[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

НавигацияПоСайта е централното място, от което започвате изследването на това уики. MoinMoin поддържа тези IndexingSchemes:

На всяка страница има действия, които позволяват да отидете на други страници, свързани с текущата такава:

Освен това ги има макросите <<PageList>>, <<FullSearch('text')>> и <<TableOfContents>>, които позволяват автоматичното създаване на индекси за тясно свързани части на уикито.


2016-04-12 22:07