[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Ovo je kategorija za lične, ВикиЛичнаСтраница stranice.

Ne zaboravite da te stranice "pripadaju" osobama, i da ih drugi ne trebaju obrađivati, osim ako žele da ostave poruku toj osobi. Da bi ste to uradili, jednostavno dodajte četiri crtice na na kraju teksta, recimo ovako:

----
Ej zdravo, đe si care! -- TomasHorna


KategorijaKategorija


2016-04-12 20:19