnEditLocks"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnEditing"
msgstr "HjælpTilRedigering"

msgid "HelpOnEditing/SubPages"
msgstr ""

msgid "HelpOnGraphicalEditor"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnGroups"
msgstr "HjælpIndhold"

msgid "HelpOnHeadlines"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnImages"
msgstr "HjælpTilFormatering"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLanguages"
msgstr "HjælpTilSprog"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLinking"
msgstr "HjælpTilHenvisninger"

msgid "HelpOnLinking/NotesLinks"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnLists"
msgstr "HjælpIndhold"

#, fuzzy
msgid "HelpOnLogin"
msgstr "HjælpTilFormatering"

msgid "HelpOnMacros"
msgstr "HjælpTilMakroer"

msgid "HelpOnMacros/EmbedObject"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/Include"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MailTo"
msgstr ""

msgid "HelpOnMacros/MonthCalendar"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnNavigation"
msgstr "SiteNavigering"

msgid "HelpOnOpenIDProvider"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnPageCreation"
msgstr "HjælpTilFormatering"

msgid "HelpOnPageDeletion"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText"
msgstr ""

msgid "HelpOnParsers/ReStructuredText/RstPrimer"
msgstr ""

msgid "HelpOnProcessingInstructions"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnRules"
msgstr "HjælpIndhold"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSearching"
msgstr "HjælpTilSøgning"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSlideShows"
msgstr "Slideshow"

msgid "HelpOnSlideShows/000 Introduction"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/100 Creating the slides"
msgstr ""

msgid "HelpOnSlideShows/900 Last but not least: Running your presentation"
msgstr ""

msgid "HelpOnSmileys"
msgstr ""

msgid "HelpOnSpam"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnSpellCheck"
msgstr "StaveKontrol"

msgid "HelpOnSuperUser"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnSynchronisation"
msgstr "Synkronisering påbegyndt."

msgid "HelpOnTables"
msgstr ""

msgid "HelpOnTemplates"
msgstr ""

msgid "HelpOnThemes"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnUserPreferences"
msgstr "BrugerProfil"

msgid "HelpOnVariables"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "HelpOnXmlPages"
msgstr "HjælpTilFormatering"

#, fuzzy
msgid "HelpOnComments"
msgstr "HjælpIndhold"

#, fuzzy
msgid "HelpOnSubscribing"
msgstr "Afmeld abonnement"

msgid "CamelCase"
msgstr ""

msgid "WikiCourse"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/01 What is a MoinMoin wiki?"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/02 Finding information"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/03 Staying up to date"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/04 Creating a wiki account"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/05 User preferences"
msgstr "BrugerProfil"

msgid "WikiCourse/06 Your own wiki homepage"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/07 The text editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/08 Hot Keys"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/10 Text layout with wiki markup"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/11 Paragraphs"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/12 Headlines"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/13 Lists"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/14 Text styles"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/15 Tables"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/16 Wiki internal links"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/17 External links"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/18 Attachments"
msgstr "Ny vedhæftning"

msgid "WikiCourse/19 Symbols"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/20 Dynamic content"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/21 Macros"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/22 Parsers"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "WikiCourse/23 Actions"
msgstr "Flere Rutiner:"

msgid "WikiCourse/30 The graphical editor"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/40 Creating more pages"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/50 Wiki etiquette"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/51 Applications"
msgstr ""

msgid "WikiCourse/52 Structure in the wiki"
msgstr ""

msgid "WikiCourseHandOut"
msgstr ""

msgid "Sun"
msgstr "søn"

msgid "Mon"
msgstr "man"

msgid "Tue"
msgstr "tir"

msgid "Wed"
msgstr "ons"

msgid "Thu"
msgstr "tor"

msgid "Fri"
msgstr "fre"

msgid "Sat"
msgstr "lør"

msgid "AttachFile"
msgstr "VedhæftFil"

msgid "DeletePage"
msgstr "SletSide"

msgid "LikePages"
msgstr "LignendeSide"

msgid "LocalSiteMap"
msgstr "LokalOversigt"

msgid "RenamePage"
msgstr "OmdøbSide"

msgid "SpellCheck"
msgstr "StaveKontrol"

msgid "Discussion"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Password is too short."
msgstr "Adgangskode gentaget"

msgid "Password has not enough different characters."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid ""
"Password is too easy (password contains name or name contains password)."
msgstr "Manglende adgangskode. Angiv venligst brugernavn og adgangskode."

msgid "Password is too easy (keyboard sequence)."
msgstr ""

msgid "Diffs"
msgstr "forskelle"

msgid "Info"
msgstr "Info"

msgid "Edit"
msgstr "Redigér"

msgid "UnSubscribe"
msgstr "Afmeld abonnement"

msgid "Subscribe"
msgstr "Abonnér"

msgid "Raw"
msgstr "Rå"

msgid "XML"
msgstr "XML"

msgid "Print"
msgstr "Udskrift"

msgid "View"
msgstr "Vis"

msgid "Up"
msgstr "Op"

msgid "Publish my email (not my wiki homepage) in author info"
msgstr "Publicér min email (ikke min wiki-hjemmeside) i forfatter-info"

msgid "Open editor on double click"
msgstr "Åbn redigeringsvindue ved dobbeltklik"

msgid "After login, jump to last visited page"
msgstr "Skift til senest besøgte side efter pålogning"

msgid "Show comment sections"
msgstr "Vis kommentar-sektioner"

msgid "Show question mark for non-existing pagelinks"
msgstr "Vis spørgsmålstegn ved ikke-eksisterende sider"

msgid "Show page trail"
msgstr "Vis senest besøgte sider"

msgid "Show icon toolbar"
msgstr "Vis knap-panel"

msgid "Show top/bottom links in headings"
msgstr "Vis lænker til top/bund i overskrifter"

msgid "Show fancy diffs"
msgstr "Vis detaljerede forskelle"

msgid "Add spaces to displayed wiki names"
msgstr "Tilføj mellemrum i viste wiki-navne"

msgid "Remember login information"
msgstr "Husk adgangsinformationer"

msgid "Disable this account forever"
msgstr "Luk denne brugerprofil permanent"

msgid "Name"
msgstr "Navn"

#, fuzzy
msgid "(Use FirstnameLastname)"
msgstr "(Brug Fornavn''''''Efternavn)"

msgid "Alias-Name"
msgstr "Kælenavn"

msgid "Email"
msgstr "Email-adresse"

msgid "Jabber ID"
msgstr ""

msgid "User CSS URL"
msgstr "Personlig CSS URL"

msgid "(Leave it empty for disabling user CSS)"
msgstr "(Efterlad blankt for at deaktivere bruger-CSS)"

msgid "Editor size"
msgstr "Redigeringsvinduestørrelse"

#, fuzzy
msgid "Username"
msgstr "Bruger"

#, fuzzy
msgid "Member of Groups"
msgstr "Antal sider"

msgid "Jabber"
msgstr ""

msgid "Action"
msgstr "Rutine"

#, fuzzy
msgid "Disable user"
msgstr "Deaktiveret"

#, fuzzy
msgid "Enable user"
msgstr "Aktiveret"

#, fuzzy
msgid "disabled"
msgstr "Deaktiveret"

#, fuzzy
msgid "Mail account data"
msgstr "Send mig mine adgangsoplysninger pr. email"

msgid "Password"
msgstr "Adgangskode"

msgid "OpenID"
msgstr ""

msgid "Login"
msgstr "Log ind"

msgid "Failed to connect to database."
msgstr ""

msgid "Could not contact botbouncer.com."
msgstr ""

msgid "Please log in first."
msgstr "Log venligst på først."

msgid "Missing password. Please enter user name and password."
msgstr "Manglende adgangskode. Angiv venligst brugernavn og adgangskode."

#, python-format
msgid "LDAP server %(server)s failed."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"If you do not have an account, <a href=\"%(userprefslink)s\">you can create "
"one now</a>. "
msgstr ""

#, python-format
msgid "<a href=\"%(sendmypasswordlink)s\">Forgot your password?</a>"
msgstr ""

msgid ""
"Please choose an account name now.\n"
"If you choose an existing account name you will be asked for the\n"
"password and be able to associate the account with your OpenID."
msgstr ""

msgid "Choose this name"
msgstr ""

msgid "This is not a valid username, choose a different one."
msgstr ""

msgid ""
"The username you have chosen is already\n"
"taken. If it is your username, enter your password below to associate\n"
"the username with your OpenID. Otherwise, please choose a different\n"
"username and leave the password field blank."
msgstr ""

msgid "Associate this name"
msgstr ""

#, python-format
msgid "OpenID error: %s."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "OpenID verification canceled."
msgstr "Handlingen blev afbrudt."

#, fuzzy
msgid "Verification canceled."
msgstr "Handlingen blev afbrudt."

#, python-format
msgid "OpenID success. id: %s"
msgstr ""

msgid "OpenID failure"
msgstr ""

msgid "OpenID failure."
msgstr ""

msgid "No OpenID found in session."
msgstr ""

msgid "Your account is now associated to your OpenID."
msgstr ""

msgid "The password you entered is not valid."
msgstr ""

msgid "OpenID error: unknown continuation stage"
msgstr ""

msgid "OpenID verification requires that you click this button:"
msgstr ""

msgid "Anonymous sessions need to be enabled for OpenID login."
msgstr ""

msgid "Failed to resolve OpenID."
msgstr ""

msgid "OpenID discovery failure, not a valid OpenID."
msgstr ""

msgid "No OpenID."
msgstr ""

msgid ""
"If you do not have an account yet, you can still log in with your OpenID and "
"create one during login."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Change password"
msgstr "Adgangskode"

msgid "Passwords don't match!"
msgstr "Adgangskoderne er ikke ens!"

msgid "Please specify a password!"
msgstr "Angiv venligst en adgangskode!"

#, python-format
msgid "Password not acceptable: %s"
msgstr ""

msgid "Your password has been changed."
msgstr ""

msgid "To change your password, enter a new password twice."
msgstr ""

msgid "Password repeat"
msgstr "Adgangskode gentaget"

msgid "Switch user"
msgstr ""

msgid "No user selected"
msgstr ""

msgid ""
"You can now change the settings of the selected user account; log out to get "
"back to your account."
msgstr ""

msgid "You are the only user."
msgstr ""

msgid ""
"As a superuser, you can temporarily assume the identity of another user."
msgstr ""

msgid "Select User"
msgstr "Vælg bruger"

msgid "OpenID settings"
msgstr ""

msgid "Cannot remove all OpenIDs."
msgstr ""

msgid "The selected OpenIDs have been removed."
msgstr ""

msgid "No OpenID given."
msgstr ""

msgid "OpenID is already present."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "This OpenID is already used for another account."
msgstr "Denne side er allerede slettet eller har aldrig eksisteret!"

msgid "OpenID added successfully."
msgstr ""

msgid "Current OpenIDs"
msgstr ""

msgid "Remove selected"
msgstr ""

msgid "Add OpenID"
msgstr ""

msgid "OpenID server"
msgstr ""

msgid "The selected websites have been removed."
msgstr ""

msgid "Trusted websites"
msgstr ""

msgid "Preferences"
msgstr "BrugerProfil"

#, python-format
msgid ""
"Invalid user name {{{'%s'}}}.\n"
"Name may contain any Unicode alpha numeric character, with optional one\n"
"space between words. Group page name is not allowed."
msgstr ""
"Forkert brugernavn {{{'%s'}}}.\n"
"Navn må kun indeholde Unicode alfanumeriske tegn, evt. med eet\n"
"mellemrum mellem ordene. Navne på gruppesider er ikke tilladt."

msgid "This user name already belongs to somebody else."
msgstr "Dette brugernavn tilhører allerede en anden."

msgid "Empty user name. Please enter a user name."
msgstr "Blankt brugernavn. Angiv venligst et brugernavn."

msgid ""
"Please provide your email address. If you lose your login information, you "
"can get it by email."
msgstr ""
"Oplys venligst din email-adresse. Hvis du mister dine adgangsoplysninger, "
"kan du få dem tilsendt pr. email."

msgid "This email already belongs to somebody else."
msgstr "Denne email-adresse tilhører allerede en anden."

#, fuzzy
msgid "This jabber id already belongs to somebody else."
msgstr "Denne email-adresse tilhører allerede en anden."

#, python-format
msgid "The theme '%(theme_name)s' could not be loaded!"
msgstr "Temaet '%(theme_name)s' kunne ikke indlæses!"

msgid "User preferences saved!"
msgstr "Brugerprofil gemt!"

msgid "Default"
msgstr "Standard"

msgid "<Browser setting>"
msgstr "<Browser opsætning>"

msgid "the one preferred"
msgstr "den foretrukne"

msgid "free choice"
msgstr "frit valg"

msgid "Save"
msgstr "Gem"

msgid "Preferred theme"
msgstr "Ønsket tema"

msgid "Editor Preference"
msgstr "Foretrukne redigeringsprogram"

msgid "Editor shown on UI"
msgstr "Redigeringsprogram vist på brugerfladen"

msgid "Time zone"
msgstr "Tidszone"

msgid "Your time is"
msgstr "Din tid er"

msgid "Server time is"
msgstr "Serverens tid er"

msgid "Date format"
msgstr "Datoformat"

msgid "Preferred language"
msgstr "Foretrukne sprog"

msgid "General options"
msgstr "Generelle valg"

msgid "Quick links"
msgstr "Genveje"

msgid "Notification"
msgstr ""

msgid "Notification settings saved!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "'''Email'''"
msgstr "Email-adresse"

msgid "'''Jabber'''"
msgstr ""

msgid "'''Event type'''"
msgstr ""

msgid "Select the events you want to be notified about."
msgstr ""

msgid ""
"Before you can be notified, you need to provide a way to contact you in the "
"general preferences."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Subscribed events"
msgstr "Tilmeld bruger"

#, fuzzy
msgid "Subscribed wiki pages<<BR>>(one regex per line)"
msgstr "Registrerede wiki-sider (ét regulært udtryk (regex) pr. linje)"

msgid "[all]"
msgstr "[alle]"

msgid "[not empty]"
msgstr "[ikke blank]"

msgid "[empty]"
msgstr "[blank]"

msgid "filter"
msgstr "filter"

msgid "anonymous"
msgstr ""

msgid "Options --pages and --search are mutually exclusive!"
msgstr ""

msgid "You must specify an output file!"
msgstr ""

msgid "No pages specified using --pages or --search, assuming full package."
msgstr ""

msgid "All attachments included into the package."
msgstr ""

msgid "Output file already exists! Cowardly refusing to continue!"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Expected \"%(wanted)s\" after \"%(key)s\", got \"%(token)s\""
msgstr "Forventede \"%(wanted)s\"·efter·\"%(key)s\",·fik \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(key)s\" before \"%(token)s\""
msgstr "Forventede et heltal \"%(key)s\" før \"%(token)s\""

#, python-format
msgid "Expected an integer \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Forventede et heltal·\"%(arg)s\"·efter·\"%(key)s\""

#, python-format
msgid "Expected a color value \"%(arg)s\" after \"%(key)s\""
msgstr "Forventede en farvekode·\"%(arg)s\"·efter·\"%(key)s\""

#, python-format
msgid ""
"Results %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s of %(aboutHits)s %(bs)s%(hits)d"
"%(be)s results out of about %(pages)d pages."
msgstr ""
"Resultater %(bs)s%(hitsFrom)d - %(hitsTo)d%(be)s af %(aboutHits)s %(bs)s%"
"(hits)d%(be)s resultater ud af ca. %(pages)d sider."

msgid "seconds"
msgstr "sekunder"

msgid "Previous"
msgstr "Forrige"

msgid "Next"
msgstr "Næste"

#, fuzzy
msgid "rev"
msgstr "Smugkig"

msgid "current"
msgstr "nuværende"

#, python-format
msgid "last modified: %s"
msgstr "senest ændret: %s"

msgid "match"
msgstr "resultat"

msgid "matches"
msgstr "resultater"

msgid "about"
msgstr ""

msgid "If this account exists an email was sent."
msgstr ""

msgid ""
"This wiki is not enabled for mail processing.\n"
"Contact the owner of the wiki, who can enable email."
msgstr ""
"Denne wiki har ikke aktiveret email-håndtering.\n"
"Kontakt ejeren af wiki'en, som kan aktivere email."

#, fuzzy
msgid "Please provide a valid email address or a username!"
msgstr "Angiv venligst en korrekt email-adresse!"

msgid "Mail me my account data"
msgstr "Send mig mine adgangsoplysninger pr. email"

#, fuzzy
msgid "Recovery token"
msgstr "Omgør alt!"

#, fuzzy
msgid "New password"
msgstr "Adgangskode"

#, fuzzy
msgid "New password (repeat)"
msgstr "Adgangskode gentaget"

#, fuzzy
msgid "Reset my password"
msgstr "Adgangskode"

msgid "Your password has been changed, you can log in now."
msgstr ""

msgid "Your token is invalid!"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Password reset"
msgstr "Adgangskode gentaget"

#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"== Password reset ==\n"
"Enter a new password below."
msgstr "Manglende adgangskode. Angiv venligst brugernavn og adgangskode."

#, fuzzy
msgid "Lost password"
msgstr "Adgangskode"

msgid ""
"\n"
"== Recovering a lost password ==\n"
"If you have forgotten your password, provide your email address or\n"
"username and click on '''Mail me my account data'''.\n"
"You will receive an email containing a recovery token that can be\n"
"used to change your password. The email will also contain further\n"
"instructions."
msgstr ""

msgid ""
"\n"
"=== Password reset ===\n"
"If you already have received the email with the recovery token, enter your\n"
"username, the recovery token and a new password (twice) below."
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "You must login to use this action: %(action)s."
msgstr "Du skal logge på for at bruge abonnement."

msgid "Your subscription to this page has been removed."
msgstr "Dit abonnement på denne side er blevet fjernet."

msgid "Can't remove regular expression subscription!"
msgstr ""
"Kan ikke afmelde abonnement formuleret med et regulært udtryk (regexp)!"

#, fuzzy
msgid "Edit the subscription regular expressions in your settings."
msgstr "Redigér regulære udtryk (regexp) for abonnement under BrugerProfil."

#, fuzzy
msgid "You need to be subscribed to unsubscribe."
msgstr "Du abonnerer nu på denne side."

msgid "Please choose:"
msgstr ""

msgid "Settings"
msgstr ""

msgid "Editor"
msgstr "Forfatter"

msgid "Pages"
msgstr "Sider"

msgid "Select Author"
msgstr "Vælg forfatter"

msgid "Revert all!"
msgstr "Omgør alt!"

msgid "You are not allowed to use this action."
msgstr "Du har ikke lov til at anvende denne rutine."

msgid "No older revisions available!"
msgstr "Ingen ældre udgaver tilgængelige!"

msgid "No log entries found."
msgstr "Ingen log-beskeder fundet."

#, python-format
msgid "Diff for \"%s\""
msgstr "Forskelle for \"%s\""

#, python-format
msgid "Differences between revisions %d and %d"
msgstr "Forskelle mellem udgaverne %d og %d"

#, python-format
msgid "(spanning %d versions)"
msgstr "(over %d versioner)"

msgid "Revert to this revision"
msgstr "Tilbagefør til denne udgave"

#, fuzzy
msgid "Previous change"
msgstr "Forrige"

#, fuzzy
msgid "Next change"
msgstr "Intet ændret"

msgid "Size"
msgstr "Størrelse"

msgid "Date"
msgstr "Dato"

msgid "Comment"
msgstr "Kommentar"

#, fuzzy
msgid "Diff with oldest revision in left pane"
msgstr "Ingen ældre udgaver tilgængelige!"

#, fuzzy
msgid "No older revision available for diff"
msgstr "Ingen ældre udgaver tilgængelige!"

#, fuzzy
msgid "Diff with older revision in left pane"
msgstr "Ingen ældre udgaver tilgængelige!"

msgid "Diff with newer revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision newer than in right pane"
msgstr ""

msgid "N/A"
msgstr "utilgængelig"

msgid "Diff with older revision in right pane"
msgstr ""

msgid "Can't change to revision older than revision in left pane"
msgstr ""

msgid "Diff with newer revision in right pane"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "No newer revision available for diff"
msgstr "Ingen ældre udgaver tilgængelige!"

#, fuzzy
msgid "Diff with newest revision in right pane"
msgstr "Ingen ældre udgaver tilgængelige!"

msgid "No differences found!"
msgstr "Ingen forskelle fundet!"

#, python-format
msgid "The page was saved %(count)d times, though!"
msgstr "Siden dog er gemt %(count)d gange!"

msgid "(ignoring whitespace)"
msgstr "(ignorerer mellemrum)"

msgid "Ignore changes in the amount of whitespace"
msgstr "Ignorér forskelle i antal mellemrum"

#, fuzzy
msgid "Attachment location"
msgstr "Vedhæftninger"

#, fuzzy
msgid "Page name"
msgstr "Pakkenavn"

#, fuzzy
msgid "Attachment name"
msgstr "Navn på ny vedhæftning"

#, fuzzy
msgid "Refresh attachment list"
msgstr "Vedhæftninger"

#, fuzzy
msgid "List of attachments"
msgstr "Vedhæftninger"

#, fuzzy
msgid "Available attachments for page"
msgstr "Vedhæftninger til \"%(pagename)s\""

msgid "You must login to add a quicklink."
msgstr "Du skal være logget på for at tilføje en genvej."

msgid "A quicklink to this page has been added for you."
msgstr "En genvej til denne side er blevet tilføjet."

msgid "A quicklink to this page could not be added for you."
msgstr "En genvej til denne side kunne ikke tilføjes til dig."

#, fuzzy
msgid "You already have a quicklink to this page."
msgstr "Du har allerede gemt denne side!"

#, python-format
msgid "Full Link List for \"%s\""
msgstr "Fuld lænke-liste for \"%s\""

#, python-format
msgid "(including %(localwords)d %(pagelink)s)"
msgstr "(inklusive %(localwords)d %(pagelink)s)"

#, python-format
msgid ""
"The following %(badwords)d words could not be found in the dictionary of %"
"(totalwords)d words%(localwords)s and are highlighted below:"
msgstr ""
"Følgende %(badwords)d ord blev ikke fundet i den %(totalwords)d ord store "
"ordliste %(localwords)s og er fremhævet herunder:"

msgid "Add checked words to dictionary"
msgstr "Tilføj de markerede ord til ordlisten"

msgid "No spelling errors found!"
msgstr "Ingen stavefejl fundet!"

msgid "You can't save spelling words."
msgstr "Du kan ikke gemme staveord."

msgid "You can't check spelling on a page you can't read."
msgstr "Du kan ikke stavekontrollere en side du ikke kan læse."

#, fuzzy
msgid "Print slide show"
msgstr "Slideshow"

#, fuzzy
msgid "Edit slide show"
msgstr "Slideshow"

msgid "Quit"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Quit slide show"
msgstr "Slideshow"

msgid "Show first slide (up arrow)"
msgstr ""

msgid "Show last slide (down arrow)"
msgstr ""

msgid "Show previous slide (left arrow)"
msgstr ""

msgid "Show next slide (right arrow)"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Only superuser is allowed to use this action."
msgstr "Du har ikke lov til at anvende denne rutine."

#, fuzzy
msgid "No page packages found."
msgstr "Ingen overliggende side fundet!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' installed."
msgstr "Vedhæftning '%(filename)s' installeret."

#, fuzzy
msgid "page package"
msgstr "Pakkesider"

msgid "install"
msgstr "installere"

msgid "Choose:"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Install language packs for '%s'"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "You must login to remove a quicklink."
msgstr "Du skal være logget på for at tilføje en genvej."

msgid "Your quicklink to this page has been removed."
msgstr "Din genvej til denne side er fjernet."

msgid "Your quicklink to this page could not be removed."
msgstr "Din genvej til denne side kunne ikke fjernes."

#, fuzzy
msgid "You need to have a quicklink to this page to remove it."
msgstr "Din genvej til denne side er fjernet."

#, fuzzy
msgid "Revert"
msgstr "Omgør alt!"

msgid "You are not allowed to revert this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at tilbageføre denne side!"

msgid ""
"You were viewing the current revision of this page when you called the "
"revert action. If you want to revert to an older revision, first view that "
"older revision and then call revert to this (older) revision again."
msgstr ""
"Du så den nuværende udgave af denne side da du bad om at gendanne den. Hvis "
"du vil gendanne en tidligere udgave, skal du først vise den tidligere udgave "
"og derefter vælge at gendanne."

#, fuzzy
msgid "Optional reason for reverting this page"
msgstr "Årsag til omdøbning (valgfrit)"

#, fuzzy
msgid "Really revert this page?"
msgstr "Er du sikker på at denne side skal omdøbes?"

#, python-format
msgid "Create new drawing \"%(filename)s (opens in new window)\""
msgstr "Opret ny tegning \"%(filename)s\" (åbner i et nyt vindue)"

#, python-format
msgid "Edit drawing %(filename)s (opens in new window)"
msgstr "Redigér tegning \"%(filename)s\" (åbner i et nyt vindue)"

#, python-format
msgid "Clickable drawing: %(filename)s"
msgstr "Redigérbar tegning: %(filename)s"

#, python-format
msgid "Please use the interactive user interface to use action %(actionname)s!"
msgstr ""
"Anvend venligst den interaktive brugergrænseflade til at bruge rutinen %"
"(actionname)s!"

msgid "You are not allowed to save a drawing on this page."
msgstr "Du har ikke lov til at gemme en tegning på denne side!"

msgid "Empty target name given."
msgstr ""

msgid ""
"No file content. Delete non ASCII characters from the file name and try "
"again."
msgstr ""
"Intet indhold i fil. Slet ikke-ASCII tegn (specielle bogstaver og tegn) fra "
"filnavnet og prøv igen."

msgid "You are not allowed to view attachments of this page."
msgstr "Du har ikke lov til at se vedhæftninger til denne side."

msgid "Edit drawing"
msgstr "Redigér tegning"

#, fuzzy
msgid "Wiki Backup"
msgstr "Wiki-opmærkning"

msgid ""
"= Downloading a backup =\n"
"\n"
"Please note:\n"
" * Store backups in a safe and secure place - they contain sensitive "
"information.\n"
" * Make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
"complete.\n"
" * Make sure the backup file you get contains everything you need in case of "
"problems.\n"
" * Make sure it is downloaded without problems.\n"
"\n"
"To get a backup, just click here:"
msgstr ""

msgid "Backup"
msgstr "Backup"

msgid "You are not allowed to do remote backup."
msgstr "Du har ikke lov til at lave fjernbackup."

#, python-format
msgid "Unknown backup subaction: %s."
msgstr "Ukendt backup-underrutine: %s."

msgid "Charts are not available!"
msgstr "Diagrammer er ikke tilgængelige!"

msgid "You need to provide a chart type!"
msgstr "Diagram-typen skal angives!"

#, python-format
msgid "Bad chart type \"%s\"!"
msgstr "Dårlig diagram-type·\"%s\"!"

msgid "This page is already deleted or was never created!"
msgstr "Denne side er allerede slettet eller har aldrig eksisteret!"

#, python-format
msgid "Invalid filename \"%s\"!"
msgstr "Forkert filnavn \"%s\"!"

#, fuzzy
msgid "Include all attachments?"
msgstr "[%d·vedhæftninger]"

msgid "Package pages"
msgstr "Pakkesider"

msgid "Package name"
msgstr "Pakkenavn"

msgid "List of page names - separated by a comma"
msgstr "Liste over sidenavne - adskilt med komma"

#, python-format
msgid "No pages like \"%s\"!"
msgstr "Ingen sider ligner \"%s\"!"

msgid "Rename Page"
msgstr "Omdøb side"

msgid "Create redirect for renamed page(s)?"
msgstr ""

msgid "Rename all /subpages too?"
msgstr "Omdøb alle /undersider også?"

msgid "Create redirect for renamed page?"
msgstr ""

msgid "Really rename this page?"
msgstr "Er du sikker på at denne side skal omdøbes?"

msgid "New name"
msgstr "Nyt navn"

msgid "Optional reason for the renaming"
msgstr "Årsag til omdøbning (valgfrit)"

msgid "Copy Page"
msgstr "Kopiér side"

msgid "TextCha: Wrong answer! Go back and try again..."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Copy all /subpages too?"
msgstr "Slet alle /undersider også?"

#, fuzzy
msgid "Optional reason for the copying"
msgstr "Årsag til omdøbning (valgfrit)"

#, fuzzy
msgid "Really copy this page?"
msgstr "Er du sikker på at denne side skal omdøbes?"

msgid "General Information"
msgstr "Generel information"

#, python-format
msgid "Page size: %d"
msgstr "Sidestørrelse: %d"

msgid "SHA digest of this page's content is:"
msgstr "SHA-tværsum for denne sides indhold:"

msgid "The following users subscribed to this page:"
msgstr "Følgende brugere abonnerer på denne side:"

msgid "This page links to the following pages:"
msgstr "Denne side har lænker til følgende sider:"

#, python-format
msgid ""
"Showing page edit history entries from '''%(start_offset)d''' to '''%"
"(end_offset)d''' out of '''%(total_count)d''' entries total."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Newer"
msgstr "Nyt navn"

msgid "Older"
msgstr ""

#, python-format
msgid "%s items per page"
msgstr ""

msgid "Diff"
msgstr "Find forskelle"

msgid "view"
msgstr "vis"

#, fuzzy
msgid "to previous"
msgstr "Forrige"

#, python-format
msgid "Revert to revision %(rev)d."
msgstr "Tilbagefør til udgave %(rev)d."

#, python-format
msgid "Renamed from '%(oldpagename)s'."
msgstr "Omdøbt fra '%(oldpagename)s'."

msgid "get"
msgstr "hent"

msgid "del"
msgstr "slet"

msgid "edit"
msgstr "redigér"

msgid "Revision History"
msgstr "Historik"

#, python-format
msgid "Info for \"%s\""
msgstr "Info om \"%s\""

#, python-format
msgid "Show \"%(title)s\""
msgstr "Vis \"%(title)s\""

msgid "General Page Infos"
msgstr "Generelle side-informationer"

msgid "Page hits and edits"
msgstr "Sidebesøg og -redigeringer"

msgid "Do it."
msgstr "Gør det."

#, python-format
msgid "Execute action %(actionname)s?"
msgstr "Skal rutinen %(actionname)s igangsættes?"

#, python-format
msgid "Action %(actionname)s is excluded in this wiki!"
msgstr "Rutinen %(actionname)s er udeladt fra denne wiki!"

#, python-format
msgid "You are not allowed to use action %(actionname)s on this page!"
msgstr "Du har ikke lov til at anvende rutinen %(actionname)s på denne side!"

#, python-format
msgid "[%d attachments]"
msgstr "[%d·vedhæftninger]"

#, python-format
msgid ""
"There are <a href=\"%(link)s\">%(count)s attachment(s)</a> stored for this "
"page."
msgstr ""
"Der er <a href=\"%(link)s\">%(count)s vedhæftning(er)</a> gemt for denne "
"side."

msgid "Filename of attachment not specified!"
msgstr "Filnavn for vedhæftning ikke angivet!"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' does not exist!"
msgstr "Vedhæftning '%(filename)s' eksisterer ikke!"

msgid ""
"To refer to attachments on a page, use '''{{{attachment:filename}}}''', \n"
"as shown below in the list of files. \n"
"Do '''NOT''' use the URL of the {{{[get]}}} link, \n"
"since this is subject to change and can break easily."
msgstr ""
"Brug '''{{{attachment:filename}}}''' til at referere til vedhæftninger på en "
"side, som vist nedenfor i fil-oversigten.\n"
"Anvend '''IKKE''' URL'en under {{{[get]}}}, da den link kun er midlertidig "
"og derfor let kan holde op med at fungere."

msgid "move"
msgstr "flyt"

msgid "unzip"
msgstr "udpak"

#, python-format
msgid "No attachments stored for %(pagename)s"
msgstr "Ingen vedhæftninger tilknyttet %(pagename)s"

msgid "New Attachment"
msgstr "Ny vedhæftning"

msgid "File to upload"
msgstr "Fil at overføre"

msgid "Rename to"
msgstr "Omdøb til"

msgid "Overwrite existing attachment of same name"
msgstr "Overskriv eksisterende vedhæftning af samme navn"

msgid "Upload"
msgstr "Overfør"

msgid "Attached Files"
msgstr "Vedhæftede filer"

msgid "You are not allowed to attach a file to this page."
msgstr "Du har ikke lov til at vedhæfte en fil til denne side."

#, fuzzy, python-format
msgid "Unsupported AttachFile sub-action: %s"
msgstr "Overførselsrutine ikke understøttet: %s"

#, python-format
msgid "Attachments for \"%(pagename)s\""
msgstr "Vedhæftninger til \"%(pagename)s\""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to overwrite a file attachment of this page."
msgstr "Du har ikke lov til at se vedhæftninger til denne side."

#, python-format
msgid ""
"Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') with %(bytes)d bytes "
"saved."
msgstr ""
"Vedhæftning '%(target)s' (eksternt navn '%(filename)s') på %(bytes)d bytes "
"gemt."

#, python-format
msgid "Attachment '%(target)s' (remote name '%(filename)s') already exists."
msgstr ""
"Vedhæftning '%(target)s' (eksternt navn '%(filename)s') eksisterer allerede."

msgid "You are not allowed to delete attachments on this page."
msgstr "Du har ikke lov til at slette vedhæftninger på denne side."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' deleted."
msgstr "Vedhæftning '%(filename)s' slettet."

#, fuzzy, python-format
msgid "Attachment '%(new_pagename)s/%(new_filename)s' already exists."
msgstr "Vedhæftning '%(filename)s' eksisterer allerede."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(pagename)s/%(filename)s' moved to '%(new_pagename)s/%"
"(new_filename)s'."
msgstr "Vedhæftning '%(filename)s' flyttet til %(page)s."

msgid "Nothing changed"
msgstr "Intet ændret"

#, fuzzy, python-format
msgid "Page '%(new_pagename)s' does not exist or you don't have enough rights."
msgstr ""
"Siden %(newpagename)s eksisterer ikke eller du har ikke nok rettigheder."

msgid "Move aborted!"
msgstr "Flytning afbrudt!"

msgid "You are not allowed to move attachments from this page."
msgstr "Du har ikke lov til at flytte vedhæftninger fra denne side!"

#, fuzzy
msgid "Move aborted because new page name is empty."
msgstr "Flytning afbrudt pga. blankt sidenavn."

#, python-format
msgid "Please use a valid filename for attachment '%(filename)s'."
msgstr "Brug venligst et korrekt filnavn til vedhæftningeb '%(filename)s'."

#, fuzzy
msgid "Move aborted because new attachment name is empty."
msgstr "Flytning afbrudt pga. blanke navne på vedhæftninger"

msgid "Move"
msgstr "Flyt"

msgid "New page name"
msgstr "Nyt sidenavn"

msgid "New attachment name"
msgstr "Navn på ny vedhæftning"

msgid "You are not allowed to get attachments from this page."
msgstr "Du har ikke lov til at hente vedhæftninger fra denne side!"

msgid "You are not allowed to install files."
msgstr "Du har ikke lov til at installere filer."

msgid "You are not allowed to unzip attachments of this page."
msgstr "Du har ikke lov til at udpakke vedhæftninger til denne side."

#, python-format
msgid "The file %(filename)s is not a .zip file."
msgstr "Filen %(filename)s er ikke en zip-fil."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because some files in the zip are "
"either not in the same directory or exceeded the single file size limit (%"
"(maxsize_file)d kB)."
msgstr ""
"Vedhæftning '%(filename)s' ikke udpakket fordi indholdet ville fylde for "
"meget, kun er zip-filer, eksisterer allerede eller ligger i mapper."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment storage size limit (%(size)d kB)."
msgstr ""
"Vedhæftning '%(filename)s' kunne ikke udpakkes fordi indholdet ville fylde "
"for meget (%(space)d kB mangler)."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' not unzipped because it would have exceeded the "
"per page attachment count limit (%(count)d)."
msgstr ""
"Vedhæftning '%(filename)s' kunne ikke udpakkes fordi den indeholder for "
"mange filer (%(count)d for mange)."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Attachment '%(filename)s' partially unzipped (did not overwrite: %(filelist)"
"s)."
msgstr "Vedhæftning '%(filename)s' udpakket."

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s' unzipped."
msgstr "Vedhæftning '%(filename)s' udpakket."

#, fuzzy
msgid "A severe error occurred:"
msgstr "En graverende fejl opstod:"

#, python-format
msgid "Attachment '%(filename)s'"
msgstr "Vedhæftning '%(filename)s'"

msgid "Download"
msgstr ""

msgid "Package script:"
msgstr "Pakkeskript:"

msgid "File Name"
msgstr "Filnavn"

msgid "Modified"
msgstr "Redigeret"

msgid "Unknown file type, cannot display this attachment inline."
msgstr "Ukendt filtype. Kan ikke vise denne vedhæftning direkte."

#, python-format
msgid "attachment:%(filename)s of %(pagename)s"
msgstr "vedhæftning:%(filename)s til %(pagename)s"

msgid "Delete"
msgstr "Slet"

msgid "Delete all /subpages too?"
msgstr "Slet alle /undersider også?"

msgid "Optional reason for the deletion"
msgstr "Årsag til denne sletning (valgfri)"

msgid "Really delete this page?"
msgstr "Er du sikker på at denne side skal slettes?"

#, python-format
msgid "(!) Only pages changed since '''%s''' are being displayed!"
msgstr "(!) Kun sider ændret siden '''%s''' bliver vist!"

msgid ""
"/!\\ The modification date you entered was not recognized and is therefore "
"not considered for the search results!"
msgstr ""
"/!\\ Redigeringsdatoen du angav genkendes ikke og er derfor ikke taget i "
"betragtning ved søgningen!"

#, python-format
msgid "Please use a more selective search term instead of {{{\"%s\"}}}"
msgstr "Brug venligst mere præcise søgekriterier end {{{\"%s\"}}}"

#, python-format
msgid "Title Search: \"%s\""
msgstr "Titelsøgning: \"%s\""

#, python-format
msgid "Advanced Search: \"%s\""
msgstr "Avanceret søgning: \"%s\""

#, python-format
msgid "Full Text Search: \"%s\""
msgstr "Fritekst-søgning: \"%s\""

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} is invalid. Please refer to HelpOnSearching "
"for more information."
msgstr ""
"Din søgningsforespørgsel {{{\"%s\"}}} er forkert. Se venligst "
"HjælpTilSøgning for yderligere information."

#, python-format
msgid ""
"Your search query {{{\"%s\"}}} didn't return any results. Please change some "
"terms and refer to HelpOnSearching for more information.%s"
msgstr ""
"Din søgningsforespørgsel {{{\"%s\"}}} gav intet resultat. Prøv at rette "
"nogle søgekriterier eller se HjælpTilSøgning for yderligere information.%s"

msgid "(!) Consider performing a"
msgstr "(!) Overvej at foretage"

msgid "full-text search with your search terms"
msgstr "fritekstsøgning med dine søgekriterier"

msgid ""
"(!) You're performing a title search that might not include all related "
"results of your search query in this wiki. <<BR>>"
msgstr ""
"(!) Du har gang i en titelsøgning som måske ikke medtager alle relaterede "
"resultater af din søgeforespørgsel for denne wiki. <<BR>>"

msgid "Click here to perform a full-text search with your search terms!"
msgstr "Klik her for at lave en fritekstsøgning med dine søgekriterier!"

msgid "Please first create a homepage before creating additional pages."
msgstr "Opret venligst en hjemmeside før du opretter flere sider"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"You can add some additional sub pages to your already existing homepage "
"here.\n"
"\n"
"You can choose how open to other readers or writers those pages shall be,\n"
"access is controlled by group membership of the corresponding group page.\n"
"\n"
"Just enter the sub page's name and click on the button to create a new "
"page.\n"
"\n"
"Before creating access protected pages, make sure the corresponding group "
"page\n"
"exists and has the appropriate members in it. Use HomepageGroupsTemplate for "
"creating\n"
"the group pages.\n"
"\n"
"||'''Add a new personal page:'''||'''Related access control list "
"group:'''||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadWritePageTemplate,read-write page,%(username)s)>>||"
"[[%(username)s/ReadWriteGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepageReadPageTemplate,read-only page,%(username)s)>>||[[%"
"(username)s/ReadGroup]]||\n"
"||<<NewPage(HomepagePrivatePageTemplate,private page,%(username)s)>>||%"
"(username)s only||\n"
"\n"
msgstr ""
"Du kan tilføje nogle undersider til din allerede eksisterende hjemmeside "
"her.\n"
"\n"
"du kan vælge hvor åbne disse sider skal være overfor andre læsere og "
"skribenter,\n"
"adgang kontrolleres ved gruppe-medlemskab af den tilhørende gruppeside.\n"
"\n"
"Skriv blot undersidens navn og tryk på knappen for at oprette en ny side\n"
"\n"
"Før du opretter adgangsbeskyttede sider, så sørg for at den tilhørende "
"gruppeside\n"
"eksisterer og indeholde de relevante medlemmer. Brug "
"HjemmesideGruppeSkabelon til at oprette\n"
"gruppesiderne.\n"
"\n"
"||'''Tilføj ny personlig side:'''||'''Tilhørende adgangskontrolliste-"
"gruppe:'''||\n"
"||<<NewPage(HjemmesideLæseSkriveSideSkabelon,side med skriveadgang,%"
"(username)s)>>||[\"%(username)s/LæseSkriveGruppe\"]||\n"
"||<<NewPage(HjemmesideLæseSideSkabelon,side med læseadgang,%(username)s)>>||"
"[\"%(username)s/LæseGruppe\"]||\n"
"||<<NewPage(HjemmesidePrivatSideSkabelon,privat side,%(username)s)>>||kun %"
"(username)s||\n"
"\n"

msgid "MyPages management"
msgstr "MineSider administration"

#, python-format
msgid "Subscribe users to the page %s"
msgstr "Tilmeld brugere til siden %s"

msgid "Enter user names (comma separated):"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Subscribed for %s:"
msgstr "Tilmeldt til %s:"

msgid "Not a user:"
msgstr "Ikke en bruger:"

msgid "You are not allowed to perform this action."
msgstr "Du har ikke lov til at udføre denne rutine."

#, python-format
msgid "Exactly one page like \"%s\" found, redirecting to page."
msgstr "Nøjagtigt een side fundet som ligner \"%s\" - omdirigerer til siden."

#, python-format
msgid "Pages like \"%s\""
msgstr "Sider der ligner \"%s\""

#, python-format
msgid "%(matchcount)d %(matches)s for \"%(title)s\""
msgstr "%(matchcount)d·%(matches)s·for·\"%(title)s\""

msgid "You are now logged out."
msgstr "Du er nu logget ud."

msgid "You are not allowed to subscribe to a page you can't read."
msgstr "Du har ikke lov til at abonnere på en side du ikke kan læse!"

#, fuzzy
msgid "This wiki is not enabled for mail/Jabber processing."
msgstr "Denne wiki har ikke aktiveret email-håndtering."

msgid "You must log in to use subscriptions."
msgstr "Du skal logge på for at bruge abonnement."

#, fuzzy
msgid ""
"Add your email address or Jabber ID in your user settings to use "
"subscriptions."
msgstr "Tilføj din email-adresse under BrugerProfil for at kunne abonnere."

#, fuzzy
msgid "You are already subscribed to this page."
msgstr "Du abonnerer nu på denne side."

msgid "You have been subscribed to this page."
msgstr "Du abonnerer nu på denne side."

msgid "You could not get subscribed to this page."
msgstr "Du kunne ikke abonnere på denne side."

#, python-format
msgid "Rolled back changes to the page %s."
msgstr "Tilbageførte ændringer til siden %s."

msgid "Exception while calling rollback function:"
msgstr "Undtagelse under kald af tilbageføringsfunktion:"

msgid ""
"Please enter your password of your account at the remote wiki below. "
"<<BR>> /!\\ You should trust both wikis because the password could be read "
"by the particular administrators."
msgstr ""
"Indtast venligst din adgangskode til din konto ved den eksterne wiki "
"nedenfor. <<BR>> /!\\ Du bør stole på begge wikier as adgangskoden kan læses "
"af de respektive administratorer."

msgid "Operation was canceled."
msgstr "Handlingen blev afbrudt."

msgid "The only supported directions are BOTH and DOWN."
msgstr "De eneste understøttede retninger er BEGGE (BOTH) og NED (DOWN)."

msgid ""
"Please set an interwikiname in your wikiconfig (see HelpOnConfiguration) to "
"be able to use this action."
msgstr ""
"Angiv venligst et interwikinavn i din wikiconfig (se HjælpTilOpsætning) for "
"at kunne anvende denne rutine."

msgid ""
"Incorrect parameters. Please supply at least the ''remoteWiki'' parameter. "
"Refer to HelpOnSynchronisation for help."
msgstr ""
"Forkerte parametre. Medtag venligst som minimum parameteren "
"'''remoteWiki'''. Se HjælpTilSynkronisering for hjælp."

msgid "The ''remoteWiki'' is unknown."
msgstr "''remoteWiki'' er ukendt."

msgid "Synchronisation finished. Look below for the status messages."
msgstr "Synkronisering færdig. Se nedenfor for statusmeddelelserne."

msgid "Synchronisation started -"
msgstr "Synkronisering påbegyndt."

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Got a list of %s local and %s remote pages. This results in %s pages to "
"process."
msgstr ""
"Modtog en liste over %s lokale og %s eksterne sider. Dette resulterede i %s "
"forskellige sider samlet."

#, python-format
msgid "After filtering: %s pages"
msgstr "Efter filtrering: %s sider"

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of no write access to local page."
msgstr "Sprang siden %s over pga. manglende skriveadgang til den lokale side."

#, python-format
msgid "Deleted page %s locally."
msgstr "Slettet siden %s lokalt."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s locally:"
msgstr "Fejl under sletning af siden %s lokalt:"

#, python-format
msgid "Deleted page %s remotely."
msgstr "Slettet siden %s eksternt."

#, python-format
msgid "Error while deleting page %s remotely:"
msgstr "Fejl under sletning af siden %s eksternt:"

#, python-format
msgid ""
"The item %s cannot be merged automatically but was changed in both wikis. "
"Please delete it in one of both wikis and try again."
msgstr ""
"Emnet %s kan ikke sammenføres automatisk, da det var ændret i begge wikier. "
"Slet den venligst i een af wikierne og prøv igen."

#, python-format
msgid ""
"The item %s has different mime types in both wikis and cannot be merged. "
"Please delete it in one of both wikis or unify the mime type, and try again."
msgstr ""
"Emnet %s har forskellig mimetype i de to wikier og kan derofr ikke "
"sammenføres. Slet den venligst i den ene af wikierne eller korrigér "
"mimetype, og prøv igen."

#, python-format
msgid ""
"The item %s was renamed locally. This is not implemented yet. Therefore the "
"full synchronisation history is lost for this page."
msgstr ""
"Emnet %s var omdøbt lokalt. Dette er ikke implementeret endnu. Derfor er den "
"fulde synkroniseringshistorik gået tabt for denne side."

#, python-format
msgid "Synchronising page %s with remote page %s ..."
msgstr "Synkroniserer siden %s med den eksterne side %s ..."

#, python-format
msgid "The page %s was deleted remotely but changed locally."
msgstr "Siden %s var slettet eksternt og ændret lokalt."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be synced. The remote page was renamed. This is not "
"supported yet. You may want to delete one of the pages to get it synced."
msgstr ""
"Siden %s kunne ikke synkroniseres. Den eksterne side var omdøbt. Dette er "
"ikke understøttet endnu. Du må slette een af siderne for at få den anden "
"synkroniseret."

#, python-format
msgid "Skipped page %s because of a locally or remotely unresolved conflict."
msgstr "Sprang siden %s over pga. en lokal eller ekstern uløst konflikt."

#, python-format
msgid ""
"This is the first synchronisation between the local and the remote wiki for "
"the page %s."
msgstr ""
"Dette er første synkronisering mellem den lokale og den eksterne wiki for "
"siden %s."

#, python-format
msgid ""
"The page %s could not be merged because you are not allowed to modify the "
"page in the remote wiki."
msgstr ""
"Siden %s kunne ikke sammenføres da du ikke har ret til at redigere siden på "
"den eksterne wiki."

#, python-format
msgid "Page %s successfully merged."
msgstr "Siden %s blev korrekt sammenført."

#, python-format
msgid "Page %s contains conflicts that were introduced on the remote side."
msgstr ""
"Siden %s indeholder konfkliter som blev introduceret i den eksterne side."

#, python-format
msgid "Page %s merged with conflicts."
msgstr "Siden %s sammenført med konflikter."

#, fuzzy
msgid "Load"
msgstr "Overfør"

#, fuzzy
msgid "Pagename not specified!"
msgstr "Filnavn for vedhæftning ikke angivet!"

msgid "Upload page content"
msgstr ""

msgid ""
"You can upload content for the page named below. If you change the page "
"name, you can also upload content for another page. If the page name is "
"empty, we derive the page name from the file name."
msgstr ""

msgid "File to load page content from"
msgstr ""

msgid ""
"Cannot create a new page without a page name. Please specify a page name."
msgstr ""
"Kan ikke oprette en ny side uden et sidenavn. Angiv venligst et sidenavn."

#, python-format
msgid "Local Site Map for \"%s\""
msgstr "Lokal oversigt over \"%s\""

#, fuzzy
msgid "You are not allowed to create the supplementation page."
msgstr "Du har ikke lov til at omdøbe denne side!"

msgid ""
"You need to manually go to your OpenID provider wiki\n"
"and log in before you can use your OpenID. MoinMoin will\n"
"never allow you to enter your password here.\n"
"\n"
"Once you have logged in, simply reload this page."
msgstr ""

msgid "OpenID Trust verification"
msgstr ""

#, python-format
msgid "The site %s has asked for your identity."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"\n"
"If you approve, the site represented by the trust root below will be\n"
"told that you control the identity URL %s. (If you are using a delegated\n"
"identity, the site will take care of reversing the\n"
"delegation on its own.)"
msgstr ""

msgid "Trust root"
msgstr ""

msgid "Identity URL"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Remember decision"
msgstr "Python-version"

msgid "Remember this trust decision and don't ask again"
msgstr ""

msgid "Approve"
msgstr ""

msgid "Don't approve"
msgstr ""

msgid "OpenID not served"
msgstr ""

msgid ""
"\n"
"Unfortunately you have not created your homepage yet. Therefore,\n"
"we cannot serve an OpenID for you. Please create your homepage first\n"
"and then reload this page or click the button below to cancel this\n"
"verification."
msgstr ""

msgid "User account created! You can use this account to login now..."
msgstr "Brugerprofil oprettet. Du kan bruge denne konto til at logge på nu..."

msgid "TextCha (required)"
msgstr ""

msgid "Create Profile"
msgstr "Opret brugerprofil"

msgid "Create Account"
msgstr ""

msgid "Views/day"
msgstr "Visninger/dag"

msgid "Edits/day"
msgstr "Redigeringer/dag"

#, python-format
msgid "%(chart_title)s for %(filterpage)s"
msgstr "%(chart_title)s·for·%(filterpage)s"

msgid ""
"green=view\n"
"red=edit"
msgstr ""
"grøn=vis\n"
"rød=redigér"

msgid "date"
msgstr "dato"

msgid "# of hits"
msgstr "Antal besøg"

msgid "Language"
msgstr "Sprog"

msgid "Others"
msgstr "Andre"

msgid "User agent"
msgstr "Bruger-agent"

msgid "Distribution of User-Agent Types"
msgstr "Fordeling af bruger-agent-typer"

msgid "Page Size Distribution"
msgstr "Sidestørrelser"

msgid "page size upper bound [bytes]"
msgstr "sidestørrelse øvre grænse [bytes]"

msgid "# of pages of this size"
msgstr "Antal sider af denne størrelse"

msgid "Line"
msgstr "Linje"

msgid "Deletions are marked like this."
msgstr "Slettet tekst er markeret som her."

msgid "Additions are marked like this."
msgstr "Tilføjelser er markeret som her."

#, python-format
msgid ""
"Sorry, can not save page because \"%(content)s\" is not allowed in this wiki."
msgstr ""
"Desværre, kan ikke gemme side fordi \"%(content)s\" ikke er tilladt i denne "
"wiki."

#, fuzzy
msgid "Attachment link"
msgstr "Vedhæftninger"

#, fuzzy
msgid "Page link"
msgstr "Sider der ligner \"%s\""

#, fuzzy
msgid "Changed page"
msgstr "Pakkesider"

#, fuzzy
msgid "Page changed"
msgstr "Gem ændringer"

#, python-format
msgid "[%(sitename)s] %(trivial)sUpdate of \"%(pagename)s\" by %(username)s"
msgstr ""
"[%(sitename)s] %(trivial)sopdatering af \"%(pagename)s\" af %(username)s"

msgid "Trivial "
msgstr "Simpel "

#, python-format
msgid ""
"Attachment link: %(attach)s\n"
"Page link: %(page)s\n"
msgstr ""

msgid "Page has been modified"
msgstr ""

msgid "Page has been modified in a trivial fashion"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Page has been renamed"
msgstr "Sidebesøg og -redigeringer"

#, fuzzy
msgid "Page has been deleted"
msgstr "Siden \"%s\" blev korrekt slettet."

#, fuzzy
msgid "Page has been copied"
msgstr "Sidebesøg og -redigeringer"

#, fuzzy
msgid "A new attachment has been added"
msgstr "Navn på ny vedhæftning"

#, fuzzy
msgid "An attachment has been removed"
msgstr "Navn på ny vedhæftning"

msgid "A page has been reverted to a previous state"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "A user has subscribed to a page"
msgstr "Du abonnerer nu på denne side."

msgid "A new account has been created"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page or wiki category on \"%(sitename)s\" for "
"change notification.\n"
"\n"
"The \"%(pagename)s\" page has been changed by %(editor)s:\n"
msgstr ""
"Hej Wiki-bruger!\n"
"\n"
"Du abonnerer på rettelser til en wiki-side eller wiki-kategori på \"%"
"(sitename)s\".\n"
"\n"
"Følgende side er ændret af %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

msgid "New page:\n"
msgstr "Ny side:\n"

msgid "No differences found!\n"
msgstr "Ingen forskelle fundet!\n"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been deleted by %(editor)s:\n"
"\n"
msgstr ""
"Hej Wiki-bruger!\n"
"\n"
"Du abonnerer på rettelser til en wiki-side eller wiki-kategori på \"%"
"(sitename)s\".\n"
"\n"
"Følgende side er ændret af %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(sitename)s\" for change "
"notification.\n"
"\n"
"The page \"%(pagename)s\" has been renamed from \"%(oldname)s\" by %(editor)"
"s:\n"
msgstr ""
"Hej Wiki-bruger!\n"
"\n"
"Du abonnerer på rettelser til en wiki-side eller wiki-kategori på \"%"
"(sitename)s\".\n"
"\n"
"Følgende side er ændret af %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New user account created"
msgstr "[%(sitename)s] Dine wiki brugerprofil-oplysninger"

#, python-format
msgid ""
"Dear Superuser, a new user has just been created on \"%(sitename)s\". "
"Details follow:\n"
"\n"
"  User name: %(username)s\n"
"  Email address: %(useremail)s"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] New attachment added to page %(pagename)s"
msgstr "vedhæftning:%(filename)s til %(pagename)s"

#, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been added to that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""

#, fuzzy, python-format
msgid "[%(sitename)s] Removed attachment from page %(pagename)s"
msgstr "vedhæftning:%(filename)s til %(pagename)s"

#, fuzzy, python-format
msgid ""
"Dear Wiki user,\n"
"\n"
"You have subscribed to a wiki page \"%(page_name)s\" for change "
"notification. An attachment has been removed from that page by %(editor)s. "
"Following detailed information is available:\n"
"\n"
"Attachment name: %(attach_name)s\n"
"Attachment size: %(attach_size)s\n"
msgstr ""
"Hej Wiki-bruger!\n"
"\n"
"Du abonnerer på rettelser til en wiki-side eller wiki-kategori på \"%"
"(sitename)s\".\n"
"\n"
"Følgende side er ændret af %(editor)s:\n"
"%(pagelink)s\n"
"\n"

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim(//)>>''italics''<<Verbatim(//)>>; <<Verbatim(**)"
">>'''bold'''<<Verbatim(**)>>; <<Verbatim(**//)>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(//**)>>; <<Verbatim(//)>>''mixed ''<<Verbatim(**)"
">>'''''bold'''<<Verbatim(**)>> and italics''<<Verbatim(//)>>;\n"
" Horizontal Rule:: <<Verbatim(----)>>\n"
" Force Linebreak:: <<Verbatim(\\\\)>>\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: * bullets; ** sub-bullets; # numbered items; ## numbered sub "
"items.\n"
" Links:: <<Verbatim([[target]])>>; <<Verbatim([[target|linktext]])>>.\n"
" Tables:: |= header text | cell text | more cell text |;\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnCreoleSyntax.\n"
msgstr ""
" Fremhævelser:: <<Verbatim('')>>''kursiv''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''fed'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''fed "
"kursiv'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''blandet ''<<Verbatim(''')"
">>'''''fed'''''<<Verbatim(''')>> og kursiv''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> vandret streg.\n"
" Overskrifter:: <<Verbatim(=)>> Titel 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> "
"Titel 2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Titel 3 <<Verbatim(===)>>;  "
"<<Verbatim(====)>> Titel 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Titel 5 "
"<<Verbatim(=====)>>.\n"
" Lister:: mellemrum og enten * asterisker; 1., a., A., i., I. nummererede "
"emner; 1.#n begynd nummerering ved n; mellemrum alene giver indryk.\n"
" Links:: <<Verbatim(SammenSatteOrd)>>; <<Verbatim([\"lodrette klammer og "
"dobbelte citationstegn\"])>>; url; [url]; [url beskrivende navn].\n"
" Tabeller:: || celletekst |||| celletekst over to kolonner ||;  "
"efterfølgende mellemrum er ikke tiladt efter tabeller eller titler.\n"
"\n"
"(!) For yderligere hjælp, se HjælpTilRedigering eller SyntaksReference.\n"

#, python-format
msgid ""
"Syntax highlighting not supported for '%(syntax)s', see %"
"(highlight_help_page)s."
msgstr ""

msgid "XSLT option disabled, please look at HelpOnConfiguration."
msgstr "XSLT er slået fra, se venligst HjælpTilInstallation."

msgid "XSLT processing is not available, please install 4suite 1.x."
msgstr "XSLT-håndtering er ikke tilgængelig. Installér venligst 4suite 1.x."

#, python-format
msgid "%(errortype)s processing error"
msgstr "%(errortype)s programfejl"

#, fuzzy
msgid ""
" Emphasis:: <<Verbatim('')>>''italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''bold'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''bold "
"italics'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''mixed ''<<Verbatim(''')"
">>'''''bold'''<<Verbatim(''')>> and italics''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> horizontal rule.\n"
" Headings:: = Title 1 =; == Title 2 ==; === Title 3 ===; ==== Title 4 ====; "
"===== Title 5 =====.\n"
" Lists:: space and one of: * bullets; 1., a., A., i., I. numbered items; 1."
"#n start numbering at n; space alone indents.\n"
" Links:: <<Verbatim(JoinCapitalizedWords)>>; <<Verbatim([[target|linktext]])"
">>.\n"
" Tables:: || cell text |||| cell text spanning 2 columns ||;  no trailing "
"white space allowed after tables or titles.\n"
"\n"
"(!) For more help, see HelpOnEditing or HelpOnMoinWikiSyntax.\n"
msgstr ""
" Fremhævelser:: <<Verbatim('')>>''kursiv''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim(''')"
">>'''fed'''<<Verbatim(''')>>; <<Verbatim(''''')>>'''''fed "
"kursiv'''''<<Verbatim(''''')>>; <<Verbatim('')>>''blandet ''<<Verbatim(''')"
">>'''''fed'''''<<Verbatim(''')>> og kursiv''<<Verbatim('')>>; <<Verbatim"
"(----)>> vandret streg.\n"
" Overskrifter:: <<Verbatim(=)>> Titel 1 <<Verbatim(=)>>; <<Verbatim(==)>> "
"Titel 2 <<Verbatim(==)>>; <<Verbatim(===)>> Titel 3 <<Verbatim(===)>>;  "
"<<Verbatim(====)>> Titel 4 <<Verbatim(====)>>; <<Verbatim(=====)>> Titel 5 "
"<<Verbatim(=====)>>.\n"
" Lister:: mellemrum og enten * asterisker; 1., a., A., i., I. nummererede "
"emner; 1.#n begynd nummerering ved n; mellemrum alene giver indryk.\n"
" Links:: <<Verbatim(SammenSatteOrd)>>; <<Verbatim([\"lodrette klammer og "
"dobbelte citationstegn\"])>>; url; [url]; [url beskrivende navn].\n"
" Tabeller:: || celletekst |||| celletekst over to kolonner ||;  "
"efterfølgende mellemrum er ikke tiladt efter tabeller eller titler.\n"
"\n"
"(!) For yderligere hjælp, se HjælpTilRedigering eller SyntaksReference.\n"

msgid ""
"Rendering of reStructured text is not possible, please install Docutils."
msgstr ""
"Dannelsen af reStructured text er ikke mulig - installér venligst docutils."

#, fuzzy
msgid ""
"{{{\n"
"Emphasis: *italic* **bold** ``monospace``\n"
"\n"
"Headings: Heading 1 Heading 2 Heading 3\n"
"     ========= --------- ~~~~~~~~~\n"
"\n"
"Horizontal rule: ----\n"
"\n"
"Links: TrailingUnderscore_ `multi word with backticks`_ external_\n"
"\n"
".. _external: http://external-site.example.org/foo/\n"
"\n"
"Lists: * bullets; 1., a. numbered items.\n"
"}}}\n"
"(!) For more help, see the\n"
"[[http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html|"
"reStructuredText Quick Reference]].\n"
msgstr ""
"Fremhævelser: <i>*kursiv*</i> <b>**fed**</b> ``skrivemaskineskrift``<br/>\n"
"<br/><pre>\n"
"Overskrifter: Titel 1 Titel 2 Titel 3\n"
"       ======= ------- ~~~~~~~\n"
"\n"
"Vandret streg: ---- \n"
"Henvisninger: EfterfølgendeUnderstregning_ `flere ord med backticks`_ "
"eksternt_ \n"
"\n"
".. _eksternt: http://eksternt-website.net/foo/\n"
"\n"
"Lister: * asterisker; 1., a. nummererede emner.\n"
"</pre>\n"
"<br/>\n"
"(!) For yderligere hjælp, se (på engelsk) \n"
"<a href=\"http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html\">\n"
"reStructuredText Quick Reference\n"
"</a>.\n"

msgid "**Maximum number of allowed includes exceeded**"
msgstr "**Maks. antal tilladte inkluderinger overskredet**"

#, fuzzy, python-format
msgid "**You are not allowed to read the page: %s**"
msgstr "Du har ikke lov til at omdøbe denne side!"

#, python-format
msgid "**Could not find the referenced page: %s**"
msgstr "**Kunne ikke finde den henviste side: %s**"

#, python-format
msgid "Upload new attachment \"%(filename)s\""
msgstr "Overfør ny vedhæftning \"%(filename)s\""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Required argument %(argument_name)s "
"missing."
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"%(extension_name)s %(extension_type)s: Invalid %(argument_name)s=%"
"(argument_value)s!"
msgstr ""

#, python-format
msgid ""
"Current configuration does not allow embedding of the file %(file)s because "
"of its mimetype %(mimetype)s."
msgstr ""

msgid "Embedded"
msgstr "Indlejret"

msgid "Search for items"
msgstr "Søg efter emner"

msgid "containing all the following terms"
msgstr "som indeholder alle disse kriterier"

msgid "containing one or more of the following terms"
msgstr "som indeholder et eller flere af kriterierne"

msgid "not containing the following terms"
msgstr "som ikke indeholder disse kriterier"

#, fuzzy
msgid "last modified since (e.g. 2 weeks before)"
msgstr "senest ændret siden (f.eks. seneste 2 uger)"

msgid "any category"
msgstr ""

msgid "any language"
msgstr "ethvert sprog"

msgid "any mimetype"
msgstr ""

msgid "Categories"
msgstr ""

msgid "File Type"
msgstr "Filtype"

msgid "Search only in titles"
msgstr "Søg kun i titler"

msgid "Case-sensitive search"
msgstr "Søgning med skelnen mellem STORE og små bogstaver"

msgid "Exclude underlay"
msgstr "Udelad underliggende tekster (underlay)"

msgid "No system items"
msgstr "Ingen system-emner"

msgid "Search in all page revisions"
msgstr "Søg i alle udgaver af siderne"

msgid "Go get it!"
msgstr "Begynd søgning!"

#, fuzzy
msgid "File attachment browser"
msgstr "Navn på ny vedhæftning"

msgid "User account browser"
msgstr ""

msgid "No orphaned pages in this wiki."
msgstr "Ingen forældreløse sider i denne wiki."

#, python-format
msgid "Invalid include arguments \"%s\"!"
msgstr "Forkerte inkluderingsargumenter \"%s\"!"

#, python-format
msgid "Nothing found for \"%s\"!"
msgstr "Intet fundet for \"%s\""

msgid "Include system pages"
msgstr "Medtag systemsider"

msgid "Exclude system pages"
msgstr "Udelad systemsider"

msgid "No wanted pages in this wiki."
msgstr "Ingen ønskede sider i denne wiki."

msgid "Python Version"
msgstr "Python-version"

msgid "MoinMoin Version"
msgstr "MoinMoin-version"

#, python-format
msgid "Release %s [Revision %s]"
msgstr "Version %s [Udgave %s]"

msgid "4Suite Version"
msgstr "4Suite-version"

msgid "Number of pages"
msgstr "Antal sider"

msgid "Number of system pages"
msgstr "Antal systemsider"

msgid "Accumulated page sizes"
msgstr "Sammenlagte sidestørrelser"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/pages/"
msgstr "Pladsforbrug for %(data_dir)s/pages/"

#, python-format
msgid "Disk usage of %(data_dir)s/"
msgstr "Pladsforbrug for %(data_dir)s/"

msgid "Entries in edit log"
msgstr "Emner i redigerings-log"

msgid "NONE"
msgstr "INGEN"

msgid "Global extension macros"
msgstr "Globale udvidelsesmakroer"

msgid "Local extension macros"
msgstr "Lokale udvidelsesmakroer"

msgid "Global extension actions"
msgstr "Globale udvidelsesrutiner"

msgid "Local extension actions"
msgstr "Lokale udvidelsesrutiner"

msgid "Global parsers"
msgstr "Globale fortolkere"

msgid "Local extension parsers"
msgstr "Lokale udvidelsesfortolkere"

msgid "Xapian and/or Python Xapian bindings not installed"
msgstr "Xapian og/eller Python Xapian bindinger ikke installeret"

msgid "Disabled"
msgstr "Deaktiveret"

msgid "Enabled"
msgstr "Aktiveret"

msgid "index unavailable"
msgstr "oversigt ikke tilgængelig"

msgid "index available"
msgstr "oversigt tilgængelig"

msgid "Xapian search"
msgstr "Xapian søgning"

msgid "Stemming for Xapian"
msgstr ""

msgid "Active threads"
msgstr "Aktive tråde"

msgid "Wiki configuration"
msgstr ""

msgid ""
"This table shows all settings in this wiki that do not have default values. "
"Settings that the configuration system doesn't know about are shown in "
"''italic'', those may be due to third-party extensions needing configuration "
"or settings that were removed from Moin."
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Variable name"
msgstr "filnavn"

msgid "Setting"
msgstr ""

#, python-format
msgid "No quotes on %(pagename)s."
msgstr "Ingen citater i %(pagename)s."

msgid "Markup"
msgstr "Opmærkning"

msgid "Display"
msgstr "Vis"

#, python-format
msgid "Unsupported navigation scheme '%(scheme)s'!"
msgstr "Navigationsskema '%(scheme)s' ikke understøttet!"

msgid "No parent page found!"
msgstr "Ingen overliggende side fundet!"

msgid "Wiki"
msgstr "Wiki"

msgid "Slideshow"
msgstr "Slideshow"

msgid "Start"
msgstr "Begyndelse"

#, python-format
msgid "Slide %(pos)d of %(size)d"
msgstr "Slide %(pos)d ud af %(size)d"

#, python-format
msgid "<<%(macro_name)s: execution failed [%(error_msg)s] (see also the log)>>"
msgstr ""

msgid "Go To Page"
msgstr "Gå til siden"

msgid "Description"
msgstr ""

#, fuzzy
msgid "Lexer description"
msgstr "Python-version"

#, fuzzy
msgid "Lexer names"
msgstr "Bruger"

#, fuzzy
msgid "File patterns"
msgstr "Filtype"

msgid "Mimetypes"
msgstr ""

msgid "Contents"
msgstr "Indhold"

msgid "Search Titles"
msgstr "Søg i titler"

msgid "Display context of search results"
msgstr "Vis omkringliggende tekst i søgeresultater"

msgid "Case-sensitive searching"
msgstr "Søgning med skelnen mellem STORE og små bogstaver"

msgid "Search Text"
msgstr "Søg i tekst"

#, python-format
msgid "Upload of attachment '%(filename)s'."
msgstr "Overførsel af vedhæftning '%(filename)s'."

#, python-format
msgid "Drawing '%(filename)s' saved."
msgstr "Tegningen '%(filename)s' er gemt."

#, python-format
msgid "%(mins)dm ago"
msgstr "for %(mins)dm siden"

msgid "(no bookmark set)"
msgstr "(intet bogmærke sat)"

#, python-format
msgid "(currently set to %s)"
msgstr "(I øjeblikket sat til %s)"

msgid "Delete bookmark"
msgstr "Slet bogmærke"

msgid "Set bookmark"
msgstr "sæt bogmærke"

msgid "[Bookmark reached]"
msgstr "[Bogmærke nået]"

#, python-format
msgid "Inlined image: %(url)s"
msgstr "integreret billede: %(url)s"

msgid "Toggle line numbers"
msgstr "Skift linjenummerering"

msgid "[ATTACH]"
msgstr ""

msgid "[RSS]"
msgstr "[RSS]"

msgid "[DELETED]"
msgstr "[SLETTET]"

msgid "[UPDATED]"
msgstr "[OPDATERET]"

msgid "[RENAMED]"
msgstr "[OMDØBT]"

msgid "[CONFLICT]"
msgstr "[KONFLIKT]"

msgid "[NEW]"
msgstr "[NY]"

msgid "[DIFF]"
msgstr "[FORSKELLE]"

msgid "[BOTTOM]"
msgstr "[BUND]"

msgid "[TOP]"
msgstr "[TOP]"

msgid "Logout"
msgstr "Log ud"

msgid "Unsubscribe"
msgstr "Afmeld abonnement"

msgid "Home"
msgstr "Hjem"

msgid "Click to do a full-text search for this title"
msgstr "Klik her for at lave en fritekstsøgning efter denne titel"

msgid "Clear message"
msgstr "Fjern besked"

#, python-format
msgid "last edited %(time)s by %(editor)s"
msgstr "senest redigeret %(time)s af %(editor)s"

#, python-format
msgid "last modified %(time)s"
msgstr "senest ændret %(time)s"

msgid "Search:"
msgstr "Søg:"

msgid "Text"
msgstr "Tekst"

msgid "Titles"
msgstr "Titler"

msgid "Search"
msgstr "Søg"

msgid "More Actions:"
msgstr "Flere Rutiner:"

msgid "------------------------"
msgstr "------------------------"

msgid "Raw Text"
msgstr "Rå tekst"

msgid "Print View"
msgstr "Printer-venlig"

msgid "Delete Cache"
msgstr "Slet cache"

msgid "Delete Page"
msgstr "Slet side"

msgid "Like Pages"
msgstr "Lignende sider"

msgid "Local Site Map"
msgstr "Lokal oversigt"

msgid "My Pages"
msgstr "Mine sider"

msgid "Subscribe User"
msgstr "Tilmeld bruger"

msgid "Remove Spam"
msgstr "Fjern spam"

msgid "Package Pages"
msgstr "Pakkesider"

msgid "Render as Docbook"
msgstr "Dan i DocBook-format"

msgid "Sync Pages"
msgstr "Synkronisér sider"

msgid "Do"
msgstr "Anvend"

msgid "Comments"
msgstr "Kommentarer"

msgid "Edit (Text)"
msgstr "Redigér (tekst)"

msgid "Edit (GUI)"
msgstr "Redigér (grafisk)"

msgid "Immutable Page"
msgstr "Ikke-redigérbar side"

msgid "Remove Link"
msgstr "Fjern genvej"

msgid "Add Link"
msgstr "Tilføj genvej"

msgid "Attachments"
msgstr "Vedhæftninger"

#, python-format
msgid "Show %s days."
msgstr "Vis %s dage."

msgid "Wiki Markup"
msgstr "Wiki-opmærkning"

msgid "Page"
msgstr "Side"

msgid "User"
msgstr "Bruger"

msgid "DeleteCache"
msgstr "SletCache"

#, python-format
msgid "(cached %s)"
msgstr "(husket %s)"

msgid "Or try one of these actions:"
msgstr "Eller prøv en af følgende rutiner:"

msgid "No recipients, nothing to do"
msgstr ""

#, python-format
msgid "Connection to mailserver '%(server)s' failed: %(reason)s"
msgstr "Forbindelse til email-server '%(server)s' mislykkedes: %(reason)s"

msgid "Mail not sent"
msgstr "Email ikke sendt"

msgid "Mail sent OK"
msgstr "Email sendt OK"

msgid "From"
msgstr "Fra"

msgid "To"
msgstr "Til"

msgid "Content"
msgstr "Indhold"

#~ msgid "Please use the interactive user interface to move attachments!"
#~ msgstr ""
#~ "Anvend venligst den interaktive brugergrænseflade til at flytte "
#~ "vedhæftninger!"

#, fuzzy
#~ msgid "Page Name"
#~ msgstr "Pakkenavn"

#, fuzzy
#~ msgid "InstallDocs"
#~ msgstr "installere"

#, fuzzy
#~ msgid "HelpOnUpdating"
#~ msgstr "HjælpTilFormatering"

#, fuzzy
#~ msgid "you may need to login to edit this page"
#~ msgstr "Du har ikke lov til at redigere denne side."

#~ msgid ""
#~ "Installing theme files is only supported for standalone type servers."
#~ msgstr ""
#~ "Installering af temafiler er kun understøttet for server-typen "
#~ "\"standalone\"."

#, fuzzy
#~ msgid "InterWikiMap"
#~ msgstr "Wiki-opmærkning"

#, fuzzy
#~ msgid "BadContent"
#~ msgstr "Indhold"

#, fuzzy
#~ msgid "LocalBadContent"
#~ msgstr "Indhold"

#, fuzzy
#~ msgid "EditedSystemPages"
#~ msgstr "Udelad systemsider"

#~ msgid "Created the package %s containing the pages %s."
#~ msgstr "Oprettede pakken %s indeholdende siderne %s."

#, fuzzy
#~ msgid "You need to log in."
#~ msgstr "Du er nu logget ud."

#~ msgid ""
#~ "Restored Backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s.\n"
#~ "Files: %(filecount)d, Directories: %(dircount)d"
#~ msgstr ""
#~ "Gendannet backup: %(filename)s til destinationsmappen: %(targetdir)s.\n"
#~ "Filer: %(filecount)d, mapper: %(dircount)d"

#~ msgid "Restoring backup: %(filename)s to target dir: %(targetdir)s failed."
#~ msgstr ""
#~ "Gendanner backup: %(filename)s til destiantionsmappen: %(targetdir)s "
#~ "fejlede."

#~ msgid "Wiki Backup / Restore"
#~ msgstr "Wiki backup / gendannelse"

#~ msgid ""
#~ "Some hints:\n"
#~ " * To restore a backup:\n"
#~ " * Restoring a backup will overwrite existing data, so be careful.\n"
#~ " * Rename it to <siteid>.tar.<compression> (remove the --date--time--UTC "
#~ "stuff).\n"
#~ " * Put the backup file into the backup_storage_dir (use scp, ftp, ...).\n"
#~ " * Hit the <<GetText(Restore)>> button below.\n"
#~ "\n"
#~ " * To make a backup, just hit the <<GetText(Backup)>> button and save the "
#~ "file\n"
#~ "  you get to a secure place.\n"
#~ "\n"
#~ "Please make sure your wiki configuration backup_* values are correct and "
#~ "complete.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Nogle finter:\n"
#~ " * Gendannelse af en backup:\n"
#~ " * Gendannelse af en backup vil overskrive eksisterende data, så vær "
#~ "varsom.\n"
#~ " * Omdøb den til <siteid>.tar.<kompression> (fjern --date--time--UTC "
#~ "tingeltangel).\n"
#~ " * Placér backup-filen under backup_storage_dir (brug scp, ftp, ...).\n"
#~ " * Tryk på <<GetText(Restore)>>-knappen nedenfor.\n"
#~ "\n"
#~ " * For at lave en backup, Tryk blot på <<GetText(Backup)>>-knappen og gem "
#~ "filen\n"
#~ "  du modtager på et sikkert sted.\n"
#~ "\n"
#~ "Check venligst at backup_* værdierne i din wiki-opsætning er korrekte og "
#~ "fuldstændige.\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Restore"
#~ msgstr "Gendannelse"

#~ msgid "Xapian Version"
#~ msgstr "Xapian version"

#, fuzzy
#~ msgid "PyStemmer Version"
#~ msgstr "Python-version"

#, fuzzy
#~ msgid "PyStemmer stems"
#~ msgstr "Python-version"

#, fuzzy
#~ msgid "New Page or New Attachment"
#~ msgstr "Ny vedhæftning"

#, fuzzy
#~ msgid "New Name"
#~ msgstr "Nyt navn"

#~ msgid "Attachment '%(target)s' already exists."
#~ msgstr "Vedhæftning '%(target)s' eksisterer allerede."

#~ msgid ""
#~ "An upload will never overwrite an existing file. If there is a name\n"
#~ "conflict, you have to rename the file that you want to upload.\n"
#~ "Otherwise, if \"Rename to\" is left blank, the original filename will be "
#~ "used."
#~ msgstr ""
#~ "En overførsel overskriver aldrig en eksisterende fil. Hvis der opstår\n"
#~ "navnekonflikt, skal du omdøbe den fil du vil lægge op.\n"
#~ "Alternativt, hvis \"Omdøb\" er blank, anvendes det originale filnavn."

#~ msgid ""
#~ "Somebody has requested to submit your account data to this email "
#~ "address.\n"
#~ "\n"
#~ "If you lost your password, please use the data below and just enter the\n"
#~ "password AS SHOWN into the wiki's password form field (use copy and "
#~ "paste\n"
#~ "for that).\n"
#~ "\n"
#~ "After successfully logging in, it is of course a good idea to set a new "
#~ "and known password.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Nogen har bedt om at dine adgangsdata bliver tilsendt denne email-"
#~ "adresse.\n"
#~ "\n"
#~ "Hvis du har mistet din adgangskode, kan du bruge informationerne nedenfor "
#~ "og blot angive\n"
#~ "adgangskoden PRÆCIST SOM VIST i wiki'ens adgangskode-formularfelt.\n"
#~ "\n"
#~ "Når du er korrekt logget ind, er det naturligvis en god idé at ændre "
#~ "adgangskoden.\n"

#~ msgid "Found no account matching the given email address '%(email)s'!"
#~ msgstr ""
#~ "Ingen brugerprofil blev fundet med den angivne email-adresse '%(email)s'!"

#~ msgid "File attachments are not allowed in this wiki!"
#~ msgstr "Vedhæftede filer er ikke tilladt i denne wiki!"

#, fuzzy
#~ msgid "SendMyPassword"
#~ msgstr "Adgangskode"

#~ msgid "Use UserPreferences to change your settings or create an account."
#~ msgstr ""
#~ "Brug BrugerProfil til at ændre dinne indstillinger eller oprette en "
#~ "brugerprofil."

#~ msgid "Use UserPreferences to change settings of the selected user account"
#~ msgstr ""
#~ "Brug BrugerProfil til at ændre indstillinger for den valgte brugerprofil"

#~ msgid ""
#~ "This list does not work, unless you have entered a valid email address!"
#~ msgstr ""
#~ "Denne liste fungerer ikke, medmindre du har angivet en korrekt email-"
#~ "adresse!"

#~ msgid ""
#~ "To create an account, see the %(userprefslink)s page. To recover a lost "
#~ "password, go to %(sendmypasswordlink)s."
#~ msgstr ""
#~ "For at oprette en brugerprofil, se siden %(userprefslink)s. For at "
#~ "fremskaffe en mistet adgangskode, gå til siden %(sendmypasswordlink)s."

#~ msgid ""
#~ "'''A page with the name {{{'%s'}}} already exists.'''\n"
#~ "Try a different name."
#~ msgstr ""
#~ "'''En side med navnet {{{'%s'}}} eksisterer allerede.'''\n"
#~ "Prøv et andet navn."

#~ msgid ""
#~ "The comment on the change is:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Redigeringskommentar:\n"
#~ "%(comment)s\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Status of sending notification mails:"
#~ msgstr "Status for udsending af orienterings-emails:"

#~ msgid "[%(lang)s] %(recipients)s: %(status)s"
#~ msgstr "[%(lang)s]·%(recipients)s:·%(status)s"

#~ msgid "Subscribe to trivial changes"
#~ msgstr "Abonnér på simple rettelser"

#~ msgid "(Only for password change or new account)"
#~ msgstr "(Kun ved skift af adgangskode eller ny brugerprofil)"

#~ msgid "Check your argument %s"
#~ msgstr "Undersøg dit argument %s"

#~ msgid "ERROR in regex '%s'"
#~ msgstr "FEJL i regulære udtryk (regex) '%s'"

#~ msgid "Bad timestamp '%s'"
#~ msgstr "Forkert datostempel '%s'"

#~ msgid "Not supported mimetype of file: %s"
#~ msgstr "Ikke understøttet mimetype for dokumentet: %s"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar calparms \"%s\"!"
#~ msgstr "Forkerte MonthCalendar calparms \"%s\"!"

#~ msgid "Invalid MonthCalendar arguments \"%s\"!"
#~ msgstr "Forkerte MonthCalendar argumenter \"%s\"!"

#~ msgid "Sorry, login failed."
#~ msgstr "Desværre, pålogning fejlede."

#~ msgid ""
#~ "The remote version of MoinMoin is too old, version 1.6 is required at "
#~ "least."
#~ msgstr ""
#~ "Den eksterne version af MoinMoin er for gammel, version 1.6 er krævet som "
#~ "minimum."

#~ msgid "belonging to one of the following categories"
#~ msgstr "tilhører en eller flere af følgende kategorier"

#, fuzzy
#~ msgid "Xapian stemming"
#~ msgstr "Xapian søgning"

2016-04-12 20:29