[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Search for items
containing all the following terms
containing one or more of the following terms
not containing the following terms
last modified since (e.g. 2 weeks before)
Categories
Language
File Type

Pri vyhľadávaní môžete použiť regulárne výrazy a ďalšie vyhľadávacie modifikátory (pozri HelpOnSearching), napríklad:

regex:prasa[čc]í

Alebo môžete ísť priamo na stránku, prípadne vytvoriť novú stránku zadaním jej mena:

Čím začať prezeranie tejto wiki:

Môžete ísť na iné súvisiace stránky, ak si v dropdown menu v editovacom páse na začiatku a konci stránky vyberiete:

Napokon existujú makrá <<PageList>>, <<FullSearch(...)>>, <<Navigation(...)>> a <<TableOfContents>>, ktorými môžete automaticky vygenerovať indexy pre súvisiace časti wiki (pozrite HelpOnMacros).


2016-04-12 20:18