[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Andra MoinMoin hjälpämnen

Underämnen

Innehåll

Speciella funktioner för wiki-farmer IntraNät

I det följande visas hur olika funktioner kan hjälpa till att optimera din anpassning när du har flera wikis på samma system eller när du använder MoinMoin i en IntraNet-miljö.

Centraliserade anpassningar

Ommappning av URL:er

Anpassningsvariabeln "url_mappings" kan användas för att mappa om absoluta URL:er till relativa eller för att ändra vissa URL-förled till andra helt annorlunda. Detta är speciellt vikigt på IntraNet, när hela träd av dokument, som finns utanför wikin, flyttas runt.

"url_mappings" är en uppslagstabell i form av en python-dict, där nyckeln är prefixet som ska ersättas. Ett typiskt exempel är url_mappings = {'http://my.server.net/': '/'}, vilket tar bort webb-protokollschemat från lokala URL:er och således gör att länkar till din egen server fungerar för både http och https.

ATT GÖRA

<!> ATT GÖRA: förklara följande i detalj och lägg till mer detaljer till ovanstående beskrivning. Vad som behöver mer förklaring

Administrativt:

Kommandoradverktyg:

Kompatibilitet:


2016-04-12 20:08