[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

קטגוריות משמשות למיון דפים. על מנת לשייך דף לקטגוריה, הוסיפו בשורה האחרונה של הדף קישור לדף הקטגוריה. ניתן לשייך דף למספר קטגוריות.

דפי קטגוריה חייבים להתחיל במילה "קטגוריה" (מנהל הוויקי יכול לשנות הגדרה זו). השתמשו בתבנית דף קטגוריה על מנת לחסוך עבודה מיותרת.

רשימת הקטגוריות בוויקי:

רשימת הדפים השייכים לקטגוריה זו:


Display context of search results
Case-sensitive searching

2016-04-12 22:24