[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

En klasse for WikiBrukersider.

Husk at hjemmesidene betraktes som eiendom av den personen som har laget den, og den bør ikke redigeres av andre, med unntak av å gi beskjeder til personen. Dette kan du gjøre ved å skrive beskjeden under fire bindestrek, som vist her:

----
Skulle bare si hallo -- JorgCassens

Dette er en liste over alle sider som tilhører denne klassen:


KlasseKlasse


2016-04-12 20:19