[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Путокази су централно место за истраживање овог Викија. MoinMoin подржава следеће шеме индексирања (IndexingSchemes):

На дну сваке странице су такозване радње или везе, помоћу којих можете да скокнете до осталих страница које су са њом повезане:

Такође, следећи макрои (тј. програмчићи): <<PageList>>, <<FullSearch('text')>> и <<TableOfContents> вам дозвољавају да аутоматски направите индексе за кохезиони део викија.


2016-04-12 22:07