[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Andere MoinMoin hulp onderwerpen

Subtopics

Inhoud

Verloren wachtwoord voor een gebruiker

Als je een e-mail adres ingesteld hebt (zie HulpBijConfiguration) dan kunnen gebruikers hun wachtwoord per e-mail opgestuurd krijgen. Als SMTP niet ingesteld is, wordt de "Mail mij mijn passwoord" knop niet aangetoond op de UserPreferences, en de ingeschreven paginas kunnen niet naar de gebruikers opgestuurd worden.

Voeg favicons toe aan je wiki installatie

Je wilt misschien een eigen pictogram op je wiki site hebben, ook bekend als favicon.ico. Favicons kun je meestal zien naast de bladwijzers. Om het pictogram voor je wiki te veranderen, voeg dit aan je wikiconfig.py:

html_head = '''
<link rel="shortcut icon" href="/moin_static160/favicon.ico">
<!-- ... more header stuff ... -->
'''

De grote van het plaatje moet 16x16 zijn.

Apache truukjes

De beveiliging van de toegang tot de wiki vie Apache

Bekijk PasswordProtectedEditing

De wiki van de domein root starten

httpd.conf verandering voor de MoinMoin installitie bij "/":

# global section:
LoadModule rewrite_module /usr/lib/apache/1.3/mod_rewrite.so
# virtualhost section:
RewriteEngine on
RewriteRule ^/moin_static160/ - [last]
RewriteRule ^/robots.txt -   [last]
RewriteRule ^/favicon.ico -   [last]
RewriteRule ^/?(.*) /file/path/to/moin.cgi/$1 [last,type=application/x-httpd-cgi]

Zo kun je korte en mooie URLs maken zoals http://LinuxWiki.de/FrontPage

Nota:

"/usr/share/moin/htdocs/"`

Leid /mywiki/MyWiki naar de gebruikers taal FrontPage

Misschien wil je MyWiki gebruiken om naar je wiki te refereren. Als een gebruiker op een link klikt, zou hij naar de FrontPage gestuurd moeten worden, degene die in zijn taal is.

Voeg dit aan je httpd.conf bestand to voor de ScriptAlias:

RedirectPermanent /mywiki/MyWiki  http://www.domain.org/mywiki?action=show

Je wiki vanaf wiki.domein.com en je home pagina van je www.domein.com gebruiken

Hier is een instelling voor een virtuele hosting met speciale rechten voor Gentoo Linux. De volgende instellingen zijn voor de Apache2 config bestanden. Doe dit gewoon allemaal in httpd.conf voor Apache 1.

Voeg dit toe aan /etc/apache2/conf/vhosts/vhosts.conf

NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
  ServerName www.domein.org
  ServerAlias domein.org
  DocumentRoot /var/www/domein.org/htdocs
</VirtualHost>
 
<VirtualHost *>
  ServerName wiki.domein.org
  Alias /moin_static160/ "/usr/share/moin/htdocs/"
  Alias /favicon.ico "/var/www/htdocs/favicon.ico"
  ScriptAlias / "/usr/share/moin/mywiki/moin.cgi/"
</VirtualHost>

Voeg dit toe aan /etc/apache2/conf/commonapache2.conf

<Directory /usr/share/moin/htdocs/>
  Order deny,allow
  Allow from all
</Directory>

<Directory /usr/share/moin/domein.org/>
  Order deny,allow
  Allow from all
</Directory>

Speciale functies voor wiki farms en intranets

Het volgende laat zien hoe je sommige functies kunt gebruiken om je te helpen je instellingen te verbteren als je meerdere wikis op een host laat lopen, of als je MoinMoin in intranet wilt gebruiken.

Gecentraliseerde instellingen

URLs Remappen

De instelling variabel "url_mappings" kan gebruikt worden om URLs te remappen. Je kunt bijvoorbeeld sommige URL prefixen naar totaal verschillende veranderen. Dit is vooral handig voor intranets, als heel veel dokumenten buiten de wiki gehost worden en vaak bewogen worden. Dit kan voor de meeste intra-wikis niet gebruikt worden omdat die relatief zijn en niet remapped kunnen worden.

"url_mapping" is een opzoek tabel en de vorm van een dict, de sleutel is de prefix die moet worden vervangen, de waarde is het vervangsel.

Je kunt ook "url_mappings" gebruiken om een derefer-script in te voegen om externe links te gebruiken:

url_mappings = {
  'http://my-wiki/': 'http://my-wiki/',
  'http://': '/cgi-bin/derefer.cgi?url=http://'
 }

De reden dat je dit misschien wilt gebruiken is om google spamming in je wiki te voorkomen (ook al is het onwaarschijnlijk dat het gemerkt wordt en zal alleen op grote schaal link spammen te voorkomen) of om je wikipaginas geheim te houden. Vergeet niet dat je eigen wiki in de URL moet zijn, omdat automatisch gegenereerde links (bijvoorbeeld om e-mails te versturen) anders ook remapped zullen worden.

Let op: Als je een enkele pagina wilt omleiden naar een andere, typ dan gewoon #REDIRECT en de naam van de pagina op de eerste lijn van je pagina. Zie HelpOnProcessingInstructions.

TODO

<!> TODO: zie HelpMiscellaneous


2016-04-12 20:08