[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

שם ויקי הינו מילה המכילה קבוצה של מילים ללא רווחים (עם אות רישית בתחילת כל תת מילה), למשל SystemInfo. שמות ויקי הופכים באופן אוטומטי להיפר קישורים לדף המתאים בויקי. אותיות קטנות ורישיות נקבעות לפי הגדרות המערכת של תוכנת הויקי. הגדרות ברירת המחדל אמורות לעבוד עם תווי UTF-8 (ספרות נחשבות לאותיות קטנות). בעוד ששמות ויקי נפוצים למדי באנגלית, די קשה למצוא להם יישום אמיתי בעברית, פשוט משום שאין בעברית הבדלה בין אותיות קטנות ואותיות רישיות.

בעת לחיצה על כותרתו המודגשת של הדף (למשל שם ויקי בדף זה), ניתן לראות רשימה של כל הדפים המקשרים לדף הנוכחי. זה עובד אפילו בדפים שעדיין לא נוצרו.

סימן שאלה (?) לפני קישור או קישור אפור מצביע על כך שהדף עוד לא נוצר. לחיצה על סימן השאלה (?) או שמו של הדף תשלח אותך לדף ברירת המחדל ליצירה, בו ניתן ליצור את הדף (למשל NoSuchPageForReal). רשימה של כל הדפים שעדיין לא נוצרו אבל קושרו מדפים אחרים נמצאת בעמוד [[דפים מבוקשים[[.

הברחת שם ויקי (במקרה שברצונך לכתוב את המילה WikiName בלי לקשר אל הדף) יכולה להתבצע באחת משלוש הדרכים הבאות:

/!\ במערכות מסויימות, קישור לעמוד RecentChanges עלול להתייחס לאותו עמוד כמו הקישור הזה: recentchanges. זה נכון במיוחד עבור מערכות Windows ו-Mac OS X משום שהן אינן תלויות רישיות באופן טבעי.


2016-04-12 22:24