[UKUUG] [TitleIndex] [WordIndex

Графічні "усмішки"

Щоб вставити усмішку, просто наберіть послідовність із таблиці. Послідовність буде сконвертовано у значок лише якщо її оточено пробілами.

Markup Display Markup Display Markup Display Markup Display
X-( X-( :D :D <:( <:( :o :o
:( :( :) :) B) B) :)) :))
;) ;) /!\ /!\ <!> <!> (!) (!)
:-? :-? :\ :\ >:> >:> |) |)
:-( :-( :-) :-) B-) B-) :-)) :-))
;-) ;-) |-) |-) (./) (./) {OK} {OK}
{X} {X} {i} {i} {1} {1} {2} {2}
{3} {3} {*} {*} {o} {o}    

Для більш детальної інформації дивіться ДовідкаРедагування.


2016-04-12 22:04