[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Vyzerá to tak, že ešte nemáte vlastnú domovskú stránku.

Osobná stránka je vhodné miesto na publikovanie informácií o sebe, ako napríklad

Môžete ju tiež použiť na uloženie informácií pre seba (alebo aj pre ostatných), ako napríklad:

Majte na pamäti, že osobná stránka je obyčajne verejná, každý ju môže čítať a aj na ňu zapisovať (a to je dobrre, považujte to za prostredok komunikácie s vami. Je však možné utvoriť chránené podstránky a tak obmedziť verejný prístup k vašim stránkam.

Chcem si teraz vytvoriť moju domovskú stránku!


2016-04-12 19:16